Je kan vogels fotograferen op verschillende manieren, maar de mooiste beelden maak je vrijwel altijd vanuit een vaste schuilhut. De voorbije jaren bouwde (én verbouwde) ik een groot aantal hutten en met die ervaring als bagage, bied ik nu een groeiend aantal hutten te huur aan.

 

Alle hutten zijn gelegen in Kalmthout in de Antwerpse Kempen. Ze zijn allen voorzien van comfortabele stoelen en/of zitbank en in de meeste is in de winter electrische verwarming aanwezig. Je fotografeert er standaard door spiegelend glas (m.u.v. Hut 4) waardoor je een prachtig zicht op je onderwerp hebt en snel kan inspelen op de kansen die zich doorheen de dag voordoen. Alle hutten werden ontworpen voor 2 fotografen, met uitzondering van Hut 1 waar ruimte is voor maximaal 4 fotografen en van Hut 4 waar je met maximaal 5 personen terecht kan.

Wil je bijkomende info over een hut of een reservering doorgeven: mail me vrijblijvend. Recente info over alle beschikbare hutten verschijnt steeds op mijn Facebook-pagina. Wil je opgenomen worden in een mailing die geregeld bericht over soorten voor de verschillende hutten, geef me dan een seintje per mail.

 

Hut 1 (Multisoortenhut)

 

Deze fotohut is in alle opzichten bijzonder in z’n opzet. Vanuit één hut kan je immers ongezien 3 verschillende foto-luiken bereiken, elk met hun eigen typische soorten. Het totale aantal soorten dat je er op 1 of enkele dagen kan fotograferen is afhankelijk van het seizoen erg hoog en bovendien zorgt de zorgvuldig uitgekiende bouw en locatie ervan voor technisch hoogstaande beelden. Je hebt de mogelijkheid te spelen met tegenlicht en steeds werd gezorgd voor een zo laag mogelijk standpunt. Deze hut werd op korte tijd een begrip onder vogelfotografen en was een tijd geleden ook te zien in een aflevering van 'De Afspraak' op Canvas. Bekijk hier het filmpje (vanaf 3.05').

Deel 1: Voor dit luik van de hut werd een klein zoetwatermoeras gecreëerd met een beperkte hoeveelheid open water. Het biotoop is nu nog in volle ontwikkeling, maar je maakt er kans op allerlei drinkende vogels, maar naargelang het jaargetijde ook Blauwborst, Kleine Karekiet, Waterhoen, Wilde Eend, Blauwe Reiger, Mandarijneend, Waterral, Watersnip, Porseleinhoen, Witgatje e.d. zijn mogelijk. In de winterperiode is er zelfs een kleine kans op Roerdomp en Grote Zilverreiger die in de omgeving zeker aanwezig zijn.

Deel 2: Voor dit luik van de hut strekt zich een visvijver uit van 70m lengte. De door de ochtendzon beschenen westoever van de plas werd natuurlijk ingericht met oa een gordel moerasvegetatie en een slikrand. Bovendien werd een IJsvogelwand aangelegd en bestaat jaarlijks de kans op een broedgeval ter plaatse. De vijver zelf wordt geregeld aangevuld met kleine vissoorten zodat visetende soorten als IJsvogel, Blauwe Reiger en ’s winters mogelijk ook Roerdomp en Grote Zilverreiger altijd voldoende voedsel vinden. De plas is te klein en te ondiep voor duikeenden, maar soorten als Canadese Gans, Nijlgans, Wilde Eend, Mandarijneend, Wintertaling, Krakeend, Meerkoet en Waterhoen kan je wel af en toe fotograferen, soms ook met jongen. Waterral en Porseleinhoen zijn mogelijk tijdens de trekperiodes (maart-mei en augustus-oktober). Nieuw is de duik-setting voor IJsvogels en de erbij horende workshop IJsvogelfotografie!

Deel 3: Voor dit luik van de hut werd gekozen voor de klassieke opzet van een boshut. Dat wil zeggen dat zich voor de hut en op ooghoogte een ondiep plasje uitstrekt dat erg geschikt is voor allerlei soorten om te komen drinken. Tevens werd een zich nog ontwikkelende ruigte aangelegd met Riet, Kaardebol en andere distelsoorten. De soortenrijkdom voor dit luik kan erg groot zijn! Een greep uit de mogelijkheden (uiteraard wisselend per seizoen): Torenvalk, Sperwer, Houtduif, Holenduif, Turkse Tortel, Zomertortel, Koekoek, Groene Specht, Grote Bonte Specht, Kleine Bonte Specht, Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, Zwarte Roodstaart, Zanglijster, Grote Lijster, Koperwiek, Kramsvogel, Merel, Zwartkop, Putter, Vink, Keep, Sijs, Kneu, Rietgors, Grauwe Vliegenvanger, Pimpelmees, Koolmees, Boomkruiper, Boomklever, Kuifmees, Staartmees, Matkop, Spreeuw, Ekster, Gaai, Kauw en Zwarte Kraai.

 

Het totale aantal mogelijke soorten en vooral de jaarlijkse diversiteit voor deze ene hut is wellicht uniek te noemen in de Benelux. De hut bevindt zich op mijn eigendom zodat ik alle factoren zelf in de hand heb en kan bijsturen waar nodig. De hut is in gebruik sinds 26/05/2014 en de teller van het aantal vanuit deze hut gefotografeerde soorten staat momenteel al op 111! Bovendien werden al ruim 127 soorten op en rond het perceel waargenomen.

 

Comfort: Electrische verwarming, spiegelend glas, 4 stoelen met kussens en rugleuning, tapijt, hoogte 1.85m

Hut 2

 

Deze hut is een meer klassieke hut voor maximaal 2 fotografen en specifiek bedoeld voor fotografie van allerlei bosvogels, Eekhoorn, Rosse Woelmuis, Haas en af en toe ook Ree. Ook hier werden in de loop van de tijd al erg veel soorten gefotografeerd.

Een greep uit de mogelijk te fotograferen soorten:

Herfst en winter: Sperwer, Havik, Houtduif, Holenduif, Groene Specht (algemener in lente en zomer), Grote Bonte Specht, Kleine Bonte Specht (zeldzaam), Middelste Bonte Specht (zeldzaam), Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, Kramsvogel (zeldzaam), Koperwiek, Goudhaan, Vuurgoudhaan (zeldzaam), Koolmees, Pimpelmees, Staartmees, Zwarte Mees, Kuifmees (algemeen bij koude), Matkop (zeldzaam), Boomklever, Boomkruiper, Ekster, Gaai, Vink, Keep, Kleine Barmsijs (zeldzaam), Groenling, Sijs, Goudvink, Appelvink (vrij zeldzaam)

Lente en Zomer: Sperwer, Buizerd, Havik (zeldzaam), Houtduif, Holenduif, Zwarte Specht (zeldzaam), Groene Specht, Kleine Bonte Specht (zeldzaam), Middelste Bonte Specht (zeldzaam), Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, Gekraagde Roodstaart, Zanglijster, Grote Lijster (zeldzaam), Zwartkop, Spotvogel (zeldzaam), Tjiftjaf, Fitis, Goudhaan, Vuurgoudhaan (vooral september/oktober), Bonte Vliegenvanger, Matkop (nu zeldzaam), Boomklever, Boomkruiper, Ekster, Gaai, Kauw, Spreeuw, Vink, Groenling, Goudvink (zeldzaam), Appelvink (schaars)

 

Comfort: Electrische verwarming, spiegelend glas, sleuven om ook zonder glas op ooghoogte te fotograferen, 2 stoelen met kussens en rugleuning, tapijt, hoogte 2m

 

Hut 4

 

Deze hut is beschikbaar van mei tot juli, afhankelijk van de start van het broedseizoen van de uilen.. Doelsoort is hier Steenuil in een prachtige setting. De voorbije jaren werden hier vele unieke en zelfs prijswinnende beelden gemaakt!

 

Comfort: Spiegelend glas (enkel als doorkijk), 5 stoelen met rugleuning, veel ruimte, hoogte 2m

Hut 6

 

Deze hut is beschikbaar vanaf maart 2016 en overtrof meteen alle verwachtingen met een hele reeks bijzonderheden die zich hier fraai tonen. Alleen al in de eerste 3 maanden werden maar liefst 60 verschillende soorten vogels gefotografeerd. De hut mikt in belangrijke mate op trekvogels en is het soortenrijkst in twee periodes: 15/03-30/05 en 15/07-30/10. In de winterperiode zal de hut wellicht niet in gebruik zijn. Naast de vele soorten trekvogels, biedt deze locatie hele goede mogelijkheden om soorten van het landbouwgebied te fotograferen.

 

Doelsoorten zijn o.a.: Gele Kwikstaart, Grote Gele Kwikstaart, Veldleeuwerik, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, IJsvogel, Graspieper, Waterpieper, Duinpieper, Porseleinhoen, Waterral, Kievit, Wulp, Oeverloper, Groenpootruiter, Bosruiter, Zwarte Ruiter, Zwartkopmeeuw, Stormmeeuw, Veldleeuwerik, Boomleeuwerik, Kramsvogel, Koperwiek, Beflijster, Tapuit, Paapje, Roodborsttapuit, Kneu, Rietgors enz...

 

Comfort: Spiegelend glas, 2 fotoluiken, ruime zitbank, hoogte 1.80m

Hut 8

 

Een hut op een groot privé-terrein die meteen een compleet nieuwe set soorten mogelijk maakt, namelijk de moeilijker te fotograferen soorten typisch voor de Kempische bossen. Denk, afhankelijk van het seizoen, aan soorten als Bonte en Grauwe Vliegenvanger, Havik, Wespendief, Buizerd, Appelvink, Goudvink, Kruisbek, Fluiter, Boompieper, Fitis, Gekraagde Roodstaart, Zwarte Specht en vele anderen…

Deze hut is met voorsprong mijn meest geïsoleerde locatie, kilometers diep in de Kalmthoutse bossen. De setting zelf is sober, maar functioneel. De drinkpoel is 6-7m lang en verschillende eilandjes erin geven de vogels gelegenheid om te baden en zorgen voor erg rustige achtergronden.

Verwacht je niet aan een constante stroom vogels zoals dat, afhankelijk van het seizoen, vaak het geval is voor Hut 1, Hut 2 of Hut 6. Hou rekening met lange periodes met weinig beweging, maar hou vooral ook rekening met het plots verschijnen van verschillende soorten uit het lijstje hierboven! Kortom, dit is een hut voor vogelaars en doorwinterde fotografen met een behoorlijke dosis geduld, een hut ook waar de kwaliteit van de soorten primeert op de kwantiteit! Bekijk hier alvast een filmpje met enkele van de frequente roofvogels! Dat je zelfs op een regenachtige dag prachtige actiebeelden kan verwachten, is dan weer mooi te zien in dit filmpje (©Jan Bezemer).

 

Comfort: Ruime zitbank met zitkussen en veel beenruimte, spiegelend glas, extra ruimte voor rugzakken en klein materiaal, hoogte 1,7m

 

Hut 9

 

Deze hut is prachtig gelegen op een privé-terrein aan de rand van het militaire domein 'Klein Schietveld' in Kalmthout. Je kan je hier verwachten aan een set soorten die het midden houdt tussen Hut 2 en Hut 8. Deze hut is wellicht mijn meest comfortabele fotohut en is voorzien van electriciteit, water en wifi. De hut is 2.40m hoog en volledig ingegraven in de bosbodem. Dit is meteen ook de eerste boshut waarin ik twee verschillende foto-luiken heb verwerkt, gelijkaardig aan de manier van fotograferen in Hut 1. Het ene luik biedt uitzicht op een erg lange drinkpoel (12m), terwijl het andere luik uitkijkt op een bijzonder mooi stukje gemengd loofbos.

 

Deze hut is niet te huur zoals de andere fotohutten. Je kan ze enkel boeken voor een privé-workshop vogelfotografie. Ook tijdens de praktijksessies van de cursussen vogelfotografie zal deze hut af en toe worden ingezet. Kijk in de online agenda naar dagen waarop H9 nog vermeld staat.

Cadeautip: Waardebon Schuilhutfotografie

 

Je kan een hutbezoek of workshop ook cadeau doen aan familie of vrienden. Eens je een bedrag hebt bepaald dat je wil spenderen, stuur me dan een mail. Ik bezorg je per kerende een factuurtje en na ontvangst van betaling wordt de waardebon zo snel mogelijk verstuurd. De bons blijven steeds geldig, de keuze van de hut en precieze datum kan later nog worden afgesproken