Workshop met de drijvende schuilhut

In deze workshop leer je eerst omgaan met een drijvende schuilhut om er vervolgens zelf gebruik van te maken. Doelsoorten zijn allerlei steltlopers, meeuwen, sterns en eenden. Je zal ervan versteld staan hoe dicht je bepaalde soorten kan benaderen en je ervaart meteen ook dat het lage standpunt een wereld van verschil betekent. Je keert zonder twijfel huiswaarts met een aantal goede beelden, de soortenrijkdom is echter afhankelijk van de periode en ook de factor geluk speelt een rol. Om je een idee te geven, kan je dit filmpje even bekijken.

Praktisch: maximaal voor 1 deelnemer, ik zorg voor drijfhutten, isolerende waadpakken, koffie en versnaperingen en bepaal de locatie op basis van weersomstandigheden en eventueel getij. Deze workshop wordt in nauw overleg gepland, neem contact met me op voor de voorwaarden. Duur: ca. 4 uur, waarvan minimaal 2 uur in het water.

 

Enkele nieuwe data voor 2016 werden toegevoegd aan de Hutagenda. Er zullen maandelijks nieuwe data worden toegevoegd.

Cursus Vogelfotografie

 

Vogels vormen een echte uitdaging om te fotograferen. Ze zijn snel, vaak erg schuw en je hebt de nodige kennis nodig om de vele soorten te herkennen én te weten waar ze zich liefst ophouden. In deze 4-delige cursus leer je een aantal basisprincipes aan die je vervolgens meteen in de praktijk kan brengen in één van mijn fotohutten. De cursus bestaat uit 3 lesavonden en een halve dag praktijk in de schuilhut. De lesavonden vinden telkens plaats op een vrijdagavond in NEC De Vroente, Putsesteenweg 129 te Kalmthout (B) en dit telkens van 20.00h-22.15h. De precieze datum van de halve dag in de schuilhut wordt in overleg met de verschillende deelnemers bepaald. Deze cursus wordt georganiseerd voor minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers. Inschrijven?....Stuur me gewoon een mailtje.

 

 

De volgende cursus wordt voorzien in februari 2018 (geef me alvast een seintje indien je geïnteresseerd bent!)

 

Programma:

 

Lesavond 1 (02/02/'18)

 

Basisprincipes mbt vogelfotografie: bespreking van de verschillende te doorlopen stappen om tot goede beelden te komen. We gaan dieper in op soortherkenning, materiaalkeuze, en praktische voorbereiding (zoals bouwen van schuilhutten) van de beelden die je in gedachten hebt.

 

Lesavond 2 (09/02/'18)

 

Uitgewerkte voorbeelden, ‘the making of’. De nadruk ligt dan op fotografie van bosvogels of moerasvogels waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de soms erg wisselende situaties die kunnen voorkomen naargelang lichtinval en/of weersomstandigheden.

 

Praktijk (in te plannen in overleg met de groep in de periode tussen les 2 en les 3)

 

In groepjes van 2-3 gaan we fotograferen vanuit een bestaande foto-schuilhut. Iedereen spendeert ongeveer 4 uur in de hut zodat je ruim de tijd krijgt om vele verschillende soorten vogels (maar ook Eekhoorns en héél misschien Ree of Vos) mooi te bekijken en natuurlijk te fotograferen!

 

Lesavond 3 (23/02/'18)

 

Deze avond zal in het teken staan van beeldbewerking. Iedere deelnemer kiest op voorhand 1-2 beelden gemaakt in de schuilhut die hij/zij wil bewerken. We doorlopen samen de verschillende mogelijkheden en besteden ook aandacht aan het publiceren van beelden op internet of in gedrukte vorm.

 

Foto-lezingen

 

Ik geef vaak lezingen over vogelfotografie. In de meeste gevallen zijn het foto-clubs of natuurverenigingen die me daarvoor vragen. De duur van de lezingen varieert tussen 1 en 2.5 uur. Afhankelijk van de wensen kan ik een aantal verschillende lezingen verzorgen:

 

1) Een blik achter de schermen van de vogelfotografie

 

De nadruk ligt hier vooral op het voorbereidende werk: hoe plan ik m'n beelden, welke schuilhutten gebruik ik daarvoor, welke aanpak voor welke soorten enz... Naast een aantal praktische tips, wordt uiteraard ook het resultaat getoond! Indien gewenst kan ook aandacht besteed worden aan technische aspecten zoals materiaalkeuze, digitale workflow en nabewerking.

 

2) Vogels van de Kalmthoutse Heide en omstreken

 

Als inwoner van Kalmthout is het haast evident dat een groot deel van m'n beelden in het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide zijn gemaakt. Maar er is nog veel meer natuur in de streek: uitgestrekte bossen, rietlanden, weidevogelgebieden..... Tijdens deze lezing ligt de nadruk vooral op de beelden en krijg je een overzicht van de grote vogelrijkdom van de Antwerpse Noorderkempen.

 

3) Vogels van Europa

 

Ik reis vaak en graag! De laatste jaren staan m'n reizen steeds vaker in het teken van vogelfotografie en kon ik een grote database aanleggen van de Europese vogelrijkdom. Deze lezing gidst je door Europa, van Spanje tot Scandinavië en van de Benelux tot Hongarije. Uiteraard krijg je ook meer praktische informatie over de bezochte gebieden en landen.

 

 

Ook een lezing bij jou in de club of vereniging? Neem dan contact met me op voor de voorwaarden.

 

Workshop IJsvogel-fotografie

 

IJsvogels spreken tot de verbeelding! Ze vertonen een prachtig gedrag bij de jacht op vis, hebben een erg fraai baltsgedrag waarbij het mannetje het wijfje visjes komt aanbieden en bovendien behoren ze tot de mooist gekleurde broedvogels van Europa. Voor één van mijn fotohutten, meerbepaald Hut 1, kan al dit gedrag van erg nabij (ook onderwater!) worden bekeken. Je zit er letterlijk met je neus op het privé-leven van deze prachtige vissers. Op een 4-tal meter voor de hut kan je al hun kenmerkende gedrag fotograferen én beleven. Om dat te doen, kan het deels volstaan om Hut 1 voor een dag te boeken, maar tijdens een workshop vanuit dezelfde hut zorg ik voor een persoonlijke begeleiding, technische ondersteuning én voor een extraatje zodat ook beelden van de duikvlucht mogelijk worden. Interesse? Kijk dan eerst in de Hutagenda naar een weekdag (niet mogelijk in het weekend) waar H1 nog vermeld staat (en dus vrij is) en stuur me dan een mailtje. De workshop kan verzorgd worden voor maximaal 2 personen en neemt een voormiddag in beslag. Uiteraard heb je de namiddag ook ter beschikking om zelf verder te fotograferen en ook de vele andere mogelijke soorten voor deze hut vast te leggen.

 

Copyright Glenn Vermeersch 2012-2017 © All Rights Reserved