Veel fotografen vragen me bij welke fotohut en wanneer ze bepaalde soorten kunnen verwachten. Daar is meestal geen pasklaar antwoord op te geven, want er zijn nogal wat zaken die dat beïnvloeden: het weer op de dag zelf, de seizoenen, maar vooral ook specifieke kenmerken van de soorten zelf. Daarom toon ik hieronder aan de hand van beeldmateriaal uit de fotohutten een reeks resultaten van de voorbije jaren in de huidige en de erop volgende maand. Ik voorzie de beelden telkens van een korte commentaar en wanneer je even de tijd neemt om door de presentatie te scrollen, heb je meteen een vrij goed beeld van wat je per locatie kan verwachten.

Oktober/November: jaarvogels, trekvogels en de eerste wintergasten


Beschikbare hutten: H1, H2, H6, H7, H8, H9, H10 - H6 en H10 niet in november

IJsvogel
IJsvogel
In oktober is de duik-setting volop in gebruik bij Hut 1 en dat blijft jaarlijks het geval tot minimaal eind februari.
Buizerd
Buizerd
Roofvogels kunnen in oktober bij alle hutten opduiken, maar dé beste locatie ervoor blijft toch Hut 8.
Roodborsttapuit
Roodborsttapuit
In oktober blijven nog enkele Roodborsttapuiten rondhangen bij Hut 6. Vanaf november verdwijnen ze grotendeels uit de regio om pas in maart terug te keren. De nieuwe Hut 3 wordt een toplocatie voor deze fraaie vogels.
Beflijster
Beflijster
Beflijster is een echte trekvogel die eigenlijk zo'n beetje overal kan opduiken, zij het zeldzaam!
Bladkoning
Bladkoning
Eeind september en begin oktober is dé tijd van het jaar voor een Bladkoning bij één van de fotohutten. Tot op heden lukte het al bij H2 (3x), H1, H8 en H9.
Waterral
Waterral
Een echte specialiteit van H1 en in mindere mate van H6. Een prachtsoort die zich vrijwel nergens zo mooi laat fotograferen als hier!
Sperwer
Sperwer
Sperwers zijn erg opvallend in oktober/november. Vaak jonge vogels die komen jagen bij de voederplaatsen, maar geregeld ook nog mooie adulte vogels zoals deze bij H8. Ze komen echter overal voor, maar je hebt altijd wel een beetje geluk nodig.
Eekhoorn
Eekhoorn
Eekhoorns zijn erg algemeen in deze regio. De beste locatie ervoor is wellicht de workshop-hut (H9), maar je kan ze even goed te zien krijgen bij H2, H7 en H8.
Middelste Bonte Specht
Middelste Bonte Specht
Hoewel ondertussen wijdverspreid, blijft het toch een bijzonderheid die je vooral bij H2 en H7 te zien zal krijgen.
Appelvink
Appelvink
Appelvinken vertonen zich in oktober vooral bij H2, maar ook H7, H8 en H9 blijven kans maken op de soort, vooral bij kouder weer.
Goudhaan
Goudhaan
Een echte oktober-soort die in feite bij alle fotohutten kan opduiken.
Groene Specht
Groene Specht
Vooral H1, H2 en H9 bieden goede kansen op deze fraaie soort, hoewel ze zeker niet dagelijks te verwachten zijn. Het moet een beetje spannend blijven :-)!
Grote Gele Kwikstaart
Grote Gele Kwikstaart
Oktober is dé maand voor Grote Gele Kwikstaart. Vooral bij H1 zijn ze dan erg frequent op droge en niet te winderige dagen, maar ook bij de boshutten (H2, H7, H8 en H9) kan er zomaar eentje uit de lucht komen gevallen.
 Grote Zilverreiger
Grote Zilverreiger
In oktober komen de Grote Zilverreigers aan om hier te overwinteren. Ze kunnen dan vooral bij H1 en H6 worden verwacht.
Havik
Havik
Hoewel wat minder zeker dan in de echte zomermaanden, kan Havik eigenlijk het jaarrond worden verwacht, vooral bij H7 en H8. Ook bij H1 zijn aanvallen van Havik (op Waterhoenen bijvoorbeeld) bekend in deze periode.
Keep
Keep
Kepen komen in de loop van oktober in de regio aan. Het zijn echte wintergasten. Afhankelijk van de voedselvoorraden in de bossen komen ze soms erg talrijk op de voederplaatsen bij boshutten (H2, H7, H8, H9), maar dikwijls ook bij H1.
IJsgors
IJsgors
In oktober kan alles en dan vooral bij Hut 6 die vooral focust op allerlei soorten trekvogels.
IJsvogel
IJsvogel
De hele najaars- en winterperiode kan je trachten duikbeelden van IJsvogels te maken bij H1.
Koperwiek
Koperwiek
Ook dit is een echte wintergast die ankomt in oktober. Vanaf de tweede week van die maand kan je ze eigenlijk overal te zien krijgen, maar algemeen zijn ze nooit.
Kramsvogel
Kramsvogel
De wat moeilijker te fotograferen lijstersoort die ongeveer samen met de Koperwieken arriveert. Vooral H1, H2 en H9 hebben al bewezen dat de soort er graag komt, maar ik verwacht ook erg veel van de nieuwe H7.
Sperwer
Sperwer
Jonge Sperwers zoals deze kunnen overal opduiken tijdens de jacht opzangvogels, maar ook af en toe nog om een verfrissend bad te nemen.
Putter
Putter
Putters komen jaarrond voor in kalmthout, maar worden toch opvallen vaker gefotoghrafeerd tijdens het najaar en de winter. Vooral H1, H6 en H7 zijn goeie keuzes al komen ze lang niet dagelijks langs.
Watersnip
Watersnip
Watersnippen zijn vooral te verwachten bij Hut 6, zelfs bij lage waterstanden. Oktober is meestal nog een topmaand voor de soort.
Rietgors
Rietgors
Net als Putter het hele jaar door te verwachten, maar opvallend vaak gefotografeerd in oktober en de wintermaanden bij H1 en H6.
IJsvogel
IJsvogel
De hele najaars- en winterperiode kan je trachten duikbeelden van IJsvogels te maken bij H1.
Sijs
Sijs
Sijsjes zijn eveneens echte wintergasten die aan,komen in oktober. Ze kunnen dan, vooral op droge dagen, voorkomen bij alle boshutten (H2, H7, H8 en H9), maar ook bij H1.
Vuurgoudhaan
Vuurgoudhaan
Hoewel de toptijd ervoor in septmeber ligt, kan je ook in oktober deze soort nog verwachten, vooral dan bij H2 en H9.
Waterpieper
Waterpieper
Dit is een bijzonderheid die jaarlijks komt overwinteren bij H6. Je kan ze er vooral in de tweede oktober-helft verwachten.
Wulp
Wulp
Minder frequent dan Watersnip, maar in oktober komen de eerste groepjes Wulpen weer overwinteren in de graslanden rond Hut 6. Vooral op droge dagen komen ze dan vaak even langs bij de plas-dras voor de fotohut.
Zwarte Specht
Zwarte Specht
Erg gegeerd door vogelfotografen en terecht want het is een schitterende en imposante verschijning. Ze zijn jaarrond aanwezig en kunnen dus in elke maand gezien worden. Je zal er altijd wat geluk voor nodige hebben, maar de beste kansen zijn er vooral bij H7 en H8.