In deze slideshow wordt vooruit geblikt: wat brengen de komende seizoenen? Aan de hand van beelden die de voorbije jaren gemaakt zijn, tracht ik jullie hieronder een idee te gevan van wat de periode november-half maart kan gaan brengen. Het is een periode van wintergasten en standvogels, al onze zomergasten zijn dan weer vertrokken naar Zuid-Europa of Afrika. In tegenstelling tot de lente- en zomermaanden zijn de drinkpoeltjes nu minder belangrijk en is het vooral het aangeboden vogelvoer dat soms voor erg drukke dagen kan zorgen. In deze periode is de activiteit ook meer uniform gespreid over de dag; van een middagdip zoals in de warmere maanden is meestal totaal geen sprake.


Toch wil ik nog eens benadrukken dat ik nooit kan garanderen dat je een soortenrijke, drukke dag gaat treffen. Je fotografeert hier steeds in de wilde natuur, vogels komen en gaan naar believen....en gelukkig maar, de charme van hutfotografie is net het onvoorspelbare van zo'n dag! 

Het gehele najaar en winter is goed voor IJsvogels bij Hut 1. Meer nog, hoe kouder het wordt, hoe meer tijd ze gemiddeld per dag voor en rond de fotohut spenderen. Dit is veruit de beste periode voor geslaagde actiebeelden.
In sommige najaren is er een invasie van Grote Barmsijzen. Deze kunnen dan bij alle dan beschikbare fotohutten opduiken, vooral in november en december. Indien een invasie zich aandient, stel ik alles in het werk om de vogels ook aan te lokken.
Grote Zilverreigers foerageren in de winterperiode vaak in de omgeving van Hut 1 en hut 3. Je hebt wat geluk nodig om ze vanuit de hut zelf te zien, maar jaarlijks worden toch enkele fraaie beelden gemaakt.
Blauwe Reigers kunnen bij alle hutten opduiken, maar in het najaar en de winter zijn vooral H1 en H3 kansrijk voor deze soort.
Kolganzen zijn 's winters vooral in de akkers rond H1 in grote aantallen aanwezig.
Havik is de gehele najaars- en winterperiode te verwachten bij H7 en H8. Reken echter niet op een dagelijkse aanwezigheid, maar wel meerdere malen per week.
De IJsvogel - duiksetting blijft aanwezig tot half maart waarna ze weer wordt verwijderd gedurende het broedseizoen.
Sperwers zijn bij alle hutten te verwachten in najaar en winter.
Buizerds vertonen zich in deze periode vooral bij H8 en -in mindere mate- bij H3 en H7.
Kleurrijke Fazanten duiken vaak op bij H3 en H9.
Waterral is één van dé doelsoorten bij H1 gedurende de hele najaars- en winterperiode. Meestal zijn er meerdere vogels aanwezig die zich vaak van extreem dichtbij laten zien.
Deze periode is dé toptijd voor allerlei spechtensoorten waaronder ook Middelste Bonte Specht. Ze werd al waargenomen bij H3, H7, H8 en H9. Wie ziet de eerste bij H1?
In sommige jaren zijn ook de wintermaanden nog goed voor Kruisbek. Hut 7 en H8 bieden dan steeds de beste kansen.
De IJsvogel - duiksetting blijft aanwezig tot half maart waarna ze weer wordt verwijderd gedurende het broedseizoen.
Zwarte Spechten zijn echte standvogels en laten zich jaarrond geregeld zien bij H7, H8 en H9.
Wellicht is H1 de beste keuze voor deze soort, vooral naar het einde van de winter toe. Op droge en zonnige dagen zijn ook H3, H7 en H9 goed voor Groene Specht.
Deze periode is dé toptijd voor allerlei spechtensoorten waaronder ook Middelste Bonte Specht. Ze werd al waargenomen bij H3, H7, H8 en H9. Wie ziet de eerste bij H1?
In geval een zachte winter zou gaan optreden verwacht ik overwinterende Veldleeuweriken bij H3.
Pestvogels werden nog nooit voor een fotohut in Kalmthout waargenomen. Het is daarvoor wachten op een invasie, maar als die zou komen (meestal vanaf november), dan kan ik ze relatief eenvoudig voor verschillende fotohutten trachten aan te lokken. Hut 1 en Hut 3 bieden dan de beste kansen.
Grote Gele Kwikstaarten zijn steeds graag geziene, erg fotogenieke gasten bij een fotohut. Vooral bij Hut 1 en Hut 3 zijn ze in de najaars- en winterperiode erg frequent te verwachten.
Koperwieken kan je vooral aantreffen bij H1 en H3, maar ze kunnen in najaar en winter eigenlijk overal wel opduiken.
Koperwiek als prooi van een mannetje Sperwer (Hut 1)
Minder frequent dan Koperwieken, maar vooral H3 en in mindere mate H1 biedt een erg goede kans op deze prachtige lijstersoort!
Vuurgoudhaantjes zijn overal mogelijk, maar erg beweeglijk en steeds lastig om te fotograferen. veruit de beste kansen krijg je bij H9.
Kuifmees: Algemeen in de winterperiode en vooral erg mooi te fotograferen bij H7, H8 en H9.
Zwarte Mees: Algemeen in de winterperiode en vooral erg mooi te fotograferen bij H7, H8 en H9.
Staartmeesjes kan je ook overal verwachten, vaak in groepjes, maar steeds kort en erg vliegerig. De beste kans erop maak je tijdens een workshop in H9.
Boomklever: Algemeen in de winterperiode en vooral erg mooi te fotograferen bij H3, H7, H8 en H9.
Eekhoorns laten zich vooral mooi fotograferen bij H7, H8 en H9 al biedt ook H3 in de winterperiode goede mogelijkheden.
Gaai: Algemeen in de winterperiode en vooral erg mooi te fotograferen bij H3, H7, H8 en H9.
Ringmussen zijn helaas sterk bedreigd in de regio. Veruit de beste kans erop maak je in H3, gevolgd door H1.
Keep: Algemeen in de winterperiode en vooral erg mooi te fotograferen bij H1, H3, H7 en H9
In tegenstelling tot Grote Barmsijs laat de kleinere ondersoort zich jaarlijks wel enkele malen mooi fotograferen. Je kan ze overal verwachten, maar ze blijven erg onregelmatig en je hebt dus een dosis geluk nodig.
Putters worden gelukkig steeds algemener in de regio. Je kan ze vooral bij H3 verwachten, maar in mindere mate ook bij H1 en H9.
Groenlingen doen het in tegenstelling tot Putters helaas niet zo best in de streek. Traditioneel is H1 de beste locatie voor deze mooie soort, maar ook H3 en H8 kunnen er erg goed voor zijn.
Sijs: Algemeen in de najaars- en winterperiode en vooral erg mooi te fotograferen bij H1, H3, H7 en H9.
Appelvinken zijn echte voorjaars- en zomersoorten in de streek. Toch laten ze ziich vooral bij wat kouder weer ook zien in najaar en winter. De echte boshutten (H7, H8 en H9) bieden de beste kansen.
Rietgors verwacht ik opnieuw bij hut 1, maar de nieuwe H3 zal wellicht ook goed worden voor deze vogels, vooral later in de winterperiode.