Nieuwsbrief December '18

 

In december draait alles rond wintergasten. Er komen er nog steeds enkele aan, maar de meeste soorten zijn ondertussen gearriveerd bij de verschillende hutten. In de derde week van november noteerden we hier in Kalmthout de eerste nachtvorst en dat heeft vele vogels de weg naar de voederplaatsen doen vinden. Ongeacht de weersomstandigheden zullen de aantallen vogels bij alle hutten de komende weken flink gaan toenemen. Indien het écht gaat winteren kan dat aantal op enkele dagen zelfs nog verdubbelen. In het hutten-nieuws hieronder blik ik zoals steeds terug op de resultaten van de voorbije maand. Enkele hutten zijn nu tijdelijk gesloten omwille van de winterperiode, maar de resultaten in de andere hutten zijn vaak schitterend! Heerlijke actie bij de IJsvogels (H1), erg actieve roofvogels en een flink toenemend aantal bosvogels bij H8, bijzonder soortenrijke dagen bij H2 en in het kader van de workshops in H9....november was een erg boeiende foto-maand!

 

Cadeautip...

 

December staat uiteraard ook in het teken van de feestdagen en daar horen cadeautjes bij...Je kan een hutbezoek of workshop cadeau doen aan familie of vrienden. Eens je een bedrag hebt bepaald dat je wil spenderen (kijk hier even voor een recente prijslijst), stuur me dan een mail. Ik bezorg je per kerende een factuur en na ontvangst van betaling wordt de waardebon zo snel mogelijk verstuurd. De bons blijven 1 jaar geldig, de keuze van de hut en precieze datum kan later nog worden afgesproken.

 

Uitgevoerde en geplande werken

 

Ook in november heb ik vooral verder gewerkt aan de nieuwe Hut 7. Vooral het aanplanten van de heidevegetatie en het verder vullen van de vijver stond op het programma. Naast vele Struikheide-veldjes werd ook voor (toekomstige) extra kleuren gezorgd door de aanplant van Brem en Gaspeldoorn. Aan de randen van de open plek werden vele jonge boompjes geplant waaronder Lijsterbes en Sporkehout. Ten slotte plantte ik nog een 10-tal jonge Zomereiken.

De komende maanden zal hier nog hard verder worden gewerkt. Vanaf april zal er een periode getest worden, maar nu reeds kan je de hut reserveren in de online hutagenda (zie H7 vanaf mei 2019). Ook de info-pagina voor deze nieuwe hut is nu beschikbaar op de website.

 

Resultaten Hut 1

 

In november werden zo mogelijk nog mooiere actiebeelden van de IJsvogels gemaakt dan in oktober...de ononderbroken reeks dagen mét IJsvogel-aanwezigheid zet zich dus gewoon door. Naast de IJsvogels bleven ook 2-3 Waterrallen aanwezig en lieten de aanwezige Sperwers zich frequent zien. November was ook erg goed voor wat meer bijzondere lijstersoorten zoals Koperwiek en Kramsvogel. Aan de kleine poel is er nu duidelijk een forse toename vn het aantal vogels en het is er nu een komen en gaan van vele algemene soorten met daartussen toch af en toe ook wat schaarse soorten en/of wintergasten zoals Sijs, Keep, Putter, Zanglijster, Groene Specht, Tjiftjaf, Boomkruiper, Kleine Bonte Specht (1x), Rietgors enz... De droogte bleef ook tot de derde november-week aanhouden. Overwinterende eendensoorten als Smient, Krakeend en Wintertaling vinden daardoor nauwelijks open water in het aangrenzende moerasgebied en komen daardoor wat vaker af op de grote poel bij H1. Ze zijn allen erg schuw, in tegenstelling tot de Waterrallen die zich in alle rust laten fotograferen.

 

Beschikbaarheid: voorlopig is 2018 volzet, maar ook de eerste zes maanden van 2019 zijn nu ingevuld in de online agenda. Tot ongeveer eind maart blijven de kansen op IJsvogels, rallen, Grote Gele Kwikstaarten en tal van leuke wintergasten erg hoog, daarna nemen de lokale broedvogels het weer over en misschien gaan dan ook de IJsvogels ter plaatse tot broeden over. Deze hut kan elektrisch verwarmd worden in de koude maanden.

 

Comfort: hoogte 1,85m, 4 verlaagde stoelen met rugleuning, 2 hoge stoelen, electriciteit, verwarming, 3 foto-luiken, spiegelend glas

Resultaten Hut 2

 

In november was het bijzonder goed fotograferen op deze locatie en niet zelden werd de kaap van 20 soorten (ruim) overschreden. Opvallend is het grote aandeel minder makkelijke soorten die zich hebben getoond: Kramsvogel, Koperwiek, Vuurgoudhaan, Middelste Bonte Specht, Goudhaan, (Kleine) Barmsijs, Keep, Sijs, Appelvink, Staartmees, Havik, Sperwer, Buizerd, e.v.a. passeerden met een flinke regelmaat de revue. De verwachting is dat december, januari, februari én maart nog beter zullen gaan scoren. Laat die temperaturen maar zakken.....

 

Beschikbaarheden: enkel op vrijdag, zaterdag en zondag. Volzet in 2018, meer keuze in januari/februari. Deze hut kan eveneens elektrisch verwarmd worden in de koude maanden. Wees er tijdig bij!

 

Comfort: hoogte 2m, 2 verlaagde stoelen met rugleuning, electriciteit, verwarming. Mogelijk om zowel mét als zonder spiegelend glas te fotograferen

Resultaten Hut 8

 

Net zoals bij de andere hutten bleven de gevolgen van de droogte nog bijna de hele maand november erg opvallend: meer dan in voorgaande jaren werd er volop gedronken en gebadderd in wat normaal gezien een natte maand is. Havik was nu minder aanwezig, maar Buizerd en Sperwer werden frequent vastgesteld en dagen zonder roofvogel zijn nog steeds uitzonderlijk. Er is nu ook volop beweging van Kuifmees en Zwarte Mees, naast uiteraard de meer algemene mezensoorten. Zwarte Specht was erg vaak aanwezig, maar bleef daarbij dikwijls hoog in de bomen foerageren. Dat komt vanzelf wel weer goed de komende maanden. Net zoals bij de andere hutten nam het totale aantal vogels op de voerplaats snel toe na de wat koudere derde week van november. Naast de vele algemenere soorten bosvogels lieten ook Goudhaan, Vuurgoudhaan, Goudvink, Boomkruiper, Koperwiek, Sijs, Keep en Kruisbek (1x) zich weer zien.

 

Beschikbaarheid: nog enkele dagen in december, maar meer keuze vanaf januari. De komende maanden blijven top voor roofvogels met ook steeds meer wintergasten!

 

Comfort: hoogte 1,85m, ruime zitbank voor 2, spiegelend glas, grondstatieven ter beschikking

Resultaten Hut 9 (enkel workshops + cursus vogelfotografie)

 

November stond op deze mooie locatie bijna volledig in het teken van de cursus vogelfotografie. Uiteindelijk bezochten 12 van de 14 deelnemers deze fotohut in het kader van hun praktijksessie en hieronder vind je een selectie van hun mooie beeldmateriaal. In december is de hut weer ter beschikking voor de privé-workshops fotografie + nabewerking en naar verwachting zullen de soorten weinig gaan verschillen van november. Toch zal de drukte ook hier nog verder toenemen onder impuls van de afnemende temperaturen.

 

Beschikbaarheid: nog enkele dagen in november, meerdere in december/januari. Voor wie te laat was om zich in te schrijven voor de cursus vogelfotografie van november kan een workshop in H9 een mooi alternatief zijn: ik probeer er de lessen van de cursus te bundelen in één en je wordt daarbij persoonlijk begeleid. Een andere optie is je in te schrijven voor de nieuwe 4-delige cursus die zal plaatsvinden in februari. Je vindt er hier meer info over. Niet onbelangrijk de komende maanden: in deze hut staat een verwarmingstoestel!

 

Comfort: hoogte 2,20m, 3 hoge stoelen, grondstatieven ter beschikking, spiegelend glas, veel opberg- en beenruimte, electriciteit, verwarming, gratis Wifi.

Lens huren?

 

In samenwerking met Foto Joosen bied ik de mogelijkheid om een erg goede telelens te huren voor gebruik in de fotohutten. Het gaat hier om een Tamron 150-600mm G2 in Canon- of Nikon-uitvoering. Wie deze mooie zoomlens wil huren neemt best rechtstreeks contact op met Foto Joosen en wij zorgen er dan samen voor dat ze ter beschikking is op de dag waarop je een hutbezoek hebt ingepland.

 

 

Volgen op social media?

 

Op m'n Facebook-pagina kan je de soortenrijkdom voor de verschillende fotohutten op de voet volgen. Ik plaats er vooral beelden van bezoekers. Wie m'n eigen vogelfotografie wil volgen (inclusief reizen), kan daarvoor terecht op Instagram.

Eén of meerdere fotohutten reserveren? Wie al zicht heeft op z’n agenda wat verder vooruit in de tijd doet er goed aan om nu reeds een datum te prikken. Je kijkt best altijd eerst even in de online agenda en stuurt me dan een mailtje met de gekozen datum en hut. Alle praktische zaken volgen dan verder per mail.