Nieuwsbrief April '18

Eindelijk....de lente is nu echt begonnen! Toch is het eentje die niet meteen in alle hevigheid losbarst. Neen, op 17/03 was het zelfs nog bizar koud in Kalmthout en sneeuwde het zowaar de hele dag lichtjes door. De voorjaarstrek komt in vergelijking met andere jaren daardoor wat later op gang, maar nu april is aangebroken is er geen houden meer aan. Die voorjaarstrek beleef je het duidelijkst in Hut 6, maar ook Hut 1 is soms erg goed voor allerlei soorten trekvogels. Je hebt vogelsoorten waarvoor m'n foto-locaties maar een tussenstop vormen onderweg naar het noorden, maar even goed zijn er heel wat soorten die nu aankomen en vervolgens het hele broedseizoen bij de fotohutten te verwachten zijn. Overal verandert de soortensamenstelling per dag nu razendsnel. Bijvoeren wordt nu ook steeds minder noodzakelijk en halverwege april houd ik er dan ook mee op. De bij alle hutten aanwezige vijvers worden dan steeds belangrijker en zodra de temperaturen verder oplopen tot 15°C en meer wordt er weer volop gedronken en gebadderd. Hieronder kan je naar goede gewoonte de aanwezige soorten per hut bekijken. In maart werden grote verschillen genoteerd en echte winterbeelden wisselen af met lente-achtige taferelen. Het was in ieder geval een erg boeiende maand met alweer prachtige resultaten van de bezoekers.

 

Wil je graag per mail op de hoogte gehouden worden van de soortenrijkdom per hut, bezorg me dan even je mailadres en dan krijg je maandelijks een update in je postvak.

 

1. Actuele soorten per hut...Hut 1

 

Eerst een woordje over de Ijsvogels (onafgebroken aanwezig sinds juli vorig jaar!). Net zoals in 2016 en 2017 blijkt de start van de lente een periode in te luiden waarin ze veel minder worden waargenomen. Op 20/03 poseerde het wijfje nog de hele dag, maar een nieuw mannetje (de vorige stierf in de winterse periode eind februari) kwam helaas niet opdagen. Het lijkt er nu op dat ze zelf op zoek is gegaan naar een partner en dat zal wellicht nog niet zo eenvoudig zijn aangezien erg veel IJsvogels toch dat venijnige einde van de winter niet hebben overleefd. Maar goed, het is natuur en de overgebleven broedparen in de streek zullen alweer snel jongen grootbrengen die dan op hun beurt weer zullen komen vissen op de grote vijver bij H1. En in tussentijd zijn er uiteraard veel andere soorten te verwachten. Zo werden in maart ook alweer de eerste beelden gemaakt van Kleine Bonte Specht en Groene Specht. Vooral die eerste is een knaller die nu alweer voor het 4e jaar op rij op mijn terrein lijkt te gaan broeden. Bij de eerste lentegasten die werden waargenomen horen oa Tjiftjaf, Zanglijster, Blauwborst, Witte Kwikstaart en Zwartkop op het einde van de maand. Binnenkort zal de Rietkraag weer volop gaan groeien en weerklinkt weer het gezang van Kleine Karekiet en Rietgors en wellicht ook weer Rietzanger. Koekoek legde vorig jaar een ei in één van de Karekieten-nesten, hopelijk keren ook die dit jaar terug.

 

Op de voederplaats aan het boshut-luik zitten nog steeds veel Groenlingen, Spreeuwen, Kool- en Pimpelmezen, Merels, Vinken en Kepen. Ook Grote Barmsijs liet zich op het einde van de maand nog 2x fotograferen, net als een aantal Putters. Ook Grote Bonte Specht, Gaai, Kauw, Holenduif, Waterhoen enz... pikken hier nog steeds geregeld een graantje mee. Al die vogels op de voederplaats lokken uiteraard nog steeds hongerige Sperwers aan, dat blijft wellicht het hele jaar wel zo! Op de grote vijver verschijnen steeds vaker enkele Wilde Eenden, Krakeenden en Wintertalingen. De Blauwe Reigers en Aalscholvers hebben ontdekt dat de vissen weer wat hogerop komen zwemmen en bezoeken de hut steeds frequenter. Bijzonder was een jonge Aalscholver die in Finland geringd bleek te zijn!

 

De gehele voorbije winterperiode werd er iets voorbij mijn perceel hard gewerkt aan de bouw van een hoeve. Hoewel die werken vaak geluidsoverlast met zich meegebracht hebben, zijn er nauwelijks effecten waargenomen op de aanwezige vogelsoorten. Recent werd nog getimmerd aan een tuinhek en dat betekent dat het einde nu echt in zicht is :-)! Ik wil bij deze iedereen bedanken voor het begrip.

 

Beschikbaarheid: Hut 1 blijft erg populair waardoor je behoorlijk vooruit dient te plannen om een bezoekje aan deze locatie te brengen. Controleer dus best snel de online agenda als je in de lente/zomer wil komen genieten van de vogelrijkdom en de weelderige moeras-plantengroei.

Bij Hut 2 nemen de aantallen Appelvinken en Kepen nu stilaan af. Die Appelvinken blijven wel het gehele broedseizoen aanwezig, maar dus in lagere aantallen. Er is nu nog meer beweging van de aanwezige Reeën, altijd een fijne extra bij een hutbezoek! Twee bokken en maar liefst 5 geiten lopen in de omgeving rond. Een opvallende aanwezige in de tweede maart-helft was de Sperwer (3 verschillende vogels werden al gefotografeerd). Bijna dagelijkse gasten gedurende hele maand maart waren verder Eekhoorn, Holenduif, Boomklever, Boomkruiper, Grote Bonte Specht, Kauw, Gaai, Winterkoning, Vink, Groenling, Roodborst, Merel enz... Ondertussen zijn Tjiftjaf, Vuurgoudhaan, Zanglijster, Zwartkop en Groene Specht alweer volop aan het zingen en de komende weken komen er nog tal van extra soorten aan uit het zuiden. Erg kleurrijk is ook het koppel Mandarijneenden dat geregeld even komt uitrusten in de poel voor de hut.

 

Beschikbaarheid: ook voor deze hut loopt het aantal beschikbare dagen in de (soortenrijke!) lente al flink terug, bekijk dus even de online hutagenda zodat je tijdig kan inplannen.

Bij Hut 6 is het nieuwe foto-seizoen eindelijk van start gegaan en het was meteen raak met erg mooie soorten als Blauwborst, Roodborsttapuit, Waterral, Buizerd, Blauwe reiger, Grote Gele Kwikstaart, Rietgors, Mandarijneend, Krakeend, Wintertaling enz...En zoals gezegd loopt de voorjaarstrek nogal wat vertraging op, dat belooft dus nog wat voor de komende maanden.

De erg hoge waterstand levert mooie lage standpunten op en zal vanaf nu langzaam aan gaan zakken zodat steeds meer vruchtbaar slik ter beschikking komt voor de vele doortrekkende steltlopersoorten. Ik ben nu al erg benieuwd wat dé topsoort van het voorjaar zal gaan worden!

 

Beschikbaarheid: de periode van voorjaarstrek is bijna volzet nu, maar juni zijn er nog mogelijkheden en ook dan is het weer een mooie tijd voor vele soorten vogels met jongen.

 

Hut 8

 

Maart is traditioneel een beetje een overgangsmaand bij deze hut. Een overgang tussen de soorten die enkel en alleen voor het voer komen en soorten die er komen baden en/of drinken. Een constante zijn echter de roofvogels, al liet Havik het in maart een beetje afweten. Verheugend is de heel frequente aanwezigheid van Kruisbekken. Minimaal twee verschillende koppels broeden in de omgeving. Ook de eerste Tjiftjaf en Zwartkop werd al waargenomen tegen het einde van de maand. Grote Lijster zingt volop in het bos en de eerste Appel- en Goudvinken zijn ook teruggekeerd naar de broedplaatsen. Zodra de temperaturen boven de 15° uitkomen en de bosbodem nog een klein beetje verder uitdroogt kan het weer losgaan met de soortenrijkdom!

 

Beschikbaarheid: Hut 8 kan erg indrukwekkend zijn op droge dagen in de maanden april-augustus. Lokale broedvogels zoals Bonte Vliegenvanger, Gekraagde Roodstaart, Boompieper, Appelvink, Goudvink, Grote Lijster, 3 soorten roofvogels, Grauwe Vliegenvanger, Fluiter, Zwarte Specht, Kruisbek e.v.a. kunnen dan verwacht worden wanneer ze komen drinken en baden voor de hut. Ik heb heel wat extra dagen in de online agenda toegevoegd, keuze genoeg dus!

In de Workshop-hut (H9) was het ook in maart volop genieten. Tijdens de workshops (incl. nabewerking) probeer ik mensen ertoe aan te zetten eens wat anders te proberen en bovendien leent de setting zich tot creatieve beelden. Een goed voorbeeld zie je hieronder ahv een mooie reeks gemaakt door Gino Symus.

 

2. Vooruitblik: wat brengen lente en zomer?

 

Het is een heel eind vooruit, maar aangezien de online agenda voor heel wat hutten nu alweer aardig vol begint te lopen, wil ik jullie nog even schetsen wat je in de lente, maar ook aan het begin van de zomer kan verwachten. Samengevat komt het erop neer dat je tot eind mei doortrek kan verwachten van allerlei soorten vogels, niet alleen van de lokale broedvogels. Rond 15 mei zijn alle broedvogels gearriveerd (Spotvogel (H1), Bosrietzanger (H1) en Grauwe Vliegenvanger (H2, H8) zijn doorgaans de laatsten) en in juni staat alles dan in het teken van de broedtijd en verschijnen er ook al volop jongen. Indien de IJsvogels niet zouden broeden bij Hut 1 zelf, is dat ook de tijd waarop je toch weer jonge IJsvogels voor de hut kan verwachten. Het weer speelt in deze periode ook een grote rol. Op droge, warme dagen kan je soms spectaculaire momenten beleven bij de boshutten (H2, H8, H9) waar dan vaak door tientallen vogels tegelijk wordt gedronken en gebadderd. In juni en juli kan het dan nog drukker worden wanneer ze ook hun jongen mee naar de poeltjes brengen.

 

3. Lens huren?

 

Ik krijg niet zelden de vraag welke objectieven minimaal vereist zijn om vanuit mijn fotohutten goed te kunnen fotograferen. Ik antwoord dan telkens dat je met een 300mm lens eigenlijk overal terecht kan. Zelfs met een 70-200mm zoom werden al mooie beelden gemaakt van oa de IJsvogels bij H1 of vele soorten bosvogels bij H2 of H8. Om iedereen de kans te bieden met een wat langere tele aan de dag te kunnen beginnen, bied ik in samenwerking met Foto Joosen in Kalmthout nu de mogelijkheid om een mooi objectief te huren voor een dag. Voorlopig is dat steeds een 150-600mm zoom met Nikon- of Canon-vatting, maar mogelijk zal de keuze in de toekomst nog worden uitgebreid. Wanneer je hiervan wenst gebruik te maken, zorg ik ervoor dat de lens op de ochtend van afspraak ter beschikking is. Je dient die dus niet eerst te gaan afhalen, maar je moet het objectief wel dezelfde dag nog terug afleveren bij de fotohandel in Kalmthout of bij mij indien je tot na sluitingstijd van de winkel zou blijven fotograferen.

 

4. Spannend nieuws...

 

Ik ben steeds op zoek naar nieuwe natuur-percelen om toe te voegen aan m'n netwerk van foto-locaties. Ik ben dan ook erg blij zopas een mooi bosperceel te hebben kunnen verwerven op een werkelijk heerlijke locatie! Het is een tamelijk groot perceel met overwegend naaldhout erop, maar met hier en daar ook mooie Eiken en Berken. Er is ook een mooie struiklaag aanwezig en verspreid groeien veel varens. De bosbodem is bezaaid met bulten Haarmos en veel andere mossoorten. In de buurt broeden Boomleeuwerik, Nachtzwaluw en Boompieper, maw deze plek heeft de potentie om echte heidesoorten te gaan aantrekken. Er is echter nog heel wat werk aan de winkel om dit mooie bos om te toveren in een geschikte fotografie-locatie. Ik ga dit erg rustig aanpakken en in de loop van het komende jaar werk maken van een grote open plek, een bijzonder grote drinkvijver met aangepaste beplanting en uiteraard een schuilhut voor mezelf en jullie als fotografen :-)! De schuilhut zelf zal een speciale zijn...wordt vervolgd....

 

5. Overnachten in de omgeving?

 

Het staat al een tijdje vermeld op de homepage van deze website, maar ik vestig er toch graag nog even de aandacht op nu de dagen snel langer worden en het nuttig kan zijn bij het eerste licht te starten in de fotohut. Het bespaart je bovendien de eventuele stress van een drukke ochtendspits in het verkeer :-)! Voor wie een meerdaags bezoek heeft ingepland of wie 's ochtends erg vroeg wil kunnen starten met de fotografie, zijn er tal van B&B's en hotels in de regio. Op de site van het Grenspark en de gemeente Kalmthout vind je al veel info, maar ik geef hieronder al enkele mogelijkheden:

 

Huize Deroover (B&B) - Silencio (B&B) - Hotel Jerom (beschikbaar vanaf voorjaar 2018) - de Greefshoeve (ideaal voor groepen) - Hotel Volksabdij

Cadeautip...

 

Je kan een hutbezoek of workshop ook cadeau doen aan familie of vrienden. Eens je een bedrag hebt bepaald dat je wil spenderen, stuur me dan een mail. Ik bezorg je per kerende een factuurtje en na ontvangst van betaling wordt de waardebon zo snel mogelijk verstuurd. De bons blijven 1 jaar geldig, de keuze van de hut en precieze datum kan later nog worden afgesproken .

Eén of meerdere fotohutten reserveren? Zoals elk jaar is de winter- en voorjaarstrek-periode een erg populaire tijd. Wie al zicht heeft op z’n agenda wat verder vooruit in de tijd doet er goed aan om nu reeds een datum te prikken. Je kijkt best altijd eerst even in de online agenda en stuurt me dan een mailtje met de gekozen datum en hut. Alle praktische zaken volgen dan verder per mail.