Nieuwsbrief September '17

Hut 1 (Multisoortenhut). Zoals verwacht zijn de dagen zonder IJsvogels voor de hut nu stilaan een zeldzaamheid. Er hangen er meerdere rond en ik krijg erg enthousiaste meldingen van bezoekers die genieten van het spektakel! Op mooie zomerse dagen werden ook erg indrukwekkende soortenlijsten genoteerd met als topper een dag met zomaar even 38 soorten! De jonge Koekoek bleef nog een 10-tal dagen aanwezig voor de hut en werd er volop gevoerd door de Kleine Karekieten. Er werd ook enkele malen een Porseleinhoen waargenomen en ook de zeldzame Draaihals liet zich een keer zien. De hut bestaat al enkele jaren en daardoor worden er nu niet zo vaak meer nieuwe soorten voor de hut waargenomen. Toch werden de voorbije weken nieuwe waarnemingen gedaan van (zoals eerder gemeld) Bruine Kiekendief, Koekoek en zowaar ook een jonge Smient. Net zoals voorgaande jaren beginnen ook jonge Sperwers steeds vaker voor de hut op te duiken in deze periode. In de rietkraag worden erg vaak Kleine Karekieten, Rietzangers en af en toe ook een mooie Blauwborst gefotografeerd. In het struweel en bij de kleine poel zijn de blikvangers ook niet verkeerd met oa Tuinfluiter, Zwartkop, Grasmus, Groene en Grote Bonte Specht en wellicht vanaf september ook weer steeds vaker Bonte Vliegenvanger en Gekraagde Roodstaart. In de loop van september zullen ook druppelsgewijs de eerste wintergasten gaan arriveren en dan denk ik uiteraard meteen aan 'vaste klanten' als Waterral, Grote Gele Kwikstaart en een nieuwe lichting IJsvogels, maar ook aan lijsterachtigen als Zanglijster, Koperwiek en Kramsvogel, vinkachtigen zoals Sijs en Kleine Barmsijs enz....

De afspraken met de eigenaar zijn gemaakt: Hut 2 (boshut, gemengd loofhout) wordt verdubbeld in formaat! Dat betekent dat je uiteindelijk ook in deze hut zal kunnen rechtstaan én dat er zoals bij mijn andere hutten, meerdere fotoluiken zullen geplaatst worden. De hut zal plaats gaan bieden aan 3-4 fotografen. De werken heb ik ingepland na de trekperiode. Dat houdt in dat deze locatie begin november een tijdje niet beschikbaar zal zijn. Tot het zover is, blijft de hut wel gewoon bruikbaar omdat de trekperiode ook hier voor hele mooie soorten en mogelijkheden kan gaan zorgen. De september-doelsoorten zijn ook dit jaar niet verkeerd: Vuurgoudhaan en Goudhaan, Bonte Vliegen vanger en Gekraagde Roodstaart, Eekhoorns in toenemend aantal, Groene, Grote Bonte en Middelste Bonte Specht, Zwartkop, Tuinfluiter en Braamsluiper en, naar het einde van de maand toe ook hier lijsterachtigen als Zanglijster, Koperwiek en Kramsvogel en wellicht ook de eerste Sijsjes en Kepen.

 

Hut 3 (Boshut, nog te bouwen)

 

Het perceel grond is aangeworven ondertussen, maar het wordt een werk van lange adem omdat ik het plan heb opgevat om hier een boshut te bouwen die de lat opnieuw wat hoger moet gaan leggen. Wordt vervolgd, maar ik durf er voorlopig geen termijn meer op kleven. Jullie krijgen ze te zien zodra ze helemaal klaar is :-)!

 

Hut 4 (Steenuil)

 

Het seizoen is voorbij, maar wacht niet te lang met reserveren voor volgend jaar, want de agenda slibt nu al aardig vol. Hij staat nog niet online, maar als je nu reeds een datum (+ aantal personen) kan prikken voor juni volgend jaar, geef me dan een seintje.

 

Hut 5 (????)

 

Indien er zich een mooie kans voordoet om een Kerkuil-hut te gaan bouwen, zal ik het zeker proberen, maar voorlopig heb ik voor deze hut een nieuwe, fotogenieke doelsoort in gedachten. Eentje waar nog geen hutten voor bestaan, zelfs niet in andere Europese landen. Een mens heeft nu eenmaal uitdagingen nodig :-)! Wordt hopelijk komend najaar vervolgd!

Hut 6 (Trekvogels, moerasvogels, steltlopers e.v.a.) Ik herhaal nog even de opzet van deze hut die vanaf het ontstaan ervan ongewijzigd is gebleven: de hut focust in eerste instantie op trekvogels en daardoor maak je voor deze hut dagelijks kans op soortenlijstjes die je bij andere fotohutten niet of slechts ten dele zal kunnen waarnemen. Vogeltrek is echter een ingewikkeld iets. Om te beginnen is de trek niet elke dag even intensief. Die is namelijk afhankelijk van weersomstandigheden zoals neerslag en wind. Niet alleen de weersomstandigheden in ons land, maar vooral ook ten noorden van ons (tijdens de najaarstrek) of ten zuiden van ons (tijdens de voorjaarstrek) zijn heel erg belangrijk.

Als de omstandigheden goed zijn, kan je op deze plek heerlijke dagen beleven, maar het kan dus net zo goed een keer tegenvallen wanneer er om een of andere reden die dag weinig trek is.

 

Voorlopig is de najaarstrek erg boeiend te noemen bij deze hut. Door het veel drogere weer dan vorig jaar (de grondwatertafel staat ruim een meter lager!) ligt het accent wel meer op de soorten van rietland (o.a. Kleine Karekiet, Rietzanger, Blauwborst, Rietgors en zelfs 2x Grote Karekiet!) en zangvogels als Tapuit, Roodborsttapuit, Paapje, Gele en Witte Kwikstaart, Boompieper en Graspieper, Boerenzwaluw enz...De lage waterstand vertaalt zich vooral in lage aantallen steltlopers in vergelijking met het voorjaar. Enkel Watersnip is een heel geregelde gast, samen met groepjes Kieviten en af en toe enkele Wulpen. De droogte lokt echter ook dorstige vogels waaronder bv. ook Roek (nieuw voor H6), Putter, Kneu, Meeuwen (tot 4 verschillende soorten tegelijk), Spreeuw, Kauw en 2x Patrijs. De rietkraag herbergt de laatste tijd de meeste vogels en dat hebben ook de lokale Sperwers in de gaten. De voorbije week werden deze erg mooi gefotografeerd. Ten slotte krioelt de poel voor de hut nog steeds van de vissen en dat weten de lokale Blauwe Reigers wel te appreciëren.

Hut 8 (Kempisch bos). Dagen zonder roofvogels komen voor, maar zijn nu een grote uitzondering. Havik, toch nog altijd dé doelsoort voor velen, is erg frequent aanwezig en kan nu, door de aanleg van een nieuwe setting, erg fraai gefotografeerd worden. Ook de jonge Haviken komen soms even drinken. Verder zijn Sperwers te verwachten op droge dagen en Buizerds bijna dagelijks. De meest opvallende en bijzonder frequente verschijning van de huidige en de voorbije periode was echter een andere knaller en specialiteit van deze hut: de Zwarte Specht! Ze zijn volop bezig met het ontschorsen van een 5-tal dennen rond de hut en dat levert werkelijk unieke foto-kansen op. Bovendien weet ik uit ervaring dat dergelijke ontschorste bomen ook het erop volgende jaar nog vaak worden bezocht om er gaten in te gaan hakken, wie weet zelfs een broedhol! Verder is er volop beweging van meer klassieke bosvogelsoorten als Kuifmees, Zwarte Mees, Boomklever, Boomkruiper, Gaai, Grote Bonte Specht, Groenling, e.v.a. Appel- en Goudvink zijn nu zeldzamer, maar het is wel weer uitkijken naar de aankomst van de eerste Sijsjes en Kepen.

Hut 9 (Workshops fotografie + nabewerking).

 

Na de vakantieperiode ben ik de hut weer volop aan het uittesten en dat is niet vervelend! Gisteren (30/8) kreeg ik oa IJsvogel (slechts 5 minuten, maar het begin is er toch weer), Eekhoorn (ook springend), Groene Specht, Zanglijster, Vuurgoudhaan, Groenling, Goudhaan, Zwarte Mees, Kuifmees, Gaai, Grote Bonte Specht, Winterkoning, Boomklever, Heggenmus, Vink en Boomkruiper te zien.

 

De doelsoorten zijn dezelfde als vorig jaar toen ik met deze workshops van start ging: IJsvogel, Grote Gele Kwikstaart, Goudhaan, Vuurgoudhaan, Groenling, Appelvink, Eekhoorn, Middelste Bonte Specht, Groene Specht, Zwarte Specht, Keep, Sijs, Goudvink, Boomkruiper, Boomklever, Ree, Rosse Woelmuis, Koperwiek, Kramsvogel, Zanglijster, Gaai, Tjiftjaf, Sperwer enz...

 

Beschikbaarheid: De workshops starten in september, maar er zijn er nog maar enkele vrij in die maand. Vanaf oktober is er wat meer keuze.

Nieuw - Hut 10 (nog beschikbaar in hutagenda, maar bijna volzet...)

 

Ondertussen zijn de eerste fotosessies achter de rug en kan ik een balans opmaken van de soortenrijkdom en de gemaakte beelden. De meerderheid van de bezoekers was erg positief en zij kregen ook elke keer minstens enkele van de doelsoorten voor de lens. Sommigen waren dan weer erg ontgoocheld, een gulden middenweg bleek er niet te zijn. Dit is, zoals aangekondigd, zeker geen typische fotohut waarbij je nagenoeg constant vogels voor de lens krijgt zoals bij een klassieke boshut. Ik wilde ook bewust iets helemaal anders gaan doen en zal dat in de toekomst ook blijven doen. De nadruk ligt hier zeker niet op de hoeveelheid vogels, maar wel op de natuurlijke setting én op mogelijk moeilijk te fotograferen vogels. Het lijkt dus vooral een hele fijne locatie voor creatieve fotografen en voor zij die een poging willen doen om erg lastige soorten als Spotvogel, Braamsluiper, Draaihals, Koekoek enz.... te gaan fotograferen. Je hebt bovendien een goeie dosis geduld nodig: vertrek aub niet al voor de middag weer huiswaarts, want na de middag keert het licht en komen de typische struweelvogels nog meer uit hun dekking om te gaan foerageren in de braamstruiken en de akker!

 

Een greep uit de in augustus gefotografeerden en waargenomen soorten: Ree, Rosse Woelmuis, Haas en Konijn als zoogdieren. Vogels: Zwartkop, Tuinfluiter, Grasmus, Braamsluiper, Kleine Karekiet, Rietzanger, Blauwborst, Draaihals, Fitis, Tjiftjaf, Gekraagde Roodstaart, Zwarte Roodstaart, Roodborsttapuit, Putter, Kneu, Zanglijster, Gaai, Holenduif, Torenvalk en Patrijs.

 

1. Locatie - Soorten

 

Deze nieuwe hut bevindt zich op een erg groot, privaat terrein en is dus volledig afgeschermd van mogelijke verstoring. Het bijzondere aan deze plek is dat het een landbouwgebied is waar het lijkt alsof de klok enkele decennia werd teruggedraaid. Geen intensieve graslanden die al te vaak worden gemaaid, geen insecticiden of herbiciden, ruimte voor ruigtes en braamstruwelen en bovenal een bloemenrijk onkruid- en graanakkertje dat niet wordt geoogst. Uiteraard is ook jacht er niet toegestaan! Dit alles zorgt ervoor dat er heel wat soorten voorkomen die het elders in het agrarische gebied erg moeilijk hebben. Denk aan soorten als Patrijs, Koekoek, Grasmus, Kneu, Putter, Spotvogel, Roodborsttapuit, Gele Kwikstaart, Torenvalk, Zomertortel enz....Ook zoogdieren als Ree, Haas en Konijn vinden er veel voedsel én ze zijn er veilig. In de trektijd wordt het er nog drukker met soorten en maak je ook kans op Draaihals, Braamsluiper, Tuinfluiter, Kleine Karekiet, Bosrietzanger, Rietgors, Geelgors, Blauwborst, Paapje, Tapuit, Beflijster e.v.a. in het struweel.

 

2. De nieuwe fotohut

 

De hut is gebouwd voor 2 personen en is deels ingegraven. Er is een ruime zitbank voorzien van een comfortabel zitkussen. Je fotografeert er door spiegelend glas en die glasplaat is 180x40cm groot waardoor je een erg goed uitzicht hebt op de setting. In de hut staan grondstatieven en rijstzakken ter beschikking.

 

3. De setting

 

Bij deze hut werd er bewust voor gekozen een relatief klein poeltje aan te leggen dat zich bovendien erg dichtbij bevindt. De focus ligt hier niet zozeer op drinkende en badende vogels, hoewel het uiteraard wel mogelijk is en het op droge dagen een drukte van belang kan zijn in die poel! Het is er echter vooral de bedoeling de aanwezige soorten in hun natuurlijke omgeving vast te leggen. Daarom strekt zich voor de hut een bloemenrijke akker uit zodat je steeds hele rustige, egale achtergronden hebt, rijk aan kleurschakeringen. Aan de linkerzijde werd de hut ingebouwd in het struweel. De bloeiende bramen en de struiken begroeid met kleurrijke korstmossen zorgen voor hele fraaie, natuurlijke beelden.

 

4. Materiaal/Objectieven

 

Het poeltje bevindt zich erg dichtbij, op ca. 3m. De akker is ongeveer 50m lang en 20m breed. In deze hut gebruik je dus best een combinatie van een 300mm en een 500mm of een zoomlens met gelijkaardig bereik. Indien je enkel met een vaste 500mm komt, zullen badende vogels soms te dichtbij zitten. Zoals al beschreven mikt deze hut op allerlei (relatief kleine) vogelsoorten, maar in belangrijke mate ook op Reëen waardoor een zoomlens echt aan te raden is.

 

Eén of meerdere fotohutten reserveren? Zoals elk jaar is de trektijd en de IJsvogel-periode een erg populaire tijd. Wie al zicht heeft op z’n agenda wat verder vooruit in de tijd doet er goed aan om, vooral voor H1, H6 en H8, nu reeds een datum te prikken. Je kijkt best altijd eerst even in de online agenda en stuurt me dan een mailtje met de gekozen datum en hut. Alle praktische zaken volgen dan verder per mail.