Nieuwsbrief November '17

Hut 1 (Multisoortenhut). De drie blikvangers van het vijverluiluik - IJsvogel, Grote Gele Kwikstaart en Waterral - laten zich nog steeds erg mooi zien en wellicht blijft dat zo tot eind maart volgend jaar. In de loop van oktober arriveerden ook de eerste wintergasten waaronder Sijs, Kleine Barmsijs, Kramsvogel en Koperwiek. Jonge Sperwers vormen nog steeds een bedreiging voor alle kleine vogelsoorten die op de voederplaats aan het boshutluik van deze hut te zien zijn. Het is er een komen en gaan van vele soorten mezen, Grote Bonte Specht, soms Groene Specht, Groenling, Zanglijster, Spreeuw, Merel, Putters e.v.a.

Zoals voorzien werd Hut 2 (boshut, gemengd loofhout + boomgaard) compleet gerenoveerd in de loop van oktober. Vrijwel meteen na de verbouwing van de hut werd al een eerste echte topdag genoteerd met soorten als Appelvink, Goudvink, Putter, Keep, Groenling, Koperwiek enz... Een dag later passeerden oa Sijs, Eekhoorn, Zwarte Mees, Staartmees, Kuifmees, Sperwer, Groene Specht en Kramsvogel! Van een vliegende start gesproken....De voortekenen voor een erg goede winter op deze locatie zijn er dus nu al. Overigens is het er nu bijzonder comfortabel fotograferen aangezien de hut werd vergroot tot 2m hoogte terwijl het grondoppervlak van 2.5x2.5m werd behouden. In de hut staan twee stoelen met rugleuning en -niet onbelangrijk- en er staat een elektrisch verwarmingstoestel! De glasplaat waar je door fotografeert is ook bijna verdubbeld in oppervlak waardoor een nog beter zicht op de omgeving ontstaat. Tevens bestaat de mogelijkheid om zonder glas op ooghoogte boven het water te fotograferen aangezien enkele sleuven in een camonet werden voorzien. Kortom, de nieuwe hut is een hele verbetering én de soorten doen ook volop mee...

 

Hut 6 (Trekvogels, moerasvogels, steltlopers e.v.a.) beleefde nog een hele mooie, laatste maand van het jaar! Vanaf begin november gaat de hut tijdelijk in 'winterrust' om in het voorjaar (maart) weer te openen wanneer de trek weer op gang komt. Dat betekent echter niet dat je de hut niet meer kan bezoeken. Ze wordt tijdelijk niet meer vermeld in de online agenda, maar als je toch graag wil langskomen voor wintergasten als Waterral, Rietgors, IJsvogel, Grote Zilverreiger e.a. en je maakt er geen punt van dat de hut niet verwarmd is (warme kledij dragen dus!), stuur me dan een mailtje en dan zoeken we samen alsnog een geschikte datum.

Hut 8 (Kempisch bos). Ook in oktober waren dagen zonder roofvogels een grote uitzondering. Havik is nu wat minder frequent aanwezig, maar verder zijn Sperwers nog steeds frequent te verwachten op droge dagen en Buizerds bijna dagelijks. Voor Zwarte Specht was oktober iets minder goed dan september, maar toch worden ze nog wekelijks gezien. Kruisbekken zijn er nu plots wél geregeld en meer nog, er is zelfs een kleine kans op Grote Kruisbek aangezien deze ook al in de buurt werden waargenomen en gefotografeerd. Verder is er nog steeds volop beweging van meer klassieke bosvogelsoorten als Kuifmees, Zwarte Mees, Zanglijster, Boomklever, Boomkruiper, Gaai, Grote Bonte Specht, Goudhaan, Vuurgoudhaan, Groenling, e.v.a. Appel- en Goudvink zijn nu eerder voor Hut 2 te verwachten, maar toch duiken ze af en toe nog op. Nu de winter nadert hebben ten slotte ook Keep en Sijs hun weg naar de hut weer gevonden. Opvallend in oktober was het tamelijk frequente bezoek van enkele Reeën.

Hut 9 (Workshops fotografie + nabewerking).

 

In de loop van oktober werden de workshops steeds soortenrijker met ook soorten als Sperwer, Vuurgoudhaan, Groene Specht, Zwarte Specht en Blauwe Reiger.

 

De doelsoorten voor oktober/november en de wintermaanden zijn dezelfde als vorig jaar toen ik met deze workshops van start ging: IJsvogel, Grote Gele Kwikstaart, Goudhaan, Vuurgoudhaan, Groenling, Appelvink, Eekhoorn, Middelste Bonte Specht, Groene Specht, Zwarte Specht, Keep, Sijs, Goudvink, Boomkruiper, Boomklever, Ree, Rosse Woelmuis, Koperwiek, Kramsvogel, Zanglijster, Gaai, Tjiftjaf, Sperwer enz...

 

Beschikbaarheid: De plaatsen zijn beperkt, maar vanaf december is er iets meer keuze.

Hut 10 (Bloemenrijke akker + herfstkleuren in braam-struweel)

 

In oktober liep de soortenrijkdom voor de hut een beetje terug, hoewel op het einde van de maand wel nog een echte doelsoort werd vastgesteld: Geelgors! Verder werden vooral erg mooie beelden gemaakt van de aanwezige Sperwers, groepjes mezen en Goudhaantjes, Putter, Groenling en Kneu. Met de ervaringen van dit eerste jaar in ons achterhoofd gaan Marc en ik nu aan de slag om de hut verder te perfectioneren. In de loop van de winter zal de akker opnieuw worden omgeploegd en later ingezaaid zodat er na de winterrust meteen in een bloemenrijke setting zal kunnen gefotografeerd worden. Indien er in de tussentijd interessante soorten zouden opduiken, lees je dat meteen en zie je de beelden wel verschijnen bij de recente beelden op deze site.

 

1. Locatie - Soorten

 

De hut bevindt zich op een erg groot, privaat terrein en is dus volledig afgeschermd van mogelijke verstoring. Het bijzondere aan deze plek is dat het een landbouwgebied is waar het lijkt alsof de klok enkele decennia werd teruggedraaid. Geen intensieve graslanden die al te vaak worden gemaaid, geen insecticiden of herbiciden, ruimte voor ruigtes en braamstruwelen en bovenal een bloemenrijk onkruid- en graanakkertje dat niet wordt geoogst. Uiteraard is ook jacht er niet toegestaan! Dit alles zorgt ervoor dat er heel wat soorten voorkomen die het elders in het agrarische gebied erg moeilijk hebben. Denk aan soorten als Patrijs, Koekoek, Grasmus, Kneu, Putter, Spotvogel, Roodborsttapuit, Gele Kwikstaart, Torenvalk, Zomertortel enz....Ook zoogdieren als Ree, Haas en Konijn vinden er veel voedsel én ze zijn er veilig. In de trektijd wordt het er nog drukker met soorten en maak je ook kans op Draaihals, Braamsluiper, Tuinfluiter, Kleine Karekiet, Bosrietzanger, Rietgors, Geelgors, Blauwborst, Paapje, Tapuit, Beflijster e.v.a. in het struweel.

 

2. De nieuwe fotohut

 

De hut is gebouwd voor 2 personen en is deels ingegraven. Er is een ruime zitbank voorzien van een comfortabel zitkussen. Je fotografeert er door spiegelend glas en die glasplaat is 180x40cm groot waardoor je een erg goed uitzicht hebt op de setting. In de hut staan grondstatieven en rijstzakken ter beschikking.

 

3. De setting

 

Bij deze hut werd er bewust voor gekozen een relatief klein poeltje aan te leggen dat zich bovendien erg dichtbij bevindt. De focus ligt hier niet zozeer op drinkende en badende vogels, hoewel het uiteraard wel mogelijk is en het op droge dagen een drukte van belang kan zijn in die poel! Het is er echter vooral de bedoeling de aanwezige soorten in hun natuurlijke omgeving vast te leggen. Daarom strekt zich voor de hut een bloemenrijke akker uit zodat je steeds hele rustige, egale achtergronden hebt, rijk aan kleurschakeringen. Aan de linkerzijde werd de hut ingebouwd in het struweel. De bloeiende bramen en de struiken begroeid met kleurrijke korstmossen zorgen voor hele fraaie, natuurlijke beelden.

 

4. Materiaal/Objectieven

 

Het poeltje bevindt zich erg dichtbij, op ca. 3m. De akker is ongeveer 100m lang en 20m breed. In deze hut gebruik je dus best een combinatie van een 300mm en een 500mm of een zoomlens met gelijkaardig bereik. Indien je enkel met een vaste 500mm komt, zullen badende vogels soms te dichtbij zitten. Zoals al beschreven mikt deze hut op allerlei (relatief kleine) vogelsoorten, maar in belangrijke mate ook op Reëen waardoor een zoomlens echt aan te raden is.

 

Eén of meerdere fotohutten reserveren? Zoals elk jaar is de najaarstrek- en winterperiode een erg populaire tijd. Wie al zicht heeft op z’n agenda wat verder vooruit in de tijd doet er goed aan om, vooral voor H1, H2 en H8, nu reeds een datum te prikken. Je kijkt best altijd eerst even in de online agenda en stuurt me dan een mailtje met de gekozen datum en hut. Alle praktische zaken volgen dan verder per mail.