Nieuwsbrief Februari '19

In januari kregen we dan uiteindelijk toch een beetje écht winterweer voorgeschoteld. Op verschillende dagen viel er sneeuw en halverwege die maand bleef die sneeuw ook enkele dagen liggen. Het resultaat daarvan zie je meteen ook terug in de fotoreeksen per hut die hieronder worden weergegeven. Ook de start van februari was nog erg winters met een verse sneeuwlaag, maar de voorspellingen zijn nu voorlopig zo dat februari heel wat zachter zal gaan verlopen. Hoewel het nog te vroeg is voor de terugkeer van de Afrika-gangers onder onze broedvogels, begint er bij mooi weer in februari al wel heel wat te bewegen onder de standvogels. Vroege broedvogels zoals spechten, Boomklevers, Grote Lijster, Kruisbek, Bosuil enz... laten al volop van zich horen . Die verhoogde activiteit zorgt meteen ook weer voor veranderingen bij de verschillende fotohutten. Ik probeer jullie hieronder een idee te geven van wat er gezien werd in januari en wat er kan verwacht worden in februari/maart.

 

 

Geplande werken

 

Nog voor de lente zal H8 weer een make-over krijgen: de hut wordt wat hoger, de setting bij de drinkpoel wordt aangepast (oa een bijkomend heideveldje) en de waterafvoer van het dak wordt verlegd.

De broedwanden voor de IJsvogels bij H1 werden in januari al wat opgeknapt. Begin april zal deze hut een tijdje niet beschikbaar zijn. Het is dan namelijk weer tijd om de natuurbeheerswerken uit te voeren. Wilgen knotten, oud Riet maaien, oeverzones aanleggen enz... zijn slechts enkele van de zaken die dan dienen te gebeuren. Overigens zal dit alles op 2-3 dagen worden uitgevoerd zonder negatieve impact op de soortenrijkdom. Tegelijk zal ook de hut zelf een aantal aanpassingen krijgen: een nieuwe vloer, nieuwe stoelen, een aangepast foto-luik in de richting van de IJsvogel-setting enz...

 

Resultaten Hut 1

 

In januari bleven de vaste gasten erg trouw aan de hut: IJsvogel, Waterral, Keep en Groenling lieten zich prachtig bekijken. Maar uiteraard was er meer te zien: afhankelijk van de weersomstandigheden + een factor geluk vertoonden zich eveneens Groene Specht, Sperwer, Koperwiek, Sijs, Kleine Barmsijs, Rietgors, Boomkruiper, Gaai, Waterhoen, Wintertaling, Krakeend, Wilde Eend, enz... De reeks opeenvolgende dagen mét IJsvogel wordt steeds indrukwekkender: op 03/02 lieten deze prachtige vogels zich nu al bijna 200 dagen op rij fotograferen. Net voor de koudere periode kreeg het wijfje gezelschap van een mannetje die de omgeving kwam verkennen. Dat het nog te vroeg is voor paargedrag werd hem onmiddellijk duidelijk gemaakt: het wijfje maakte hem al snel hardhandig duidelijk dat hij meteen weer kon vertrekken!

 

Beschikbaarheid: Tot eind april is de hut volzet en ook in mei loopt het aantal beschikbare dagen nu al snel terug. Vanaf april breekt een mooie tijd aan met voorjaarsbloeiers rond de poel en frisgroene kleuren in de rietkraag....uiteraard vergezeld van de zomergasten die arriveren en hopelijk ook weer van baltsende en parende IJsvogels!

 

Comfort: hoogte 1,85m, 4 verlaagde stoelen met rugleuning, 2 hoge stoelen, electriciteit, verwarming, 3 foto-luiken, spiegelend glas

Resultaten Hut 2

 

Op deze locatie krijg je naar goede gewoonte al snel de eerste voortekenen van de naderende lente te zien. Het is wellicht mijn beste hut voor verschillende soorten spechten en hun geroffel en geroep weerklinkt begin februari al volop in het bos en de verwilderde hoogstamboomgaard. Met uitzondering van Zwarte Specht (frequent bij H7 en H8) kan je ze nu ook steeds meer voor de hut verwachten. Het lokale koppel Middelste Bonte Specht is voorlopig niet weg te slaan van de voederplaats en de Groene Spechten roepen volop. Soms tot frustratie van de fotografen want hoewel ze soms vlak naast de hut roepen, zijn ze niet altijd even makkelijk te ontdekken. Ondanks die eerste voorzichtige tekenen van een naderend voorjaar is het nog steeds volop winter en dus dé tijd voor wintergasten. Het aantal Kepen neemt nu verder toe, Kramsvogels en Koperwiek zijn vooral op koudere dagen te verwachten en ook Sijs, Kleine Barmsijs (zeldzaam), Putter en Appelvink laten zich af en toe mooi fotograferen. De Eekhoorns zijn nu ook weer erg trouw aan de voederplaats aangezien de natuurlijke zadenvoorraad in het bos nu stilaan uitgeput geraakt. Verder is het nu dagelijks een drukte van belang met tal van andere soorten bosvogels en ook de kans op een Ree, Haas of Vos is dagelijks aanwezig.

 

Beschikbaarheden: enkel op vrijdag, zaterdag en zondag. Volzet in februari/maart met iets meer keuze vanaf april en weer volop vanaf de maand mei. Deze hut kan eveneens elektrisch verwarmd worden in de koude maanden. Wees er tijdig bij!

 

Comfort: hoogte 2m, 2 verlaagde stoelen met rugleuning, electriciteit, verwarming. Mogelijk om zowel mét als zonder spiegelend glas te fotograferen

Resultaten Hut 8

 

In januari was het erg mooi fotograferen op deze afgelegen locatie. In complete rust kon men er weer volop genieten van roofvogel-activiteit met zowel Havik, Buizerd als Sperwer. Er is ook een duidelijke toename van de Havik-bezoekjes wat wellicht kan verklaard worden doordat ook deze soort stilaan meer en meer in het eigen territorium rondvliegt. De wintergasten bleven uiteraard volop aanwezig naast de vele standvogels en dat alles leverde mooie beelden op van Sijs, Keep, Appelvink, Kuifmees, Zwarte Mees, Zanglijster, e.v.a. Hoopgevend is dat er sinds kort ook alweer gezang weerklinkt van Kruisbekken. Dat zijn erg vroege vogels die soms al in februari aan hun broedtijd beginnen, uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden. De winter verloopt voorlopig ook niet al te nat en in combinatie met de droogte in 2018 betekent dat dat het er voorlopig erg gunstig uitziet voor dorstige vogels bij de drinkpoel de komende maanden. Wat de winter verder ook nog mag brengen, op deze plek is het altijd spannend met steeds een goede kans op bijzonderheden.

 

Beschikbaarheid: nog enkele dagen in februari, maar meer keuze vanaf maart. De komende maanden worden steeds beter voor roofvogels en het is eveneens erg druk met tal van kleine soorten! Vanaf maart druppelen de zomergasten binnen en kunnen de dagelijkse soortenlijstjes steeds langer worden.

 

Comfort: hoogte 1,70m, ruime zitbank voor 2, spiegelend glas, grondstatieven ter beschikking

Resultaten Hut 9 (enkel workshops + cursus vogelfotografie)

 

In januari waren de omstandigheden vaak erg goed tijdens de workshops. Op verschillende dagen was het genieten van een prachtig sneeuwtapijt en éénmaal hadden de deelnemers zelfs het geluk dat het de hele dag door bleef sneeuwen. Onderstaande reeks beelden is dan ook erg uiteenlopend: mooie soortenrijke dagen in bijzonder wisselende omstandigheden! Die wisselvalligheid vormde meteen ook een uitdaging want de camera-instellingen bij sneeuwval zijn compleet verschillend van die op niet-winterse dagen. Opvallend in januari was ook de toename van het aantal roofvogel-bezoeken. Hoewel ik er niet speciaal op mik is deze plek al van bij de start goed gebleken voor Sperwer en Buizerd. Havik is nu weer volop roepend aanwezig, maar blijft voorlopig toch vooral een specialiteit van H7 (nieuw) en H8.

 

Beschikbaarheid: in februari zijn de workshops volzet, maar vanaf maart heb je weer wat meer keuze. Voor wie te laat was om zich in te schrijven voor de cursus vogelfotografie van november kan een workshop in H9 een mooi alternatief zijn: ik probeer er de lessen van de cursus te bundelen in één en je wordt daarbij persoonlijk begeleid.

 

Comfort: hoogte 2,20m, 3 hoge stoelen, grondstatieven ter beschikking, spiegelend glas, veel opberg- en beenruimte, electriciteit, verwarming, gratis Wifi.

Lens huren?

 

In samenwerking met Foto Joosen bied ik de mogelijkheid om een erg goede telelens te huren voor gebruik in de fotohutten. Het gaat hier om een Tamron 150-600mm G2 in Canon- of Nikon-uitvoering. Wie deze mooie zoomlens wil huren neemt best rechtstreeks contact op met Foto Joosen en wij zorgen er dan samen voor dat ze ter beschikking is op de dag waarop je een hutbezoek hebt ingepland.

 

 

Volgen op social media?

 

Op m'n Facebook-pagina kan je de soortenrijkdom voor de verschillende fotohutten op de voet volgen. Ik plaats er vooral beelden van bezoekers. Wie m'n eigen vogelfotografie wil volgen (inclusief reizen), kan daarvoor terecht op Instagram.