Nieuwsbrief Augustus '17

Nu augustus weer is begonnen, begint het weer te kriebelen bij fotografen, vogelkijkers en trekvogel-tellers want hoewel de zomer nog volop bezig is, is het voor tal van soorten alweer tijd om zuidwaarts te trekken. Ik neem hieronder even de tijd voor een wat uitgebreidere update waarin ik uitleg waarom deze periode van het jaar niet alleen de potentieel soortenrijkste is, maar ook die met de grootste aantallen vogels.

 

In het algemeen was 2017 een erg goed broedseizoen en niet alleen bij ons in de Benelux, maar ook elders in grote delen van Europa. In de periode dat vele soorten met eieren of jongen in het nest zaten, zorgde de overwegend mooie weersomstandigheden ervoor dat er volop naar voedsel kon gezocht worden en dat de jongen dus hun buikjes rond konden eten. Bovendien was het in vele regio’s een erg goed muizenjaar zodat ook de roofvogels en uilen er een prima seizoen hebben opzitten. Waarom is dat nu belangrijk in een update over fotohutten? Wel, om de eenvoudige reden dat er dit jaar – in tegenstelling tot het bijzonder zwakke 2016 – door dat goede broedseizoen heel erg veel vogels (ouders én jongen) in de ‘aanvoerrichting’ zitten. En dat gaan we overal merken, daarover is geen twijfel mogelijk!

 

Bij de Multisoortenhut (H1+H7) werden in juli ronduit spectaculaire waarnemingen gedaan! Zoals al eerder bericht zijn de IJsvogels sinds 08/07 volop terug, soms zelfs tot 3 verschillende vogels op een dag. Er doken echter nog twee soorten op die nooit eerder werden gefotografeerd op deze locatie: zowel een jonge Bruine Kiekendief als een jonge Koekoek lieten zich heerlijk bekijken. Het koekoeksjong werd bovendien ter plaatse gevoerd door een Kleine Karekiet wat erop wijst dat die op mijn terrein werd geboren. Erg leuk nieuws is dat want het toont maar weer eens aan dat ook kleinschalige natuurontwikkeling mooie resultaten kan opleveren! Toen ik dit terrein enkele jaren geleden aankocht lag er een kale poel met een volstrekt oninteressant gazon rond....een wereld van verschil!

 

Nog een greep uit de soorten die zich voor de multihut hebben vertoond in juli: Gekraagde Roodstaart, Sperwer, Groene Specht, Grasmus, Tuinfluiter, Spotvogel, Groenling, Blauwe Reiger, Blauwborst, Grote Bonte Specht, Zanglijster, Spreeuw, Waterhoen, Waterral enz.... heerlijke diversiteit!

 

Bij Hut 2 werd de show de voorbije weken vooral gestolen door spechten (Grote Bonte Specht, Middelste Bonte Specht en Groene Specht) en Eekhoorns. De zangvogeltrek komt daar iets trager op gang dan bij Hut 1 en zal vooral merkbaar worden na 15/08. Vanaf dan kan je er, naast de eerder genoemde soorten, ook Bonte Vliegenvangers, Gekraagde Roodstaarten, Fitis, Goudhaan, Vuurgoudhaan, Zwartkop, Tuinfluiter enz... verwachten.

Net zoals de voorbije maanden zal deze hut slechts beperkt beschikbaar zijn in de weekends.

 

De Steenuil-fotografie bij Hut 4 zit er weer op voor dit jaar. Tot halverwege juli werden nog heerlijke beelden gemaakt waarvan ik er hiernaast nog enkele toevoeg. Wie nu reeds voor volgend jaar wil reserveren (voorlopig enkel tussen 1 en 30 juni), kan me al een datum doormailen + het aantal personen (maximaal 4 per avond).

 

Bekijk hierboven welke soorten je wanneer kan verwachten voor de verschillende hutten (Groen: grote kans, oranje: schaars, donker oranje: zeldzaam)

Rond half juli kwam zoals voorspeld ook bij H6 (trekvogelhut) de trek opnieuw op gang en werden oa hele mooie beelden gemaakt van Watersnippen, Rietzangers, Roodborsttapuiten, Lepelaar, Oeverloper, Witgatje, Blauwborst, Kleine Karekiet, Grasmus, Kievit, Scholekster enz… Hieronder kan je een selectie van recente beelden bekijken.

Bij Hut 8 (Kempisch bos) is het ook na de wat nattere periode in juli nog volop genieten. Zoals je hieronder kan zien werden in juli alweer bijzonder mooie soorten gefotografeerd, ja zelfs een mooi groepje Kruisbekken! Het is nog steeds zo dat fotografen al in het eerste halfuur meer dan 10 verschillende vogelsoorten te zien krijgen en de totale aantallen vogels per dag blijven nog steeds hoog. Bovendien is naast de Havik nu ook de Zwarte Specht duidelijk frequenter aanwezig! Die laatste profiteert nu volop van de afstervende dennebomen in het bos. Je kan hier een prachtig filmpje bekijken dat werd gemaakt door Nicole, die een heerlijke dag beleefde.

Hut 9 (Workshops fotografie + nabewerking) last tijdens de zomermaanden een pauze in, maar de nieuwe workshop-data staan sinds kort open in de online agenda. Wees er tijdig bij, want deze gaan meestal erg snel! Zoals eerder gezegd biedt deze hut een mix aan soorten tussen H1, H2 en H8. Momenteel is het er door de droogte bijzonder goed toeven met zelfs behoorlijk frequent bezoek van knallers als Groene en Zwarte Specht, Vuurgoudhaan, Sperwer en Kuifmees. Erg bijzonder was ook het bezoek van 21 Kruisbekken en een foeragerende Nachtzwaluw in de schemering. 's Nachts komen de Bosuilen er nu dagelijks even drinken en baden. Net zoals bij Hut 2 krioelt het hier van de Eekhoorns en ook de Reeën hebben nu de weg naar de hut gevonden lijkt het.

Nieuw - Hut 10 (nog beschikbaar in hutagenda, maar bijna volzet...)

 

In juli ging deze hut écht van start en was het erg spannend of de hooggespannen verwachtingen zouden ingelost worden. ter volledigheid geef ik nog even de algemene info mee die ik ook al in de juli-update plaatste. Onderaan vind je dan een selectie van de testsessies en de eerste en dus erg recente resultaten...

 

1. Locatie - Soorten

 

Deze nieuwe hut bevindt zich op een erg groot, privaat terrein en is dus volledig afgeschermd van mogelijke verstoring. Het bijzondere aan deze plek is dat het een landbouwgebied is waar het lijkt alsof de klok enkele decennia werd teruggedraaid. Geen intensieve graslanden die al te vaak worden gemaaid, geen insecticiden of herbiciden, ruimte voor ruigtes en braamstruwelen en bovenal een bloemenrijk onkruid- en graanakkertje dat niet wordt geoogst. Uiteraard is ook jacht er niet toegestaan! Dit alles zorgt ervoor dat er heel wat soorten voorkomen die het elders in het agrarische gebied erg moeilijk hebben. Denk aan soorten als Patrijs, Koekoek, Grasmus, Kneu, Putter, Spotvogel, Roodborsttapuit, Gele Kwikstaart, Torenvalk, Zomertortel enz....Ook zoogdieren als Ree, Haas en Konijn vinden er veel voedsel én ze zijn er veilig. In de trektijd wordt het er nog drukker met soorten en maak je ook kans op Draaihals, Braamsluiper, Tuinfluiter, Kleine Karekiet, Bosrietzanger, Rietgors, Geelgors, Blauwborst, Paapje, Tapuit, Beflijster e.v.a. in het struweel.

 

2. De nieuwe fotohut

 

De hut is gebouwd voor 2 personen en is deels ingegraven. Er is een ruime zitbank voorzien van een comfortabel zitkussen. Je fotografeert er door spiegelend glas en die glasplaat is 180x40cm groot waardoor je een erg goed uitzicht hebt op de setting. In de hut staan grondstatieven en rijstzakken ter beschikking.

 

3. De setting

 

Bij deze hut werd er bewust voor gekozen een relatief klein poeltje aan te leggen dat zich bovendien erg dichtbij bevindt. De focus ligt hier niet zozeer op drinkende en badende vogels, hoewel het uiteraard wel mogelijk is en het op droge dagen een drukte van belang kan zijn in die poel! Het is er echter vooral de bedoeling de aanwezige soorten in hun natuurlijke omgeving vast te leggen. Daarom strekt zich voor de hut een bloemenrijke akker uit zodat je steeds hele rustige, egale achtergronden hebt, rijk aan kleurschakeringen. Aan de linkerzijde werd de hut ingebouwd in het struweel. De bloeiende bramen en de struiken begroeid met kleurrijke korstmossen zorgen voor hele fraaie, natuurlijke beelden.

 

4. Materiaal/Objectieven

 

Het poeltje bevindt zich erg dichtbij, op ca. 3m. De akker is ongeveer 50m lang en 20m breed. In deze hut gebruik je dus best een combinatie van een 300mm en een 500mm of een zoomlens met gelijkaardig bereik. Indien je enkel met een vaste 500mm komt, zullen badende vogels soms te dichtbij zitten. Zoals al beschreven mikt deze hut op allerlei (relatief kleine) vogelsoorten, maar in belangrijke mate ook op Reëen waardoor een zoomlens echt aan te raden is.

 

Eén of meerdere fotohutten reserveren? Zoals elk jaar is de trektijd en de IJsvogel-periode een erg populaire tijd. Wie al zicht heeft op z’n agenda wat verder vooruit in de tijd doet er goed aan om, vooral voor H1, H6 en H8, nu reeds een datum te prikken. Je kijkt best altijd eerst even in de online agenda en stuurt me dan een mailtje met de gekozen datum en hut. Alle praktische zaken volgen dan verder per mail.