Nieuwsbrief Juli '18

 

Hoewel de vogeltrek in juni bijna volledig stilvalt en de soortenrijkdom per dag dus gemiddeld wat lager uitvalt, was het toch weer een heerlijke maand voor vogelfotografie in Kalmthout. Zoals de weerkaarten er nu voorliggen, zouden de zomermaanden bovendien erg goed kunnen gaan uitpakken! Er zijn een aantal redenen voor die hoge verwachtingen. Ten eerste verliep het broedseizoen voor vele vogelsoorten (bv. holenbroeders) tot nu toe erg gunstig door de stabiele weersomstandigheden. Dat zorgt ervoor dat er overal veel jonge vogels rondvliegen die – bv. in droge periodes zoals we nu beleven – zullen opduiken bij de drinkpoeltjes voor de verschillende fotohutten. Ten tweede start in juli voor heel wat zangvogels ook de najaarstrek alweer. Vele soorten trekken dan ’s nachts en zoeken in de vroege ochtenduurtjes een geschikte locatie om de dag door te brengen en weer op krachten te komen. Vooral bij H1 en H6 levert dit jaarlijks onverwachte waarnemingen op en de soortenrijkdom zal daar de komende weken ongetwijfeld weer gaan toenemen. De voortdurende droogte ten slotte biedt enorme kansen voor grote soortenrijkdom én grote aantallen vogels bij de verschillende fotohutten die in bos gelegen zijn, maar bv. ook bij Hut 10 die in een erg droog landbouwgebied is gesitueerd.

 

Wil je graag per mail op de hoogte gehouden worden van de soortenrijkdom per hut en van eventuele last-minute vrije plaatsen, bezorg me dan even je mailadres en dan krijg je maandelijks een update in je postvak.

 

Realistische verwachtingen…

 

In tijden van sociale media ontstaat al snel de illusie dat het altijd ‘feest’ is bij de verschillende fotohutten. Iedereen deelt volop zijn/haar mooiste beelden en bij voorkeur ook steeds van de meest bijzondere soorten. Ik krijg dezelfde beelden doorgestuurd per mail zodat ook op mijn website dikwijls aandacht wordt besteed aan die ‘krenten in de pap’. Voor de mesten onder jullie is dit wellicht evident, maar ik wil in deze nieuwsbrief toch nog even benadrukken dat er natuurlijk ook mindere dagen zijn. Je fotografeert nu eenmaal niet in een zoo, maar in wilde natuur waar er niets met zekerheid valt te voorspellen. Ook de weersomstandigheden van de dag kunnen erg bepalend zijn en dan zal in de aankomende trektijd niet anders zijn. Ik kan het niet genoeg benadrukken: een goede kennis van vogels is onmisbaar om correcte verwachtingen te koesteren én om meer te zien te krijgen. Lees op deze website dus goed de algemene info per fotohut na en hou er rekening mee dat de doelsoorten allemaal hun piektijd hebben en dat die niet allemaal netjes samenvallen doorheen het jaar. Echte topdagen blijven zeldzaam en dat is uiteraard normaal.

 

Door de aanhoudende droogte is het waterpeil bij H6 nu snel aan het zakken. Gelukkig is de poel er diep genoeg om de hele zomer water te houden. Bovendien werd de slikrand gelaagd aangelegd zodat bij het verdere zakken van het peil steeds nieuwe delen vrij komen te liggen. De komende weken zal wat opslag van Riet en Pitrus worden verwijderd om het slik beter bereikbaar te maken voor de verwachte doortrekkers. Op het eind van de zomer wordt dan de laatste grote inrichtings-fase gepland. De plas-dras zal dan bijna verdubbeld worden.

 

Aan het begin van de droogte-periode kreeg ik te maken met een grondverzakking bij H8. Hierdoor verzakte de fotohut en dreigde de poel helemaal droog te vallen. Gelukkig kon ik snel ingrijpen en is de situatie nu weer stabiel. Toch zal het nodig zijn om hier in de wintermaanden een wat forsere renovering te gaan doen.

 

Dankzij de inzet van Marc is de drinkpoel bij H10 flink verbeterd met een mooie overloop-rand en een pompje dat (bij zonnig weer) zorgt voor een constante stroming in het water

Uitgevoerde en geplande werken

 

De nieuwe drinkpoel bij H1 werd in juli nog wat verder afgewerkt. De eerste moerasplanten werden aangeplant om het geheel natuurlijker in te kleden. Zodra de laatste jongen van de broedvogels in de rietkraag het nest hebben verlaten, zal die rietkraag iets worden teruggezet om meer zicht te hebben op de grote poel én om betere foto-kansen te creëren voor de doortrekkende Blauwborsten, Rietzangers, Karekieten enz…

 

De voorbereidingen voor de nieuwe boshut zijn in volle gang en het plan krijgt stilaan vorm. Op een mooie open plek in een enorm bosgebied zal ik een klein heideveldje aanleggen waartussen dan een mooie, bijzondere drinkpoel zal komen te liggen. De nieuwe hut zal ‘Hut 3’ gaan heten en ook zo in de online agenda verschijnen. Verwachte opening: voorjaar ’19.

 

 

Resultaten Hut 1

 

Juni is niet de makkelijkste maand voor fotografie vanuit de multihut. De moerasplanten, het braamstruweel, de wilgen en de rietkraag zijn erg weelderig en vormen een soort ‘jungle’ waarin de lokale broedvogels erg actief zijn met het voederen van de jongen. Soorten als Blauwborst, Kleine Karekiet, Spotvogel, Tuinfluiter, Grasmus, Bosrietzanger…ze zijn allen aanwezig dit jaar, maar oh zo lastig fotografeerbaar. Fotografen met kennis van de verschillende geluiden en veel ervaring als vogelkijker slagen er meestal sneller in om ze te zien te krijgen én te fotograferen. Verheugend was de terugkeer van de IJsvogel naar het einde van de maand toe. Zonder uitzondering zijn het nu steeds jonge vogels die aan het rondzwermen zijn op zoek naar een eigen visplekje. In juli gaat dat wellicht door tot één of meerdere vogels de locatie claimen. Vanaf dan evolueren de nu sporadische bezoekjes weer naar quasi dagelijks. De nieuw aangelegde poel aan het boshut-luik trekt stilaan meer vogels en uiteraard helpt de huidige droogte daarbij. Zopas heb ik centraal in de nieuwe poel nog een ‘badder-eilandje’ aangelegd zodat ook de kleinere zangvogels mooi terecht kunnen. Ook de Grote Gele Kwikstaart werd enkele keren mooi waargenomen en dat zijn allemaal tekenen dat het jaar vordert en we ons op deze locatie mogen gaan opmaken voor een flinke golf trekvogels die binnenkort in het riet en het struweel zullen verschijnen.

De vispopulatie in de grote vijver floreert en dat hebben ook de Blauwe Reigers in de gaten. Ook de Waterhoentjes en zelfs een Geelwangschildpad vangen geregeld een klein visje. Door de voortdurende werking van de pompen en de zuiverende werking van de vele waterplanten is het water bovendien erg helder en zuurstofrijk waardoor de IJsvogels een goed zicht hebben op de vissen. Ten slotte nog vermelden dat de mooie Watergentianen bijna in bloei staan. Dit levert jaarlijks mooie beelden op als daar bv. jonge Wilde Eendjes of Waterhoenen tussen zwemmen.

 

 

Beschikbaarheid: Hut 1 is bijzonder populair waardoor je behoorlijk vooruit dient te plannen om een bezoekje aan deze locatie te brengen. Er resteert nog maar een handvol plaatsen in de zomerperiode. Hou er rekening mee dat de periode tussen 15/07 en 15/10 potentieel de soortenrijkste van het jaar is! Controleer dus best snel de online agenda als je in zomer/nazomer wil komen genieten van de vogelrijkdom en de weelderige moeras-plantengroei.

Resultaten Hut 2

 

In tegenstelling tot Hut 10 kenden de bezoekjes van de jonge Vossen aan het begin van de maand weinig navolging in de tweede juni-helft. Wel was er volop beweging van de lokale broedvogels waaronder toch ook weer een jonge Middelste Bonte Specht. Groene Specht liet zich eveneens af en toe mooi vastleggen en sowieso zijn juli, augustus en september daarvoor de beste maanden, zeker bij droog en zonnig weer. Mooie ‘badgasten’ in juni waren verder Tuinfluiter, Sperwer, Eekhoorn, Matkop (erg zeldzaam geworden in deze regio!), Zwartkop, vele jonge mezen, Gaai, Zanglijster, Grote Lijster, Boomklever, Boomkruiper enz…

 

Beschikbaarheid: ook voor deze hut loopt het aantal beschikbare dagen in de (soortenrijke!) zomer al flink terug, bekijk dus even de online hutagenda zodat je tijdig kan inplannen. Net als bij H8 zijn warme en droge dagen in deze periode altijd wat beter dan frissere dagen met veel bewolking of regen.

Resultaten Hut 4

 

Over de maand juni bij de Steenuilen kan ik kort zijn: het was top en eigenlijk op alle dagen dat er gefotografeerd werd een feestje! Heerlijk weer, prachtige lichtomstandigheden en op die manier kon het opgroeien van de 3 jonge uilen erg fraai worden opgevolgd. Hieronder een kleine selectie uit de vele prachtige beelden die er de voorbije weken werden gemaakt. Ondertussen is het foto-seizoen bij de uiltjes bijna voorbij, meestal eindigt het abrupt net voor halfweg juli. In die periode moeten de jongen het zelf zien te redden en worden ze door de ouders verjaagd uit het territorium.

 

 

Resultaten Hut 6

 

Zoals jullie weten is H6 vooral gebouwd in functie van vele mogelijke soorten trekvogels op deze locatie. De maand juni is dan meestal een wat rustigere periode waarin vooral de lokale broedvogels aanwezig zijn. Daarbij oa kans op Putter, Kneu, Waterhoen, Witte en Gele Kwikstaart, Kievit, Scholekster, Blauwe Reiger, Aalscholver, Mandarijneend, Kleine Karekiet, Roodborsttapuit enz… De voorbije juni-maand werd ook deze locatie dagelijks bezocht door een familie Steenuilen en dat leverde uiteraard prachtige reeksen op. Doordat ik samen met Marc snel kon inspelen op deze plotse mogelijkheid, konden de fotografen profiteren van een 3-delige dag: start bij de Steenuilen, de warmste uren van de dag naar H6 en vervolgens tijdens de avonduren weer naar de uiltjes.

 

In juli zal alles hier snel veranderen met vooral in de rietkraag weer erg veel beweging van kleine zangvogels (met vorig jaar bv. ook Snor en zelfs Grote Karekiet) en op de slikrand toenemende kansen op steltlopers als Regenwulp, Watersnip en Tureluur. Kijk zeker even naar de slideshow op de info-pagina van deze hut om een idee te krijgen van de mogelijkheden in de zomer en in het najaar.

 

Beschikbaarheid: Zowel in juli als in augustus zijn nog enkele dagen mogelijk. Vanaf 15/07 toenemende kans op trekvogels. In september/oktober is er nog ruime keuze.

Resultaten Hut 8

 

Na een kletsnat einde van de maand mei begon juni zoals verwacht eerder aarzelend wat soortenrijkdom betreft. Na de eerste week werd het echter al snel droger en naar het einde van de maand toe werden zelfs record droge condities opgetekend. Het vervolg laat zich raden: prachtige dagen met veel beweging en mooie soorten zangvogels en roofvogels. Appel- en Goudvink passeerden quasi dagelijks en ook Kuifmees, Grauwe en Bonte Viegenvanger, Zwartkop, Fitis, Boompieper, Boomklever, Boomkruiper, Zwarte Specht, Grote Bonte Specht, Buizerd enz…lieten zich frequent zien. Opvallend was de afwezigheid van Kruisbek na een nochtans voor de soort goed voorjaar bij deze hut. Ook Gekraagde Roodstaart was eerder zeldzaam, maar dat kan nog keren in juli als de droogte verder doorzet. Dé knaller werd meteen in de eerste juli-dagen al vastgelegd toen er zomaar een volwassen Wespendief neerplofte pal voor de hut bij de drinkpoel! Zoals ook al beschreven op de info-pagina over deze hut, is en blijft deze locatie uitermate geschikte voor de ‘moeilijkere’ bosvogels en wat dat betreft kondigt de huidige droogte een erg spannende periode aan!

 

 

Beschikbaarheden: er zijn nog enkele mogelijkheden in juli, maar vooral vanaf augustus en september is er terug wat meer keuze in de online agenda.

 

Hut 9 (Workshops fotografie + nabewerking)

 

In de zomervakantie organiseer ik tijdelijk geen workshops vanuit deze luxe-fotohut. Uiteraard zorgt de droogte ook hier voor een toeloop aan dorstige vogels én zoogdieren. Ik houd het voor jullie in de gaten en op de website kan je ook tijdens de zomermaanden de resultaten volgen. Wat de workshops fotografie en nabewerking precies inhouden, kan je hier nog eens nalezen.

 

Resultaten Hut 10

 

De graan- en bloemenakker kwam in de loop van juni mooi op kleur en ook de Korenbloemen en Klaprozen zijn ondertussen van de partij. Deze hut is ontworpen in functie van de unieke, kleurrijke beelden, eerder dan puur omwille van de soortenrijkdom. Dat betekent echter niet dat er geen soortenrijke dagen zouden mogelijk zijn. O.a. Spotvogel, Grasmus, Kneu, Putter, Tjiftjaf, Fitis, Patrijs, Sperwer, Gaai, Zanglijster, Zwartkop en Roodborsttapuit werden in de traditioneel rustige juni-maand alweer mooi vastgelegd. Een hoofdrol was ook weggelegd voor het nest jonge Vosjes en heel wat fotografen konden hier werkelijk prachtige beelden van maken in de kleurrijke setting van de graanakker. Juli, augustus en september worden zonder twijfel ook weer erg de moeite met dagelijks kans op mooie soorten in een steeds veranderende, maar altijd kleurrijke omgeving. Ook voor deze locatie loont het de moeite om even de slideshow van de resultaten van vorig jaar te bekijken.

 

Beschikbaarheden: er zijn nog enkele mogelijkheden in juli, maar vooral vanaf augustus en september is er terug wat meer keuze in de online agenda.

Resultaten maand- én jaarwedstrijd

 

Een huizenhoog cliché is dat de tijd vliegt, maar het is écht zo. De maandwedstrijd leverde in juni opnieuw 3 winnaars op (bekijk ze hier) en daardoor is het nu ook weer tijd om – voor de tweede maal - de jaarwinnaars (juli '17-juni '18) bekend te maken. De jaarwinnaar krijgt een 'Workshop drijvende schuilhut' cadeau, de tweede plaats is goed voor een Workshop (1 persoon) vanuit Hut 9 en de derde plaats voor een 'Waardebon schuilhutfotografie' twv 50€. Proficiat aan alle winnaars en uiteraard dank aan de deelnemers om me steeds tijdig hun mooiste resultaten te bezorgen!

Lens huren?

 

In samenwerking met Foto Joosen bied ik de mogelijkheid om een erg goede telelens te huren voor gebruik in de fotohutten. Het gaat hier om een Tamron 150-600mm G2 in Canon- of Nikon-uitvoering. Wie deze mooie zoomlens wil huren neemt best rechtstreeks contact op met Foto Joosen en wij zorgen er dan samen voor dat ze ter beschikking is op de dag waarop je een hutbezoek hebt ingepland.

 

 

Cadeautip...

Je kan een hutbezoek of workshop ook cadeau doen aan familie of vrienden. Eens je een bedrag hebt bepaald dat je wil spenderen, stuur me dan een mail. Ik bezorg je per kerende een factuur en na ontvangst van betaling wordt de waardebon zo snel mogelijk verstuurd. De bons blijven 1 jaar geldig, de keuze van de hut en precieze datum kan later nog worden afgesproken.

Eén of meerdere fotohutten reserveren? Zoals elk jaar is de voorjaarstrek-periode en de erop volgende zomer een erg populaire tijd. Wie al zicht heeft op z’n agenda wat verder vooruit in de tijd doet er goed aan om nu reeds een datum te prikken. Je kijkt best altijd eerst even in de online agenda en stuurt me dan een mailtje met de gekozen datum en hut. Alle praktische zaken volgen dan verder per mail.