Nieuwsbrief Januari '19

 

December bracht eindelijk wat meer regen...vaak minder gezellig voor de bezoekende fotografen, maar wel broodnodig om de waterreserves een beetje op peil te brengen na het record-droge 2018. Er is echter nog heel wat meer nodig de komende maanden, laten we hopen dat die vooral 's nachts gaat vallen :-)! In januari blijft de focus vooral liggen op de overwinterende vogelsoorten bij de verschillende hutten. Hoewel echt winterweer voorlopig uitblijft, is het een drukke tijd op de verschillende voerplekken. Zowel bij H1, H2, H8 als H9 is het een drukte van belang en op droge dagen komen ook nog de nodige extra soorten een slokje water halen. Na het drukbezochte Lowland Foto Festival is de online agenda voor de komende maanden al behoorlijk volzet geraakt. Wees er dus tijdig bij indien je in de wintermaanden nog een fotosessie wil inplannen. Of kijk al vooruit en reserveer je plek in de aankomende lente wanneer de ene na de andere extra hut beschikbaar wordt in de online agenda. Wie zich nog wil inschrijven voor de nieuwe vogelfotografie-cursus moet snel zijn: er zijn nog 2 plekjes vrij!

 

Uitgevoerde en geplande werken

 

In december werd -mede dankzij de regenval halverwege de maand- de grote drinkpoel bij de nieuwe H7 helemaal gevuld. Er zit nu bijna 10.000 liter water in en dat zal ervoor zorgen dat hij niet droogvalt, zelfs niet tijdens erg warme en droge periodes. De aanleg is bovendien zodanig gebeurd dat er telkens andere mooie oeverzones beschikbaar zullen komen bij een dalende waterspiegel. Zodra ook de aankleding van de poel afgewerkt is, volgt weer een beeldverslag.

 

Begin april zal H1 een tijdje niet beschikbaar zijn. Het is dan namelijk weer tijd om de natuurbeheerswerken uit te voeren. Wilgen knotten, oud Riet maaien, oeverzones aanleggen enz... zijn slechts enkele van de zaken die dan dienen te gebeuren. Overigens zal dit alles op 2-3 dagen worden uitgevoerd zonder negatieve impact op de soortenrijkdom. Tegelijk zal ook de hut zelf een aantal aanpassingen krijgen: een nieuwe vloer, nieuwe stoelen, een aangepast foto-luik in de richting van de IJsvogel-setting enz...

 

Resultaten Hut 1

 

In december werden de IJsvogels opnieuw dagelijks waargenomen en zo zet de indrukwekkende reeks zich gewoon door. Bovendien werd in de laatste week ook af en toe een mannetje waargenomen die heel voorzichtig bij het wijfje in de buurt probeerde te komen. Blijft de winter zo zacht als nu het geval is, dan zullen de verschillende broedwanden op m'n terrein weer geïnspecteerd worden door het koppel, hopelijk gevolgd door jonge IJsvogels! Ook de Waterrallen zijn er nog steeds en nu soms zelfs 3 exemplaren! Door het gemak waarmee ze zich hier laten fotograferen, zou je haast vergeten dat het een schuwe moerasvogel is die helemaal niet zo eenvoudig vast te leggen is. Groene Spechten blijven aanwezig, maar zijn zoals steeds heel wat minder voorspelbaar in hun voorkomen voor de hut. Toch breekt voor die soort vanaf maart een veel betere periode aan, net zoals voor de andere spechtensoorten overigens. Sperwers waren erg actief in december en zorgden vaak voor onrust in de talrijk aanwezige zangvogel-soorten aan de kleine drinkpoel. Sijsjes, Kleine Barmsijs (2x), Putter, Kneu (1x), Keep, Ringmus, Rietgors, Holenduif, Zanglijster, Winterkoning e.v.a. verdrongen zich hier voor de hut. Soms was het erg druk en vrijwel iedereen keerde in december dan ook met gevulde geheugenkaartjes huiswaarts. Spannend was het wel erg dichtbij komen van een aantal Baardmannetjes. Ze naderen nu via het nabijgelegen moerasgebied tot op enkele honderden meters van de hut. De geplande inrichtingswerken zijn voor een deel op deze soort gericht en ook Blauwborst zou hier weer van moeten profiteren.

 

Beschikbaarheid: Tot eind maart is de hut quasi volzet. Vanaf april breekt dan weer een mooie tijd aan met voorjaarsbloeiers rond de poel en frisgroene kleuren in de rietkraag....uiteraard vergezeld van de zomergasten die arriveren en wie weet van baltsende en parende IJsvogels!

 

Comfort: hoogte 1,85m, 4 verlaagde stoelen met rugleuning, 2 hoge stoelen, electriciteit, verwarming, 3 foto-luiken, spiegelend glas

Resultaten Hut 2

 

In december ging de dagelijkse soortenrijkdom zoals verwacht iets omlaag. Het donkere en vaak natte weer zit daar zeker voor iets tussen. Tegelijk ging echter het totale aantal vogels dat dagelijks paseert flink de hoogte in, evenals het aantal bezoekjes van Eekhoorns. Op sommige dagen waren bijvoorbeeld Keep en Sijs erg algemeen en bezochten ze in grote groepen de vijver of de setting. Het aandeel minder makkelijke soorten die zich hebben getoond is nog steeds bijzonder: Kramsvogel, Koperwiek, Vuurgoudhaan, Middelste Bonte Specht, Goudhaan, (Kleine) Barmsijs, Appelvink, Staartmees, Havik, Sperwer, Buizerd, werden allen waargenomen. Ook januari, februari én maart zullen ongetwijfeld goed gaan scoren. Toch is de hut pas helemaal op haar best als de winter invalt, duimen dus voor kouder weer, bij voorkeur met wat sneeuw!

 

Beschikbaarheden: enkel op vrijdag, zaterdag en zondag. Volzet in januari, meer keuze in februari/maart. Deze hut kan eveneens elektrisch verwarmd worden in de koude maanden. Wees er tijdig bij!

 

Comfort: hoogte 2m, 2 verlaagde stoelen met rugleuning, electriciteit, verwarming. Mogelijk om zowel mét als zonder spiegelend glas te fotograferen

Resultaten Hut 8

 

Net als in november was Havik minder aanwezig in december, maar Buizerd en Sperwer werden wel nog steeds frequent vastgesteld en dagen zonder roofvogel zijn erg uitzonderlijk. Er is nu ook volop beweging van Kuifmees en Zwarte Mees, naast uiteraard de meer algemene mezensoorten. Zwarte Specht was opnieuw wekelijks aanwezig, maar bleef daarbij dikwijls hoog in de bomen foerageren. Ze worden de komende maanden weer steeds actiever want alle spechten beginnen reeds tijdens de winter aan de paarvorming en balts. Net zoals bij de andere hutten neemt het totale aantal vogels op de voerplaats nog steeds toe ondanks het uitblijven van echt winterweer. Naast de vele algemenere soorten bosvogels lieten ook Goudhaan, Vuurgoudhaan, Boomkruiper, Koperwiek, Groene Specht, Sijs, Keep en Appelvink zich weer af en toe zien.

 

Beschikbaarheid: nog enkele dagen in januari, maar meer keuze vanaf februari. De komende maanden blijven top voor roofvogels en het is eveneens erg druk met tal van kleine soorten!

 

Comfort: hoogte 1,70m, ruime zitbank voor 2, spiegelend glas, grondstatieven ter beschikking

Resultaten Hut 9 (enkel workshops + cursus vogelfotografie)

 

In december verzorg ik meestal nauwelijks workshops, oa door de Kerstvakantie. Dit jaar vielen de geplande workshops bovendien ook in de erg natte periode halverwege de maand en gingen we noodgedwongen op zoek naar een latere datum. Daarom hieronder nog even het overzicht van de november-reeks waarbij je er mag van uitgaan dat het in de komende wintermaanden nog drukker en soortenrijker zal worden!

 

Beschikbaarheid: in januari zijn de workshops volzet, in februari nog enkele mogelijkheden en weer wat meer keuze vanaf maart. Voor wie te laat was om zich in te schrijven voor de cursus vogelfotografie van november kan een workshop in H9 een mooi alternatief zijn: ik probeer er de lessen van de cursus te bundelen in één en je wordt daarbij persoonlijk begeleid. Een andere optie is je in te schrijven voor de nieuwe 4-delige cursus die zal plaatsvinden in februari. Niet onbelangrijk de komende maanden: in deze hut staat een verwarmingstoestel!

 

Comfort: hoogte 2,20m, 3 hoge stoelen, grondstatieven ter beschikking, spiegelend glas, veel opberg- en beenruimte, electriciteit, verwarming, gratis Wifi.

Lens huren?

 

In samenwerking met Foto Joosen bied ik de mogelijkheid om een erg goede telelens te huren voor gebruik in de fotohutten. Het gaat hier om een Tamron 150-600mm G2 in Canon- of Nikon-uitvoering. Wie deze mooie zoomlens wil huren neemt best rechtstreeks contact op met Foto Joosen en wij zorgen er dan samen voor dat ze ter beschikking is op de dag waarop je een hutbezoek hebt ingepland.

 

 

Volgen op social media?

 

Op m'n Facebook-pagina kan je de soortenrijkdom voor de verschillende fotohutten op de voet volgen. Ik plaats er vooral beelden van bezoekers. Wie m'n eigen vogelfotografie wil volgen (inclusief reizen), kan daarvoor terecht op Instagram.