Nieuwsbrief Augustus '18

Wat een onwaarschijnlijke zomer beleven we toch, en wat een droogte brengt die met zich mee! Het spreekt voor zich dat het uitzonderlijke weer z'n effecten heeft op de voor de fotohutten aanwezige vogels. In het algemeen is droogte erg goed om veel vogels aan te lokken bij de diverse poeltjes, maar het wordt voor mij wel steeds moeilijker om die poeltjes van water te voorzien. Zelfs bij Hut 1 die in een moerasgebied is gelegen, zakt het waterpeil van de vijver nu toch stilaan. Bij de boshutten is het hard werken om manueel water aan te voeren, maar gelukkig kregen we op het einde van de maand toch 2x een verfrissend onweer nét boven de Kalmthoutse bossen zodat de poeltjes konden aangevuld én gezuiverd worden. Verder is het nu duidelijk dat de vogeltrek begonnen is en dat zie je met name aan de resultaten van H1, H6 en H10, traditioneel de beste hutten om ook wat bijzondere trekvogels mee te pikken. De meest soortenrijke periode van het jaar is nu begonnen (loopt nog tot 15/10) en je doet er dan ook goed aan om indien mogelijk nu al nieuwe hutsessies in te plannen want de online agenda loopt nu erg snel vol.

 

 

Wil je graag per mail op de hoogte gehouden worden van de soortenrijkdom per hut en van eventuele last-minute vrije plaatsen, bezorg me dan even je mailadres en dan krijg je maandelijks een update in je postvak.

 

 

Bij Hut 9 (workshops) werd de voorbije weken een zogenaamde 'helofyten-filter' aangelegd. Dit is een systeem waarbij een extra moerasje wordt aangelegd dat het water van de grote poel bij H9 moet gaan zuiveren op natuurlijke wijze. Deels als gevolg van de warmte en de droogte en deels doordat de aanwezige visjes in de poel zich flink voortgeplant hebben, was het water erg troebel geworden. Door middel van een pomp wordt het water nu doorheen de filter gepompt en bovenaan loopt het via een kleine waterval dan terug de poel in. Na één week werd het water al helder en nu kun je de visjes alweer tot op de bodem zien zwemmen, geslaagd dus! Bovendien zorgt de aangelegde waterval én de kleurrijke moerasplanten-vegetatie voor mooie achtergronden. Dit alles kan uitgetest worden vanaf september wanneer de workshops hier terug van start gaan.

 

Dankzij de inzet van Marc is de drinkpoel bij H10 flink verbeterd met een mooie overloop-rand en een pompje dat (bij zonnig weer) zorgt voor een constante stroming in het water

Uitgevoerde en geplande werken

 

Bij Hut 6 was het nodig met de kraan aan de slag te gaan om extra slikrand aan te leggen en de poel zelf nog wat uit te diepen. Deze dreigde namelijk compleet droog te vallen. Gelukkig zijn de werken een succes geweest en reageerden de vogels onmiddellijk: één dag na de werken liep er al een Lepelaar op het slik! Meteen hebben we ook de bestaande broedwand voor Oeverzwaluw en IJsvogel verder vergroot.

 

De voorbereidingen voor de nieuwe boshut zijn in volle gang en het plan krijgt stilaan vorm. Op een mooie open plek in een enorm bosgebied zal ik een klein heideveldje aanleggen waartussen dan een mooie, bijzondere drinkpoel zal komen te liggen. De nieuwe hut zal ‘Hut 3’ gaan heten en ook zo in de online agenda verschijnen. Verwachte opening: voorjaar ’19.

 

 

Resultaten Hut 1

 

In juli en dan vooral in de tweede helft werden soorten als Blauwborst, Kleine Karekiet, Spotvogel, Tuinfluiter, Grasmus, Bosrietzanger…terug vaker waargenomen. Het komt er nu steeds meer op aan om de rietkraag en het struweel erg goed in de gaten te houden en ook het moerasluik ten volle te benutten. Fotografen met kennis van de verschillende geluiden en veel ervaring als vogelkijker slagen er meestal sneller in om meer van die verscholen levende soorten te zien te krijgen én te fotograferen. De terugkeer van de IJsvogel zet door en in de loop van de maand nam de kans erop langzaam maar zeker toe tot >50%. Verrassend was het feit dat naar het einde van de maand toe ook een volwassen wijfje steeds vaker langskwam. Voor mij het signaal om stilaan weer werk te gaan maken van de duiksetting. De nieuw aangelegde poel aan het boshut-luik trekt stilaan meer vogels en uiteraard helpt de huidige droogte daarbij nog steeds erg goed. Groene Specht en Sperwers zijn er nu frequente gasten, niet steeds om te baden, maar wel fraai dichtbij. Sperwers pikken geregeld een Vink, Groenling of Koolmeesje mee. Er werden in juli ook mooie waarnemingen gedaan van Gekraagde Roodstaart, Fitis, Holenduif, Putter, Tjiftjaf, Zwartkop, Grasmus, Krakeend, Weidebeekjuffer, e.v.a.

De vispopulatie in de grote vijver floreert en dat hebben ook de Blauwe Reigers in de gaten. Ook de Waterhoentjes en zelfs een Geelbuikschildpad vangen geregeld een klein visje. Door de voortdurende werking van de pompen en de zuiverende werking van de vele waterplanten is het water bovendien erg helder en zuurstofrijk waardoor de IJsvogels een goed zicht hebben op de vissen. Ten slotte nog vermelden dat de mooie Watergentianen nu volop in bloei staan. Dit levert jaarlijks mooie beelden op als daar bv. jonge Wilde Eendjes of Waterhoenen tussen zwemmen.

 

 

Beschikbaarheid: Hut 1 is bijzonder populair waardoor je behoorlijk vooruit dient te plannen om een bezoekje aan deze locatie te brengen. Er resteert nog maar een handvol plaatsen in de zomerperiode. Hou er rekening mee dat de periode tussen juli en 15/10 potentieel de soortenrijkste van het jaar is! Controleer dus best snel de online agenda als je in zomer/nazomer wil komen genieten van de vogelrijkdom en de weelderige moeras-plantengroei.

Resultaten Hut 2

 

Juli werd een topmaand voor spechtensoorten op deze locatie terwijl ook hier de (jonge) Sperwers en een jonge Havik steeds vaker komen jagen. Zowel Kleine Bonte Specht, Middelste Bonte Specht als Groene Specht lieten zich mooi vastleggen. In augustus, september en oktober worden hier traditioneel de meesten soorten op een dag gezien met dan ook een grote kans op vliegenvangers en roodstaarten. Wespendief is mogelijk eind augustus en begin september wanneer ze stilaan weer naar Afrika vertrekken. Goeie soorten in juli waren verder o.a. Tuinfluiter, Zwartkop, vele jonge mezen, Gaai, Zanglijster, Eekhoorn (ook nog steeds jongen), Boomklever, Boomkruiper enz… Ook liefhebbers van dagvlinders, libellen en kikkers keken hun ogen uit.

 

Beschikbaarheid: ook voor deze hut loopt het aantal beschikbare dagen in de (soortenrijke!) zomer en in het najaar al flink terug, bekijk dus even de online hutagenda zodat je tijdig kan inplannen. Net als bij H8 zijn warme en droge dagen in deze periode altijd wat beter dan frissere dagen met veel bewolking of regen.

Resultaten Hut 4

 

In juli werden nog enkele sessies ingelast bij de Steenuiltjes, maar zoals steeds loopt het foto-seizoen snel ten einde in deze maand. Toch werden nog enkele heerlijke resultaten neergezet, oa door de voortdurende rivaliteit tussen de familie Steenuil en die van de Grote Bonte Spechten.

 

 

Resultaten Hut 6

 

Precies zoals voorspeld werd het vanaf de tweede helft van juli alweer heel wat drukker met soorten in de rietkraag bij de hut. Soorten als Blauwborst, Bosrietzanger, Grasmus, Kleine Karekiet, Rietzanger en Tuinfluiter lieten zich prachtig vastleggen. Door de uitgevoerde werken konden ook steltlopers en prachtige soorten als Lepelaar weer terecht. In de eerste helft van juli werden ook hier nog enkele bijzonder fraaie beelden van de Steenuiltjes gemaakt. Het is ook verheugend om vast te stellen dat zowel de lokale Scholeksters als de enkele broedparen Kievit er allemaal in geslaagd zijn om jongen groot te brengen in het nochtans intensieve landbouwgebied.

Kijk zeker even naar de slideshow op de info-pagina van deze hut om een idee te krijgen van de mogelijkheden in de augustus en in het komende najaar.

 

Beschikbaarheid: In augustus zijn nog maar enkele dagen mogelijk. In september/oktober is er nog ruime keuze. Tot eind oktober blijft het erg goed op deze locatie waarna de hut in het winterhalfjaar sluit tot halfweg maart '19.

Resultaten Hut 8

 

Dé knaller werd meteen in de eerste juli-dagen al vastgelegd toen er zomaar een volwassen Wespendief neerplofte pal voor de hut bij de drinkpoel! Zoals ook al beschreven op de info-pagina over deze hut, is en blijft deze locatie uitermate geschikte voor de ‘moeilijkere’ bosvogels en wat dat betreft is de huidige droogte uiteraard ideaal! De gehele maand juli was het een komen en gaan van vele soorten kleinere bosvogels waaronder ook vaak Goudvink, Appelvink, Grauwe Vliegenvanger, Bonte Vliegenvanger, Gekraagde Roodstaart, Goudhaan, Tjiftjaf, Fitis, Boomkruiper, Sijs, Groenling, Zwartkop enz... Ook Groene Specht en Zwarte Specht lieden zich sporadisch zien. Buizerd was weer erg frequent aanwezig en vanaf de tweede helft van juli keerden ook de Haviken terug én brachten ze hun uitgevlogen jongen mee. Dat alles leverde uiteraard prachtige beelden op. Augustus en september gaan met de huidige droogte gewoon op dezelfde weg verder!

 

 

Beschikbaarheden: vooral vanaf september is er terug wat meer keuze in de online agenda. In augustus zijn er voorlopig nog maar enkele mogelijkheden.

 

Hut 9 (Workshops fotografie + nabewerking)

 

In de zomervakantie organiseer ik tijdelijk geen workshops vanuit deze luxe-fotohut. Uiteraard zorgt de droogte ook hier voor een toeloop aan dorstige vogels én zoogdieren. Ik houd het voor jullie in de gaten en op de website kan je ook tijdens de zomermaanden de resultaten volgen. Wat de workshops fotografie en nabewerking precies inhouden, kan je hier nog eens nalezen. Zoals je hierboven reeds kon lezen, zal de aangelegde moerasfilter en waterval een meerwaarde betekenen voor deze locatie.

 

Resultaten Hut 10

 

De soms verschroeiende hitte in juli zorgde ervoor dat de bloemenakker in snel tempo verdroogde en dat de zaden van de verschillende bloemen er snel zijn ingekomen. Ook de graansoorten zijn al bijna allemaal rijp en worden al volop gegeten door oa. Putters, Groenlingen, Ringmus enz... Deze hut is ontworpen in functie van de unieke, kleurrijke beelden, eerder dan puur omwille van de soortenrijkdom. Dat betekent echter niet dat er geen soortenrijke dagen zouden mogelijk zijn. O.a. Spotvogel, Grasmus, Kneu, Tjiftjaf, Fitis, Spotvogel, Patrijs, Sperwer, Gaai, Zanglijster, Zwartkop, Boompieper, Graspieper, Braamsluiper en Roodborsttapuit werden ook in juli mooi vastgelegd. Een hoofdrol was nog steeds weggelegd voor het nest jonge Vosjes en heel wat fotografen konden hier werkelijk prachtige beelden van maken in de kleurrijke setting van de graanakker. Augustus, september én oktober worden zonder twijfel ook weer erg de moeite met dagelijks kans op mooie soorten in een steeds veranderende, maar altijd mooie omgeving. Ook voor deze locatie loont het de moeite om even de slideshow van de resultaten van vorig jaar te bekijken. Begin november zal deze hut, net zoals Hut 6, de deuren sluiten tot het voorjaar weer aanbreekt.

 

Beschikbaarheden: er zijn nog enkele mogelijkheden vanaf de derde week van augustus en in september is er terug wat meer keuze in de online agenda.

Lens huren?

 

In samenwerking met Foto Joosen bied ik de mogelijkheid om een erg goede telelens te huren voor gebruik in de fotohutten. Het gaat hier om een Tamron 150-600mm G2 in Canon- of Nikon-uitvoering. Wie deze mooie zoomlens wil huren neemt best rechtstreeks contact op met Foto Joosen en wij zorgen er dan samen voor dat ze ter beschikking is op de dag waarop je een hutbezoek hebt ingepland.

 

 

Cadeautip...

Je kan een hutbezoek of workshop ook cadeau doen aan familie of vrienden. Eens je een bedrag hebt bepaald dat je wil spenderen, stuur me dan een mail. Ik bezorg je per kerende een factuur en na ontvangst van betaling wordt de waardebon zo snel mogelijk verstuurd. De bons blijven 1 jaar geldig, de keuze van de hut en precieze datum kan later nog worden afgesproken.

Eén of meerdere fotohutten reserveren? Zoals elk jaar is de voorjaarstrek-periode en de erop volgende zomer een erg populaire tijd. Wie al zicht heeft op z’n agenda wat verder vooruit in de tijd doet er goed aan om nu reeds een datum te prikken. Je kijkt best altijd eerst even in de online agenda en stuurt me dan een mailtje met de gekozen datum en hut. Alle praktische zaken volgen dan verder per mail.