Nieuwsbrief Maart '18

Hoe verliep februari bij de verschillende fotohutten? De weersomstandigheden waren in tegenstelling tot januari schitterend en we kregen zowaar zelfs één van de zonnigste februari-maanden ooit! Die vele zonuren brachten echter ook koude vorstnachten met zich mee en het einde van de maand en begin maart verliep zelfs diep winters met hele strakke oostenwinden en temperaturen tot -10°C. Vooral bij H1 heb ik dan ook heel erg mijn best gedaan om de grote vijver deels ijsvrij te houden voor de aanwezige IJsvogels. Dat lijkt voorlopig goed te gaan, maar het is afwachten hoe het de IJsvogels uit de omgeving is vergaan. Het zou best eens kunnen dat ze alsnog flinke verliezen hebben geleden....

Wil je graag per mail op de hoogte gehouden worden van de soortenrijkdom per hut, bezorg me dan even je mailadres en dan krijg je maandelijks een update in je postvak.

 

1. Actuele soorten per hut

 

Bij Hut 1 bleven ondanks de koude de vaste gasten present: Ijsvogels, Waterral en in mindere mate Grote Gele Kwikstaart en soms nog Grote Barmsijs. Het koppel IJsvogels is dus nog steeds aanwezig (onafgebroken sinds juli vorig jaar!) hoewel het wijfje duidelijk vaker wordt gezien dan het mannetje. Helaas werd op 01/03 ook een dode IJsvogel (een jonge man) opgeraapt uit de sloot achteraan het perceel. De broedwand is tijdig helemaal afgewerkt al wordt het zoals al vermeld nog spannend hoe de vogels de vorstperiode verder zullen doorgekomen.

Het aantal Groenlingen, Kool- en Pimpelmezen, Merels, Spreeuwen, Vinken en Kepen die de voederplaats aan het boshut-luik bezoeken neemt nog steeds toe en dagelijks zitten daar nu ook af en toe enkele Putters bij... Zanglijster is de eerste lentegast die is weergekeerd, er zullen er nog vele volgen in maart en april! Ook Grote Bonte Specht, Gaai, Kauw, Holenduif, Waterhoen enz... pikken hier nog steeds geregeld een graantje mee. Sporadisch verschijnt ook Ringmus en af en toe nu reeds Witte Kwikstaart. De Groene Specht is tijdens de vorstperiode weer minder opvallend, maar het eerste maart-weekend lijkt de verzachting finaal in te zetten en zal ook die snel weer beginnen te 'lachen' op het terrein.. Al die vogels op de voederplaats lokken uiteraard nog steeds hongerige Sperwers aan! Op de grote vijver verschijnen steeds vaker enkele Wilde Eenden, Krakeenden en Wintertalingen.

 

Beschikbaarheid: Hut 1 blijft erg populair waardoor je behoorlijk vooruit dient te plannen om een bezoekje aan deze locatie te brengen. Controleer dus best snel de online agenda als je in de lente/zomer wil komen genieten van de vogelrijkdom en de weelderige moeras-plantengroei.

Weinig verandering bij Hut 2: De Appelvinken en Kepen nemen nog steeds verder toe en ook Middelste Bonte Specht blijkt opvallend vaak aanwezig. Er is ook volop beweging van de aanwezige Reeën nu, altijd een fijne extra bij een hutbezoek! Ook Vinken komen nu soms al met tientallen tegelijk naar het voer en daartussen bevinden zich ook enkele Groenlingen. Nog altijd minder opvallend dan bij H1, maar toch ook frequent zijn hier de Barmsijzen die soms met enkele Sijzen naar beneden komen om te drinken aan de poel voor de hut. Hut 2 is in de winterperiode samen met H9 de enige hut waar bijna dagelijks een groepje Staartmezen passeert en ook Eekhoorn, Holenduif, Boomklever, Boomkruiper, Grote Bonte Specht, Kauw, Gaai, Winterkoning, Roodborst, Merel enz... zijn dagelijkse gasten. De eerste voorzichtige tekenen van de lente zijn er ook: Zanglijsters op de setting, de nestkasten worden volop verkend door allerlei mezen en de Groene Spechten zijn erg luidruchtig aanwezig. Dat de winter niet voorbij is bewezen oa de Koperwieken en Goudvinken die de voorbije tijd werden waargenomen.

 

Beschikbaarheid: ook voor deze hut loopt het aantal beschikbare dagen in de (soortenrijke!) lente al flink terug, bekijk dus even de online hutagenda zodat je tijdig kan inplannen.

Bij Hut 6 wordt momenteel niet gefotografeerd, maar ik houd er de ontwikkelingen wel nauwlettend in de gaten. Waterral en Buizerd zijn er nu zo goed als dagelijkse bezoekers, maar het is vooral de erg hoge waterstand die het beste doet vermoeden voor de volgende lente. Vanaf half maart is de hut weer beschikbaar  en de eerste trekvogels en steltlopers zullen er verwelkomd worden door een prachtige plas-dras situatie en een hele mooie, grote weidepoel. Wie graag nog eens een idee krijgt van de mogelijke soortenrijkdom bij deze hut verwijs ik naar de nieuwe pagina op de website waar je bovenaan een slide-show van een 50-tal beelden kan bekijken. Hou deze hut maar in de gaten, ze is jaarlijks goed voor een aantal stevige verrassingen!

 

Beschikbaarheid: maart en april zijn al quasi volzet nu, maar vanaf mei zijn er nog mogelijkheden. In juni is het dan weer een leuke tijd voor vele soorten vogels met jongen.

 

Ook bij Hut 8 zijn de allereerste tekenen van het nakende voorjaar zichtbaar én hoorbaar. Daar waar bij Hut 1 en Hut 2 de roep van de Groene Spechten weerklinkt, is dat bij Hut 8 nu vooral de luide roep van de Zwarte Specht! Hij liet zich ook alweer enkele keren mooi fotograferen. Ook de lijsters zijn traditioneel bij de eerste lentegasten: Grote Lijster zingt nu aan de ingang van mijn bospercelen en Zanglijsters beginnen zich stilaan te mengen in de gevechten met de lokale Merels. Buizerd en Sperwer zijn erg frequente roofvogels op de locatie terwijl ook Havik zich weer af en toe liet zien op de setting!. Dagelijks wordt de setting bij de hut nog steeds frequent bezocht door Kuifmezen, Zwarte Mezen, Boomklever, Boomkruiper, Grote Bonte Specht, Merel, enz...

 

Niet onbelangrijk is ook dat ik, rekening houdend met opmerkingen van bezoekers, nog een aantal aanpassingen heb gedaan aan hut en setting. Zo werd het glas vernieuwd en werd een afvoergootje geplaatst zodat er bij regenweer geen spetters meer op het glas terecht zullen komen.

 

Beschikbaarheid: Hut 8 kan erg indrukwekkend zijn op droge dagen in de maanden april-augustus. Lokale broedvogels zoals Bonte Vliegenvanger, Gekraagde Roodstaart, Boompieper, Appelvink, Goudvink, Grote Lijster, 3 soorten roofvogels, Grauwe Vliegenvanger, Kruisbek e.v.a. kunnen dan verwacht worden wanneer ze komen drinken en baden voor de hut. Ik heb heel wat extra dagen in de online agenda toegevoegd, keuze genoeg dus!

Hut 8 blijft dus met voorspong de beste plek voor de 'grote jongens' hoewel er sinds kort flink wat 'concurrentie' is van de Workshop-hut (H9). Daar hangt nu een hele mooie, bijna witte Buizerd rond en verder biedt deze hut een erg soortenrijke mix tussen Hut 2 en Hut 8. De Eekhoorns zijn er heel talrijk en de bijna dagelijks aanwezige Blauwe Reiger zorgt voor heel fotogenieke beelden tijdens zijn jacht op kikkers en muizen. Er kan dan ook volop gefotografeerd worden en niet zelden worden we tijdens de cursus nabewerking onderbroken door het plots opduiken van nieuwe soorten voor de dag. Sinds eind januari nemen ook bij deze hut de aantallen Appelvinken en Kepen erg snel toe en ook de IJsvogel werd weer enkele keren waargenomen!

2. Vooruitblik: wat brengt de lente?

 

Het lijkt een heel eind vooruit, maar aangezien de online agenda voor heel wat hutten nu alweer aardig vol begint te lopen, wil ik jullie nog even schetsen wat je in de lente kan verwachten.

 

Een scharniermoment is de periode tussen 15/03 en 25/03. Voor vele weidevogels is de voorjaarstrek dan alweer bezig en daarom opent dan ook H6 weer de deuren. Ook de eerste zangvogels als Tjiftjaf, Zwartkop, Fitis e.d. komen dan aan bij de boshutten (H2, H8, H9), begin april al snel gevolgd door een hele reeks andere soorten. Vanaf 15/03 is dus H6 weer beschikbaar en in mei komt ook H10 er weer bij. Ik wacht daar iets langer mee omdat de bloemen-akker pas later in bloei komt en op dat moment alle soorten weer volop aanwezig zijn. In de loop van mei zullen de Steenuilen al dan niet fotografeerbaar worden, afhankelijk van hun broedsucces. De agenda voor H4 is nu al vol, maar mogelijk komen er nog enkele data bij in de laatste 10 dagen van mei of voor ochtendsessies in juni. Hou op de website ook in de gaten wanneer H5 (Bosuil en/of zoogdieren na zonsondergang) verschijnt.

Heel de lenteperiode is traditioneel sowieso erg goed bij de boshutten (vliegenvangers, appel- en goudvinken, wellicht kruisbek, e.v.a.)  en bij de grote vijver van H1 (vogels van rietland, watervogels met jongen, kans op koekoek, spotvogel enz...)

 

3. Nieuw:  lens huren?

 

Ik krijg niet zelden de vraag welke objectieven minimaal vereist zijn om vanuit mijn fotohutten goed te kunnen fotograferen. Ik antwoord dan telkens dat je met een 300mm lens eigenlijk overal terecht kan. Zelfs met een 70-200mm zoom werden al mooie beelden gemaakt van oa de IJsvogels bij H1 of vele soorten bosvogels bij H2 of H8. Om iedereen de kans te bieden met een wat langere tele aan de dag te kunnen beginnen, bied ik in samenwerking met Foto Joosen in Kalmthout nu de mogelijkheid om een mooi objectief te huren voor een dag. Voorlopig is dat steeds een 150-600mm zoom met Nikon- of Canon-vatting, maar mogelijk zal de keuze in de toekomst nog worden uitgebreid. Wanneer je hiervan wenst gebruik te maken, zorg ik ervoor dat de lens op de ochtend van afspraak ter beschikking is. Je dient die dus niet eerst te gaan afhalen, maar je moet het objectief wel dezelfde dag nog terug afleveren bij de fotohandel in Kalmthout.

 

 

Cadeautip...

 

Je kan een hutbezoek of workshop ook cadeau doen aan familie of vrienden. Eens je een bedrag hebt bepaald dat je wil spenderen, stuur me dan een mail. Ik bezorg je per kerende een factuurtje en na ontvangst van betaling wordt de waardebon zo snel mogelijk verstuurd. De bons blijven 1 jaar geldig, de keuze van de hut en precieze datum kan later nog worden afgesproken .

Eén of meerdere fotohutten reserveren? Zoals elk jaar is de winter- en voorjaarstrek-periode een erg populaire tijd. Wie al zicht heeft op z’n agenda wat verder vooruit in de tijd doet er goed aan om nu reeds een datum te prikken. Je kijkt best altijd eerst even in de online agenda en stuurt me dan een mailtje met de gekozen datum en hut. Alle praktische zaken volgen dan verder per mail.