Nieuwsbrief Oktober '18

 

Kort samengevat kan je in oktober/november het volgende verwachten: volop trekvogels bij H6 en H10, doortrek + aankomst van wintergasten bij H1, H2, H8 en H9. De IJsvogel-show wordt nog steeds verzorgd bij H1, maar kan wellicht ook steeds vaker bij H9 worden waargenomen. In het algemeen zal de drukte bij alle hutten fors gaan toenemen in oktober wanneer de ochtend-temperaturen verder naar beneden gaan. Wie nog in H6 of H10 wil langskomen in 2018 kan dat enkel nog in oktober. Vanaf 1/11 tot maart/april volgend jaar lassen beide hutten een winterstop in.

 

Wil je graag per mail op de hoogte gehouden worden van de soortenrijkdom per hut en van eventuele last-minute vrije plaatsen, bezorg me dan even je mailadres en dan krijg je maandelijks een update in je postvak. Nieuwe reserveringen kan je me steeds per mail doorsturen, maar kijk altijd eerst even in de online hutagenda naar de beschikbaarheden.

 

Uitgevoerde en geplande werken

 

In september heb ik vooral veel tijd besteed aan de verdere voorbereiding van de nieuwe fotohut die vanaf 1 mei volgend jaar beschikbaar zal zijn. Het wordt een boshut in een enorm uitgestrekt gemengd bos met oa veel staand dood hout, een fraaie ondergroei van varens en erg veel mossen. Alle bosvogelsoorten typisch voor de Antwerpse Kempen zijn er in goede aantallen aanwezig en ik verwacht er een soortendiversiteit vergelijkbaar met de ondertussen bekende Hut 8. Het perceel waar gefotografeerd zal worden is erg groot en biedt me de ruimte om eerst aan natuurontwikkeling te doen. Dit houdt oa in: verwijderen van de exotische Amerikaanse Vogelkers, verwijderen van de humus-toplaag zodat Struikheide en andere heideplanten licht en lucht krijgen, aanplanten van inheems loofhout (Zomereik) én uiteraard de aanleg van wat een mooie, grote drinkpoel moet gaan worden.

Resultaten Hut 1

 

In de loop van september kwam de multisoortenhut weer helemaal op ‘najaars-toerental’. IJsvogels blijven hier alle records breken: er ging ook deze maand geen dag voorbij zonder hun fel gekleurde aanwezigheid! Er was echter veel meer te zien: in het Riet werden, vooral in het begin van de maand, nog Kleine Karekiet en Rietzanger gefotografeerd, terwijl aan de boshut-zijde (kleine poel) duidelijk een toename is opgetreden van de aantallen vogels én soorten. De ochtends worden stilaan kouder en dat lokt meer vogels naar de voederplaatsen. Het is dan ook niet zo vreemd dat ook Sperwers weer volop actief zijn bij de hut en op één van de dagen sloeg ook de Havik toe: een Holenduif werd gepakt in de vlucht. Ze stortte dood neer en de Havik zelf vloog verder…wellicht toch afgeschrikt door iets. In september was er ook aankomst van enkele doelsoorten: vanaf de tweede helft was er opnieuw de gelegenheid om Waterral te fotograferen en in de derde week kwam ook Grote Gele Kwikstaart weer aan. De 3 doelsoorten van het vijverluik van de hut zijn dus weer compleet en zullen normaal gezien de komende maanden aanwezig blijven. In oktober is het nu volop uitkijken naar nog een hele reeks najaars- en wintergasten zoals Koperwiek, Kramsvogel, Putter, Ringmus, Rietgors, (Kleine) Barmsijs, Grote Zilverreiger, verschillende eendensoorten enz…

 

Beschikbaarheid: voorlopig nog enkele plaatsen in november en voldoende keuze in december. Ook januari en februari zijn nu ingevuld in de online agenda. Deze hut kan elektrisch verwarmd worden in de koude maanden.

 

Comfort: hoogte 1,85m, 4 verlaagde stoelen met rugleuning, 2 hoge stoelen, electriciteit, verwarming, 3 foto-luiken, spiegelend glas

Resultaten Hut 2

 

De traditioneel drukste periode voor H2 komt er weer aan en het voeren op de voederplek is nu ook weer gestart. In september lieten de Eekhoorns het voorlopig nog afweten door de enorme oogst aan fruit en zaden in het omringende bos: door de extreme droogte van de voorbije maanden lijken de bomen uitzonderlijk veel vruchten te hebben gezet: appels, okkernoten, eikels en beukennoten zijn massaal gevallen. De Eekhoorns beleven dus een weelderige tijd, maar uiteindelijk geraakt ook die voorraad weer uitgeput en komen ze hun reserves aanvullen op de voederplekken. September was wel erg goed voor doortrekkende Gekraagde Roodstaarten, Vuurgoudhaan, de eerste Goudhaantjes, Zwartkop, Tjiftjaf en Zanglijster. De eerste Keep verscheen op het einde van de maand en ook de eerste groep Sijsjes is al aanwezig in de Elzen. Ietwat verrassend was het bezoek van een jonge IJsvogel. Spechten zijn erg frequent aanwezig: Grote Bonte Specht dagelijks, Groene Specht wekelijks en Middelste Bonte Specht nu nog sporadisch. Naarmate het kouder wordt, zal die laatste zich ook weer steeds vaker laten zien. Quasi dagelijkse gasten zijn verder verschillende mezensoorten, Boomklever, Boomkruiper, Gaai, Vink, Groenling, Merel, Zanglijster enz… Oktober wordt ook hier een interessante maand voor doortrekkers en wintergasten: Koperwiek, Kramsvogel, Putter, Kleine Barmsijs, Goudvink, Keep, jagende Sperwers (jonge vogels) enz….zijn allemaal mogelijk.

 

Beschikbaarheden: enkel op vrijdag, zaterdag en zondag. Nog enkele mogelijkheden in oktober, meer keuze in november/december. Januari en februari zijn eveneens toegevoegd aan de agenda. Deze hut kan eveneens elektrisch verwarmd worden in de koude maanden.

 

Comfort: hoogte 2m, 2 verlaagde stoelen met rugleuning, electriciteit, verwarming. Mogelijk om zowel mét als zonder spiegelend glas te fotograferen

Resultaten Hut 6

 

September was bij momenten weer geweldig op deze plek. De waterstand was uiteraard laag na een topzomer als die van 2018, maar dat verhinderde oa Watersnip, Witgatje, Oeverloper (1x), Scholeksters en Kieviten niet om de slikrand geregeld te bezoeken. Echt spannend was het op de drooggevallen slikplaat en de omringende weidepaaltjes. Dé knaller was een fantastisch mooie Ortolaan die zomaar even langskwam, maar ook soorten als Paapje, Tapuit, Roodborsttapuit, Grote Gele Kwikstaart, Gele Kwikstaart, Kneu en Putter kwamen frequent langs en dat zijn bepaald geen evidente soorten voor een fotohut. Ook de andere zijde van de hut die uitkijkt op het Riet was bijzonder boeiend: Blauwborst poseerde vaak erg mooi en naar het einde van de maand toe bleek ook Waterral opnieuw aanwezig. Roofvogels waren sporadisch te bewonderen met Buizerd als meest frequente, maar ook Sperwer (3x) en zelfs een jagende Boomvalk (1x), Slechtvalk (1x) en Torenvalk (2x) werden genoteerd. In de rietkraag en het aangrenzende struweel werden in het begin van de maand nog frequent Kleine Karekieten, Rietzangers, Tjiftjaf, Grasmus en Zwartkop gefotografeerd. Kortom, Hut 6 blijft gewoon erg goed presteren en ik verwacht in oktober hetzelfde.

 

Beschikbaarheid: wellicht nog een last-minute in oktober. Vanaf november sluit de hut de deuren tot half maart 2019 wanneer de voorjaarstrek weer losbarst. Reken dan ook weer op een veel hogere waterstand, veel slik en volop kansen op leuke steltloper-soorten.

 

Comfort: hoogte 1,75m, ruime zitbank, grondstatieven ter beschikking, 2 foto-luiken, spiegelend glas

Resultaten Hut 8

 

Door de zomerhitte waren juli en augustus wat minder goed voor roofvogels dan we van deze plek gewend zijn. In september werd dat echter helemaal goedgemaakt met volop Buizerd, erg frequent Havik-bezoek en eveneens geregeld badderende Sperwers. Heerlijke beelden werden er weer gemaakt! Die andere knaller, Zwarte Specht, bezocht geregeld de dode dennenbomen rond de hut. Naar het einde van de maand kwamen de eerste wintergasten binnen druppelen en dat leverde de eerste najaars-beelden op van Sijs en Keep. Een koppel Goudvinken bleef ook in september geregeld de plas bezoeken en ook een jonge Appelvink liet zich nog geregeld zien. Meer uitzonderlijk was het bezoek van een Grote Gele Kwikstaart en twee jonge Reeën. Frequente bezoekers zijn, naast enkele algemene bosvogels ook nog steeds Kuifmees, Zwarte Mees, Goudhaan, Zanglijster, Grote Lijster, Boomklever, Boomkruiper enz…

 

Beschikbaarheid: nog enkele dagen in oktober, meerdere in november en december. De komende maanden blijven top voor roofvogels!

 

Comfort: hoogte 1,85m, ruime zitbank voor 2, spiegelend glas, grondstatieven ter beschikking

Resultaten Hut 9 (enkel workshops)

 

In september gingen de workshops op deze mooie locatie opnieuw van start. Ter voorbereiding had ik de setting bij de hut tijdens de zomermaanden nog flink verbeterd zoals jullie al konden lezen in de voorbije nieuwsbrieven. Zowel het heideveldje als de vijverfilter met waterval leverden nieuwe mogelijkheden op en die werden erg gesmaakt door de deelnemers. September bleek een erg goede maand voor oa Vuurgoudhaan, Bonte Vliegenvanger, Gekraagde Roodstaart, Boomkruiper, Eekhoorn en sporadisch ook reeds voor IJsvogels. Op deze plek komen die traditioneel wat later aan dan bij Hut 1, maar op het einde van de maand en naar begin oktober toe werden ze plots veel frequenter gezien. De visstand in de poel is gelukkig erg goed, niet in het minst door de zuiverende werking van de nieuwe planten-filter. Om toch een idee te hebben van de aantallen vissen die er nu aanwezig zijn, heb ik enkele fuiken geplaatst en daarin zaten tientallen Stekelbaarzen en Elrits. Uiteraard werden alle vissen netjes teruggezet, maar het is nu in ieder geval duidelijk dat de IJsvogels niet zomaar langskomen!

In oktober zal hier, net als bij de andere boshutten, veel gaan veranderen en verwacht ik een erg drukke tijd met als ‘nieuwe’ soorten o.a. kans op Goudhaan, Koperwiek, Kramsvogel (later, vooral vanaf november), Middelste Bonte Specht, Appelvink, Goudvink, Keep, Putter, Sijs enz… Ook de frequentie van meer algemene soorten als Zwarte Mees, Kuifmees, Boomklever, Boomkruiper, Zanglijster e.v.a. zal ongetwijfeld gaan toenemen naarmate de temperaturen zakken en de voedselvoorraden in het bos beginnen af te nemen.

 

Beschikbaarheid: nog enkele dagen in oktober, meerdere in november en december. Voor wie te laat was om zich in te schrijven voor de cursus vogelfotografie van november, kan een workshop in H9 een mooi alternatief zijn: ik probeer er de lessen van de cursus te bundelen in één en je wordt daarbij persoonlijk begeleid. Niet onbelangrijk de komende maanden: in deze hut staat een verwarmingstoestel!

 

Comfort: hoogte 2,20m, 3 hoge stoelen, grondstatieven ter beschikking, spiegelend glas, veel opberg- en beenruimte, electriciteit, verwarming, Wifi.

Resultaten Hut 10

 

Op 1 oktober werd deze locatie bezocht door mensen van Vogelbescherming Nederland in het kader van een review. Nu was het die dag helaas erg slecht weer met veel buien en een vervelende noordwestenwind. Geen goede omstandigheden dus voor de trekkende zangvogelsoorten waar deze hut toch deels op mikt. Toch hadden Hans en Rob het erg naar hun zin en slaagden ze erin te doen wat ik bij de start van deze hut steeds voor ogen heb gehouden: een ander type beelden maken en creatief omspringen met de oostelijke oriëntering waardoor je ’s ochtends prachtige licht-effecten kan verwachten. Je kan hier hun blog er eens op nalezen.

Op dagen met mooi weer, en die waren er in september gelukkig ook volop, was ook de soortenrijkdom niet verkeerd. Vreemd genoeg wordt de setting steeds vaker bezocht door jagende Buizerds en Sperwers. Door een aantal goede rustplaatsen aan te bieden, laten die zich ook erg mooi fotograferen zoals je hieronder kan zien. Een welkome aanvulling bij de andere soorten! Eveneens in september werd opnieuw een Sprinkhaanzanger gefotografeerd en vooral in de eerste helft van de maand passeerden nog heel wat Grasmussen, Kleine Karekieten en Rietzangers. In de tweede maand-helft verschenen dan de roofvogels en kleine zangvogels als Tjiftjaf en Vuurgoudhaan. In oktober volgt ongetwijfeld nog aankomst van o.a. Goudhaan, Graspieper, Grote Gele Kwikstaart, Kramsvogel, Koperwiek én zal het aantal gewone soorten verder toenemen. Eind oktober sluit deze hut, net als Hut 6, enkele maanden de deuren om opnieuw open te gaan wanneer de voorjaarstrek in 2019 weer voldoende op gang is gekomen.

 

Beschikbaarheid: nog enkele plaatsen in oktober, vervolgens pas opnieuw vanaf april/mei 2019.

 

Comfort: hoogte 1,75m, ruime zitbank, grondstatieven ter beschikking, spiegelend glas, veel opberg- en beenruimte.

 

Lens huren?

 

In samenwerking met Foto Joosen bied ik de mogelijkheid om een erg goede telelens te huren voor gebruik in de fotohutten. Het gaat hier om een Tamron 150-600mm G2 in Canon- of Nikon-uitvoering. Wie deze mooie zoomlens wil huren neemt best rechtstreeks contact op met Foto Joosen en wij zorgen er dan samen voor dat ze ter beschikking is op de dag waarop je een hutbezoek hebt ingepland.

 

Cursus Vogelfotografie

 

De november-cursus was dermate snel volgeboekt dat ik besloten heb een extra cursus in te lassen in februari. Volop winter dus en de praktijksessies zullen dan ook plaatsvinden in de elektrisch verwarmde hutten 1, 2 of 9. Interesse? Stuur me nu reeds een mailtje want ik verwacht dat ook die cursus vrij snel zal volzet zijn.

 

Cadeautip...

Je kan een hutbezoek of workshop ook cadeau doen aan familie of vrienden. Eens je een bedrag hebt bepaald dat je wil spenderen, stuur me dan een mail. Ik bezorg je per kerende een factuur en na ontvangst van betaling wordt de waardebon zo snel mogelijk verstuurd. De bons blijven 1 jaar geldig, de keuze van de hut en precieze datum kan later nog worden afgesproken.

 

Lowland Foto Festival 2018

 

Zoals elk jaar zal ik met een info-stand aanwezig zijn bij hét evenement voor natuurfotografen in de Benelux. Hopelijk brengen jullie ook dit jaar weer massaal een bezoekje? Bij een fotobeurs horen uiteraard ook weer kortingen én een deels vernieuwde info-stand met oa een selectie van de fraaiste beelden van afgelopen jaren.

 

Het Lowland Photo Festival vindt plaats op zaterdag 8 december en zondag 9 december 2018 in het Event Center van Kinepolis Antwerpen, Groenendaallaan 394 in 2030 Antwerpen. Kinepolis is gelegen bij uitrit 1 (Merksem) op de Antwerpse Ring, waar die overgaat in de E19 Antwerpen-Breda. Er is een ruime parking met meer dan 2 000 gratis parkeerplaatsen.

Kinepolis en de weg erheen bevinden zich overigens volledig buiten de lage emissiezone in Antwerpen, niettemin kan je er ook met zero emissie heen. Vanuit het treinstation Antwerpen-Centraal kan je immers de ondergrondse tram 6 'Olympiade-Luchtbal' (eindstation) nemen die je in een kwartiertje rechtstreeks naar het Kinepolis Event Center brengt! Gebruik de ingang Event Center, dan loop je zo de beursvloer binnen!

 

De fotografiebeurs is dagelijks geopend van 9u tot 18u.

Eén of meerdere fotohutten reserveren? Wie al zicht heeft op z’n agenda wat verder vooruit in de tijd doet er goed aan om nu reeds een datum te prikken. Je kijkt best altijd eerst even in de online agenda en stuurt me dan een mailtje met de gekozen datum en hut. Alle praktische zaken volgen dan verder per mail.