Nieuwsbrief November '18

 

November is dé overgangsmaand tussen soorten kenmerkend voor de najaarstrek en echte wintergasten. Dat vertaalt zich uiteraard in de te verwachten soorten bij de verschillende fotohutten. Zo sluiten Hut 6 en Hut 10 tijdelijk de deuren tot de voorjaarstrek weer op gang komt. Bij de hutten die wél geopend blijven in de wintermaanden wordt het nu een drukke tijd: zowel bij Hut 1, Hut 2, Hut 8 als Hut 9 kan je de hele winter niet alleen vele soorten te zien krijgen, met de afnemende temperaturen zullen ook de totale aantallen vogels fors gaan toenemen! Traditioneel loopt de online agenda in de wintermaanden snel vol, wees er dus tijdig bij indien je een welbepaalde hut wenst te bezoeken. Nieuwe reserveringen kan je me steeds per mail doorsturen, maar kijk altijd eerst even in die online hutagenda naar de beschikbaarheden.

 

Wil je graag per mail op de hoogte gehouden worden van de soortenrijkdom per hut en van eventuele last-minute vrije plaatsen, bezorg me dan even je mailadres en dan krijg je maandelijks een update in je postvak.

 

Uitgevoerde en geplande werken

 

In oktober heb ik vooral hard verder gewerkt aan het realiseren van de nieuwe fotohut. Hieronder kan je een foto-relaas van de werkzaamheden bekijken. De opzet van deze hut is erg ambitieus. Een 40-tal jaren geleden was dit nog een groot heidegebied, maar aangezien het niet werd beheerd door een natuurvereniging of de overheid, verboste het geheel al snel en momenteel is alles geëvolueerd naar een gemengd bos met oa erg veel opslag van Amerikaanse Vogelkers. In het perceel dat ik kon verwerven, ben ik nu gestart met het systematisch verwijderen van die Vogelkers en hier en daar zijn op die manier al mooie open plekken ontstaan. Plaatselijk verwijderde ik ook de zure humuslaag zodat het oorspronkelijke Kempische zand weer bovenaan komt te liggen. Ongetwijfeld gaan hier heidezaadjes en andere typische heideplanten ontkiemen, maar om het geheel wat te versnellen ben ik gestart met de aanplant van die inheemse soorten.

 

De komende maanden zal hier nog hard verder worden gewerkt, maar ondertussen zijn zowel de fotohut als de drinkpoel al afgewerkt. Vanaf april zal er een periode getest worden, maar nu reeds kan je de hut reserveren in de online hutagenda (zie H7 vanaf mei 2019).

 

 

Resultaten Hut 1

 

In de loop van oktober werden werkelijk prachtige resultaten neergezet. Uniek was ook dat tegen eind oktober de kaap van 100 opeenvolgende dagen mét aanwezigheid van IJsvogels werd gerond. Zelfs voor Hut 1 is dat bijzonder te noemen. Naast de IJsvogels bleven ook 2-3 Waterrallen aanwezig en liet Grote Gele Kwikstaart zich frequent zien. Oktober was ook erg goed voor wat meer bijzondere lijstersoorten zoals Koperwiek en Kramsvogel. Vanaf de tweede helft van de maand werden steeds vaker soorten als Keep, Groenling, Sijs, Putter en Rietgors waargenomen. Ik volg ook de trekbewegingen in Noord-Europa op de voet en ik durf nu reeds stellen dat hier vanaf de tweede helft van november weer een hele goede kans op (Grote) Barmsijs zal zijn! Ik ben alvast begonnen met de voorbereidingen om deze prachtige soort weer te gaan aantrekken voor de hut. Ook de Sperwers zijn weer erg actief en Groene Specht wordt nog wekelijks een of meerdere keren waargenomen. Tevens werd eind oktober ook de eerste Grote Zilverreiger weer genoteerd.

 

Beschikbaarheid: voorlopig is 2018 volzet, maar ook de eerste zes maanden van 2019 zijn nu ingevuld in de online agenda. Tot ongeveer half maart blijven de kansen op IJsvogels, rallen, Grote Gele Kwikstaarten en tal van leuke wintergasten erg hoog, daarna nemen de lokale broedvogels het weer over en misschien gaan dan ook de IJsvogels ter plaatse tot broeden over. Deze hut kan elektrisch verwarmd worden in de koude maanden.

 

Comfort: hoogte 1,85m, 4 verlaagde stoelen met rugleuning, 2 hoge stoelen, electriciteit, verwarming, 3 foto-luiken, spiegelend glas

Resultaten Hut 2

 

In oktober kwam Hut 2 zoals voorspeld weer helemaal op toerental. Erg mooie dagen, met vele en vaak bijzondere soorten werden genoteerd. Het lijstje is best indrukwekkend met soorten als Bladkoning (2x), Vuurgoudhaan, Goudhaan, Koperwiek, Kramsvogel, IJsvogel (1x), Groene Specht, Middelste Bonte Specht (steeds vaker na 15/10), Kleine Bonte Specht (1x), Grote Gele Kwikstaart (2x), Buizerd, Sperwer, Sijs, Keep, Appelvink, Groenling, Putter (2x), Boomkruiper, Boomklever, Zanglijster, Eekhoorn, Ree (3x) e.v.a. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat november/december/januari minder goed zouden worden, integendeel, want door de afnemende temperaturen verwacht ik dat het totale aantal vogels alleen maar zal gaan toenemen.

 

Beschikbaarheden: enkel op vrijdag, zaterdag en zondag. Nog enkele mogelijkheden in december, meer keuze in januari/februari. Deze hut kan eveneens elektrisch verwarmd worden in de koude maanden.

 

Comfort: hoogte 2m, 2 verlaagde stoelen met rugleuning, electriciteit, verwarming. Mogelijk om zowel mét als zonder spiegelend glas te fotograferen

Resultaten Hut 6

 

Oktober was vaak weer geweldig op deze plek. De waterstand was uiteraard laag na een topzomer als die van 2018, maar dat verhinderde oa Watersnip niet om de slikrand bija dagelijks te bezoeken. Dé knaller was een prachtige IJsgors die zomaar even langskwam én zich liet fotograferen, het toont nog maar eens aan waartoe deze locatie in staat is. Bovendien werd eind oktober ook nog een jagende Velduil waargenomen, pal voor de hut, maar helaas te snel voor de compleet verraste fotograaf! Soorten als Graspieper, Waterpieper, Grote Gele Kwikstaart, Witte Kwikstaart, vissende Blauwe Reigers, verschillende soorten meeuwen enz... poseerden mooi aan de voorzijde van de hut.

 

Ook de andere zijde van de hut die uitkijkt op het Riet was nog steeds boeiend: Blauwborst poseerde in de eerste oktober-helft nog vaak mooi en Waterral was dagelijks aanwezig. Roofvogels waren ook in oktober sporadisch te bewonderen met Buizerd als meest frequente, maar ook opnieuw Sperwer (2x) en zelfs een jagende Slechtvalk (1x) werden genoteerd.

 

Beschikbaarheid: Gesloten tijdens de wintermaanden, maar de voorjaarstrek belooft indrukwekkend te kunnen worden door de uitgevoerde werken waardoor de plas/dras meer dan verdubbeld zal worden. De hut is weer beschikbaar vanaf de derde week van maart 2019, wees er tijdig bij!

 

Comfort: hoogte 1,75m, ruime zitbank, grondstatieven ter beschikking, 2 foto-luiken, spiegelend glas

Resultaten Hut 8

 

De droogte zette zich gewoon door in oktober en dat was uiteraard goed nieuws voor de soortenrijkdom want ook de wintergasten arriveerden volop en waren behoorlijk dorstig. Soorten als Sijs, Keep, Koperwiek, Goudhaan en Vuurgoudhaan werden opvallend vaker waargenomen na 15/10. Uiteraard werden ook weer volop roofvogels genoteerd met in afnemende frequentie Buizerds, Sperwers en af en toe Havik. Daarbij namen vooral de Sperwers geregeld een bad. Zwarte Specht is wekelijks aanwezig, maar laat zich soms erg lastig fotograferen. Je moet vooral erg goed letten op hun geluiden en heel attent de omgeving in de gaten houden. Ondanks de overwegend warme oktober werden naar het einde van de maand toe steeds vaker Kuifmees, Boomklever, Boomkruiper, Zwarte Mees, Gaai enz...waargenomen op het aanwezige voer.

 

Beschikbaarheid: nog enkele dagen in november, meerdere in december en januari. De komende maanden blijven top voor roofvogels met ook steeds meer wintergasten!

 

Comfort: hoogte 1,85m, ruime zitbank voor 2, spiegelend glas, grondstatieven ter beschikking

Resultaten Hut 9 (enkel workshops)

 

In oktober werden opnieuw enkele workshops (fotografie + nabewerking) verzorgd op deze mooie locatie. Ook oktober bleek een erg goede maand voor oa Vuurgoudhaan, Goudhaan, Keep, Zanglisjter, Sijs, Koperwiek, Appelvink, Putter, Boomkruiper, Eekhoorn en sporadisch ook IJsvogels.

In november zullen hier, net als bij de andere boshutten, veel grotere aantallen vogels op het voer afkomen en verwacht ik een erg drukke tijd met als toenemende ‘nieuwe’ soorten o.a. kans op Kramsvogel, Middelste Bonte Specht, Appelvink, Goudvink, Grote Barmsijs enz… Ook de frequentie van meer algemene soorten als Zwarte Mees, Kuifmees, Boomklever, Boomkruiper, Zanglijster e.v.a. zal ongetwijfeld gaan toenemen naarmate de temperaturen zakken en de voedselvoorraden in het bos beginnen af te nemen.

 

Beschikbaarheid: nog enkele dagen in november, meerdere in december/januari. Voor wie te laat was om zich in te schrijven voor de cursus vogelfotografie van november, kan een workshop in H9 een mooi alternatief zijn: ik probeer er de lessen van de cursus te bundelen in één en je wordt daarbij persoonlijk begeleid. Niet onbelangrijk de komende maanden: in deze hut staat een verwarmingstoestel!

 

Comfort: hoogte 2,20m, 3 hoge stoelen, grondstatieven ter beschikking, spiegelend glas, veel opberg- en beenruimte, electriciteit, verwarming, gratis Wifi.

Lens huren?

 

In samenwerking met Foto Joosen bied ik de mogelijkheid om een erg goede telelens te huren voor gebruik in de fotohutten. Het gaat hier om een Tamron 150-600mm G2 in Canon- of Nikon-uitvoering. Wie deze mooie zoomlens wil huren neemt best rechtstreeks contact op met Foto Joosen en wij zorgen er dan samen voor dat ze ter beschikking is op de dag waarop je een hutbezoek hebt ingepland.

 

Cursus Vogelfotografie

 

De november-cursus was dermate snel volgeboekt dat ik besloten heb een extra cursus in te lassen in februari. Volop winter dus en de praktijksessies zullen dan ook plaatsvinden in de elektrisch verwarmde hutten 1, 2 of 9. Interesse? Stuur me nu reeds een mailtje want ik verwacht dat ook die cursus vrij snel zal volzet zijn.

 

Cadeautip...

Je kan een hutbezoek of workshop ook cadeau doen aan familie of vrienden. Eens je een bedrag hebt bepaald dat je wil spenderen, stuur me dan een mail. Ik bezorg je per kerende een factuur en na ontvangst van betaling wordt de waardebon zo snel mogelijk verstuurd. De bons blijven 1 jaar geldig, de keuze van de hut en precieze datum kan later nog worden afgesproken.

 

Lowland Foto Festival 2018

 

Zoals elk jaar zal ik met een info-stand aanwezig zijn bij hét evenement voor natuurfotografen in de Benelux. Hopelijk brengen jullie ook dit jaar weer massaal een bezoekje? Bij een fotobeurs horen uiteraard ook weer kortingen én een deels vernieuwde info-stand met oa een selectie van de fraaiste beelden van afgelopen jaren.

 

Het Lowland Photo Festival vindt plaats op zaterdag 8 december en zondag 9 december 2018 in het Event Center van Kinepolis Antwerpen, Groenendaallaan 394 in 2030 Antwerpen. Kinepolis is gelegen bij uitrit 1 (Merksem) op de Antwerpse Ring, waar die overgaat in de E19 Antwerpen-Breda. Er is een ruime parking met meer dan 2 000 gratis parkeerplaatsen.

Kinepolis en de weg erheen bevinden zich overigens volledig buiten de lage emissiezone in Antwerpen, niettemin kan je er ook met zero emissie heen. Vanuit het treinstation Antwerpen-Centraal kan je immers de ondergrondse tram 6 'Olympiade-Luchtbal' (eindstation) nemen die je in een kwartiertje rechtstreeks naar het Kinepolis Event Center brengt! Gebruik de ingang Event Center, dan loop je zo de beursvloer binnen!

 

De fotografiebeurs is dagelijks geopend van 9u tot 18u.

Volgen op social media?

 

Op m'n Facebook-pagina kan je de soortenrijkdom voor de verschillende fotohutten op de voet volgen. Ik plaats er vooral beelden van bezoekers. Wie m'n eigen vogelfotografie wil volgen (inclusief reizen), kan daarvoor terecht op Instagram.

Eén of meerdere fotohutten reserveren? Wie al zicht heeft op z’n agenda wat verder vooruit in de tijd doet er goed aan om nu reeds een datum te prikken. Je kijkt best altijd eerst even in de online agenda en stuurt me dan een mailtje met de gekozen datum en hut. Alle praktische zaken volgen dan verder per mail.