Nieuwsbrief Juni '18

 

De voorbije maand mei was weerkundig erg bijzonder. Ze begon relatief droog waardoor tegen 15/05 de soortenrijkdom bij de verschillende boshutten erg snel opliep. Het tweede deel van de maand verliep bijna tropisch, maar helaas hoorden daar wel heel wat zware onweersbuien bij. Kalmthout werd niet bepaald gespaard van de vele regen en op één van die dagen diende zelfs het centrum van het dorp afgesloten te worden voor het verkeer omwille van de overstromingen. Door die tropische tweede maandhelft eindigden we hier met een neerslagtotaal van maar liefst 150l/m2. Uiteraard hebben die weersomstandigheden hun effect gehad op de fotografie en enkele pechvogels keerden helaas met heel wat minder beelden huiswaarts dan verhoopt. Sommige bezoekers van H8 dienden zelfs de fotohut te ontruimen wanneer er weer eens een ware zondvloed naar beneden kwam! Voor de vogels zelf waren er weinig problemen en we kunnen nu al stellen dat het broedseizoen bij vele soorten -inclusief holenbroeders als mezen, vliegenvangers en roodstaarten- behoorlijk goed lijkt te zijn verlopen. Tegen het einde van de maand en begin juni hoorde je overal het gekwetter van jonge vogels, pas uit het nest. Juni zal dan ook zoals steeds in het teken staan van jonge vogels én grotere aantallen vogels voor de verschillende fotohutten, ongeacht het weer. Zoals steeds volgt hieronder een overzicht van de vooorbije en de verwachte waarnemingen per hut.

 

Wil je graag per mail op de hoogte gehouden worden van de soortenrijkdom per hut, bezorg me dan even je mailadres en dan krijg je maandelijks een update in je postvak.

 

1. Uitgevoerde en geplande werken

 

In mei kon ik zoals voorzien werk maken van de volledige heraanleg van de kleine poel bij Hut 1. De grote, natuurlijke poel met rietkraag is ongewijzigd gebleven, maar zoals je hieronder kan zien (althans zij die de hut bezocht hebben voorafgaand aan de aanpassingen) is de drinkpoel aan het boshutluik erg vergroot en is ook de vijverrand helemaal anders. In juni zal hier nog verder aan gewerkt worden en krijgt de oever aan de noordzijde een mooie, natuurlijke vegetatie terwijl centraal in de poel een drink- en baddereilandje zal voorzien worden. Ook de aanpassingen die nodig waren om het voor de IJsvogels een aantrekkelijke duikplaats te maken, zijn helemaal klaar.

 

2. Soorten per hut: H1

 

In mei keerden nog een aantal broedvogels terug vanuit hun winterverblijfplaatsen. De laatsten in het rijtje waren Bosrietzanger, Spotvogel en Kleine Karekieten. Ondertussen zaten een aantal standvogels al met jongen waaronder Winterkoning (in een oude IJsvogel-nestgang), Waterhoen, Wilde Eend, Zwartkop, mezensoorten, Spreeuwen, Kauwen, Groenling enz.... De ontsnapte Geelwangschildpad laat zich ook nog erg vaak zien. Ook in mei was van een echt herstel bij de IJsvogels nog geen sprake en de maand moest het stellen met slechts twee bezoekjes. Sovon schreef een helder verhaal mbt de zware klap die de soort de voorbije winter te verduren kreeg. Toch is er licht aan het einde van de tunnel want de eerste jonge IJsvogel werd ondertussen toch weer gezien! Zoals je in het Sovon-verhaal ook kan lezen zijn IJsvogels echte 'broed-machines' die een forse terugval tamelijk snel te boven kunnen komen omdat ze tot 3 nesten per jaar kunnen groot brengen. De eerste lichting jongen vliegt nu uit en die verspreiden zich langzaam over het hele land op zoek naar visplekjes. Wat dat betreft zit het bij H1 wel goed, want de waterkwaliteit is prima en de grote poel bulkt werkelijk van de jonge vis! Ook de Blauwe Reigers hebben dat goed in de gaten overigens. Andere soorten die op mijn terrein en in de onmiddellijke omgeving aanwezig zijn, zijn oa. Grasmus, Tuinfluiter, Roodborsttapuit, Kievit, Groene Specht, Grote Bonte Specht, Kleine Bonte Specht, Blauwborst, Waterral, Witte Kwikstaart, Putter, Kneu, Vink, e.v.a. Een aparte vermelding nog voor de Koekoek. Deze prachtsoort is eveneens opnieuw aanwezig en vooral sinds de aankomst van de Kleine Karekieten in de rietkraag neemt het aantal bezoekjes van die Koekoek toe. Daardoor zijn ook al enkele fotografen in staat geweest hem/haar bij de hut te fotograferen. Hopelijk komt er net als vorig jaar bij één van de rietvogels een jonge Koekoek uit het ei en zal men weer kunnen genieten zodra het jong uitvliegt en voor de hut wordt gevoerd door de 'gastouders'.

 

Beschikbaarheid: Hut 1 is bijzonder populair waardoor je behoorlijk vooruit dient te plannen om een bezoekje aan deze locatie te brengen. Er resteert nog maar een handvol plaatsen in de zomerperiode. Hou er rekening mee dat de periode tussen 15/07 en 15/10 potentieel de soortenrijkste van het jaar is! Controleer dus best snel de online agenda als je in zomer/nazomer wil komen genieten van de vogelrijkdom en de weelderige moeras-plantengroei.

Bij H2 kunnen we de maand mei opsplitsen in een geslaagde eerste helft en een -door de vele regenbuien- bijzonder wisselvallige tweede helft. De klassieke bosvogelsoorten passeerden de revue met tevens bijzonderheden als Bonte Vliegenvanger, Tuinfluiter en Groene Specht. Rond de maandwisseling verlaten de jonge spechten van alle soorten het nest en in juni en juli vergroot de kans op leuke spechtensoorten voor de hut dus fors. Op het eind van de maand bleek nog maar eens dat H2 ook erg goed is voor zoogdieren. De aanwezige groep Reeën liet zich geregeld zien, maar een jonge Vos voor de hut was toch een primeur! Er blijkt een nesthol aanwezig te zijn op nauwelijks 200m afstand en dat verklaart meteen de aanwezigheid van de nieuwsgierige, jonge vosjes. De kansen erop blijven wellicht nog een aantal weken behoorlijk groot, afwachten maar hoeveel mensen deze schattige verschijning in beeld zullen krijgen!

 

Beschikbaarheid: ook voor deze hut loopt het aantal beschikbare dagen in de (soortenrijke!) zomer al flink terug, bekijk dus even de online hutagenda zodat je tijdig kan inplannen. Net als bij H8 zijn warme en droge dagen in deze periode altijd wat beter dan frissere dagen met veel bewolking of regen.

Hut 4 - De Steenuilen zijn weer helemaal top en fotogeniek als altijd! Na een lange voorbereiding kon ik in de loop van de derde week van mei het licht op groen zetten voor de eerste Steenuil-sessies van het seizoen. In de beginperiode ging er geen avond voorbij of de erg actieve uilen kregen een forse lading onweer over zich heen, maar op één uitzondering na leverde dat eigenlijk geen problemen op voor de fotografie. Het broedsucces lijkt voorlopig hoog te zijn, met minstens 3-4 aanwezige jongen en dus ouders die erg druk in de weer zijn om de vele monden gevoed te krijgen.

 

Beschikbaarheid: deze hut is al een tijdje volzet, maar houd toch maar de online agenda in de gaten voor last-minute annuleringen.

H6 - Trekvogels en weidevogels, maar nu eventueel mét Steenuil!

 

Ook voor deze locatie kon de voorbije maand mei ruwweg in twee verdeeld worden: de eerste helft was droog en leverde nog een aantal mooie trekvogel-soorten op, terwijl in de tweede helft vooral de lokale broedvogels mooi konden gefotografeerd worden. Toch kende de tweede helft van de maand ook nog een opflakkering in de steltlopertrek met plots terug soorten als Zwarte Ruiter, Witgat, Oeverloper en Tureluur. Vaste gasten als Kievit, Blauwe Reiger, Aalscholver, Kneu, Putter, Scholekster, Witte Kwikstaart, Nijlgans, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, e.v.a. lieten zich eveneens erg mooi fotograferen. Echt spannend werd het toen op een ochtend halverwege mei plots een Steenuil de setting kwam bezoeken. Na een korte zoektocht bleek de vogel op het terrein zelf te broeden en werd het plan opgevat om deze fotogenieke vogels ook op deze locatie te gaan fotograferen. Zo werd op het terrein zelf een tijdelijke, nieuwe fotolocatie ingericht en de mogelijkheid bestaat nu (tot ten laatste 15/07) om bij H6 een Steenuil-sessie te reserveren.

 

Beschikbaarheid: ook voor deze hut zijn alle mogelijkheden besproken tot 15/07. Dan start echter alweer het seizoen van de najaarstrek en worden volop trekvogels verwacht wat je ook kan terug zien in het overzicht van de voorbije jaren. Eigenlijk is het simpel: Hut 6 is in alle seizoenen meer dan een bezoekje waard!

Hut 8 - Roofvogels, bosvogels typisch voor de Kempische zandgronden

 

Van alle fotohutten die ik beheer had H8 nog het meest te leiden van de zware regenval in de tweede helft van mei. Niet zelden was de neerslag zo hevig dat het water de hut instroomde en de aanwezige fotografen niet anders konden doen dan de hut vroegtijdig te verlaten. Niet leuk, maar dergelijk noodweer laat zich niet voorspellen en is steeds erg plaatselijk. Toch werden ook in mei weer de soorten gezien waarvoor ik de hut oorspronkelijk gebouwd heb. Roofvogels als Buizerd en Sperwer lieten zich goed zien, Havik liet het meestal echter afweten. Ook de Zwarte Specht was af en toe van de partij en voor die soort geldt tevens dat de kansen fors zullen toenemen nu de jongen stilaan overal het nest verlaten. Verder werden mooie soorten als Appelvink, Goudvink, Kruisbek (slechts sporadisch, meer kans in juni door rondzwervende groepen jongen), Gekraagde Roodstaart, Grauwe Vliegenvanger, Kuifmees, Zwartkop, Fitis, Tjiftjaf, Fluiter (1x!), Boompieper, Gaai, Eekhoorn (1x), e.v.a. waargenomen en gefotografeerd.

 

 

Beschikbaarheden: er zijn nog enkele waarnemingen in juni en juli, maar vooral vanaf augustus is er terug wat meer keuze in de online agenda.

 

Hut 9 (Workshops fotografie + nabewerking)

 

Op enkele reeds gereserveerde workshops in juni na, gaat de workshop-locatie tijdelijk in 'zomer-rust'. Vanaf september kan je er opnieuw terecht en dan meteen in een erg goed seizoen met kans op vele soorten trekvogels, naast de meer klassieke bosvogels, Eekhoorns enz... Ik ben van plan de zomerperiode ook te gebruiken om eindelijk opnieuw werk te maken van de mogelijkheid om hier aan avond-fotografie van zoogdieren te gaan doen.

 

Hut 10 (akkervogels, struweel, zoogdieren)

 

Het plan was om vanaf begin mei te starten met de fotografie op deze locatie. Door de late vorst bleek de ingezaaide graan- en bloemenakker echter behoorlijk achter te zitten op schema waardioor uiteindelijk slechts enkele sessies konden plaatsvinden. De focus zal bij deze hut wel nooit liggen op een zo groot mogelijk aantal soorten. Neen, de opzet is hier eerder om afwijkende, mooie beelden in een erg natuurlijke en kleurrijke setting mogelijk te maken. De kleuren verschenen uiteindelijk pas in de laatste week van mei, helaas ook hier vergezeld van vele felle onweders. Toch kan je hieronder zien dat er alvast enkele prachtige resultaten werden neergezet. De verrassing was ook hier groot toen Marc Slootmaekers er een vossenburcht ontdekte en er ondertussen ook in geslaagd is om de jonge vosjes voor de hut te lokken. Wordt ongetwijfeld vervolgd in juni....!

Cadeautip...

 

Je kan een hutbezoek of workshop ook cadeau doen aan familie of vrienden. Eens je een bedrag hebt bepaald dat je wil spenderen, stuur me dan een mail. Ik bezorg je per kerende een factuurtje en na ontvangst van betaling wordt de waardebon zo snel mogelijk verstuurd. De bons blijven 1 jaar geldig, de keuze van de hut en precieze datum kan later nog worden afgesproken .

Eén of meerdere fotohutten reserveren? Zoals elk jaar is de voorjaarstrek-periode en de erop volgende zomer een erg populaire tijd. Wie al zicht heeft op z’n agenda wat verder vooruit in de tijd doet er goed aan om nu reeds een datum te prikken. Je kijkt best altijd eerst even in de online agenda en stuurt me dan een mailtje met de gekozen datum en hut. Alle praktische zaken volgen dan verder per mail.