Nieuwsbrief Januari '18

In januari blik ik even terug op hoe december is verlopen bij de verschillende fotohutten. Het is ook weer tijd om een aantal nieuwtjes met jullie te delen. Hieronder vind je dus meteen al flink wat leesvoer!

 

1. Vernieuwde website

 

Misschien hadden jullie het al gemerkt, maar sinds kort heeft de website een nieuwe look en heel wat nieuwe inhoud gekregen. Door het groeiend aantal hutten en de nieuwe workshop-mogelijkheden was dat ook dringend nodig. Ik vat hieronder kort samen wat er veranderd is:

 

* Vernieuwde startpagina: de belangrijkste pagina's (Hutinfo, Hutagenda, Workshops) krijg je nu meteen te zien als buttons. Er staat ook informatie op voor mensen die een hotel of B&B in de buurt zoeken en tevens wordt tegemoet gekomen aan de groeiende vraag van groepen/fotoclubs om gezamenlijk een reeks hutten te bezoeken.

* Er is nu per fotohut 1 pagina ipv alle infomatie van alle hutten onder elkaar. Op die afzonderlijke pagina's is nu meer ruimte om de beelden vanuit die hut te tonen en te beschrijven wat je wanneer ongeveer kan verwachten.

* Ook alle verschillende workshops en de cursus vogelfotografie hebben nu een aparte pagina.

 

2. Actuele soorten per hut

 

Bij Hut 1 veranderde er in december niet zo veel in vergelijking met november. En dat was ook niet nodig want het is er nog steeds een feestje voor Ijsvogels, Waterral, Grote Gele Kwikstaart en zowel Kleine als Grote Barmsijs. Voor het eerst sinds het ontwikkelen van het terrein overwintert er nu een koppel IJsvogels. In voorgaande jaren was het steeds enkel een wijfje, maar nu krijgt ze geregeld gezelschap van een mannetje en soms zelfs van een tweede wijfje! Dat is erg hoopgevend voor een broedgeval in de komende lente. De huidige broedwand bleek helaas niet zo stevig te zijn aangelegd. Ik ben daarom te rade gegaan in een natuurgebied in de buurt en heb daar geleerd hoe het beter kan. In de loop van februari zal ik een nieuwe broedwand voorzien halverwege de vijver, aan de oostzijde. Het plan is dat ze hier niet zullen kunnen aan weerstaan :-) én dat hij veilig is ivm eventuele predatie van Bruine Rat.

Dat de winter stilaan vordert merk je aan het groeiend aantal Groenlingen, Kool- en Pimpelmezen, Merels, Spreeuwen, Vinken en Kepen die de voederplaats aan het boshut-luik bezoeken. Ook Grote Bonte Specht, Gaai, Kauw, Holenduif, Waterhoen enz... pikken hier nu geregeld een graantje mee. Sporadisch verschijnt ook Ringmus en af en toe nu reeds Witte Kwikstaart. Groene Specht is nog steeds aanwezig, maar toont zich zeker niet dagelijks. De groep Sijzen en Barmsijzen die foerageren in de Elzen rond de fotohut krijgen het gezelschap van Putters en naarmate het zaad van de Elzen stilaan uit de propjes valt, komen ze ook steeds vaker naar beneden. Al die zangvogels lokken uiteraard hongerige Sperwers aan! Op de grote vijver verschijnen nu af en toe ook enkele Wilde Eenden, Krakeenden en Wintertalingen. Ten slotte is het bezoek van een Grote Zilverreiger zeker nog het vermelden waard.

In een vorige update liet ik jullie al weten dat de vernieuwde Hut 2 gewaardeerd werd door de bezoekende fotografen. Dat je nu gewoon kan rechtstaan om even de benen te strekken tijdens de fotografie is mooi meegenomen en de grotere hut heeft blijkbaar geen afschrikkend effect op de vele vogelsoorten en de Eekhoorns op deze locatie.

 

De winter van 2017/2018 is nu al een echte Appelvink-winter. Dat bleek al in het najaar toen ongekende aantallen langs de vele trektelposten passeerden en nu blijken de voederplaatsen ook meer en meer van deze schitterende vogels aan te trekken. Ook Kepen en Vinken komen nu soms al met tientallen tegelijk naar het voer en daartussen bevinden zich ook enkele Groenlingen. Minder opvallend dan bij H1, maar toch ook frequent zijn hier de Barmsijzen die soms met enkele Sijzen naar beneden komen om te drinken aan de poel voor de hut. Hut 2 is momenteel de enige hut waar bijna dagelijks een groepje Staartmezen passeert en ook Holenduif, Boomklever, Boomkruiper, Grote Bonte Specht, Kauw, Gaai, Winterkoning, Roodborst, Merel enz... zijn dagelijkse gasten. Erg frequent is nog steeds de Middelste Bonte Specht terwijl Groene Specht het gemiddeld op 1 bezoek/week houdt.

De komende maanden zal het totaal aantal vogels voor de hut gewoon verder toenemen om pas na de derde week van maart wat af te nemen. In diezelfde periode verschijnen dan ook de eerste lentegasten.

Bij Hut 6 wordt momenteel niet gefotografeerd, maar ik houd er de ontwikkelingen wel nauwlettend in de gaten. Waterral en Buizerd zijn er nu zo goed als dagelijkse bezoekers, maar het is vooral de erg hoge waterstand die het beste doet vermoeden voor de volgende lente. Vanaf half maart is de hut weer beschikbaar  en de eerste trekvogels en steltlopers zullen er verwelkomd worden door een prachtige plas-dras situatie en een hele mooie, grote weidepoel. Wie graag nog eens een idee krijgt van de mogelijke soortenrijkdom bij deze hut verwijs ik naar de nieuwe pagina op de website waar je bovenaan een slide-show van een 50-tal beelden kan bekijken. 

 

Bij Hut 8, de meer afgelegen boshut gelegen in overwegend naaldbos, is het ook erg leuk fotograferen nu. De record sombere december (de zon scheen quasi nooit die maand...) bleek toch goed voor erg frequent bezoek van Buizerd en Sperwer terwijl dagelijks erg veel Zwarte Mezen en Kuifmezen de setting bezochten. Andere bosvogels die hier erg vaak opduiken zijn Boomklever, Boomkruiper, Goudhaan, Merel, Zanglijster, Kool- en Pimpelmees en Grote Bonte Specht. Af en toe werd Zwarte Specht gezien, 2x Havik, 4x Kruisbek en in toenemende mate sinds kort ook wat vaker Keep, Sijs en Appelvink. Zeker het vermelden waard is het bezoek van een Vos midden op de dag! Op mijn terrein bevindt zich al enkele jaren een vossenburcht, maar ze vertonen zich slechts zelden.

Hut 8 blijft dus met voorspong de beste roofvogelplek hoewel er sinds kort flink wat 'concurrentie' is van de workshop-hut (H9). Daar hangt nu een hele mooie, bijna witte Buizerd rond en verder biedt deze hut een erg soortenrijke mix tussen Hut 2 en Hut 8. De Eekhoorns zijn er heel talrijk en de bijna dagelijks aanwezige Blauwe Reiger zorgt voor heel fotogenieke beelden tijdens zijn jacht op kikkers en muizen. Er kan dan ook volop gefotografeerd worden en niet zelden worden we tijdens de cursus nabewerking onderbroken door het plots opduiken van nieuwe soorten voor de dag.

3. Vooruitblik: wat brengt de lente?

 

Het lijkt een heel eind vooruit, maar aangezien de online agenda voor heel wat hutten nu alweer aardig vol begint te lopen, wil ik jullie nog even schetsen wat je in de lente kan verwachten.

 

Een scharniermoment is de periode tussen 15/03 en 25/03. Voor vele weidevogels is de voorjaarstrek dan alweer bezig en daarom opent dan ook H6 weer de deuren. Ook de eerste zangvogels als Tjiftjaf, Zwartkop, Fitis e.d. komen dan aan bij de boshutten (H2, H8, H9), begin april al snel gevolgd door een hele reeks andere soorten. Vanaf 15/03 is dus H6 weer beschikbaar en in mei komt ook H10 er weer bij. Ik wacht daar iets langer mee omdat de bloemen-akker pas later in bloei komt en op dat moment alle soorten weer volop aanwezig zijn. In de loop van mei zullen de Steenuilen al dan niet fotografeerbaar worden, afhankelijk van hun broedsucces. De agenda voor H4 is nu al bijna vol, maar mogelijk komen er nog enkele data bij in de laatste 10 dagen van mei of voor ochtendsessies in juni. Hou op de website ook in de gaten wanneer H5 (Bosuil en/of zoogdieren na zonsondergang) verschijnt.

Heel de lenteperiode is traditioneel sowieso erg goed bij de boshutten (vliegenvangers, appel- en goudvinken, wellicht kruisbek, e.v.a.)  en bij de grote vijver van H1 (vogels van rietland, watervogels met jongen, kans op koekoek, spotvogel enz...)

 

4. Nieuw:  lens huren?

 

Ik krijg niet zelden de vraag welke objectieven minimaal vereist zijn om vanuit mijn fotohutten goed te kunnen fotograferen. Ik antwoord dan telkens dat je met een 300mm lens eigenlijk overal terecht kan. Zelfs met een 70-200mm zoom werden al mooie beelden gemaakt van oa de IJsvogels bij H1 of vele soorten bosvogels bij H2 of H8. Om iedereen de kans te bieden met een wat langere tele aan de dag te kunnen beginnen, bied ik in samenwerking met Foto Joosen in Kalmthout nu de mogelijkheid om een mooi objectief te huren voor een dag. Voorlopig is dat steeds een 150-600mm zoom met Nikon- of Canon-vatting, maar mogelijk zal de keuze in de toekomst nog worden uitgebreid. Wanneer je hiervan wenst gebruik te maken, zorg ik ervoor dat de lens op de ochtend van afspraak ter beschikking is. Je dient die dus niet eerst te gaan afhalen, maar je moet het objectief wel dezelfde dag nog terug afleveren bij de fotohandel in Kalmthout.

 

Tot zover weer deze uitgebreide update. Ik wil iedereen bij deze nog eens een fotogeniek 2018 wensen en mogelijk zien we elkaar binnenkort te Kalmthout!

 

 

Cadeautip...

 

Je kan een hutbezoek of workshop ook cadeau doen aan familie of vrienden. Eens je een bedrag hebt bepaald dat je wil spenderen, stuur me dan een mail. Ik bezorg je per kerende een factuurtje en na ontvangst van betaling wordt de waardebon zo snel mogelijk verstuurd. De bons blijven 1 jaar geldig, de keuze van de hut en precieze datum kan later nog worden afgesproken .

Eén of meerdere fotohutten reserveren? Zoals elk jaar is de winter- en voorjaarstrek-periode een erg populaire tijd. Wie al zicht heeft op z’n agenda wat verder vooruit in de tijd doet er goed aan om nu reeds een datum te prikken. Je kijkt best altijd eerst even in de online agenda en stuurt me dan een mailtje met de gekozen datum en hut. Alle praktische zaken volgen dan verder per mail.