Deze fotohut is in alle opzichten bijzonder in z’n opzet. Vanuit één hut kan je immers ongezien 3 verschillende foto-luiken bereiken, elk met hun eigen typische soorten. Het totale aantal soorten dat je er op 1 of enkele dagen kan fotograferen is afhankelijk van het seizoen erg hoog en bovendien zorgt de zorgvuldig uitgekiende bouw en locatie ervan voor technisch hoogstaande beelden. Je hebt de mogelijkheid te spelen met tegenlicht en steeds werd gezorgd voor een zo laag mogelijk standpunt. 

 

Deel 1: Voor dit luik van de hut werd een klein zoetwatermoeras gecreëerd met een beperkte hoeveelheid open water. Hier maak je kans op Blauwborst, Kleine Karekiet, Waterhoen, Wilde Eend, Blauwe Reiger, Mandarijneend, Waterral, Watersnip, Porseleinhoen en Witgatje e.d. In de winterperiode is er zelfs een kleine kans op Roerdomp en Grote Zilverreiger die in de omgeving zeker aanwezig zijn.


 

Deel 2: Dé blikvanger is een visvijver van 85m lang. De door de ochtendzon beschenen westoever van de plas werd natuurlijk ingericht met oa een gordel moerasvegetatie en een slikrand. Bovendien werd een IJsvogelwand aangelegd en bestaat jaarlijks de kans op een broedgeval ter plaatse. De vijver zelf wordt geregeld aangevuld met kleine vissoorten zodat visetende soorten als IJsvogel, Blauwe Reiger en ’s winters mogelijk ook Roerdomp en Grote Zilverreiger altijd voldoende voedsel vinden. De plas is te klein en te ondiep voor duikeenden, maar soorten als Canadese Gans, Nijlgans, Wilde Eend, Mandarijneend, Wintertaling, Krakeend, Meerkoet en Waterhoen kan je wel af en toe fotograferen, soms ook met jongen. Waterral is een vaste gast in de winter en het vroege voorjaar en Porseleinhoen is mogelijk tijdens de trekperiodes (maart-mei en augustus-oktober).


 

Deel 3: Voor dit luik van de hut werd gekozen voor de klassieke opzet van een boshut. Dat wil zeggen dat zich voor de hut en op ooghoogte een ondiep plasje uitstrekt dat erg geschikt is voor allerlei soorten om te komen drinken. Tevens werd een zich nog ontwikkelende ruigte aangelegd met Riet, Kaardebol en andere distelsoorten. De soortenrijkdom voor dit luik kan erg groot zijn! Een greep uit de mogelijkheden (uiteraard wisselend per seizoen): Torenvalk, Sperwer, Houtduif, Holenduif, Turkse Tortel, Zomertortel, Koekoek, Groene Specht, Grote Bonte Specht, Kleine Bonte Specht, Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, Zwarte Roodstaart, Zanglijster, Grote Lijster, Koperwiek, Kramsvogel, Merel, Zwartkop, Putter, Vink, Keep, Sijs, Kneu, Rietgors, Grauwe Vliegenvanger, Pimpelmees, Koolmees, Boomkruiper, Boomklever, Kuifmees, Staartmees, Matkop, Spreeuw, Ekster, Gaai, Kauw en Zwarte Kraai.


 

Het totale aantal mogelijke soorten en vooral de jaarlijkse diversiteit voor deze ene hut is wellicht uniek te noemen in de Benelux. De hut bevindt zich op mijn eigendom zodat ik alle factoren zelf in de hand heb en kan bijsturen waar nodig. De hut is in gebruik sinds 26/05/2014 en de teller van het aantal vanuit deze hut gefotografeerde soorten staat momenteel al op 111! Bovendien werden al ruim 127 soorten op en rond het perceel waargenomen.


 

Comfort: Geschikt voor maximaal 4 personen.Electrische verwarming in de winterperiode, spiegelend glas, 4 verlaagde stoelen met kussens en rugleuning, tapijt, hoogte 1.85m


Beschikbaarheid: kijk in de online agenda naar dagen waarop 'H1' nog wordt vermeld.


Recente beelden: In de slideshow hierboven zie je wat je doorheen het jaar kan verwachten, maar onder de recente beelden zie je een selectie van wat er de voorbije weken/maanden werd gefotografeerd.