NieuweH1
IMG_6622
IMG_6612
IMG_6615
IMG_6617

Deze fotohut is in alle opzichten bijzonder in z’n opzet: in één hut beschik je immers over 3 verschillende foto-luiken, elk met hun eigen typische soorten. Het totale aantal soorten dat je er op 1 of enkele dagen kan fotograferen is afhankelijk van het seizoen erg hoog en samen met H3 en H6 kan H1 doorheen de jaren terugblikken op de langste soortenlijst. De hut werd compleet vernieuwd in juni 2022 om nog meer mogelijkheden te bieden.

 

Deel 1: Voor dit luik van de hut werd een klein zoetwatermoeras gecreëerd met een beperkte hoeveelheid open water. Hier maak je -afhankelijk van de seizoenen- kans op Blauwborst, Kleine Karekiet, Waterhoen, Wilde Eend, Blauwe Reiger, Mandarijneend, Waterral en zelfs Porseleinhoen e.d. In de winterperiode is er zelfs een kleine kans op Roerdomp en Grote Zilverreiger die in de omgeving zeker aanwezig zijn.


Deel 2: Dé blikvanger is een visvijver van ca. 85m lang. De door de ochtendzon beschenen westoever van de plas werd natuurlijk ingericht met oa een brede rietkraag en een slikrand (afhankelijk van de waterstand). Bovendien werd een IJsvogel-wand aangelegd en bestaat jaarlijks de kans op een broedgeval ter plaatse. De vijver zelf wordt geregeld aangevuld met kleine vissoorten zodat visetende soorten als IJsvogel, Blauwe Reiger en ’s winters mogelijk ook Roerdomp en Grote Zilverreiger altijd voldoende voedsel vinden. De plas is te klein en te ondiep voor duikeenden, maar soorten als Canadese Gans, Nijlgans, Wilde Eend, Mandarijneend, Wintertaling, Krakeend, Meerkoet en Waterhoen kan je wel af en toe fotograferen, soms ook met jongen. Waterral is een vaste gast in de nazomer, herfst, winter en het vroege voorjaar en Porseleinhoen is mogelijk tijdens de trekperiodes (maart-mei en vooral augustus-september).


 

Deel 3: Voor dit luik van de hut werd gekozen voor de klassieke opzet van een boshut. Dat wil zeggen dat zich voor de hut en op ooghoogte een ondiepe plas uitstrekt dat erg geschikt is voor allerlei soorten om te komen drinken. Tevens werd een zich nog ontwikkelende ruigte aangelegd met Riet, Kaardebol en andere distelsoorten. De soortenrijkdom voor dit luik kan erg groot zijn! Een greep uit de mogelijkheden (uiteraard ook hier wisselend per seizoen): Torenvalk, Sperwer, Houtduif, Holenduif, Turkse Tortel, Zomertortel, Koekoek, Groene Specht, Grote Bonte Specht, Kleine Bonte Specht, Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, Zwarte en Gekraagde Roodstaart, Zanglijster, Grote Lijster, Koperwiek, Kramsvogel, Merel, Zwartkop, Putter, Vink, Keep, Sijs, Kneu, Rietgors, Grauwe Vliegenvanger, Pimpelmees, Koolmees, Boomkruiper, Boomklever, Kuifmees, Staartmees, Matkop, Spreeuw, Ekster, Gaai, Kauw en Zwarte Kraai.Kansen op IJsvogel het grootst in nazomer, herfst en winter


Sinds 2014 is IJsvogel een erg frequente bezoeker van deze locatie. Wie enkel en alleen IJsvogel als doel zou hebben, kiest best voor een datum in de periode 01/08-15/03. Uiteraard is er in die periode ook veel meer te zien. Ook buiten die maanden is er altijd een kans op IJsvogels, maar vooral in de broedtijd kan het ook een aantal maanden flink minder zijn. Bovendien kan er  veel sterfte optreden na een strenge winterperiode en kan het dan even duren voor ze weer opduiken. Je volgt best de resultaten op deze website of op de Facebook-pagina. Je kan er uiteraard nooit 100% vanuit gaan dat jouw doelsoort zich gaat vertonen, het blijft een volledig natuurlijke setting waarin de vogels komen en gaan wanneer ze dat willen....


 

Comfort: Geschikt voor maximaal 4 personen. Electrische verwarming in de koudere maanden van het jaar, spiegelend glas, 4 klassieke kantoorstoelen met zachte zitting en rugleuning, hoogte 1.85m


Beschikbaarheid: kijk in de online agenda naar dagen waarop 'H1' nog wordt vermeld.