Nieuwsbrief maart '23: lente!


De winter van 2022/2023 verliep erg zacht. Een wat koudere week in december en enkele dagen met wat nachtvorst....veel stelde het allemaal niet voor. Hoewel er op die manier weinig fotografen konden genieten van winterse omstandigheden met sneeuw en ijs, waren de winterse doelsoorten gelukkig wel weer op de afspraak en werden tal van schitterende beelden gemaakt. Een zachte winter is bovendien erg goed nieuws voor de IJsvogels bij H1, H6 en H9, want er trad nauwelijks sterfte op en als ze weer zo'n top-broedseizoen gaan meemaken als in 2022, wordt het voor die soort dit jaar helemaal top. Hieronder blik ik aan de hand van beelden van de voorbije jaren terug op wat de lente allemaal in petto kan hebben.


Een onovertroffen soorten-aanbod...


Kalmthout is gelegen in de voor vogels soortenrijkste regio van Vlaanderen en de 11 vaste fotohutten werden zo gespreid doorheen die regio aangelegd dat alle voor vogels belangrijke leefgebieden vertegenwoordigd zijn. Je maakt hier dus niet alleen kans op bosvogels en roofvogels (H2, H3, H7, H8, H9, SilvesterLodge), maar op heel veel meer waaronder tal van trekvogels van moeras- en open gebied (H1, H3, H6, H10), twee soorten uilen (H4, H5 + Bosuil recent bij SilvesterLodge), reigersoorten, rallen, gorzen, eenden en ganzen, meeuwen enz.... Door het sinds 2023 toenemend aantal workshops met de drijvende schuilhut is het soortenaanbod zo mogelijk nog groter geworden en behoren ook Fuut, Dodaars, Kluut, Visdief, Geoorde Fuut e.v.a. tot de doelsoorten! Reken daarbij nog een aantal jaarlijks gefotografeerde zoogdiersoorten als Vos, Ree, Wezel, Hermelijn, Boommarter, Eekhoorn, Rosse Woelmuis, Bosmuis, Bruine Rat enz.... Er blijven echter altijd uitdagingen over en er zijn nog heel wat bijzondere soorten waarvoor ik oren en ogen openhoud in de zoektocht naar een goede locatie. Nieuwe mogelijkheden worden steeds meegedeeld in de nieuwsbrief.


Lente en voorjaarstrek staan garant voor mooie dagen....


In het bos en aan de bosrand (H2 - H3 - H7 - H8 - H9) verandert er veel vanaf de tweede helft van maart. De frisgroene blaadjes van de eerste uitlopende bomen en struiken, het wat fellere zonlicht en vooral het feit dat alle soorten vogels in hun mooiste kleed ruien zorgen voor geheel andere beelden dan in de winter. Bovendien komen er bijna wekelijks nieuwe broedvogels aan vanuit het zuiden en is er ook in het bos kans op een tijdelijke aanwezigheid van doortrekkers richting het noorden. Onderstaande serie toont slechts een fractie van de mogelijkheden, indien je je kansen op een bepaalde soort wil verhogen, neem dan even contact op en ik bezorg je de meest recente informatie.

Vanaf de tweede helft van maart gaat het plots snel met de voorjaarstrek van tal van soorten en tot half mei vliegen vele duizenden vogels noordwaarts over de regio. Overal is dan kans op enkele bijzonderheden, maar vooral H1, H3, H6 en H10 bieden kansen voor vele trekvogelsoorten. Er is bovendien steeds een kans (nu nog moeilijk in te schatten) dat IJsvogels gaan broeden bij H1.