Fotografie in de winter: 01/01-20/03


Eerst en vooral wens ik jullie een gezond, gelukkig en zo mogelijk fotogeniek 2023!


Het (bijna) voorbije jaar was vanuit fotografisch standpunt bekeken erg geslaagd. De weersomstandigheden waren goed met o.a. een hele fraaie lente en zomer die ervoor gezorgd heeft dat het broedseizoen voor vele vogels prima was. Er was gelukkig ook herstel bij de IJsvogel-populatie na de crash van februari '21 en vanaf juni/juli keerden ze weer bij de fotohutten: eerst bij H1, maar later ook weer bij H6 en H9. Ook de verschillende soorten roofvogels kenden een bijzonder goed broedseizoen met waarnemingen van o.a. jonge Buizerds, Wespendieven, Haviken en Sperwers bij H2, H3, H7, H8 en H9. De bloemenrijkdom bij zowel de Steenuiltjes, Hut 10 als bij de vanaf mei '22 nagelnieuwe SilvesterLodge leverde eveneens prachtig beeldmateriaal op. Minder goed nieuws was er bij Bosuil (geen jongen in 2022) en Kerkuil (de nieuwe fotohut is nog niet kunnen starten). Naar het einde van de zomer toe werd de droogte stilaan nijpend en moest ik erg veel moeite doen om alle poelen op peil te houden. Bij H6 bleek dat onmogelijk, maar het droogvallende slik bleek dan weer een absolute voltreffer te zijn voor heel wat soorten trekvogels. De periode augustus/september was bij H6 van het beste ooit op die locatie, hoewel er dus tijdelijk nauwelijks steltlopers terecht konden. Ook elders in Europa was het broedseizoen erg goed wat resulteerde in grote aantallen jonge vogels in de najaarstrek. Ondertussen zijn we in de winter beland en beleefden we zelfs al een eerste vorstperiode, al was het er jammer genoeg eentje zonder sneeuw. De koude periode zette echter heel wat soorten in beweging waardoor op die ene week de aantallen vogels bij bv. H1, H2, H3, H7 en H8 plots flink de hoogte in gingen. Die hogere aantallen gaan nu niet zomaar weer verloren omdat het tijdelijk zachter is. Eens ze in de winter een voederplek ontdekt hebben, blijven de meeste vogels die trouw bezoeken en kunnen de aantallen per soort er geleidelijk aan nog verder toenemen. Vooral voor roofvogels als Sperwer is dat een gedekte tafel en die mooie rovers worden dan ook opvallend vaak waargenomen en gefotografeerd nu.Winterse doelsoorten en aantallen


Het voedsel in de natuur wordt schaars en de voederplaatsen bij de verschillende fotohutten worden nu steeds frequenter en door steeds meer vogelsoorten bezocht. Tot en met 15/03 blijven H1, H2, H3, H7 en H8 gewoon geopend. Ook de workshops fotografie en nabewerking bij H9 gaan door in de najaars- en winterperiode. In H1 en H9 is electrische verwarming en in de overige hutten kan je op eenvoudige vraag bij mij warmte-zooltjes verkrijgen voor in je schoenen. Met die zooltjes is het erg aangenaam fotograferen, ook als het nog eens echt zou gaan winteren. In het algemeen is het echter ook zonder die zooltjes gewoon prima uit te houden, want alle fotohutten zijn ondertussen winddicht afgewerkt.


En welke soorten mag je zoal verwachten? Hierbij een lijstje van enkele mogelijkheden voor deze tijd van het jaar : IJsvogel (H1, H9) - (Kleine en/of Grote) Barmsijs (H1, H3, H7) - Keep (alle hutten) - Sijs (alle hutten) - Putter (H1, H3) - Sperwer (alle fotohutten, H7 mogelijk het best) - Havik (H2, H3, H7, H8) - Grote Gele Kwikstaart (overal, maar vooral H1 en H3) - Kramsvogel + Koperwiek (alle fotohutten mogelijk, maar vooral Kramsvogel is erg onregelmatig) - Geelgors (H3) - Waterral (H1) - Slechtvalk (H1 (achteraan), H3) - Goudhaan enVuurgoudhaan (H2, H7, H8, H9) - Kuifmees en Zwarte Mees (H2, H7, H8, H9) -Torenvalk enBlauwe Kiekendief (H3) - Buizerd (H2, H3, H7, H8) - Rietgors (H1, H3).....Eekhoorns zijn nu stilaan op hun mooist en kunnen verwacht worden bij H2, H7, H8 en H9. De beste kansen zijn er echter bij H7 en H9. Tijdens de workshops in H9 kunnen ze vaak ook mooi springend worden gefotografeerd. Heel wat mooie, voor de regio typische soorten zijn standvogels zoals bv. Zwarte Specht die het gehele najaar en winter mogelijk is bij H2, H7, H8 en H9. Bovenstaand lijstje is slechts een indicatie, want jaarlijks worden uiteraard ook in de winterperiode verrassingen genoteerd.


IJsvogels zijn quasi gegarandeerd bij Hut 1 en mogelijk tijdens de workshops bij H9.
Zwarte Specht is een standvogel die dus het hele najaar en winter in de omgeving blijft. De kansen zijn steeds het grootst bij H2, H7 en H8, maar ook tijdens de privé workshops in H9 worden ze soms gezien.
Jagende Slechtvalken zijn vooral mogelijk bij H1, H3 en SilvesterLodge.
Sijsjes zijn ondertussen aangekomen in de regio. In de loop van de winter komen ze steeds vaker bij de fotohutten voor. ©Jo Maes
Haviken blijven het gehele najaar en winter actief, het zijn immers standvogels in de bossen rond Kalmthout. Je kan ze te zien krijgen bij H2, H7 en H8 (beste kans).
Waterral is eveneens quasi zeker bij Hut 1, hopelijk ook af en toe weer eens in écht winterse condities! ©Thais Buytaert
Kuifmezen zijn jaarrond aanwezig bij H2, H7, H8 en H9, maar in najaar en winter worden ze opvallend meer waargenomen en gefotografeerd.
Hoe meer het afkoelt, hoe groter de kansen op Putter worden. Ze komen in de winterperiode vooral voor bij H1, H3 en H9. Vanaf het voorjaar kunnen ze weer overal opduiken.
Sperwers zijn vaak erg opvallend aanwezig in najaar en winter en dit bij alle op dat moment geopende fotohutten. ©Jos Jansen
Mogelijk volgt er in de loop van het najaar en winter '22/'23 weer een invasie van (Grote) Barmsijzen.
Kepen kunnen eigenlijk overal opduiken. De grootste aantallen wellicht bij H3.
Kramsvogels kunnen voorkomen bij H1 en (vooral) H3, maar wanneer het zou gaan sneeuwen, kan het overal en zelfs in grote aantallen!
Koperwieken blijven de hele winter aanwezig en kunnen - vooral op droge of koudere dagen- bij alle fotohutten opduiken.
Appelvink is een vaste verschijning bij H2, H3, H7, H8 en H9 in lente en zomer. Het zijn echter standvogels die vooral bij winterse omstandigheden ook vaak opduiken op de voederplaatsen. Ze zijn dan mogelijk bij alle fotohutten.
Grote Gele Kwikstaarten zijn prachtige vogels die het hele najaar en winter kunnen worden verwacht. De kansen zijn het grootst bij Hut 1 en Hut 3.

SilvesterLodge en omgeving in de winter....


Heel wat van de doelsoorten die hierboven worden vermeld zijn ook mogelijk vanuit de in het private terrein rond SilvesterLodge geïntegreerde fotohut! Bovendien is het landbouwgebied grenzend aan het vakantiehuis in de winter ook erg goed voor overwinterende ganzensoorten (Kolgans, Grauwe Gans, Toendrarietgans), Boomleeuwerik, Slechtvalk, Smelleken, Grote Zilverreiger enz... De Bosuilen rond het huis zijn vooral in heldere nachten erg actief! Bezoekers van het vakantiehuis kunnen nu ook volop genieten van mooie landschappen en fiets- of MTB-tochten in de onmiddellijke omgeving. In het huisje ligt heel wat documentatie ter inzage en wie reserveert, krijgt sowieso vooraf nog uitgebreide informatie toegestuurd. Alle informatie, de online agenda enz... vind je op www.silvesterlodge.be of via e-mail naar info@silvesterlodge.be


SilvesterLodge is prachtig gelegen....hopelijk krijgen we af en toe ook nog eens echt winterweer voorgeschoteld!
Met wat geluk zie je in de achterliggende velden groepen overwinterende ganzen!
Het vakantiehuis in de herfst
Najaar en winter levert vaak mooi mist-omstandigheden op in de omringende heidegebieden. Vanuit SilvesterLodge kan je aan beide zijden van de grens heel wat mooie wandel- en fietsgebieden ontdekken.
Een winters vennetje in de Kalmthoutse Heide
Boomleeuweriken overwinteren jaarlijks in de geoogste akkers achter het vakantiehuis. Ze zijn soms moeilijk te ontdekken, maar steeds aanwezig!
Winters landschap in de omgeving van het vakantiehuis