Nieuwsbrief Juli '19

We beleefden in Kalmthout een bizarre juni-maand. Terwijl heel wat regio's klagen over de droogte, werden hier niet minder dan 12 dagen met fel onweer genoteerd! Dé klapper kwam er op 19/06 toen er op één avond 122 liter regenwater viel en quasi heel het dorp en de omgeving blank kwam te staan. Zelfs het gemeentelijk rampenplan trad in werking. Met uitzondering van Hut 10 ontsnapte helaas geen enkele fotohut aan het water. De week na 19/06 werd er dus eventjes wat minder gefotografeerd en heb ik me vooral bezig gehouden met wegpompen van water en opkuisen van de fotohutten. Twee dagen na die zondvloed volgde echter al meteen een hittegolf met temperaturen tot 35°C en sindsdien bleef ook nieuwe regen uit. Bijgevolg is de situatie begin juli alweer helemaal anders en zijn er in de bossen zoe goed als geen tijdelijke plassen meer te vinden. Goed nieuws voor de mensen die een fotohut in het bos gereserveerd hebben want juli, augustus en september zijn in geval van droogte erg soortenrijk!


In deze periode van het jaar is het ook uitkijken naar de start van de nachtelijke migratie van zangvogels. Velen staan er niet bij stil, maar vanaf de tweede decade van juli houden heel wat zangvogels het broedseizoen reeds voor bekeken en beginnen ze al aan hun trek zuidwaarts. Ook steltlopers uit het hoge noorden keren in juli weer terug en passeren daarbij onze regio. Er breekt dus weer een tijd van wat meer dynamiek aan en ook de soortenrijkdom bij alle hutten kan verder toenemen. 

Vooraankondiging Cursus Vogelfotografie November '19


Net zoals vorig jaar zal in het najaar een cursus vogelfotografie worden georganiseerd. De eerste plaatsen daarvoor zijn ondertussen reeds besproken, maar er zijn nog enkele vrije plaatsen, je leest er hier alles over. De cursus bestaat uit 3 avond-lessen en een halve dag praktijk in één van mijn fotohutten. Inschrijven doe je door me gewoon even een mailtje te sturen. Ik werk momenteel volop aan een nieuwe locatie voor de lessen, wordt vervolgd!


Resultaten Hut 1


Om de komst van de IJsvogels voor te bereiden, ben ik nog een extra dag gaan werken aan de grote vijver. Hier en daar heb ik de rietkraag iets teruggedrongen en op ondiepe, visrijke plekken werden nieuwe zitplaatsen voor ze voorzien. Ook de zuurstofpompen draaien weer op volle toeren en het vijverniveau wordt nu automatisch op peil gehouden. Hieronder zie je een recent beeld van het uitzicht aan de grote poel. Op 05/07 werd voor het eerst weer een IJsvogel volop vissend voor de hut waargenomen. Dat is wat timing betreft iets later dan vorig jaar, maar vanaf nu zal de soort er dus weer heel dikwijls te zien zijn. In de eerste decade van juli start ik eveneens met voorbereidingen voor de duik-setting. Naar het einde van juni toe werden opvallend vaak Groene Spechten waargenomen, ook de reeds uitgevlogen jonge vogels waren van de partij. Kleine Karekiet, Bosrietzanger, Rietgors en Grasmus hebben allen gebroed nabij de fotohut en de eerste jonge Rietgorzen van het nabijgelegen natuurgebied werden ook reeds voor de hut waargenomen. Om een idee te geven van de kansen in juli op deze plek vind je hieronder ook enkele resultaten van juli 2018.


Beschikbaarheid: Tot eind augustus is de hut volzet. Vanaf september (traditioneel net als augustus een erg soortenrijke maand) is er iets meer keuze. De najaarstrek draait dan ook opnieuw op volle toeren! Vanaf oktober verwacht ik dan weer de aankomst van de extra Waterrallen, Grote Gele Kwikstaart, Rietgors, Putter enz....


Comfort:  hoogte 1,85m, 4 verlaagde stoelen met rugleuning, 2 hoge stoelen, electriciteit, verwarming, 3 foto-luiken, spiegelend glas.

IjsvogelHut1572019-02
0992049E-DB58-46C7-9DF6-078CB62B2400
SpreeuwLudo11500
FA383EB0-414A-4C71-847E-03DC557765D7
IjsvogelHut1572019-04
1-RVF_3150 (Medium)
20180728-2DV_5216-4
1-RVF_3211 (Medium)
IJsvogelSteven11250
1-RVF_5228 (Medium)
20180728-2DV_5416-bewerkt-8
1-RVF_3046 (Medium)
52EFFB8D-837A-43C4-A353-C7D374635781
1-RVF_2927 (Medium)
69CB0508-9696-420D-A391-BA9635925E32
D48ED18C-AFF3-4947-A820-522E3020ECE7
1-RVF_3217 (Medium)
1-RVF_5178 (Medium)

Resultaten Hut 2


Het wispelturige weer in juni had uiteraard ook gevolgen voor de resultaten op deze mooie locatie. De statige, oude appelboom overleefde het noodweer van 19/06 niet en brak aan de voet af. Toeval of niet, maar de dagen erna werd de omgevallen stam gebruikt als speelplaats door de jonge Vosjes, zeer welkome gasten voor de bezoekende fotografen! Er werden schitterende beelden van gemaakt en voorlopig blijven ze ook nu in juli nog frequent aanwezig. Na overleg met de eigenaar van het private terrein werd besloten om de gevallen stam gewoon te laten liggen. We laten er de natuur z'n gang gaan en dat zal o.a. de spechten bij de hut ten goede komen. De knoestige stam is sowieso ook een meerwaarde voor de setting. De vele juni-regen had echter ook tot gevolg dat minder soorten behoefte hadden aan water en er werd erg weinig gebaad en gedronken. Wat dat betreft ziet juli er beter uit aangezien het nu toch weer erg droog wordt stilaan. Wat een beetje droogte in juli kan opleveren zie je ook hieronder (bv. Kleine Bonte Specht en Groene Specht).


Beschikbaarheden: enkel op vrijdag, zaterdag en zondag. Bijna volzet in juli/augustus met iets meer keuze vanaf september. September is sowieso een topmaand met grote kans op soortenrijke dagen met trekvogels.


Comfort:  hoogte 2m, 2 verlaagde stoelen met rugleuning, electriciteit, verwarming indien nodig. Mogelijk om zowel mét als zonder spiegelend glas te fotograferen.

DSC_0261
22072018_0829
GroeneSpechtBart21250
Cuyx Ivan3
Hartjekopie
VosjeAppelboomWouterM11500
H2 21-07-18 - Marcel Zijlmans 5
DSC_0356
Cuyx Ivan-4
GroeneSpechtBart11250
HolenduifBart11250
DSC_0279
ZanglijsterBart11250
22072018_0841
DSC_0287
Cuyx Ivan--13
Cuyx Ivan-
Cuyx Ivan2
GBSCuyx Ivan--2

Resultaten Hut 4


Over deze locatie kan ik kort zijn: zonder uitzondering was het een feestje! Het was - door het wegvallen van de jonge uiltjes bij H6- soms wat puzzelen, maar de bezoekers kregen uiteindelijk wel allemaal de Steenuiltjes fraai te zien. De interacties met de altijd aanwezige Grote Bonte Spechten waren schitterend en leverden sommigen zelfs internationale waardering op! 'Bijvangsten' waren o.a. Groene Specht, Witte Kwikstaart, Zwartkopmeeuw, Haas en Ree.


Beschikbaarheden: Het Steenuil-seizoen 2019 is voorbij. Wie zich reeds wil aanmelden voor 2020 (20/05-10/07) kan dat doen door me een mail te sturen.


Steenuil + juveniel silhouet1
SteenuilVechtendMetSpechtJogchum
SteenuilOpWielRene11500
040619DSC_4479g
DSC_1700 bw
Steenuil juv3
steenuil9

Resultaten Hut 6


Daar waar de zondvloed van 19/06 bij de andere fotohutten vooral voor problemen zorgde, werd die bij H6 hartelijk verwelkomd! Door de extreme regenval steeg het niveau van de poel met bijna 1 meter waardoor die er nu schitterend bij ligt en mooie lage standpunten mogelijk maakt. Bovendien start halfweg juli de doortrek van vele soorten zangvogels en steltlopers en daarvoor werd deze locatie oorspronkleijk ook aangelegd. De reeksen die hier eind juni werden gemaakt geven al een voorproefje van wat de aankomende trekperiode kan gaan opleveren. Enkele van de in juni waargenomen en gefotografeerde soorten: Lepelaar, Blauwe Reiger, Aalscholver, Krakeend, Mandarijneend, Gele Kwikstaart, Witte Kwikstaart, Roodborsttapuit, Grasmus, Kleine Karekiet, Rietzanger, Witgatje, Oeverloper, Kievit, Scholekster, Zwartkopmeeuw, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Oeverzwaluw, Holenduif, Koekoek, Vos, Haas, e.v.a. Ook op deze locatie verwacht ik binnenkort aankomst van IJsvogel!


Beschikbaarheid: bijna volledig volzet in de zomermaanden juli/augustus. Meer keuze is er terug vanaf  september. Vanaf juli kan het weer erg druk worden met trekvogels en is vooral ook de rietkraag een geliefkoosde plek voor vele soorten kleine zangvogels. Samen met H1 en H10 is deze locatie in de trekperiode mijn persoonlijke favoriet.


Comfort:  hoogte 1,70m, ruime zitbank voor 2, spiegelend glas, grondstatieven ter beschikking op aanvraag.

DSC_2904 bw
Hans_Cornet_Hut_6_190629_10
Hans_Cornet_Hut_6_190629_31
040619DSC_5180g
Hans_Cornet_Hut_6_190629_16
Hans_Cornet_Hut_6_190629_04
Hans_Cornet_Hut_6_190629_01
DSC_2158 bw
040619DSC_5414g
Hans_Cornet_Hut_6_190629_03
Hans_Cornet_Hut_6_190629_12
DSC_3007 bw
040619DSC_5289g
Hans_Cornet_Hut_6_190629_08
Hans_Cornet_Hut_6_190629_18
Hans_Cornet_Hut_6_190629_20
Hans_Cornet_Hut_6_190629_21
Hans_Cornet_Hut_6_190629_24
Hans_Cornet_Hut_6_190629_29
Hans_Cornet_Hut_6_190629_33
DSC_3046 bw
Hans_Cornet_Hut_6_190629_34
Hans_Cornet_Hut_6_190629_39
DSC_2136 bw
DSC_2231 bw
DSC_2310 bw
DSC_2632 bw
DSC_3286 bw

Resultaten Hut 7 (Nieuw)


Deze nieuwe locatie blijft schitterende beelden opleveren zoals je hieronder kan zien. Een koppel Haviken heeft de plas vrijwel meteen 'in dienst' genomen als vaste badderplaats en ze worden hier -door zij die het geduld hebben lang te blijven- erg vaak (maar dus niet dagelijks) gezien, vaak meer dan een halfuur onafgebroken poserend. Het totale antal vogels dat hier op een dag wordt waargenomen nam verder toe naar het einde van de maand toen het bos steeds verder uitdroogde. Een greep uit de gefotografeerde en/of waargenomen soorten: Appelvink (soms erg talrijk), Goudvink, Sijs, Groenling, Grauwe Vliegenvanger, Bonte Vliegenvanger, Buizerd, Sperwer, Fitis, Tjiftjaf, Zwarte Specht, Grote Bonte Specht, Boomklever, Boomkruiper, Staartmees, Kuifmees, Zwarte Mees, e.v.a....

I

Beschikbaarheid: op 1 dag na volzet in juli/augustus. Wees er tijdig bij voor die laatste mogelijkheden in september. In alle komende maanden (ook september-oktober) kan het namelijk erg droog zijn in het bos en maak je dus bij deze hut kans op lange en bijzondere soortenlijsten.


Comfort:  hoogte 1,80m, erg veel been- en opbergruimte, 3 plaatsen, spiegelend glas, grondstatieven ter beschikking op aanvraag.

810_9964
Kalmthout-1200-bewerkt
Kalmthout-1631
810_9861
EekhoornStaartFemke11500
Kalmthout-1472-bewerkt
DSC_9679
JVDMDSC_9793
Grauwe vliegenvanger_1 CeesH(2)
Kalmthout-498-2-bewerkt
Kalmthout-955-2-bewerkt
DSC_0029
PetraMnaamloos-021bis
naamloos-031bis
DSC_1339
DSC_1158
DSC_1373
DSC_1780
DSC_1693
PimpelmeesTimVissers11500
GoudvinkTimVissers11500
HavikTimVissers11500
staartmees
HavikVrouwPiet11500
naamloos-031bis
PetraMnaamloos-021bis

Resultaten Hut 8


Net zoals bij H7 nam de soortenrijkdom bij Hut 8 verder toe nadat de vele onweders waren weggetrokken. Ondertussen is het werkelijk kurkdroog in het bos en is het stilaan uitkijken naar echte bijzonderheden bij de drinkpoel zoals de vorig jaar ook in deze periode gefotografeerde Wespendief en Zwarte Specht. Havik was hier in juni nauwelijks te zien, maar Sperwer en vooral Buizerd waren geregeld op de afspraak. Verrassend was het bezoek van een jonge, dorstige Vos! Eekhoorns waren bijna dagelijks aanwezig en ook soorten als Appelvink, Goudvink, Gekraagde Roodstaart, Kuifmees, Fitis, Zwartkop, Goudhaantje, Gaai, Zwarte Mees, Bonte Vliegenvanger enz... vertoonden zich geregeld. Tussen de in de poel talrijk aanwezige Groene Kikkers bevinden zich zowaar enkele kannibalen wat vreemde beelden oplevert! Ook de vele Rosse Woelmuizen zijn trouwens bijzonder fotogeniek en op momenten dat het wat rustiger is met vogels zorgen ze voor een leuke afleiding.Beschikbaarheid: nog enkele dagen in juli/augustus. De periode juli-oktober is op deze locatie een toptijd voor bijzondere soorten en soortenrijke dagen! Daarna volgen de wintergasten.


Comfort:  hoogte 1,70m, comfortabele zitbank met bergruimte achterin, grondstatieven ter beschikking op vraag, spiegelend glas, veel beenruimte.

 

6X4A8616-DPP4
P1012172
JCL_6938_kl
DSC_3428_v1
6X4A8576-DPP4
6X4A8706-DPP4
EekhoornHans
P1012164
Els Peelman-3
DSC_0986
Els Peelman-4
Els Peelman-6
HI3A5586a
Els Peelman-5
DSC_1659ElsVDM
HI3A5674
ZwartkopHans
HI3A5859
JayMartin
AppelvinkHans
RoodstaartHans
BuzzardMaleMartin

Resultaten Hut 9 (Enkel workshops fotografie + nabewerking en (tijdelijk) Bosuil


Ook juni was ronduit geweldig bij H9. In de eerste helft van de maand konden nog een aantal fotografen genieten van het Bosuil-spektakel. Ik ga m'n uiterste best doen om ook volgend jaar weer die mogelijkheid aan te bieden, hou daarvoor vanaf januari 2020 de online agenda goed in de gaten! Ondanks de vele regen in die maand waren ook de dag-sessies (workshops) erg onderhoudend met o.a. fijne soorten als Groene Specht, Boompieper, Bonte Vliegenvanger, Grauwe Vliegenvanger, Sperwer en Appelvink. Een Ree liet zich ook enkele malen zien en uiteraard is er dagelijks veel beweging van Eekhoorns en een hele reeks algemenere bosvogelsoorten. In ieder geval is het steeds dermate druk dat men tijdens de workshops naar hartelust kan oefenen en experimenteren met instellingen.


Beschikbaarheid: Voor nieuwe Bosuil-data, is het nu wachten op 2020...Vanaf september (een hele soortenrijke tijd met veel trekvogels) opnieuw workshop-mogelijkheden. Deze hut wordt ook gebruikt tijdens de cursus vogelfotografie (nog enkele plekken vrij voor de november-cursus).


Comfort:  hoogte 2,40m, erg ruim, comfortabele stoelen, grondstatieven ter beschikking, spiegelend glas, electriciteit, verwarming, WIFI.

 

ManBosuilHans11500
BonteVliegenvangerEvelien11500
HoutduifEvelien11500
BosuilKoppelJanDSC_9349
TjiftjafEvelien11500
naamloos-114
HolenduifEvelien11500
EekhoornEvelien11500
BosuilKoppel11500
62376857_1611549202311756_2392611029449179136_o
GroteBonteSpechtEvelien11500

Resultaten Hut 10


In juni kwam de ingezaaide bloemen-akker helemaal in kleur en door de vele regen zullen de bloemen -in tegenstelling tot vorig jaar- ook veel langer aanwezig blijven. Zodra de eerste zaden erin wkamen, verschenen meteen soorten als Putter en Kneu, terwijl de houtkant goed was voor doelsoorten als Grasmus, Spotvogel, Roodborsttapuit, Zwartkop, Fitis, Tjiftjaf enz... Een prachtige verrassing was een vrouwtje Grauwe Klauwier die voor de hut verscheen en schitterend werd vastgelegd! Ook bijzonder is het nu bijna dagelijkse bezoek van een koppel Patrijzen. Verder wisten ook Buizerd en Groene Specht geregeld de weg naar de hut te vinden en werden in de loop van juni steeds meer jonge vogels -vaak badderend- waargenomen. Zoogdieren bleven, op uitzondering van de Vos na, geregeld voor de hut verscheinen en Ree(bok), Haas en Konijn werden frequent gefotografeerd. Kortom, Hut 10 was erg goed in juni en de soorten die zich vertoonden vormen toch een soort 'beloning' voor de kleinschalige aanpak van dit terreintje....decennia geleden zag ons landbouwgebied er overal zo uit, erg jammer dat die tijd voorbij is!


Beschikbaarheid: Nog enkele mogelijkheden in juli/augustus maar ook nog behoorlijk wat keuze in de soortenrijke periode september/oktober.


Comfort:  hoogte 1,70m, comfortabele zitbank, grondstatieven ter beschikking, spiegelend glas

 

grauwe klauwier vrouwtje 1b
Kalmthouthut10-590
Kalmthouthut10-978
Kalmthouthut10-152
Kalmthouthut10-793
212PutterIvan
groene specht 2bJohn
buizerd met prooi 1b
roodborsttapuit 5b
koolmees 1b
zwartkop man in tegenlicht 1b
BuizerdJo11500
ReebokJo11500
RoodborsttapuitJo11500
ZwartkopJo11500
DSC_8
EVDMDSC_12
EVDMDSC_11
250619DSC_7092gl
250619DSC_7253gl
250619DSC_7220gl
IMG_1676JTS
IMG_1859_A
IMG_1691_A
20190614-_DSC0219
20190614-_DSC9298-bewerkt
20190614-_DSC9120
20190614-_DSC9025
20190614-_DSC8833

Lens huren?


In samenwerking met Foto Joosen bied ik de mogelijkheid om een erg goede telelens te huren voor gebruik in de fotohutten. Het gaat hier om een Tamron 150-600mm G2 in Canon- of Nikon-uitvoering. Wie deze mooie zoomlens wil huren neemt best rechtstreeks contact op met Foto Joosen en wij zorgen er dan samen voor dat ze ter beschikking is op de dag waarop je een hutbezoek hebt ingepland.Volgen op social media?


Op m'n Facebook-pagina kan je de soortenrijkdom voor de verschillende fotohutten op de voet volgen. Ik plaats er vooral beelden van bezoekers. Wie m'n eigen vogelfotografie wil volgen (inclusief reizen), kan daarvoor terecht op Instagram.