Januari '20

December was in het algemeen een sombere, natte maand die helaas nog geen winterse omstandigheden opleverde. Mogelijk brengt de eerste helft van januari daarin verandering. De aantallen vogels die de verschillende voerplaatsen bezoeken nemen wel duidelijk verder toe en ook de doelsoorten voor de verschillende fotohutten in de winterperiode zijn meestal netjes op de afspraak. Positief is tevens dat de dagen alweer aan het lengen zijn, je kan dus stilaan weer wat langer fotograferen!


De voorbereidingen voor de twee nieuwe fotohutten verlopen voorspoedig. Eén hut is al afgewerkt (= de vervanger voor H2) en voor de andere zijn alle noodzakelijke vergunningen stilaan beginnen...dit wordt iets speciaals! 

De toptijd voor de IJsvogels (als je voor actiebeelden wil gaan) is nu volop bezig. Vaak zijn ze al binnen het halfuur na aankomst aanwezig waarna er meteen volop wordt gevist! Ook de Waterrallen zijn nu eigenlijk niet te missen.


Belangrijk is echter dat je in deze grote hut niet enkel plaatsneemt aan de 'IJsvogel-zijde', maar dat je ook voldoende tijd spendeert aan de kleine poel. Je kan er verspreid over de dag soms veel soorten zien en tegelijk kan je in de gaten houden of de IJsvogels aan de grote poel langskomen. Andere mogelijk te verwachten soorten voor de winterperiode zijn oa: Grote Gele Kwikstaart, Blauwe Reiger, Grote Zilverreiger, Kolgans, Grauwe Gans, Sperwer, Groene Specht, Boomkruiper, Koperwiek, Kramsvogel,  Waterhoen, Waterral, Wilde Eend, Krakeend, Wintertaling, Tjiftjaf, Groenling, Putter, Vink, Keep, Sijs, (Grote) Barmsijs, Rietgors e.v.a. Kijk zeker even op de vooruitblik om een idee te krijgen van de mogelijkheden. In december was er alvast een duidelijke toename van het aantal waarnemingen van soorten als Sijs, Groenling en Putter.


Beschikbaarheid: controleer steeds de online agenda. Tot en met half juni '21 is alles volzet, vanaf juli iets meer mogelijkheden,maar wie in een weekend wenst langs te komen, doet er goed aan zo snel mogelijk een datum in te plannen!

DSC08685-dc
FMF_5618-Kolgans
D50_8906-Ral
FMF_5480-groenling
P1438389bew
WaterralCarlo11500
1A5A4899
h111-677
IJsvogelVliegbeeldJurgen11500
FMS_0001
1A5A4172
h111-234

Deze fotohut zal niet meer heropgestart worden! Ze wordt weldra vervangen door een reeds afgewerkte nieuwe fotohut op een recent verworven terrein. De opening van deze nieuwe locatie zal normaal gezien plaatsvinden in het voorjaar van 2021. De voorbereidende werken verlopen voorspoedig. Er zal vooral nog werk gemaakt worden van een natuurlijke begroeiing.

December was goed, maar niet spectaculair in H3. Dagelijks werden erg veel vogels gezien, maar echte uitschieters waren eerder zeldzaam. Een Smelleken, 2x een Geelgors, Sperwer en Groene Specht waren opvallende bezoekers. Eveneens of nog steeds te verwachten in de winterperiode zijn o.a.: Kramsvogel, Zanglijster, Koperwiek, Grote Lijster, Sijs, Kleine Barmsijs, mogelijk Sperwer, Buizerd, Torenvalk, Smelleken, Boomklever, Grote + Middelste Bonte Specht, Groene Specht, Ree, Groenling, Ringmus, Putter, Appelvink, Geelgors, Rietgors e.v.a.... UPDATE: de bovenstaande lijst is er eentje van soorten die nu met zekerheid in de omgeving aanwezig zijn. Dit betekent niet dat je die allemaal op één dag gaat zien want de variatie tussen afzonderlijke dagen kan erg groot zijn.


Beschikbaarheid: controleer steeds de online agenda. Januari is volzet, maar vooral vanaf de tweede helft van februari is er meer keuze. Op de Facebook-pagina heb ik enkele berichten gewijd aan de periode maart-november '20. Daar krijg je een mooi beeld van de grote maandelijkse verschillen.


Update mbt condens-vorming: in december werd in H3 opvallend vaak melding gemaakt van problemen met condens op het spiegelglas. De weersomstandigheden zaten daar ongetwijfeld voor iets tussen met dikwijls windstil, koud, grijs inversie-weer, maar toch hadden de andere fotohutten hier veel minder last van. Ik heb ondertussen een aantal aanpassingen gedaan mbt verluchting en ik zal in de loop van januari tevens een kachel (op hout) met een goede, betrouwbare afvoer voorzien. Kortom, het tijdelijke probleem gaat finaal voor nog meer comfort zorgen!

DSC02556
_MG_0727-1 px
DSC01480a
20201231- 12-46-47-FDJ_1273-2
SpreeuwH3BroedholteInspectie
124336577_3287077304752107_9007053183102412518_o
123715474_3279205932205911_8582234820200402146_o
DSC01615
DSC01992
PC_20201101_Kalmthout VH03_3185
_PZW0969
PC_20201101_Kalmthout VH03_2911
123686927_3279205962205908_5100495613384442814_o
DSC02794a
DSC01693

In november ging deze hut in winterrust. Vanaf de tweede helft van maart '21 is ze terug beschikbaar, hoewel er nu reeds erg veel data werden gereserveerd.


Beschikbaarheid: Maart-juni '21 is nagenoeg volzet. Nog enkele mogelijkheden in juni en iets meer keuze vanaf juli.

December was bij H7 vergelijkbaar met november: veelal werden dagen met erg veel vogels genoteerd met sporadisch ook rovers als Buizerd, Sperwer of Havik. Zwarte Specht liet zich minder zien, maar daar zat het sombere weer zeker voor iets tussen, want op zonnige winterdagen kunnen zij erg actief zijn.


Hopelijk koelt januari nog wat af en volgen er nog extra wintergasten. In geval van een echte winterinval met sneeuw en ijs kan H7 (en ook alle andere boshutten) ronduit spectaculaire dagen opleveren! Andere gefotografeerde soorten in december waren o.a. : Grote Bonte Specht, Middelste Bonte Specht (2x) Goudhaan, Kuifmees, Zwarte Mees, Zwartkop (sommigen overwinteren), Boomkruiper, Houtduif, Vink, Boomkruiper, Boomklever, Eekhoorns, Rosse Woelmuis e.v.a.


Beschikbaarheid: controleer steeds de online agenda. Januari is volzet, maar vanaf februari is er iets meer keuze. Alle beschikbare data voor 2021 werden reeds toegevoegd, wie vooruit kan plannen doet er dus goed aan nu reeds enkele data voor 2021 te prikken.

SperwerManMiriam11500
130997566_10225372432119847_2212291954156015310_o
3R0A7309
_PZW5756
390A0397(1000)
2001_Hut7_05044-bewerkt
_PZW6290
DSC_7288
EekhoornAlex11500
2001_Hut7_05225-bewerkt
_DSC6144_bew
Schermafbeelding 2020-01-14 om 20.28.22
2001_Hut7_05162-bewerkt
GV - Hut 7-10
200120DSC_9603gl-h7
Schermafbeelding 2020-01-14 om 20.27.54
Schermafbeelding 2020-01-14 om 20.26.55

Ook december was weer een erg goede roofvogel-maand met frequent Buizerd en Sperwer en een opvallend toegenomen aanwezigheid van HavikZwarte Specht was net zoals bij H7 ook hier veelal afwezig. De verwachting is dat de échte wintermaanden -op voorwaarde dat er ook echt winterweer komt- ook hier voor spektakel kunnen zorgen. H8 is veel meer dan een roofvogel-hut en uiteraard zijn nog tal van andere soorten te verwachten zoals Vink, Boomklever, Groenling, Boomkruiper, Grote Bonte Specht, Merel, Zanglijster, Eekhoorn, Rosse Woelmuis, Staartmees, Kuifmees, Koolmees, Pimpelmees, Gaai, Winterkoning enz....


Beschikbaarheid: controleer steeds de online agenda. Januari-februari is (quasi) volzet, maar vanaf maart is er iets meer keuze. Alle beschikbare data voor 2021 werden reeds toegevoegd, wie vooruit kan plannen doet er dus goed aan nu reeds enkele data voor 2021 te prikken.

MNS_8396 (2)
RoodborstArjanH811500
MNS_8487 (2)
080A5307
MNS_8659 (2)
307A6252
080A2157
IMGP1041-bewerkt
GroteMetMiboMarnix11500
Buizerd-nr2
MNS_8505 (2)
MNS_8543 (2)
_W6A1689-8
HavikFons11500
080A2165
Kuifmees_fullres
H8_MB_middelste bonte specht

Na twee erg goede maanden in september/oktober ging in november helaas een partiële nieuwe corona-lockdown in waardoor workshops tijdelijk niet mogelijk bleken. Vanaf deze maand kunnen we er ook in H9 weer tegenaan! De soortenrijkdom is overigens top en dat blijft zeker de hele winter nog zo.


Beschikbaarheid: controleer steeds de online agenda. Volzet in januari-februari, maar nog enkele mogelijkheden vanaf maart. Wees er tijdig bij, de dagen waarop workshops kunnen georganiseerd worden zijn beperkt!

DSC_0279
YYJoMaes11500
DSC_0301
naamloos-45
DSC_0116
ZwartkopWijfjeJoMaes11500
_DSC9413
_DSC5522
DSC_0338
KoperwiekHansCornet11600
DSC_9640
500_0341
DSC_9684
DSC_0148
DSC_9980
DSC_0065
DSC_9776
DSC_0402
GoudhaanHansCornet11600
BoomkruiperHansCornet11600
_SAM9845
DSC_0267

In november ging deze hut, net als Hut 6, in winterrust. Vanaf de tweede helft van april '21 is ze terug beschikbaar, hoewel er nu reeds erg veel data werden gereserveerd.


Beschikbaarheid: Volzet in april en (quasi) in mei. Iets meer keuze in juni en juli. De beste periode voor de bloemenpracht in de akker is juni, juli en (afhankelijk van droogte) augustus. De meeste soorten trekvogels zie je dan weer in april/mei en augustus/september/oktober.