April '21

Maart verliep erg gunstig bij de verschillende fotohutten. Het was een tamelijk droge maand wat er voor gezorgd heeft dat de soortenrijkdom bij de verschillende bos-locaties geleidelijk aan is toegenomen. De meeste wintergasten zijn ondertussen vertrokken, maar ze hebben plaats gemaakt voor de eerste teruggekeerde soorten en dat zal in april nog doorzetten. Het is nu niet meer nodig bij te voeren met zaden en vet want dat wordt stilaan genegeerd door de verschillende soorten aangezien ze nu steeds meer insecten vinden. De drinkpoelen winnen daarentegen snel aan belang: vanaf april komt de nadruk meer en meer te liggen op het beschikbare water en er wordt meer en meer gedronken en gebadderd.

In de loop van maart werd het tot dan dagelijks aanwezige mannetje IJsvogel steeds onrustiger. De broedtijd brak aan en hij had nog steeds geen partner gevonden. Op sommige dagen verdween hij lange tijd uit beeld en soms kreeg men hem zelfs helemaal niet meer te zien. Op 28/03 keerde hij dan plots terug mét partner! Sindsdien wijst alles erop dat er al snel werd overgegaan tot nestelen, maar het is me nog niet helemaal duidelijk of dat op m'n eigen terrein is of ergens vlakbij. Het mannetje blijft aanwezig en vliegt geregeld met gevangen visjes weg...het wijfje wordt dus in ieder geval goed verzorgd! De Waterrallen worden nu zoals verwacht wat lastiger te fotograferen hoewel ze soms nog prachtig poseren voor de nu bloeiende Dotterbloemen.


De komende weken zullen soorten als Kleine Karekiet, Grasmus, Tuinfluiter, Rietzanger, Koekoek e.d. aankomen. Voor Groene Specht breekt nu normaal gezien ook een kansrijke periode aan. Andere soorten die in lente en zomer altijd mogelijk zijn bij H1 zijn o.a. Kleine Bonte Specht (broedt op het terrein), Roodborsttapuit, Tjiftjaf, Fitis, Zwartkop, Rietgors, Groenling, Putter, Witte Kwikstaart, Wilde Eend, Zanglijster, Waterhoen e.v.a.


Beschikbaarheid: controleer steeds de online agenda. Tot eind september is de hut volzet, vanaf oktober zijn er iets meer mogelijkheden, maar wie in een weekend wenst langs te komen, doet er goed aan nu reeds zo snel mogelijk een datum in te plannen!

ijsvogelskevindeceuster11500
alex brackx nature -GV -1837
WaterralDotterbloemWilly
b-DSC_0561-12
PimpelmeesManJoMaes115002.9
DSC01425
c--DSC_0164-1
DSC_5814-11
_W6A9991-1
IJsvogelManJoMaes115002.9
0T7A5243
0T7A2207
RoodborstManJoMaes115002.9
SpreeuwKoppelJoMaes115002.9
WinterkoningJoMaes115002.9

In de loop van vorig jaar verdween H2 uit het aanbod, mede als gevolg van het corona-verhaal. Gelukkig werd al snel een nieuwe, private locatie gevonden die ik in de loop van de herfst stap voor stap heb ingericht voor vogelfotografie.


Je mag de 'oude' H2 helemaal vergeten, want alles is anders in de nieuwe versie: een ander bostype (naaldhout ipv boomgaard) en een compleet andere hut (groter, je kan gewoon rechtstaan en je zit er op gewone, comfortabele stoelen). Op het terrein broedde in 2020 een koppel Zwarte Spechten en dat is dan ook meteen één van de mooiste doelsoorten daar. Verder kan je je daar verwachten aan soorten die deels voor H7 en deels voor H8 typisch zijn. Erg goeie kansen op roofvogels ook! Bekijk hier de info-pagina!


Beschikbaarheid: controleer steeds de online agenda. Beschikbaar vanaf begin mei '21, maar mei en juni zijn reeds volzet. Daarna wat meer mogelijkheden.

Maart begon nog wat aarzelend, maar door de toenemende droogte ging de soortenrijkdom al snel de hoogte in. Soorten als Roodborsttapuit, Appelvink, Putter, Ringmus, Grote Lijster, Tjiftjaf, Groenling, Spreeuw, Witte Kwikstaart, Zwarte Roodstaart, Boomkruiper, Sijs e.v.a. lieten zich geregeld vereeuwigen. In maart bleek ook nog eens dat de opzet van deze hut erg geschikt is voor het maken van vliegbeelden van zangvogels! Roofvogels ontbraken ook niet in de lijstjes: Blauwe Kiekendief werd vaak waargenomen, maar slechts zelden voldoende dichtbij voor een geslaagde foto. Torenvalk kwam wel geregeld dichterbij en ook Buizerd was vaak aanwezig. Het voorbije jaar heeft al bewezen dat nog meer mogelijk is in de trekperiode die er nu aankomt...


De situatie verandert nu wekelijks en de komende weken worden nog erg mooie soorten verwacht als Bonte Vliegenvanger, Gekraagde Roodstaart, Koekoek, Fitis, Boompieper, Graspieper, Beflijster e.v.a. Hut 3 gaat ongetwijfeld weer een hele mooie tijd tegemoet!


Beschikbaarheid: controleer steeds de online agenda. Volzet tot eind mei, maar iets meer keuze vanaf juni/juli. Reserveer tijdig, de lente- en zomermaanden kunnen erg soortenrijke dagen opleveren op deze plek!


DSC06101a
alex brackx nature -GV -9510
DSC00714Glenn6
DSC_7510 bw
alex brackx nature -GV -1152
alex brackx nature -GV -3887-2
alex brackx nature -GV -7702
alex brackx nature -GV -7903
DSC00564-dc
FMF_6754-appelvink
Groenling
D50_0721-roodborsttapuit2
_DSC8932_bew
BewDSC05527a
BestellingVermeersch
D50_1134holenduif
DC133875_houtduif_crop169_1920px
DC133801_boomklever_2000px
DSC05841a
DC134218_boomkruiper_1920px
DSC05527a
DSC_7769 bw
roodborstje
DSC04757a
DSC06275a
DSC_7217 bw
BarmsijsJefLauwersH311500
GroenlingJefLauwersH311500
Appelvinkkopie
DSC_7080 bw
BoomkleverVeroniqueH3Maart21

In de loop van maart ging de hut zoals aangekondigd weer open na de winter-pauze. En het was er zoals verwacht meteen goed raak! Meer nog, nu reeds lijkt het één van de beste seizoenen voor steltlopers te worden sinds het ontstaan van de hut. Nu reeds passeerden soorten als Grutto, Wulp, Kleine Plevier, Bonte Strandloper, Zwarte Ruiter, Witgat, Kievit, Scholekster, Tureluur en Watersnip. In april en mei zijn nog heel wat extra's mogelijk waaronder bv. Groenpootruiter, Bosruiter, Kemphaan, Bontbekplevier, Regenwulp en zelfs voor het binnenland zeldzaamheden als Temminck's Strandloper, Rosse Grutto, Kanoet, Zilverplevier enz...


Hut 6 is echter veel meer dan een hut met kansen op steltlopers. In de loop van maart arriveerde alvast één van de toppers: Blauwborst lijkt ondertussen een territorium te hebben ingenomen en laat zich vaak schitterend bekijken. Ook een paartje Rietgors, Roodborsttapuit, Zwarte Roodstaart, Putter, Kneu en Witte Kwikstaart zal wellicht weer op het terrein tot broeden komen. April zal ook goed zijn voor soorten als Beflijster, Kleine Karekiet, Koekoek, Grasmus, Tuinfluiter, Zanglijster enz...Doortrek van eenden is ook mogelijk. In maart werden naast de Wilde Eenden ook weer Krakeend, Slobeend en Mandarijneend genoteerd. Zomertaling werd nog niet eerder waargenomen, maar de plek is uitermate geschikt voor een tussenstop tijdens de trek van die soort. Ook hoog op m'n verlanglijst voor deze plek staan Zwarte Stern en Dwergmeeuw, allebei mogelijk rond eind april-half mei. Ten slotte kan ik nog meegeven dat de poel ook weer werd voorzien van vele kleine visjes waardoor Blauwe Reiger, maar mogelijk ook Grote Zilverreiger of Lepelaar zal worden aangetrokken. Echte verrassingen zoals de eerder waargenomen Ooievaar, Zwarte Ooievaar en /of Kwak zijn nooit uit te sluiten!


Beschikbaarheid: Nagenoeg volzet in 2021. Nog enkele mogelijkheden in oktober. H6 is uitgegroeid tot één van de populairste fotohutten. Je kan via email al data doorgeven voor 2022.

07DA221A-ED13-47CF-87C5-F594BF1D256E
_PZW8812
RietgorsFonsH6Basis
DSC03076a
SchoileksterParingPhyllis11500
_PZW8847
BonteStrandloperFons2H6Basis
DSC02726a
1H6A1664
KleinePlevierFonsH6Basis
BuizerdMatthiasH611500
Hut 6 - Glenn V - 18 maart 2021 - wedstrijd (15)
WaterralFonsH6Basis
DSC02850a
1H6A1355
DSC01345a
DSC01648a
_RON1974
DSC02050a
DSC03755a
ZwarteRuiterLucVDE21500
RietgorsLucVDE11500
IMG_9714
BlauweReigerMatthiasH611500
WaterralMatthiasH611500
ZwarteRoodstaartNicolasV11500
_PZW8966
IMG_9668

De beperkte hoeveelheid regenval in maart betekende goed nieuws voor de soortenrijkdom. In de loop van de maand ging het dan ook erg snel met soorten als Appelvink, Sijs, Zwartkop, Goudhaan, Putter, Sperwer, Havik, Buizerd, Kleine Barmsijs, Kuifmees, Zwarte Mees, Goudvink enz...naast een heleboel meer algemene soorten. Afhankelijk van de droogte worden de komende maanden wellicht nog beter met nog verwachte aankomst van beide soorten vliegenvangers, Gekraagde Roodstaart, Boompieper, enz... Zwarte Spechten zijn erg actief in het bos en werden eind maart weer mooi voor de hut waargenomen (beelden daarvan volgen nog).


Beschikbaarheid: controleer steeds de online agenda. Volzet tot eind juni, met nog slechts enkele vrije dagen in juli-augustus. Alle beschikbare data voor 2021 werden reeds toegevoegd, wie vooruit kan plannen doet er dus goed aan nu reeds enkele data te prikken. Hut 7 blijft, samen met Hut 8, de beste keuze voor wie kans wil maken op Kruisbek, Zwarte Specht of zelfs Wespendief in de lente en zomermaanden.

DSC03833-bewerkt
PutterJurgenH7Maart21
2.2
KleineBarmsijsJurgenH7Maart21
2021-03-Sperwer H7-021-_01
EekhoornJurgenH7Maart21
AppelvinkJurgenH7Maart21
2021-03-Buizerd H7-004- kopie_01
BoomkleverJurgenH7Maart21
BruineKikkerJurgenH7Maart21
GBSJurgenH7Maart21
GoudvinkJurgenH7Maart21
2021-03-Kikker H7-010-_01
PimpelmeesJurgenH7Maart21
RosseWoelmuisJurgenH7Maart21
DSC03734-bewerkt
SijsJurgenH7Maart21
VinkJurgenH7Maart21
ZanglijsterJurgenH7Maart21
2021-03-Kuifmees H7-004-_01
DSC03408-bewerkt
DSC03494

Maart verliep bij H8 zoals bij H7: een trage start met een geleidelijke toename van de soortenrijkdom op droge en zonnige dagen naar het einde van de maand toe. De roofvogel-doelsoorten (Sperwer, Havik, Buizerd) vertoonden zich weer erg frequent en er werden weer 2 dagen genoteerd waarop ze zelfs alledrie present waren. Ook Zwarte Specht is hier weer aanwezig zoals je kan zien in de beelden hieronder. Reeën werden opvallend vaak waargenomen, maar Eekhoorns waren vreemd genoeg zeldzaam in maart. De komst van april zal zoals elk jaar een verdere toename in soorten betekenen. Ik verwacht er nog aankomst van Bonte en Grauwe Vliegenvanger, Fitis, Zwartkop, Gekraagde Roodstaart, Boompieper, enz...  Het gevoerde natuurbeheer zal er bovendien zorgen voor mooie, kleurrijke (frisgroene) achtergronden en steeds betere omstandigheden voor heel wat zangvogelsoorten. Een wie weet krijgt een echte geluksvogel vroeg of laat de Oehoes te zien die nu vlakbij een territorium bezetten!


Beschikbaarheid: controleer steeds de online agenda. Tot eind juli is deze locatie volzet, maar vanaf dan is er weer iets meer keuze. Alle beschikbare data voor 2021 werden reeds toegevoegd, wie vooruit kan plannen doet er dus goed aan nu reeds enkele data te prikken. Hut 8 blijft, samen met Hut 7 (en wellicht de nieuwe Hut 2), de beste keuze voor wie kans wil maken op Kruisbek, Zwarte Specht of zelfs Wespendief in de lente en zomermaanden.

ZwarteSpechtEdwinH811500
hut 8-6
alex brackx nature- GV -6804-2
alex brackx nature - GV -8886
hut 8-1
Buizerd_02Willem11500
B77I5099ab
BonteVliegSteven11500
IMG_0896
_DSC4548
_DSC4899
BJ4A0683
BJ4A1123
BJ4A0598
59402227_2260567630862335_2086031384777850880_o
2019-04-06-13-14-14

Ook in maart konden, mits wat bijkomende regels mbt corona, weer enkele fijne workshops plaatsvinden. Net zoals bij de andere locaties in het bos trad geleidelijk aan een wijziging op van wintergasten naar de eerste lente-bodes. Ook het aangeboden vogelvoer verliest nu snel aan belang terwijl de drinkpoel steeds meer vogels aantrekt om de dorst te lessen en te badderen. Er kon ook nu weer volop geëxperimenteerd worden met camera-instellingen. Vrijwel alle deelnemers gaven aan erg te zijn geholpen met de gebruikte nabewerkingstechnieken die werden toegelicht (en die iedere deelnemer achteraf als pdf-document ontving).


Bekijk de info-pagina over deze workshops om een idee te krijgen van wat je kan verwachten in de verschillende seizoenen.


Beschikbaarheid: controleer steeds de online agenda. Volzet tot en met september, maar iets meer mogelijkheden vanaf oktober. Wees er dus tijdig bij, de dagen waarop workshops kunnen georganiseerd worden zijn erg beperkt!

_D5C0930
DSC_2857
DSC_2932
_D5C1500
AchtergrondenVoorbeeldNabewerking-1
DSC06553
DSC_2934
GVBewDSC00605
DSC_2833
DSC_2773
DSC06478
_D5C1904
5R5A8562

In november ging deze hut, net als Hut 6, in winterrust. Vanaf de tweede helft van april '21 is ze terug beschikbaar, hoewel er nu reeds erg veel data werden gereserveerd.


Beschikbaarheid: Volzet tot half september. Iets meer keuze in de periode 15/09-31/10, maar snel teruglopend. De beste periode voor de bloemenpracht in de akker is juni, juli en (afhankelijk van droogte) augustus. De meeste soorten trekvogels zie je dan weer in april/mei en augustus/september/oktober.