Nieuwsbrief Juni '19

De zomerperiode gaat nu echt beginnen en dat betekent dat de voorjaarstrek definitief voorbij is. In de voorbije maand mei veranderde er erg veel bij de fotohutten. Halverwege de maand viel de trek zo goed als stil en verschoof de focus meer en meer naar de lokale broedvogels. De weersomstandigheden van de dag worden in deze periode ook steeds belangrijker en de soortenlijsten zijn opvallend langer indien je een droge (én warme) dag treft. Meer nog, hoe langer de droogte duurt, hoe beter het wordt. Op dat soort dagen scoorden de boshutten erg goed met zelfs waarnemingen van kleppers als Wespendief, drinkende Zwarte Spechten, heel vaak Havik, Goudvink, beide vliegenvangers, Gekraagde Roodstaart e.v.a. Ronduit spectaculair en behoorlijk uniek zijn de mogelijkheden tot fotografie van Bosuil bij H9. Ook de Steenuilen toonden zich schitterend, maar helaas ook met het nodige drama op één van de locaties, je leest er hieronder meer over! Het is nog steeds wachten op IJsvogels bij H1 hoewel in de onmiddellijke omgeving minstens 3 nesten zopas zijn uitgevlogen...dat kan dus echt niet lang meer gaan duren. Ook daar werd een leuke, nieuwe broedvogelsoort ontdekt. 


Zoals steeds kan je hieronder in woord en beeld een samenvatting terugvinden van wat zich voor elke fotohut vertoonde. Hartelijk dank aan alle waarnemers die de tijd namen voor een (beeld)verslag! Denk eraan dat ook een kritische noot zeer gewaardeerd wordt, door jullie feedback kunnen de fotohutten steeds verder verbeterd worden.


Wat gaat de periode juni/juli brengen? Je leest het hieronder, maar opgelet, zoals hierboven al beschreven, kunnen weersomstandigheden een dag maken of kraken. Toch blijft hut-fotografie ten allen tijde spannend en plezierig: zelfs op een saaie dag kan alles plots omslaan doordat er plots een knaller van een soort gaat zitten. De voorbije jaren heb ik zo al talloze verhalen van bezoekende fotografen gehoord, de kick is dan des te groter!


Bosuil-fotografie nog steeds mogelijk!


Zoals je onderaan deze nieuwsbrief kan lezen, vertonen de Bosuilen zich schitterend na een maandenlange voorbereiding bij H9. Fotografie is mogelijk tussen ca. 21h30 en 23h en de kosten daarvoor bedragen 60€/pp en dus niet de kosten zoals weergegeven bij de workshops (fotografie + nabewerking) vanuit deze hut. Een overzicht van de prijzen voor alle workshops en hutten vind je hier.

   

Vooraankondiging Cursus Vogelfotografie November '19


Net zoals vorig jaar zal in het najaar een cursus vogelfotografie worden georganiseerd. De eerste plaatsen daarvoor zijn ondertussen reeds besproken, maar er zijn nog enkele vrije plaatsen, je leest er hier alles over. De cursus bestaat uit 3 avond-lessen en een halve dag praktijk in één van mijn fotohutten. Inschrijven doe je door me gewoon even een mailtje te sturen. Ik werk momenteel volop aan een nieuwe locatie voor de lessen, wordt vervolgd!


Resultaten Hut 1


Om de komst van de (jonge) IJsvogels voor te bereiden, ben ik nog een dag gaan werken aan de grote vijver. Hier en daar heb ik de rietkraag een klein beetje versmald en op ondiepe, visrijke plekken werden extra zitplaatsen voor ze geplaatst. Ook de zuurstofpompen draaien weer op volle toeren en het vijverniveau wordt nu automatisch op peil gehouden. Tijdens de werken vond ik een nest van Krakeend, een hele mooie nieuwe aanwinst voor deze locatie! Kleine Karekieten zongen volop, net als Koekoek, Spotvogel, Bosrietzanger en Grasmus. Juni zal bij H1 helemaal in het teken staan van jonge vogels. Vorige jaren doken dan ook vaak verrassingen op uit de naburige bosgebieden. Het perceel waar H1 is gelegen, is erg voedselrijk en zelfs jonge bosvogels als Gekraagde Roodstaart en Bonte Vliegenvanger werden dan soms waargenomen. Jonge Grote Gele Kwikstaarten van de nabijgelegen beken komen ook in juni voor het eerst weer op verkenning.


Beschikbaarheid: Tot eind augustus is de hut volzet. Vanaf september (traditioneel net als augustus een erg soortenrijke maand) is er iets meer keuze. De najaarstrek draait dan ook opnieuw op volle toeren! Vanaf oktober verwacht ik dan weer de aankomst van de extra Waterrallen, Grote Gele Kwikstaart, Rietgors, Putter enz....


Comfort:  hoogte 1,85m, 4 verlaagde stoelen met rugleuning, 2 hoge stoelen, electriciteit, verwarming, 3 foto-luiken, spiegelend glas.

DSCN1682
krakeend b 2kopie
160615 00943R  gekr roodstaart  - hut 1 GV Kalmthout
GroteGeleKwikstaartLieven11250
2Y9A6464
sized_45-01 spreeuw (2019-05-03 kalmthout, fotohut) 35
KITC1814
sized_18-05 waterhoen (2019-05-03 kalmthout, fotohut) 20
Hut 1 spreeuw 1 (1 van 1)
160615 00046R  spreeuw juv - hut 1 GV Kalmthout
160615 00626R zanglijster - hut 1 GV Kalmthout
160615 00666R roodborst juv - hut 1 GV Kalmthout
160615 01109R groenling - hut 1 GV Kalmthout

Resultaten Hut 2


Ik heb dit jaar de tijd genomen om het bos dat rond H2 is gelegen grondig te inventariseren op aanwezige soorten. In het kader van de Vlaamse broedvogelatlas -ondertussen 15 jaar geleden- deed ik dat ook al en de verschillen zijn opmerkelijk. Minpunt is het verdwijnen van Matkop als broedvogel in de regio en ook Wielewaal is quasi verdwenen, maar positief is dan weer het verschijnen van steeds meer Middelste Bonte Specht, Goudvink en Appelvink. Die vertoonden zich niet zo frequent, maar werden toch doorheen de maand mei wel waargenomen bij de fotohut. Goudvinken knabbelden bv. graag van de jonge scheuten van de appelbomen. Erg verheugend zijn ook de (voorlopige) resultaten van het huidige broedseizoen: het bos krioelt nu werkelijk van de jonge mezen, Tjiftjaffen, roodstaarten, goudhaantjes, spechten enz...Indien er een echt droge periode zal gaan aanbreken, wordt het een feestje voor de gelukkige fotografen die net dan een datum geprikt hebben. Bij H2 is iets meer water in de omgeving van de fotohut waardoor de effecten van droogte net iets langer op zich laten wachten dan bij bv. H7, H8 en H9. Het totale aantal (jonge) vogels kan er echter groter zijn. De komende periode wordt ook de toptijd voor jonge Groene Spechten en met wat geluk jonge Vosjes.


Beschikbaarheden: enkel op vrijdag, zaterdag en zondag. Bijna volzet in juni met iets meer keuze vanaf juli. Volop de keuze vanaf september.


Comfort:  hoogte 2m, 2 verlaagde stoelen met rugleuning, electriciteit, verwarming indien nodig. Mogelijk om zowel mét als zonder spiegelend glas te fotograferen.

60719431_402269703956486_1123613115930378240_n
60344651_1183285831842877_5323065226940121088_n
JongeVosCaroline11250
60350024_612198219262818_1349336956122693632_n
BJ4A6087
631A5468M
DSC_2061 bw
59909139_457657828321548_8705930019303587840_n
60257223_629368980912560_2161660892662464512_n

Steenuilen (H4 + H6)


Het is een erg vreemd Steenuilen-seizoen dat verrassend genoeg al begon in de eerste week van mei bij Hut 6 waar, naast de vaste hut bij de trekvogel-poel, ook een koppel Steenuilen al enkele jaren jongen grootbrengt. Bijna de hele maand mei konden daar prachtige beelden worden gemaakt. Ondertussen bleef het lange tijd stil bij H4 waar nochtans ook begin mei al enkele geslaagde sessies hadden plaatsgevonden. Naar het einde van de maand toe gebeurde er dan plots vanalles....de jongen bij H6 werden helaas allebei gepredeerd (wellicht door een roofvogel) waardoor de activiteit er abrupt stilviel. Bij H4 gebeurde het tegenovergestelde: daar zijn blijkbaar erg veel jongen te voeren waardoor er eind mei plots enorm veel activiteit ontstond. Ook daar bewees de natuur eens te meer keihard te zijn en één jong werd genadeloos afgemaakt door enkele Zwarte Kraaien. Voorlopig stellen de andere jongen het goed en is het er prachtig fotograferen. Hopelijk blijft dat nog een tijdje zo en slaagt het koppel erin de resterende jongen groot te krijgen. Aan voedsel geen gebrek in ieder geval want alle uilensoorten in de regio beleven een absoluut topjaar door de enorme hoeveelheden muizen!


Beschikbaarheden: Volzet, het is uitkijken naar last-minute vrije plaatsen. Hou de online agenda dus geregeld in de gaten.


_R8V0332b_Steenuil_jong_en_volwassene
SteenuilVersusSpechtPeter11500
6K0A8752M2
SteenuilVluchtAlexPansier11500
6K0A8806M2
660A7586-2
steenuiltje jong b
BozeUielLucRooman21500
SteenuilVoorHokMarc11500

Resultaten Hut 6


Zoals verwacht tekende zich een tamelijk strikte tweedeling af: een soortenrijke eerste helft van de maand met nog echte trekvogels als Groenpootruiter, Bosruiter, Witgat, Regenwulp, Paapje, Tapuit enz... en een tweede helft van mei die eerder in het teken stond van de lokale broedvogels waaronder ook fijne soorten als Kneu, Putter, Roodborsttapuit, Gele Kwikstaart, Mandarijneend, Boeren- en Huiszwaluw enz... In de tweede helft van mei verschenen ook erg frequent 1-2 Lepelaars, een welkome gast voor velen! Sowieso werden prachtige, diverse reeksen gefotografeerd aangezien men deze hut vaak combineerde met de Steenuilen die 20m verderop een prachtige show verzorgden.


Beschikbaarheid: volzet in juni en bijna volledig volzet in de zomermaanden juli/augustus. Meer keuze is er terug vanaf  september. Vanaf juli kan het weer erg druk worden met trekvogels en is vooral ook de rietkraag een geliefkoosde plek voor vele soorten kleine zangvogels.


Comfort:  hoogte 1,70m, ruime zitbank voor 2, spiegelend glas, grondstatieven ter beschikking op aanvraag.

LepelaarIgginoDSC_4772
ron1aR2A9784
WitteKwikLucVDEnde1500
DSC_4676
ron1aR2A9910
KievitLucVDEnde1500
ScholeksterLucVDEnde1500
LepelaarIgginoDSC_4799
DSC_4464a
DSC_4674

Resultaten Hut 7 (Nieuw)


Mei werd een maand met extreme uitersten, maar wat een potentieel zit er in deze locatie! Het is een nieuwe plek en dit is de eerste lente/zomer dat de poel kan ontdekt worden door de lokale vogels. Naarmate een poel meerdere jaren in gebruik is, zijn er ook steeds meer generaties die hiervan gebruik hebben gemaakt waardoor dus steeds meer vogels te verwachten zijn. In dit eerste jaar zijn grote verschillen tussen droge, warme dagen en nattere, frisse dagen erg waarschijnlijk. Dat gegeven resulteerde in bijzonder succesvolle dagen die werden afgewisseld met teleurstellingen op dagen met regen in de ochtend of voorafgaande dagen. De voorbije weken leerden me dat de verwachtingen die ik zelf aan deze plek had gesteld volledig worden ingelost. Havik is erg frequent en zelfs Buizerd komt baden en drinken in de poel. Een warmere periode leverde zomaar even drie dagen op rij drinkende Zwarte Spechten op en dan weet je gewoon dat de locatie goed zit. Ook soorten als Appelvink, Goudvink, Staartmees (zeldzaam als drinkende soort bij een fotohut), Groenling, Zanglijster, Gaai, Eekhoorns (erg talrijk), Sperwer (eerste 2 bezoekjes), Kuifmees, Boomkruiper, Bonte Vliegenvanger enz... zijn frequent te zien op droge dagen. Dé knaller was een Wespendief die even naar de poel kwam kijken...wat een geweldige soort in de eerste maand dat deze hut in gebruik is! 

I

Beschikbaarheid: quasi volzet in juni/juli/augustus. Wees er tijdig bij voor die laatste mogelijkheden in die periode. In alle komende maanden (ook september-oktober) kan het namelijk erg droog zijn in het bos en maak je dus bij deze hut kans op lange en bijzondere soortenlijsten.


Comfort:  hoogte 1,80m, erg veel been- en opbergruimte, 3 plaatsen, spiegelend glas, grondstatieven ter beschikking op aanvraag.

WespendiefNick11500
61565108_2436363356582602_5175629646892367872_o
DSC_0395 bw
60848017_2436387043246900_5137135637429747712_o
image00004
DSC_2070a
20190530-0D8A7979
307A8585
DSC_2633a
image00003
60979175_2436386983246906_3236673417096724480_o
ZwarteSpechtBart11500
60972586_2436363393249265_4242586136850989056_o
DSC_2673
Zanglijsterimage00001
DSC_1964
HavikLuc11500_DSC4059
DSC_0778 bw
IMG_7450
DSC_0598 bw
DSC_0528 bw
DSC07679 (2)
DSC07000 (2)
IMG_7254
IMG_6898
IMG_6679
210519DSC_3102-Hut7

Resultaten Hut 8


Net zoals bij de andere fotohutten die in een bos gelegen zijn, was er veel variatie in de resultaten tussen droge en natte dagen. Toch scoort H8 eigenlijk altijd goed, ook op natte dagen. Dat heeft alles te maken met het feit dat deze hut ondertussen 5 kaarsjes heeft mogen uitblazen en er dus vele vogels de locatie de voorbije jaren hebben leren kennen. Eigenlijk werden in de loop van de maand weer alle doelsoorten gefotografeerd: Bonte Vliegenvanger, Gekraagde Roodstaart, Eekhoorn, Appelvink, Goudvink, Fitis, Tjiftjaf, Zwartkop, Havik, Buizerd, Sperwer, Zwarte Specht, Zanglijster, Groenling, Kuifmees, Zwarte Mees en een hele reeks 'gewone' bosvogels (indrukwekkend was bv. een Koolmees-moord en een prachtig beeld van kannibalisme bij Groene Kikker!). Kortom, de toptijd voor H8 is weer begonnen en het is de komende weken uitkijken naar de échte knalsoorten: krijgen we er dit jaar net zoals in 2018 ook weer Wespendief, Fluiter, Braamsluiper, Kruisbek enz... te zien?Beschikbaarheid: nog enkele dagen in juni en wat meer keuze vanaf juli. De periode juni-september is op deze locatie een toptijd voor bijzondere soorten en soortenrijke dagen!


Comfort:  hoogte 1,70m, comfortabele zitbank met bergruimte achterin, grondstatieven ter beschikking op vraag, spiegelend glas, veel beenruimte.

 

HavikJFemke11250
ZwarteSpechtDanny1
0X7A2502 1
BuizerdMarcFasom11500
RedstartMarcFasom11500
BonteVliegnaamloos-018bis
EekhoornMarcFasom11500
FitisMarcFasom11500
GekraagdeRoodstaartDan2
ZwarteSpechtDanny6
FitisFemke11250
9
KuifmeesFemkeH811250
EekhoornFemke11250
IMG_3216
KoolmeesMoordHenk11500
SpechtMarcFasom11500

Resultaten Hut 9 (Enkel workshops fotografie + nabewerking en (tijdelijk) Bosuil


De maand mei was geweldig bij H9....de Bosuilen verzorgden een absoluut unieke show en bezoekende fotografen kregen ze steeds prachtig voor de lens. Overdag was het ook niet saai met, zoals steeds, een soortenrijke mengeling van vogels die ook bij H2, H7 en H8 kunnen worden verwacht. Vooral naar het einde van de maand toe zorgde de toenemende warmte en droogte ervooor dat er veel meer beweging kwam rond de drinkpoel. Ondertussen weerklinkt overal de roep van jonge, pas uitgevlogen vogels. Dé verrassing was een Wielewaal op 31/05: een mannetje zong langdurig boven de poel en kwam ook eenmaal naar beneden voor een slokje. Helaas was de hut die dag niet in gebruik en bleef het dus bij een 'gewone' mooie waarneming (vanuit het huis) voor onze tuin.


Beschikbaarheid: Geen workshops tijdens de zomervakantie, maar mogelijk wel nog bijkomende Bosuil-data, hou de online agenda goed in de gaten...Vanaf september (een hele soortenrijke tijd met veel trekvogels) opnieuw workshop-mogelijkheden. Deze hut wordt ook gebruikt tijdens de cursus vogelfotografie (nog enkele plekken vrij voor de november-cursus).


Comfort:  hoogte 2,40m, erg ruim, comfortabele stoelen, grondstatieven ter beschikking, spiegelend glas, electriciteit, verwarming, WIFI.

 

BG2I8287
GroteBonteSpechtVlucht11500
bosuil 2bJohnB
FazantPetraWorkshop11500
692A1211
naamloos-180
BosuilPetraM31500
692A1359
BosuilVrouwMarcDauwe
692A1282
_H2I4616
naamloos-91
BosuilLuc11500
4900 bosuil - kopie
BosuilPetraM41500
HolenduifPetraWorkshop11500
GaaiPetraWorkshop11500
EekhoornPetraWorkshop11500
Bert Dellafaille - 5kopie

Resultaten Hut 10


De omschrijving van deze locatie op m'n website blijft prima van toepassing op de beeldverslagen die me worden doorgestuurd. Deze plek kies je niet voor de langste soortenlijsten, maar wel voor de onderscheidende beelden én de bijzondere doelsoorten en setting. Hieronder zie je meteen wat ik bedoel: Ree, Haas en Konijn vertonen zich vaak schitterend en soorten als Grasmus en Roodborsttapuit zijn bepaald geen evidentie bij andere fotohutten. Bovendien liet ook Spotvogel zich geregeld zien en hield Koekoek af en toe halt op één van de zitplaatsen in de graanakker. Uiteraard zijn er ook heel wat andere vogelsoorten mogelijk en ook hier scoren warme, droge dagen beter dan wisselvallige en winderige periodes. Het tegenlicht dat je hier in de ochtend treft, pakt heel mooi uit wanneer er op dat moment ook gebadderd wordt. Door de gemiddeld wat koudere maand mei liepen de akkerbloemen achterstand op, maar begin juni begonnen ze dan eindelijk toch open te komen.


Beschikbaarheid: Volzet in juni en de eerste helft van juli maar nog behoorlijk wat keuze in de soortenrijke (trektijd start alweer) periode na 15/07.


Comfort:  hoogte 1,70m, comfortabele zitbank, grondstatieven ter beschikking, spiegelend glas

 

DSC03886 (2)
IMG_0388
Buizerd 2 KP H10 040519
RobbyIMG_7943
20190514_kalmthout__PVR7549
ZwartkopPatrick11500
IMG_0390
DSC03789 (2)
HaasLuc4
GrasmusPatrick11500
ZanglijsterPatrick11500
DSC00460 (2)
RobbyIMG_0345
DSC01336 (2)
DSC09860 (2)

Lens huren?


In samenwerking met Foto Joosen bied ik de mogelijkheid om een erg goede telelens te huren voor gebruik in de fotohutten. Het gaat hier om een Tamron 150-600mm G2 in Canon- of Nikon-uitvoering. Wie deze mooie zoomlens wil huren neemt best rechtstreeks contact op met Foto Joosen en wij zorgen er dan samen voor dat ze ter beschikking is op de dag waarop je een hutbezoek hebt ingepland.Volgen op social media?


Op m'n Facebook-pagina kan je de soortenrijkdom voor de verschillende fotohutten op de voet volgen. Ik plaats er vooral beelden van bezoekers. Wie m'n eigen vogelfotografie wil volgen (inclusief reizen), kan daarvoor terecht op Instagram.