Augustus '22: vooruitblik september-oktober

Najaars-vogeltrek van 15/07 tot 30/10: grote soortenrijkdom én volop verrassingen mogelijk!


Rond 15/07 is de periode van de najaarstrek van start gegaan en hieronder ga ik daar wat nader op in, want het is wellicht de soortenrijkste periode van het jaar en bovendien is het aantal passerende vogels dan nog groter dan in het voorjaar. Niet onlogisch, want ook bij de van noord naar zuid trekkende soorten zit dan een hele grote fractie jonge vogels die dit jaar geboren zijn! Hieronder volgt een overzicht -in woord én beeld - van een aantal doelsoorten:1. Lepelaar en mogelijk reeds Grote Zilverreigers kunnen ook in de nazomer soms mooi vissend voor Hut 6 worden waargenomen.

2. Roofvogels als Sperwer, Havik, Buizerd en Wespendief zijn de gehele zomer mogelijk bij H1, H2, H3, H7, H8 en H9. Voor Wespendief zijn H2, H3, H7 en H8 de meest kansrijke locaties.

3. Torenvalk, Boomvalk (augustus-september) en Slechtvalk kunnen opduiken bij H3 en H6.

4. Patrijs is de gehele zomer mogelijk bij H10.

5. Steltlopers beginnen al na 10/07 zuidwaarts te trekken. Door de vorig jaar uitgevoerde werkzaamheden zal de slikrand bij de grote poel voor H6 dan perfect zijn voor die soortengroep. Groenpootruiter, Zwarte Ruiter, Tureluur, Witgatje, Regenwulp, Bosruiter, Kleine Plevier, Watersnip e.v.a. zijn dan allemaal mogelijk!

6. Koekoek legt z'n eieren vaak in de nesten van Kleine Karekieten die broeden rond H1 en H6. In augustus wordt de soort daar soms prachtig gefotografeerd, maar het kan dan ook bij H10.

7. Jonge IJsvogels zwermen uit vanaf juni, maar pas vanaf juli neemt de kans ook echt snel toe om ze voor H1 of H6 erg langdurig en mooi dichtbij vissend te zien te krijgen.

8. Jonge spechten van verschillende soorten kunnen vanaf juli bij alle fotohutten opduiken. Voor Groene Specht zijn H1, H3 en H10 de meest kasnrijke plekken. Voor Zwarte Specht zijn dat dan weer eerder H2, H7 en H8. Draaihals wordt jaarlijks schitterend gefotografeerd bij H10 tussen pakweg 10/08 en 10/09.

9. Leeuweriken, kwikstaarten en piepers kunnen in oktober erg talrijk voorkomen bij Hut 6. Grote Gele Kwikstaart is dan ook te verwachten bij H1, H3 en H9, maar kan eigenlijk overal opduiken.

10. Waterral is na het broedseizoen weer mooi te fotograferen vanuit Hut 1. Vooral vanaf augustus krijg je ze steeds vaker te zien.

11. Boerenzwaluw, Huiszwaluw en Oeverzwaluw komen -soms samen met Gele Kwikstaart en soms zelfs Duinpieper- foerageren bij de poel die zich uitstrekt voor H6. Augustus en september zijn de beste maanden ervoor.

12. Waterpieper kan vanaf oktober mooi gefotografeerd worden bij H6.

13. Blauwborst is er vooral vanaf eind juli opnieuw bij H1 en H6.

14. Roodstaarten en vliegenvangers (Grauwe + Bonte) kunnen de hele zomer en nazomer lang verwacht worden bij H1, H2, H3, H6, H7, H8 en H10. Droog weer scoort dan uiteraard beter dan natte dagen!

15. Tapuiten en Paapjes kunnen vanaf de tweede helft van augustus opduiken bij H3 en H6. Roodborsttapuit kan nog de gehele periode bij H3.

16. Lijsterachtigen als Koperwiek, Kramsvogel, Grote Lijster, Beflijster enz... trekken vooral door vanaf oktober en kunnen dan bij alle in het bos gelegen hutten - met wat geluk - gefotografeerd worden.

17 Voor allerlei zangvogels van struwelen zoals Braamsluiper, Grasmus, Tuinfluiter, Spotvogel, Sprinkhaanzanger, Zwartkop, Fitis enz... zijn H1 en H10 de beste locaties na 15/07.

18. Kleine zangvogels die eerder aan rietland gebonden zijn trekken soms massaal door in juli-september en laten zich dan vaak prachtig zien bij H1 en H6. De eerder gemelde Blauwborst, maar ook soorten als Snor, Grote Karekiet, Kleine Karekiet, Rietzanger, Bosrietzanger, Cetti's zanger enz... zijn dan mogelijk!

19. Fraaie vinkachtigen als Goudvink, Sijs, Appelvink en Groenling zijn de hele zomer mogelijk in de meeste hutten. Putter is er vooral bij H1, H3, H6 en H10. Kruisbek is vooral mogelijk bij H2, H7 en H8.

20. Erg sterk is het lijstje gorzen dat reeds werd gefotografeerd bij H3 en H6: Geelgors en Rietgors kunnen op beide locaties en vanaf dit jaar zullen we ook bij H10 sterk inzetten op Geelgors! Bij H6 werden echter ook al erg sterke waarnemingen gedaan van Ortolaan (augustus-september) en zelfs van IJsgors....

SilvesterLodge levert prachtige beelden op!


Ondertussen is de vakantiewoning (mét privé-foto-locatie!) enkele maanden in gebruik en het doet me bijzonder veel plezier te melden dat werkelijk alle bezoekers enthousiast en tevreden waren. In het gastenboek staan ondertussen heel wat mooie verhalen, dito waarnemingen en ervaringen.

Indien je hier in de toekomst graag enkele dagen wil komen genieten van de rust, de natuur en de vele fotografische mogelijkheden, sla dan zeker de Facebook- en Instagram-pagina van het huisje op in je favorieten. Denk eraan: indien je een verblijf van minimaal 2 nachten in het huisje combineert met hut-bezoeken in Kalmthout, dan krijg je op elk hutbezoek 30€ korting! Alle info vind je uiteraard ook nog steeds op: www.silvesterlodge.be 

Franse fotohutten


Hoewel ook in 2021 het corona-verhaal het reizen nog heeft bemoeilijkt, vinden toch steeds meer fotografen hun weg naar de mooie Aude-regio. De beelden die binnen komen, zijn schitterend! Net als in Kalmthout is de ene dag al beter dan de andere en ook in Frankrijk zijn de soorten soms onvoorspelbaar, maar iedereen keert huiswaarts met minstens de nodige schitterende beelden en/of soorten op de geheugenkaarten. Hieronder vind je een selectie van 2021, aangevuld met de eerste resultaten van 2022.

 


Er zijn nog mogelijkheden om te komen fotograferen in de zomer van '22, kijk even op de info-pagina Frankrijk!