September '20

De maand augustus was erg productief wat het aantal bijzonderheden voor de fotohutten betreft! De lange hittegolf pakte bij sommige hutten echter ook verkeerd uit: hoewel het kurkdroog was, zorgde de intense hitte ervoor dat de meeste vogels erg gepiekt voorkwamen en er een vaak erg lange, rustige periode optrad. Zo blijkt maar weer dat extremen zeker niet altijd wenselijk zijn. Met september op de agenda zitten we nu volop in de najaarstrek voor vele vogelsoorten. Deze maand wordt ongetwijfeld goed en ook nu weer zullen er hier en daar zeldzame soorten worden waargenomen. Ook gunstig is dat eventuele regenval steeds minder nadelig zal zijn mbt het aantal soorten voor de hutten. Het aangeboden vogelvoer wint in de loop van de maand steeds meer aan belang en zorgt voor een meer constante aanwezigheid van vogels doorheen de dag. Ook mooi: de eerste herfstkleuren komen er al door en veel vogelsoorten ruien stilaan weer naar een erg fraai verenkleed!


Wie een fotohut wenst te reserveren gedurende de hele kansrijke najaars-periode doet er goed aan nu reeds een kijkje te nemen in de online agenda, want reeds vanaf november loopt het aantal beschikbare dagen reeds snel terug. Neem een kijkje op de afzonderlijke hut-pagina's om een idee te krijgen van de mogelijkheden en aarzel niet om contact op te nemen indien je nog vragen zou hebben.

Zoals verwacht nam in augustus de frequentie van het aantal IJsvogel-bezoekjes verder toe. Ook de eerste Waterrallen zijn ondertussen gearriveerd. De nu aanwezige IJsvogels zijn nog jong en behoorlijk onervaren. Ze hebben veel duikpogingen nodig om iets gevangen te krijgen, maar ze leren snel!


Ik krijg nog steeds veel vragen over de aanwezigheid van IJsvogels in de komende maanden. In tegenstelling tot andere locaties, komen ze bij H1 vooral voor tijdens zomer, herfst en winter. De beste periode is met andere woorden nog niet zo lang bezig en de komende 8 maanden is er dagelijks een steeds verder toenemende kans om ze mooi (én langdurig) waar te nemen.


Belangrijk is echter dat je in deze grote hut niet enkel plaatsneemt aan de 'IJsvogel-zijde', maar vooral ook tijd spendeert aan de kleine poel én aan het moeras-luik (rechts bij binnenkomst). Je kan er verspreid over de dag soms veel soorten zien en tegelijk kan je in de gaten houden of de IJsvogels aan de grote poel langskomen. Andere te verwachten soorten voor de periode september/oktober zijn oa: Kleine Karekiet, Gekraagde Roodstaart, Grote Gele Kwikstaart, Blauwe Reiger, Rietgors, Grasmus, Tuinfluiter, Snor, Sperwer, Groene Specht, Boomkruiper, Blauwborst, Waterhoen, Waterral, Wilde Eend, Krakeend, Wintertaling, Tjiftjaf, Fitis, Groenling, Putter, Vink, e.v.a.


Beschikbaarheid: controleer steeds de online agenda. Tot en met de eerste helft van november is quasi alles volzet, maar vanaf december is er wat meer keuze. Ook de agenda voor 2021 staat nu online.

IJsvogelVliegbeeldDirkVDPeer11500
_DSC2964_bew
_DSC3025_bew
_DSC2737_bew
DSC_0740
Ijsvogel GV-DeNoiseAI-denoise
jm Bird in the pond K92840
DSC_0682
_DSC3031_bew
image00004
2.4
DSC_4984 (2)
FDJ_5487
20200801-Hut_1_E-Ijsvogel_05
DSC_5126 (2)
image00002
DSC_5152 (2)
image00012
DSC_5034 (2)
image00016
WaterralSamantha11500
B20A6670

Deze fotohut zal niet meer heropgestart worden! Ze zal worden vervangen door een nog te ontwerpen en aan te leggen nieuwe fotohut op een recent verworven terrein. De opening van deze nieuwe locatie zal plaatsvinden in het voorjaar van 2021. 

Augustus was heel goed in de eerste helft en minder soortenrijk in de tweede helft van de maand. Begin september nam de soortenrijkdom reeds terug toe met aankomst en doortrek van soorten als Tapuit, Gekraagde en Zwarte Roodstaart, Paapje, zwaluwen, piepers, Gele Kwikstaart enz....


Zo mogelijk nog beter dan in juli warden de beelden van Wespendief die hier vooral in de eerste twee weken van augustus werden gemaakt. Ronduit spectaculair was het om een Wespendief soms urenlang voor de hut te hebben terwijl hij de ene na de andere wespennest open maakt! Ook erg leuk was de aanwezigheid van Boomvalk en Torenvalk op sommige dagen. Het is bij deze fotohut erg belangrijk om steeds te controleren welke soorten er bv. in de dode bomen en op de vele weidepaaltjes rondom de hut zitten. Overige soorten die nog frequent gezien werden zijn oa Putter, Groenling, Witte Kwikstaart, Roodborsttapuit, Boompieper, Graspieper, Bonte en Grauwe Vliegenvanger, Boomklever, Spreeuw, Grote Bonte Specht, Sperwer enz... Vanaf september verwacht ik in het open landbouwgebied steeds vaker Tapuit, Paapje, Veldleeuwerik, Torenvalk, mogelijk langsvliegende kiekendieven enz... Vanaf oktober volgen dan ook Grote Gele Kwikstaart, verschillende soorten piepers, Kramsvogel, Koperwiek, Grote Lijster e.v.a.


Beschikbaarheid: controleer steeds de online agenda. September en oktober zijn volzet, vooral vanaf de tweede helft van november (een maand met veel aankomst van wintergasten!) is er wat meer keuze. Alle beschikbare data voor 2021 werden reeds toegevoegd, wie vooruit kan plannen doet er dus goed aan nu reeds enkele data voor 2021 te prikken.

WespendiefVeronique11500
IMG_9318-dc
P8240185-CR20-OS-1-DeNoiseAI-denoise
Sperwer 5
_DSC1831_bew
patris_hut3_3
Boompieper
SperwerFrancisH311500

Zoals verwacht was augustus bijzonder goed voor vele soorten rietvogels met daartussen zelfs een echte topper: een jonge Waterrietzanger werd schitterend gefotografeerd en was (uiteraard) een neiuwe soort voor deze fotohut! Ook de aankomst van heel wat Watersnippen was opvallend. Sporadisch werden ook andere steltlopers als Witgat, Oeverloper, Bonte Strandloper en Kleine Plevier gezien.

Naar verwachting wordt de hele najaarsperiode (tot en met oktober, weliswaar met wekelijks wisselende soortensamenstelling) erg goed voor soorten als Watersnip, Blauwe Reiger, Kievit, Waterhoen, Kleine Karekiet, Heggenmus, Zanglijster, Grasmus, Witte Kwikstaart, Gele Kwikstaart, Boerenzwaluw, HuiszwaluwWitgat, Grote Gele Kwikstaart , Regenwulp, Sprinkhaanzanger, Rietgors, Groenpootruiter, Sperwer, Torenvalk, Buizerd, Paapje, Tapuit, Roodborsttapuit enz....


Beschikbaarheid: controleer steeds de online agenda. Volzet voor 2020. Vanaf begin november sluit deze hut de deuren tot volgend voorjaar. Alle beschikbare data voor 2021 werden reeds toegevoegd, wie vooruit kan plannen doet er dus goed aan nu reeds enkele data voor 2021 te prikken.

DSC_3158 bwZNM
WatersnipErikRuiterman11500
IMG_9128-dc
blauwborst 2b
117320618_10213870575278068_9152639502261672348_o
_DSC1263_bew
putter 1b
DSC_2733 bw
blauwborst, hut 6, Kalmthout,vogels (14 van 19)
witgatje 1b
_DSC1468_bew
DSC_3092 bw
DSC_3095 bw
_DSC1177_bew
_DSC1514_bew

Augustus was opnieuw een erg goede maand met vooral naar het einde toe ook opvallend meer bezoekjes van roofvogels als Sperwer, Buizerd en Havik. In de eerste helft van de maand liet zelfs Wespendief zich af en toe zien! Tijdens de hittegolf werden ook frequent Zwarte Spechten waargenomen hoewel het dan door de hitte ook soms urenlang tamelijk rustig was.


Vorig jaar heeft bewezen dat deze locatie ook in de nazomer bijzonder soortenrijke dagen kan opleveren. Zodra oktober start, volgen dan weer heel wat najaars- en wintergasten. Andere gefotografeerde soorten in augustus: Appelvink, Goudvink, Grote Bonte Specht, Bonte Vliegenvanger, Grauwe Vliegenvanger, Fitis, Boompieper, Kuifmees, Zwarte Mees, Goudhaan (slechts 2x), Zwartkop, Boomkruiper, Holenduif, Houtduif, Boomklever, Eekhoorns, Rosse Woelmuis e.a.


Beschikbaarheid: controleer steeds de online agenda. September en oktober zijn quasi volzet, vooral vanaf de tweede helft van november is er wat meer keuze. Alle beschikbare data voor 2021 werden reeds toegevoegd, wie vooruit kan plannen doet er dus goed aan nu reeds enkele data voor 2021 te prikken.

WespendiefGertF21500
_H3A5650
DSC_13
DSC_3760
7M5A6635
SperwerGertF11500
20200809-hut7-5
WespendiefGertF11500
4M0A8798
DSC_8497a
7M5A6614
PetraMnaamloos-004bis
SperwerWalterBadend11500
ZwarteSpechtGerda11200
DSC_8479a
DSC_19
BoomkruiperH7LucVDEndenn11500
EekhoornH7LucVDEndenn11500
IMG_0001
IMG_8720
IMG_9203
Grote gele kwikstaart (2)
StaartmeesYente (1)

Net zoals bij H7 nam het aantal roofvogel-bezoekjes snel toe in augustus, al viel er heel sporadisch wel eens een dag zonder roofvogels te noteren uiteraard. De volwassen Haviken waren behoorlijk frequent, net als een aantal Buizerds. Sperwer komt ook al wat vaker, maar daarvoor is september/oktober meestal beter: jonge Sperwers zijn dan volop op zoek naar eigen leefgebied. Overige soorten die in augustus werden gefotografeerd zijn o.a. : Grote Bonte Specht, Vink, Appelvink, Goudvink, Gekraagde Roodstaart, Bonte en Grauwe Vliegenvanger, Kuifmees, Boomkruiper, Boomklever, Fitis, Boompieper, Tjiftjaf enz...

September/oktober is traditioneel een goede periode voor Zwarte Spechten, terwijl ook de jonge Haviken dan frequent op de setting zouden kunnen verschijnen. Indien we een mooie nazomer mogen beleven kan H8 in die periode schitterende dagen opleveren. Vanaf de tweede helft van oktober volgen dan najaars- en wintergasten als Middelste Bonte Specht, Grote Gele Kwikstaart, Koperwiek, Sijs, Keep enz...


Beschikbaarheid: controleer steeds de online agenda. September en oktober zijn volzet, maar vanaf november is er iets meer keuze. Alle beschikbare data voor 2021 werden reeds toegevoegd, wie vooruit kan plannen doet er dus goed aan nu reeds enkele data voor 2021 te prikken.

2.16
2.8
_MG_3940
HavikWimDB11500
8U3A4332-2
HavikNicolasH8Augustus11500
2.6
2.3
IMG_2605JD
BW-7878-2
JLHut8-7
kruisbekken_8629_1
2.2
2.9
2.13
DanielleSperwer11500
Hans_Cornet Hut 8 (16 september 2019) - 11
Hans_Cornet Hut 8 (16 september 2019) - 06
Hans_Cornet Hut 8 (16 september 2019) - 04
Hans_Cornet Hut 8 (16 september 2019) - 01
22
14

In september zullen voor het eerst sinds de start van de Corona-crisis weer workshops kunnen plaatsvinden, ik kijk er al naar uit. In de voorbije 6 maanden werd de setting bij H9 uiteraard mooi onderhouden en de aanwezige vogelsoorten bezochten de poel volop. Eind augustus werd voor het eerst weer een IJsvogel waargenomen, mooi op tijd dus!


Beschikbaarheid: controleer steeds de online agenda. In het najaar (bijna volzet nu) kunnen de workshops weer gewoon plaatsvinden en dan meteen in een erg soortenrijke periode! Vooral vanaf december zijn er nog veel mogelijkheden.

Ook de maand augustus was schitterend bij deze hut. Het werd bovendien een top-maand voor Draaihals, vooral dan in de tweede helft van de maand. Vooral in de voormiddag krioelde het vaak van de vele kleine zangvogels in de houtkant en de aangrenzende bloemen-akker. Die akker is ondertussen quasi uitgebloeid maar nu komt er dus een massa zaad ter beschikking voor de vogels! Een greep uit de verder nog waargenomen en gefotografeerde soorten in augustus: Groene Specht, Grote Bonte Specht, Buizerd, Putter, Kneu, Grasmus, Braamsluiper, Tuinfluiter, Sprinkhaanzanger, Gekraagde Roodstaart, Grauwe Vliegenvanger, Kleine Karekiet, Rietzanger, Bosrietzanger, Tjiftjaf, Fitis, Staartmees, Roodborsttapuit, Gaai, Holenduif e.v.a. Ook andere soorten als Ree, Haas en Konijn passeerden nog geregeld de revue.


Beschikbaarheid: controleer steeds de online agenda. Zo goed als volzet voor 2020. Vanaf begin november sluit deze hut de deuren tot volgend voorjaar. Alle beschikbare data voor 2021 werden reeds toegevoegd, wie vooruit kan plannen doet er dus goed aan nu reeds enkele data voor 2021 te prikken.

DraaihalsEddyVDBH1011500
DSC_5811 bw
DSC-4318
DSC-4382
IMG_1160
DSC-4902
DraaihalsHelena11500
EKDSC-4284
DSC-5723
DSC_6147 bw
DraaihalsHelena31500
EKDSC-4958
GrasmusDSC_0809
BFF00447-D170-40B9-8302-60E47CA71C54
DSC_6197 bw
MarcSchoutensH10Ratje
DSC_5914 bw
DSC_6118 bw
DSC_6026 bw
DSC_6040 bw