Nieuwsbrief februari/maart '24: wat brengt het prille voorjaar?

Halfweg februari kan het zo'n beetje alle kanten uit bij de fotohutten. In sommige jaren slaat de winter nog keihard toe...denk bv. aan februari '21 toen een felle winterprik het leven kostte aan ruim de helft van de IJsvogels in de Benelux! Het zou echter ook zomaar kunnen dat de tweede februari-helft al in een voorzichtige lentestemming komt. Afgaand op de lange termijn weersvoorspellingen denk ik dat een vroege lente dit jaar meer kans maakt dan een late winteraanval....we gaan het zien! Wat wél al zeker is: tot eind maart krijg je een mooie mix van wintergasten, standvogels en de eerste lentegasten voor de lens bij alle fotohutten.


Zoals steeds tracht ik nieuwe resultaten en bijzondere waarnemingen zo snel mogelijk te delen op deze website onder de kop 'Recente Beelden'. Het geeft je meteen een behoorlijk goed idee van wat je waar momenteel kan verwachten. Gelukkig is hutfotografie in alle seizoenen onvoorspelbaar en blijft dus de spanning en de dagelijkse kans op een 'straffe soort'!


Binnenkort wordt de winnaar van de jaarwedstrijd gekozen. Wil je dus nog even de 36 maandwinnaars van 2023 bekijken, dat kan hier!


Ondertussen zijn de nagelnieuwe Hut 11 en de compleet vernieuwde H3 alweer enkele weken in gebruik en ik ben erg enthousiast over de resultaten en over jullie positieve feedback! Alleen al tussen 15/01 en 06/02 werden daar o.a. volgende soorten gefotografeerd: Vos, Ree, Grote en Kleine Barmsijs, Appelvink, Keep, Putter, Sijs, Kramsvogel, Koperwiek, Buizerd, Sperwer, Grote Lijster, Blauwe Kiekendief e.v.a....van een vliegende start gesproken!


Doelsoorten winterperiode


In de wintermaanden is het aangeboden vogelvoer veel belangrijker dan het water in de poelen bij de verschillende hutten. In tegenstelling tot lente en zomer komen de verschillende vogelsoorten nu minder drinken en baden en daarom is het nu ook niet zo belangrijk of je in een droge periode komt fotograferen of niet. De temperaturen spelen wel een rol: hoe kouder, hoe meer je te zien zal krijgen. In deze periode geef ik -indien gewenst- verwarmings-zooltjes mee voor gebruik in je schoenen. Daarmee houd je het een hele dag behaaglijk warm aan de voeten! H1 en H9 kunnen electrisch verwarmd worden en in H3 kan je desgewenst (vanaf 15/11) een houtkachel gebruiken. Verwarmen met gas doe ik niet omdat je de risico's daarvan nooit volledig kan uitsluiten.


Doelsoorten zijn alle standvogels + wintergasten die de regio rijk is en dat zijn er heel wat! In H1 is de winterperiode de absolute toptijd voor IJsvogels, Waterrallen, maar ook voor Sijs, Putter en Rietgors. Roofvogels (Sperwer - Havik - Buizerd) kunnen bijzonder actief zijn bij H2, H7 en H8, maar even goed bij de nieuwe H11 terwijl vooral Sperwer en Torenvalk zich dan vaak laten zien bij H3. Op de voederplaatsen bij alle hutten kunnen heel wat soorten verwacht worden. Vinkachtigen als Keep, Sijs, Putter, Appelvink, maar mogelijk ook Barmsijs en Kneu kunnen onder invloed van de afnemende temperaturen in steeds grotere aantallen naar de voederplaatsen gelokt worden. Bij H3 zijn ook Rietgors en Geelgors mogelijk. Een speciale vermelding voor Klapekster - een vaste overwinteraar - die vorig jaar voor het eerst opdook bij H3, maar die zeker ook mogelijk is bij de nieuwe H11. De wintermaanden zijn ook erg goed om Reeën waar te nemen en de nieuwe H11 lijkt dan het meest kasnrijk, hoewel ze in de winter van '22-'23 bij alle hutten werden gezien. De regio rond Kalmthout is rijk aan spechtensoorten en al die soorten blijven in de winter gewoon hier. Middelste Bonte Specht is nu reeds erg frequent bij H3, H7 en H8 en dat blijft wellicht ook zo. Zwarte Specht kan je -mits een portie geluk - verwachten bij H2, H7, H8 en ook bij de nieuwe H11. Voor Groene Specht zijn H1 en H3 het hele jaar door het meest kansrijk. Ook een interessante soortengroep in de wintermaanden is die van de lijsterachtigen. Zanglijster en Koperwiek kunnen overal opduiken terwijl Grote Lijster en Kramsvogel wellicht vaker zullen gezien worden bij H3 en H11. Tenslotte is de winterperiode jaarlijks goed voor een aantal verrassingen (Raaf, Kraanvogel, Pestvogel....) en precies dat is en blijft één van de vele charmes van hutfotografie: je weet nooit precies wat je te zien zal krijgen. Blijf voldoende lang, wees steeds alert en laat je verrassen door wat er allemaal voor de hut passeert!Doelsoorten maart


Maart is meestal al een echte lente-maand, maar de eerste helft ervan kan zeker nog winterse trekjes vertonen. De doelsoorten in de collage hierboven horen dus ook nog bij de maand maart, maar hieronder zie je ook enkele resultaten en soorten van die maand uit de voorbije jaren. Geleidelijk aan verschuift het accent dus van winter- naar lente en zomergasten. De voorjaarstrek komt in maart al volop op gang en dat verhoogt de kans op bijzonderheden aanzienlijk!


Top-periodes en doelsoorten 2024

Kalmthout is erg soortenrijk in vergelijking met grote delen van Vlaanderen en Nederland. Elke periode van het jaar is dan ook potentieel  geschikt voor een geslaagd dagje natuur- en vogelfotografie. Voor wie echter zijn bezoek zo goed mogelijk wil proberen timen en nu reeds kan inplannen voor 2024 geef ik -samenvattend- enkele toptijden voor bepaalde doelsoorten mee. De winterperiode (tot eind maart) heb ik hierboven reeds besproken, vanaf half maart zijn dit bijkomende soorten en periodes om mee rekening te houden:


IJsvogels zijn -in hun broedseizoen- mogelijk bij H1 en H6 indien de voorbije winter niet te streng is geweest. Hoe zachter de winter, hoe groter de kans op een lokaal broedgeval.

Workshops Futen-balts worden weer mogelijk vanaf eind januari en de resultaten in 2023 waren schitterend! Je kan je nu reeds opgeven voor een sessie via deze link. Wacht hier niet te lang mee, want de periode is de kort en de beschikbare data beperkt. Workshops met de drijvende hut die meer focussen op doortrekkende steltlopers worden georganiseerd in april en mei. Gebruik dezelfde link om je daarvoor aan te melden aub.

In het vroege voorjaar (maart-mei) arriveren er mogelijk weer Blauwborsten bij H1 en H6. Diezelfde soort kan ook bij H6 worden gefotografeerd in de periode augustus-september. De kleurrijke Roodborsttapuiten zijn kenmerkend voor H3, H10 en H11 en kunnen meestal reeds vanaf maart worden gefotografeerd. Een recente nieuwkomer bij de hutten is de Grauwe Klauwier. Die is mogelijk vanaf eind mei tot eind september bij H10 en H11, maar werd eerder ook al gefotografeerd bij H3 en H6.

Indien de Bosuilen bij H5 gaan broeden kan je hier terecht in april en mei. Bij SilvesterLodge zijn ze nu reeds aanwezig en kan je ze gewoon vanuit de slaapkamer observeren (en horen!). De data voor H5 komen later nog online, maar aanmelden kan nu reeds via mail. De data voor de Steenuilen (H4) staan al enige tijd open in de agenda. Eind mei-half juni is meestal erg geschikt voor vliegbeelden, terwijl de periode tussen 15/06 en 10/07 vaak heel goed is om de jonge uiltjes te fotograferen. Er wordt dan echter minder gevlogen. In 2024 doe ik opnieuw een poging om -eindelijk- Kerkuil-fotografie (H12) te kunnen aanbieden. Als de kansen zich voordoen, lees je dat meteen in de nieuwsbrief.

Voor roofvogels als Havik, Sperwer en Buizerd is eigenlijk het hele jaar geschikt, maar wie een kans wil maken op Wespendief kiest best een dag in H2, H3, H7 of H8 in de periode tussen 15/07 en 30/08. Zwarte Specht is ook een soort waarover ik veel vragen krijg. Ze kan het hele jaar door verwacht worden bij heel wat hutten, maar H2, H7 en de nieuwe H11 zijn erg kansrijk. In de periode januari-half maart zijn ze bij mooi weer dikwijls heel actief aan het baltsen waardoor de kansen wat groter zijn. Augustus en september zijn dan weer goeie maanden om de rondzwervende jongen te zien te krijgen.

De vogeltrek piekt jaarlijks in twee periodes: 20/03-20/05 en 15/07-30/10. Hut 6 is bij uitstek geschikt voor tal van doortrekkende steltlopers, maar ook heel veel zangvogel-soorten, vissende reigers enz... Ook de nieuwe H11, H1, H3 en H10 zijn vaak een goede keuze om een mogelijke verrassing door die vogeltrek mee te pikken. Lepelaars zijn er bij H6 meestal kort na de periode van de voorjaarstrek, in juni en juli.

Drinkende en badende soorten bosvogels in hun mooiste kleed kan je verwachten in de periode 01/04-30/06. Vanaf eind april/begin mei zijn ook quasi alle trekvogels teruggekeerd in de bossen.

De bloemenrijkdom bij SilvesterLodge, H4, H10 én de nieuwe H11 is wellicht het grootst tussen 20/05 en 30/08. De kansen op een bijzonderheid als Draaihals zijn het grootst bij H10 en H11 in de periode tussen 10/08 en 10/09. 

Jaarlijks worden vanuit mijn fotohutten erg mooie beelden van een aantal soorten zoogdieren gemaakt. Zo is Boommarter in 2023 gefotografeerd bij zowel H2, H3, H7, H8 als H10 en ook H9 biedt erg goeie kansen. De beste tijd ervoor is mei-juli. Jonge vosjes worden het vaakst gezien bij H8 en H10 in de periode juni-augustus. Reeën in een prachtig decor krijg je het vaakst te zien bij H10, maar eigenlijk zijn alle boshutten geschikt en ook de nieuwe H11 wordt bijzonder kansrijk voor die elegante en steeds fotogenieke soort.


Heb je zelf een bepaalde doelsoort in gedachten of heb je nog vragen na het lezen van bovenstaande? Stuur me een mail en dan bekijken we samen wat er mogelijk is.Frankrijk 2024


Eind juli '23 liep het foto-seizoen in de Aude (ZO-Frankrijk) iets sneller dan andere jaren ten einde. Vanaf maart 2024 kan je hier opnieuw terecht in minimaal 6 verschillende, erg diverse fotohutten, elk met hun eigen doelsoorten. Daar zitten heel wat tot de verbeelding sprekende soorten bij zoals Vale Gier, Aasgier, Lammergier, Rode en Zwarte Wouw, Blauwe en Grauwe Kiekendief Cirlgors, Bergfluiter, Koekoek, Bijeneter, Grauwe Klauwier, Hop, Zomertortel, Steenmarter, Vos, Wilde Kat, Edelhert en vele andere. De komende herfst- en wintermaanden zullen worden gebruikt om enkele locaties opnieuw in te richten, details aan te passen, verder te verbeteren enz... Mogelijk zullen ook nog enkele nieuwe fotohutten op veelbelovende plekken worden gebouwd en uitgetest. Je kan nu reeds data voor 2024 reserveren, bekijk daarvoor eerst even de online info op deze website. Hieronder alvast een (beknopte) impressie van wat 2023 allemaal voor fraais voor de lens heeft gebracht!