Mei '21

April was van een heel ander kaliber dan in 2020. In tegenstelling tot een jaar geleden beleefden we nog eens een échte, grillige april-maand met in de eerste helft van de maand zelfs sneeuwval van betekenis en frequent flinke nachtvorst. De koude zorgde ervoor dat er langer dan gewoonlijk werd gevoerd met zadenmengsels bij de hutten. Ondertussen zijn de hoeveelheden echter toch afgebouwd en winnen de poelen flink aan belang. Vanaf de tweede helft van april stond immers kurkdroog weer op het programma en met een flink voelbare NO-wind droogde de zandgrond hier weer snel uit. Geleidelijk aan nam het aantal vogels én het aantal soorten dat de dorst kwam lessen toe. Ondertussen keerden nog tal van soorten terug uit de overwinterings-gebieden en werd het steeds drukker. Kortom, zoals je hieronder in de bespreking per hut zal zien, was april finaal een erg boeiende maand met ook weer enkele top-waarnemingen en -beelden als resultaat!

Tot en met 16/04 was H1 beschikbaar voor fotografen. Vorig jaar had ik reeds besloten dat de tweede helft van de maand een pauze zou worden ingelast om de aanwezige IJsvogels, maar ook de andere broedvogelsoorten totale 'rust' te gunnen. Tot en met 15/06 zal H1 daarom slechts op een beperkt aantal (weekend-) dagen beschikbaar zijn. Het wijfje IJsvogel dat eind maart plots opdook aan de zijde van de reeds lang aanwezige man, liet zich later nog maar enkele keren zien. Het mannetje bleef wel frequent (maar niet meer dagelijks) aanwezig tot 16/04. Uit z'n gedrag kon afgeleid worden dat het wijfje nog steeds in de buurt was en dat de broedtijd nu echt begonnen was. Wordt ongetwijfeld vervolgd na ca. 15/05 wanneer mogelijk de eerste jongen al zullen uitvliegen. Zomergasten die eind april op het terrein aanwezig waren, zijn o.a. Grote Bonte, Kleine Bonte en Groene Specht (die laatste tevens met nest), Tjiftjaf, Zwartkop, Kleine Karekiet, Boomkruiper, Spreeuw, Holenduif, Groenling, Putter, Rietgors, Sperwer, Waterhoen, Wilde Eend, Tuinfluiter, Koekoek (sporadisch), Zanglijster enz....Beschikbaarheid: controleer steeds de online agenda. Tot half november is de hut volzet en in de laatste weken van het jaar zijn de vrije plekjes erg beperkt. Wie dus graag nog in 2021 langskomt, doet er goed aan snel een datum te reserveren!

_E1A1329
_W6A3031-6
DSC_7796
_E7A5305
_E7A5190
_W6A1336-7
_W6A2694-2
_W6A1158-4
DSC_7882
_E7A5143
_E7A5294
DSC_7863
_E7A5416
_E7A5811
_E7A5819
DSC_7916
_W6A1062-2
_E7A5872
KalmthoutAprilBroedgevalIJsvogelRLeys11500
_E7A5968
_E7A6125
_E1A1118
DSC_7903

Ze stond al een hele tijd aangekondigd en is al in voorbereiding sinds september '20, maar in april kon de nieuwe hut dan eindelijk uitgetest worden! Jammer genoeg viel de start net tijdens de koude-inval met sneeuw en nachtvorst. Dat betekende een begin in mineur en een hele teleurstelling voor zij die eerst kwamen. Gelukkig zorgde het droge weer met NO-winden er in de tweede helft van de maand voor dat het potentieel van deze locatie toch stilaan duidelijk werd. Uiteraard vraagt een nieuwe locatie een zekere inlooptijd, maar aangezien ze gelegen is tussen Hut 7 en Hut 8 (telkens ca. 750m afstand) in hetzelfde, enorme  bosgebied, kan je ook hier hele mooie soorten gaan verwachten. Vooral in de laatste 10 dagen kwamen ook al enkele toppers als Kruisbek, Havik, Zwarte Specht, Boompieper, Goudvink en Bonte Vliegenvanger langs. Vooral Havik (man + vrouw) was daarbij opvallend frequent aanwezig hoewel het koppel duidelijk nog moet wennen aan de poel en voorlopig erg schichtig reageert. Andere reeds gefotografeerde soorten zijn Kool-, Zwarte -, Pimpel- en Kuifmees, Tjiftjaf, Fitis, Goudhaan, Heggenmus, Roodborst, Winterkoning, Boomkruiper, Gaai, Vink, Zwartkop, Buizerd, Ree en Rosse Woelmuis. Tussendoor ook langere, stille periodes, maar ook dat is normaal in deze eerste weken. De komende maanden gaan hier ongetwijfeld nog heel wat nieuwe soorten opduiken, ik kijk alvast erg uit naar de resultaten van mei! Droog weer zal daarbij van groot belang zijn, maar gelukkig drogen de zandgronden hier bijzonder snel uit na een dag met regen of buien.


Beschikbaarheid: controleer steeds de online agenda. Beschikbaar vanaf begin mei '21, maar de periode mei-augustus is reeds volzet. Er zijn echter terug heel wat meer mogelijkheden vanaf september.

ZSLuc11500_DSC1413
1854C9B8-803A-4B05-BD26-BE1ED052BCB8
P1667257
20210502_{HUT2}_{Volgnummer (001)»}-101
DSC_9589 bw
_A4A2417
10-Graspieper 3
_A4A2686
9-Fitis
DSC_9416bw
2-Dorst
DSC_9445 bw
_A4A2625
_A4A2017
7-Havik
DSC_9495 bw
8-Tjiftjaf 2
DSC_9642 bw
6-Gaai
3-Zwartkop

Zoals al voorspeld in de vorige nieuwsbrief, kwam H3 helemaal op toerental in april! Er werden zelfs nog enkele nieuwe soorten voor de hut genoteerd (Kleine Bonte Specht en Boomleeuwerik). De talrijk aanwezige Appelvinken kenden een dipje in de loop van de maand...een sein dat de broedtijd begonnen is. Ondanks de dagelijkse verschillen was H3 samen met H6 misschien wel de soortenrijkste locatie van april. Het lijstje is best indrukwekkend met o.a.: Zanglijster, Merel, Grote Lijster, Beflijster (1x), Boompieper, Graspieper, Gekraagde Roodstaart, Zwarte Roodstaart, Bonte Vliegenvanger, Witte Kwikstaart, Grote Gele Kwikstaart, Sperwer, Torenvalk, Buizerd, Blauwe Kiekendief, Zwartkop, Grasmus, Tuinfluiter, Boomklever, Boomkruiper, Groenling, Putter, Boomklever, Boomkruiper, Tjiftajf, Fitis e.v.a.....!


Er zijn nog enkele soorten onderweg waaronder Grauwe Vliegenvanger, Spotvogel en Wespendief. Ook Koekoek is aanwezig in de omgeving de komende tijd, terwijl een echte verrassing uiteraard ook altijd tot de mogelijkheden behoort. Ik kan ten slotte nog meegeven dat de bodem van de hut opnieuw verlaagd werd waardoor de zithouding nu weer wat comfortabeler is geworden. Door het hoge grondwater in het tweede deel van de winter was ik genoodzaakt de bodem tijdelijk te verhogen.


Beschikbaarheid: controleer steeds de online agenda. Volzet tot eind augustus, maar iets meer keuze vanaf september. Reserveer tijdig, alle maanden van het jaar kunnen erg soortenrijke dagen opleveren op deze plek!


20210330-0M7A2390-bewerkt-bewerkt
MNS_1096
DSC_9158 bw
20210330-0M7A1166-bewerkt
20210330-422A8564-bewerkt
20210330-0M7A1897
20210330-0M7A2185-bewerkt
MNS_0862
MNS_0942
Witte kwikstaartMetVliegjes
IMG_3879
MNS_1073
1B2A4149-2
R76A0921a
MNS_1145
DSC09311 Glenn 6
1B2A3787-2
MNS_1174
Hut 3 Glenn (8 van 9)
IMG_3999
IMG_4114
Boomleeuwerik Hut 3
DSC_9226 bw
1B2A3593
AnouchkaSaerens_Hut3_11_April-9
20210411-DSC04919
Hut 3 Glenn (1 van 9)
210405-bontespecht-03
R76A0742a
R76A0722a
R76A0666
R76A0808a
PutterMaartenH311200
210405-roodborsttapuit-16-2

April had weer heel wat fijne soorten in petto op deze locatie die nu vooral mikt op doortrekkers. Eerst het minder goede nieuws echter: de sneeuwval halverwege de maand was er teveel aan voor het koppeltje Blauwborsten....de locatie werd verlaten en sindsdien zijn ze helaas niet weergekeerd. Daar tegenover staan waarnemingen van steltlopers als Wulp, Regenwulp (een specialiteit van H6!), Oeverloper, Groenpootruiter, Watersnip, Witgat, Kievit, Scholekster enz... Ik verwacht de komende dagen en weken nog extra soorten zoals Bosruiter, Zwarte Ruiter, Bontbekplevier, Kleine Plevier enz... eerdere jaren leverden zelfs al Temmink's Strandloper, Krombekstrandloper, Zilverplevier en Rosse Grutto op! Dit jaar zorgde de NO-winden tijdelijk voor verminderde aanvoer van steltjes, zij worden hier in het binnenland immers meer gezien wanneer de wind uit het westen komt. Soorten als Witte Kwikstaart, Buizerd, Torenvalk, Gele Kwikstaart, Kneu, Putter, Graspieper, Spreeuw, Waterhoen, Waterral (1x), Beflijster (1x), Groenling, Kleine Mantelmeeuw, Kokmeeuw e.d. waren ook geregeld van de partij.


Beschikbaarheid: Nagenoeg volzet in 2021. Nog één datum in oktober en mogelijk komt dit jaar ook november beschikbaar (voor o.a. Goudplevier, piepers, gorzen, Waterral, IJsvogel, Buizerd enz...). H6 is uitgegroeid tot één van de populairste fotohutten. Je kan via email dan ook al data doorgeven voor 2022.

DSC_8030 bw
DLGZ-wulp-huit 6-20210429-4
080A0670
DSC_9582
gelekwikstaart1JefL1500
080A0980
2021-04-08 buizerd
kneujefL11500
080A0034
080A0177
DSC_8431 bw
DSC_8529 bw
DLGZ-wulp-huit 6-20210429-2
DSC_8620 bw
DSC_8228 bw
DSC_9908
2021-04-08 witgatje
2021-04-08 kievit
2021-04-08 scholekster portret
2021-04-08 holenduif

De beperkte hoeveelheid regenval in maart betekende goed nieuws voor de soortenrijkdom. In de loop van de maand ging het dan ook erg snel met soorten als Appelvink, Sijs, Zwartkop, Goudhaan, Putter, Sperwer, Havik, Buizerd, Kleine Barmsijs, Kuifmees, Zwarte Mees, Goudvink enz...naast een heleboel meer algemene soorten. Afhankelijk van de droogte worden de komende maanden wellicht nog beter met nog verwachte aankomst van beide soorten vliegenvangers, Gekraagde Roodstaart, Boompieper, enz... Zwarte Spechten zijn erg actief in het bos en werden eind maart weer mooi voor de hut waargenomen (beelden daarvan volgen nog).


Beschikbaarheid: controleer steeds de online agenda. Volzet tot eind juni, met nog slechts enkele vrije dagen in juli-augustus. Alle beschikbare data voor 2021 werden reeds toegevoegd, wie vooruit kan plannen doet er dus goed aan nu reeds enkele data te prikken. Hut 7 blijft, samen met Hut 8, de beste keuze voor wie kans wil maken op Kruisbek, Zwarte Specht of zelfs Wespendief in de lente en zomermaanden.

RI5A3109-Buizerd-2
A19A5459
DSC07433x
IMG_6873
IMG_8374
DSC07459x
208A1565-Appelvink
ZwarteSpechtJurgenIMG_0500
20210408-422A9360-bewerkt
RI5A2951-Buizerd-2
P1150133
DSC04376
H7HBN6-360
_RON6142
havik 1b
_RON6250
grote gele kwikstaart 1b
20210408-422A9083
_DSC8831a
GV00000548 Zanglijster H7
Kalmthout7.180520-59.buizerd5
Kalmthout7.180520-96.grauwevv6

April verliep bij H8 zoals bij H7: een trage start met een geleidelijke toename van de soortenrijkdom op droge en zonnige dagen naar het einde van de maand toe. De roofvogel-doelsoorten (Sperwer, Havik, Buizerd) vertoonden zich wat minder frequent dan in maart en dat heeft alles te maken met de start van de broedtijd. Zodra er jongen in het nest zijn (vanaf mei) komen ze opnieuw frequenter. Ook Zwarte Specht is hier weer aanwezig zoals je kan zien in de beelden hieronder. Reeën werden opvallend vaak waargenomen en ook Eekhoorns zijn er weer volop aanwezig. Een erg welkome gast is een Bonte Vliegenvanger die pal naast de fotohut is gaan broeden en die zich nu dus dagelijks schitterend laat bekijken.


Het in januari gevoerde natuurbeheer zal er bovendien meer en meer gaan zorgen voor mooie, kleurrijke (frisgroene) achtergronden en steeds betere omstandigheden voor heel wat zangvogelsoorten. Ook Fitis en Boompieper hebben zich er de voorbije weken reeds gevestigd.


Beschikbaarheid: controleer steeds de online agenda. Tot eind augustus is deze locatie volzet, maar vanaf dan is er weer iets meer keuze. Alle beschikbare data voor 2021 werden reeds toegevoegd, wie vooruit kan plannen doet er dus goed aan nu reeds enkele data te prikken. Hut 8 blijft, samen met Hut 7 (en blijkbaar ook de nieuwe Hut 2), de beste keuze voor wie kans wil maken op Kruisbek, Zwarte Specht of zelfs Wespendief in de lente en zomermaanden.

174813186_3027560924129506_5198252368836389382_n
_G4A4334_SMALL2
20210430_133906
174617221_3027561484129450_389795198627250201_n
_G4A4062
1HJS6450
08_H8_4_MB_pimpelmees
175044311_3027560794129519_3498734139256159293_n
_G4A4148_SMALL
175022742_3027561517462780_2230016935246266751_n
DSC_5219_01
20210316 Hut 8 Glenn Wedstrijd-5514
03_H8_4_MB_grote bonte specht
06_H8_4_MB_zanglijster
174514433_3027561397462792_4265003202996944190_n
175300340_3027561124129486_7602737034723754896_n
174848064_3027561217462810_357976521940530059_n
174762438_3027560887462843_1085482101398775349_n
174613013_3027560840796181_8602963726556139523_n
174103677_3027561014129497_1598896626815321429_n

Ook in april konden, mits wat bijkomende regels mbt corona, weer enkele fijne workshops plaatsvinden. Net zoals bij de andere locaties in het bos kwamen steeds meer zomergasten aan vanuit het zuiden. Vooral in het tweede deel van de maand had de grote drinkpoel veel aantrek om de dorst te lessen en te badderen. Er kon ook nu weer volop geëxperimenteerd worden met camera-instellingen. Vrijwel alle deelnemers gaven aan erg te zijn geholpen met de gebruikte nabewerkingstechnieken die werden toegelicht (en die iedere deelnemer achteraf als pdf-document ontving).


Bekijk de info-pagina over deze workshops om een idee te krijgen van wat je kan verwachten in de verschillende seizoenen.


Beschikbaarheid: controleer steeds de online agenda. Volzet tot en met half oktober, maar iets meer mogelijkheden vanaf dan. Wees er dus tijdig bij, de dagen waarop workshops kunnen georganiseerd worden zijn erg beperkt! Indien je nu reeds wil inplannen voor 2022, geef me dan enkele data door (enkel op maandag, dinsdag en/of vrijdag beschikbaar) via e-mail.

_MG_5839
_MG_5863
IMG_3809
_MG_5925
_SAM8497
_MG_5833
IMG_3718
_D5C0930
DSC_2857
DSC_2932
_1DX0096
_D5C1500
_MG_5918
AchtergrondenVoorbeeldNabewerking-1
DSC06553
DSC_2934
GVBewDSC00605
DSC_2833
DSC_2773
DSC06478
_1DX0277
_D5C1904
5R5A8562
_MG_6787
IMG_3582
_MG_6811

In november ging deze hut, net als Hut 6, in winterrust. Vanaf begin mei '21 is ze terug beschikbaar, hoewel er nu reeds erg veel data werden gereserveerd.


Beschikbaarheid: Volzet tot half september. Iets meer keuze in de periode 15/09-31/10, maar snel teruglopend. De beste periode voor de bloemenpracht in de akker is juni, juli en (afhankelijk van droogte) augustus. De meeste soorten trekvogels zie je dan weer in april/mei en augustus/september/oktober.