Oktober '20

In het onderstaande overzicht wordt teruggeblikt op een prachtige, diverse september, maar tegelijkertijd is oktober ook een maand waarin zich al een aantal patronen voor de komende winter-maanden beginnen af te tekenen. Hoe is de oogst bij Eiken en Beuken? Zijn er veel bessen in het noorden? Hoe verliep het broedseizoen bij noordelijke soorten als Grote Barmsijs, Keep, Pestvogel, Sijs enz....? Welke soorten passeren er in uitzonderlijke aantallen aan de zuidpunt van Zweden, bij Falsterbö? Het zijn allemaal factoren die mee gaan bepalen wat jullie de komende maanden te zien gaan krijgen bij bv. H1, H3, H7, H8 en H9.


Wie een fotohut wenst te reserveren gedurende de vogelrijke winterperiode doet er goed aan nu reeds een kijkje te nemen in de online agenda, want reeds vanaf de tweede helft van november loopt het aantal beschikbare dagen snel terug. Neem een kijkje op de afzonderlijke hut-pagina's om een idee te krijgen van de mogelijkheden en aarzel niet om contact op te nemen indien je nog vragen zou hebben. Hoewel een aantal hutten vanaf november tijdelijk de deuren sluiten tot het volgende voorjaar, zijn alle fotohutten die wél geopend blijven erg boeiend in deze periode.

September was een mooie maand. De 3 najaarsdoelsoorten (IJsvogel - Grote Gele Kwikstaart - Waterral) lieten zich veelvuldig zien aan bijna alle bezoekers. Sperwers waren eveneens erg vaak aanwezig, soms weliswaar met de nodige verstoring tot gevolg. In de laatste 10 dagen van de maand sloeg het weer helemaal om en kregen we vooral nat en winderig weer te verwerken. Welkom voor de natuur, maar uiteraard niet altijd even plezierig voor de fotografen die vaak erg hoog in de Iso's moesten gaan om scherpte te behouden. Toch gaf die omslag ook het sein voor de eerste oktober-trekkers zoals Koperwiek,Sijs en Kramsvogel.


Hoe zit het nu met de aanwezigheid van IJsvogels in de komende maanden? In tegenstelling tot andere locaties, komen ze bij H1 vooral voor tijdens (na)zomer, herfst en winter. De beste periode is met andere woorden nog niet zo lang bezig en de komende 6 maanden is er dagelijks steeds een hele grote kans om ze mooi (én langdurig) waar te nemen.


Belangrijk is echter dat je in deze grote hut niet enkel plaatsneemt aan de 'IJsvogel-zijde', maar vooral ook tijd spendeert aan de kleine poel én aan het moeras-luik (rechts bij binnenkomst). Je kan er verspreid over de dag soms veel soorten zien en tegelijk kan je in de gaten houden of de IJsvogels aan de grote poel langskomen. Andere te verwachten soorten voor de periode oktober/november zijn oa: Grote Gele Kwikstaart, Blauwe Reiger, Grote Zilverreiger, Kolgans, Grauwe Gans, Sperwer, Groene Specht, Boomkruiper, Koperwiek, Kramsvogel,  Waterhoen, Waterral, Wilde Eend, Krakeend, Wintertaling, Tjiftjaf, Groenling, Putter, Vink, Keep, Sijs, Grote Barmsijs, Rietgors e.v.a.


Beschikbaarheid: controleer steeds de online agenda. Tot en met de eerste 3 weken van december is quasi alles volzet, maar vanaf de Kerstvakantie is er wat meer keuze. Ook de agenda voor 2021 staat nu online.

DSC_6407-Edit
Fotohut_H1_20200929_PhilipN-13
20200923-DSC_1780_Luminar4-edit
gelekw
0V6A7724
2Y9A9632
Fotohut_H1_20200929_PhilipN-1
Fotohut_H1_20200929_PhilipN-5
waterralEricFeyen11000
631A5988M1A
0V6A7699
FT3Q1014
KramsvogelRené11250
DSC_7768
43046254_2284893508396255_7417931325086105600_o
Sijs GV-2928
IMG_6527M1A
naamloos-009bis
WaterralRené11250
AnouchkaSaerens_Hut 1_Oct19-13
AnouchkaSaerens_Hut 1_Oct19
IMG_3627
74604403_2448976402057522_548571661339721728_o
AS20171019-0362
_MG_9993-1
GroteGeleKwikErikR11000
ZanglijsterErikR21000
DSC_9728
Kalmthout-1
22218270_10154827940666674_7293340291715491168_o
IJsvogelDuikbeeldEllen
Fotohut_H1_20200929_PhilipN-4

Deze fotohut zal niet meer heropgestart worden! Ze zal worden vervangen door een nog te ontwerpen en aan te leggen nieuwe fotohut op een recent verworven terrein. De opening van deze nieuwe locatie zal plaatsvinden in het voorjaar van 2021. 

Rond begin september nam de soortenrijkdom reeds terug toe met aankomst en doortrek van soorten als Tapuit, Gekraagde en Zwarte Roodstaart, Paapje, zwaluwen, piepers, Gele Kwikstaart enz.... Toch bleef de diversiteit in die maand nog een heel eind onder die van het voorjaar en de zomermaanden. Ondertussen werden de omliggende maïs-percelen geoogst en keerde de openheid weer helemaal terug. De vogeltrek doet ondertussen de rest: de voorbije dagen werden opnieuw soorten als Keep (de eerste van het najaar), Koperwiek (eveneens de eerste), Torenvalk, Huiszwaluw (stilaan de laatsten), Graspieper, Veldleeuwerik, enz... waargenomen. 


Nog te verwachten in oktober/november: Kramsvogel, Beflijster, Grote Lijster, Sijs, (Grote) Barmsijs, Rietgors, mogelijk Geelgors, Putter, Sperwer, Buizerd, Boomklever, Grote + Middelste Bonte Specht, Ree, Appelvink e.v.a....


Beschikbaarheid: controleer steeds de online agenda. Oktober is volzet, maar vooral vanaf de tweede helft van november (een maand met veel aankomst van wintergasten!) is er wat meer keuze. Alle beschikbare data voor 2021 werden reeds toegevoegd, wie vooruit kan plannen doet er dus goed aan nu reeds enkele data voor 2021 te prikken.

V88A3810-Gekraagde-Roodstaart-kopie
xtraMNS_5976
Glenn hut 3 00001
KoekoekRickDKH311500
GroteGeleKwikJurgenH311500
xtraMNS_6072
MNS_5796
MNS_5851
MNS_5945
20092020_0629
Glenn hut 3 00010
xtraMNS_5969
YYRickDK11500
20092020_0107
20092020_0240 12.07.36
xtraMNS_6099
20092020_0540
Glenn hut 3 00008
MNS_5794
MNS_6035
Glenn hut 3 00014
20092020_0308
Glenn hut 3 00002

September heeft jaarlijks wel een verrassing in petto en deze keer waren het er meerdere: een Velduil verraste de aanwezige fotografen halfweg de maand met een plotse duikvlucht pal voor de fotohut en een IJsgors liet zich enkele dagen later wel schitterend fotograferen op enkele meters afstand! Opvallend was ook de frequente aanwezigheid van een koppel Torenvalken wat hopelijk volgend voorjaar tot een broedgeval kan gaan leiden. In de eerste helft van de maand was Blauwborst nog bijna dagelijks aanwezig, maar in de loop van de maand bleken de meeste dan toch vertrokken richting zuiden. Naarmate oktober naderde nam de kans op Graspieper, Grote Gele Kwikstaart en Veldleeuwerik duidelijk toe. Ook Rietgors en Waterral zijn weer  op post en op het einde van de maand arriveerden de eerste Waterpiepers, ook een soort die je niet of nauwelijks voor andere fotohutten zal aantreffen.


Naar verwachting wordt oktober erg goed voor soorten als Watersnip, Waterral, Blauwe Reiger, Waterhoen, Heggenmus, Zanglijster, Witte Kwikstaart, Grote Gele Kwikstaart, Witgat, Rietgors, Sperwer, Torenvalk, Buizerd, Veldleeuwerik, Graspieper, Waterpieper, Boomleeuwerik, Roodborsttapuit enz....Wellicht duiken ook in oktober wel enkele bijzonderheden op!


Beschikbaarheid: controleer steeds de online agenda. Volzet voor 2020. Vanaf begin november sluit deze hut de deuren tot volgend voorjaar. Alle beschikbare data voor 2021 werden reeds toegevoegd, wie vooruit kan plannen doet er dus goed aan nu reeds enkele data voor 2021 te prikken.

ijsgors portret Hut 6_20200921_Olaf Oudendijk
DSC_7736 bw
IMG_0423
watersnip15
Rietzanger1-2
_H3A6570
Blauwborst 2
fazant portret 1b
torenvalk1
_H3A6790
DSC_3589
kleinekarekiet2
rietgors
_N9A1304
_N9A1163
watersnip 1b
JurgenGeleKwikstaartH6
DSC_7390 bw
DSC_7836 bw
Ijsgors Hut 6_20200921_Olaf Oudendijk

Ook in september werden geregeld prachtige soorten als Havik, Zwarte Specht, Sperwer, Buizerd enz.... waargenomen en gefotografeerd. Net zoals vorig jaar kwam op het einde van de maand ook de Middelste Bonte Specht weer een kijkje nemen. Vorig jaar bleek dat de aanzet voor een bijna dagelijkse aanwezigheid in de winterperiode. Net als bij de andere bos-fotohutten (H8, H9) zorgde de vele regen op het einde van de maand voor een tijdelijke terugval in soortenrijkdom hoewel ook op dergelijke natte dagen soms één of meerdere doelsoorten voor de lens verschenen. Soorten typisch voor najaar en winter zoals Sijs, Keep en Koperwiek werden eveneens in die laatste week van september voor het eerst terug genoteerd. In het algemeen lijkt H7 ook stilaan evenveel kansen op de aanwezigheid van roofvogels te bieden als H8. Bij H7 ligt de nadruk dan eerder op Sperwer en (minder) Havik, terwijl H8 vooral erg goed is voor Buizerd en (iets minder) Havik.


Nu oktober gestart is, volgen al snel weer heel wat najaars- en wintergasten. Andere gefotografeerde soorten in september waren o.a. : Appelvink, Grote Bonte Specht, Bonte Vliegenvanger, Grauwe Vliegenvanger, Fitis, Boompieper, Kuifmees, Zwarte Mees, Vuurgoudhaan (slechts 1x), Zwartkop, Boomkruiper, Holenduif, Houtduif, Boomklever, (veel) Eekhoorns, Rosse Woelmuis e.a.


Beschikbaarheid: controleer steeds de online agenda. September en oktober zijn quasi volzet, vooral vanaf de tweede helft van november is er wat meer keuze. Alle beschikbare data voor 2021 werden reeds toegevoegd, wie vooruit kan plannen doet er dus goed aan nu reeds enkele data voor 2021 te prikken.

DSC_9066
660A7238
Hut7-1sep20-Guido Van den Troost  (11)
Hut7-1sep20-Guido Van den Troost  (25)
080A9151
Hut7-1sep20-Guido Van den Troost  (15)
DSC_7527
Sperwer
IMG_5338-1 tp
057A4567-9
057A4738-15
Hut7-1sep20-Guido Van den Troost  (4)
Hut7-1sep20-Guido Van den Troost  (17)
Hut7-1sep20-Guido Van den Troost  (22)
057A4202-1
057A4317-4
DSC_9343
DSC_7954
IMG_5387-1 tp
Grauwe-vl
DSC_8596
057A4493-6
080A8796
080A9190-DeNoiseAI-denoisekopie
080A9907

De eerste 3 weken van september verliepen alweer kurkdroog waarna in de laatste week eindelijk de broodnodige, verlossende regenval volgde. Er was dus nogal wat verschil in activiteit van zangvogels ten gevolge deze grote tegenstelling. De roofvogels bleven echter constant aanwezig en vooral Buizerd en Havik stalen daarbij vaak de show. Zwarte Specht was vaak tergend dichtbij en luid roepend aanwezig, maar liet zich in tegenstelling tot bij H7 helaas niet zien.


Overige soorten die in september werden gefotografeerd zijn o.a. : Middelste + Grote Bonte Specht, Vink, Appelvink, Goudvink, Gekraagde Roodstaart, Bonte en Grauwe Vliegenvanger, Kuifmees, Boomkruiper, Boomklever, Fitis, Boompieper, Tjiftjaf enz...


Oktober is traditioneel nog een goede maand voor Zwarte Spechten, terwijl ook de jonge Haviken dan frequent op de setting zouden kunnen verschijnen. Indien we enkele zonnige, schrale dagen met oostenwind mogen gaan beleven, dan kan H8 in die periode schitterende dagen opleveren. Vanaf de tweede helft van oktober volgen dan nog meer najaars- en wintergasten als Middelste Bonte Specht, Grote Gele Kwikstaart, Koperwiek, Sijs, Keep enz...


Beschikbaarheid: controleer steeds de online agenda. Oktober en november zijn volzet, maar vanaf december is er iets meer keuze. Alle beschikbare data voor 2021 werden reeds toegevoegd, wie vooruit kan plannen doet er dus goed aan nu reeds enkele data voor 2021 te prikken.

DSC_2491
DSC_0719
DSC_2054
IMG_4944-dc
DSC_2190
DSC_6997 bw
DSC_6376 bw
IMG_5234-dc
DSC_0810
DSC_7023 bw
1B2A2717-2
057A5899-7
DSC_0381
DSC06676
DSC_0637
DSC_2181
DSC_6344 bw
DSC_2281
DSC_6507 bw
DSC_6472 bw
DSC_0819
DSC_6730 bw
7CA09510-F7B6-48F1-9703-FA68DD0DCC8B
AnouchkaSaerens_Hut 8_Sept20-10
DSC_1459
DSC_0837
DSC_2096
DSC_0844
DSC_2337JVDMeulen
D98EB2ED-E8F6-42B9-96B7-E32744473CB4
DSC_0582
20200927-DSC00157

In september vonden voor het eerst sinds de start van de Corona-crisis weer enkele workshops plaats. Het was meteen goed raak met soorten als Middelste Bonte Specht, Groene Specht, Vuurgoudhaan, Zwartkop, Sijs, Grote Gele Kwikstaart, IJsvogel (1x), Sperwer, Tjiftjaf, Zwarte Mees, Kuifmees, Zanglijster, Boomkruiper, Boomklever, vele Eekhoorns, enz... Ook hier worden de komende weken en maanden heel wat doortrekkers en wintergasten verwacht: Koperwiek, Kramsvogel, Goudhaan, Sijs, Keep, Putter e.d. zijn typisch soorten die pas vanaf oktober echt in grotere aantallen aankomen. Ook het aantal IJsvogel-bezoekjes zou in de loop van oktober nog flink kunnen gaan toenemen.


Beschikbaarheid: controleer steeds de online agenda. In het najaar (bijna volzet nu) kunnen de workshops weer gewoon plaatsvinden en dan meteen in een erg soortenrijke periode! Vooral vanaf december zijn er nog enkele mogelijkheden, maar meer vanaf januari volgend jaar. Wees er tijdig bij, de dagen waarop workshops kunnen georganiseerd worden zijn beperkt!

YYJoMaes11500
DSC_0301
naamloos-45
DSC_9980
Bert Blauwens hut 9 14092020 (7)
ZwartkopWijfjeJoMaes11500
naamloos-64
GoudhaanHansCornet21600
_DSC9400
_DSC9413
DSC_0224
KeepHansCornet11600
_DSC5522
naamloos-89
KoperwiekHansCornet11600
DSC_9640
_DSC9484
500_0341
DSC_0197
DSC_9684
DSC_0402
GoudhaanHansCornet11600
ZwarteMeesHansCornet11600
BoomkruiperHansCornet11600
DSC_0364

In de eerste week van september werden nog enkele Draaihalzen gefotografeerd, maar daarna werd deze topper niet meer waargenomen....de meesten vertrekken al vrij snel naar het zuiden. Wel de hele maand september aanwezig waren een of meerdere Gekraagde Roodstaarten. Zij kregen naar het einde van de maand toe steeds vaker het gezelschap van Zanglijster, Koperwiek en Zwartkop. Soorten als Grasmus, Tuinfluiter, Sprinkhaanzanger, Kleine Karekiet, Braamsluiper enz...kenden hun piek dan weer vooral in het begin van de maand. September was opnieuw erg goed voor Sperwers bij deze hut,maar ook Buizerd (3x) en zelfs Havik (1x) en Boomvalk (1x) werden waargenomen en gefotografeerd.


Een greep uit de verder nog waargenomen en gefotografeerde soorten in september: Groene Specht, Grote Bonte Specht, Putter, Grasmus, Tjiftjaf, Fitis, Staartmees, Roodborsttapuit, Gaai, Holenduif e.v.a. Ook andere soorten als Ree, Haas en Konijn passeerden nog geregeld de revue.


Beschikbaarheid: controleer steeds de online agenda. Volzet voor 2020. Vanaf begin november sluit deze hut de deuren tot volgend voorjaar. Alle beschikbare data voor 2021 werden reeds toegevoegd, wie vooruit kan plannen doet er dus goed aan nu reeds enkele data voor 2021 te prikken.

GRH10Luc11500
2Y9A9583
10_H10_MB_Buizerd
SperwerMarcFasolH111500
5_H10_MB_Fitis
4_H10_MB_Gekraagde Roodstaart
44362703_1203280709820745_7874700843612635136_o
IMG_0666kopie
GoudhaanLucHut10
1_H10_MB_Houtduif
DSC_7992 BWkopie
13_H10_MB_Zwartkop
UitzichtLucHut10
14_H10_MB_Roodborst
6_H10_MB_Heggenmus
7_H10_MB_Kleine Karekiet