Terugblik 2021: een topjaar ondanks de vele regen...

In bijna elke nieuwsbrief werd het wel vermeld: alle maanden van 2021 waren natter dan die in 2020. Meer nog, de zomer was zelfs de natste sinds de start van de metingen en op een jaar tijd werd in onze regio bijna 1250 liter neerslag afgetapt... Al die regen heeft de vogels niet tegengehouden gelukkig en er waren heel wat hoogtepunten te noteren. Hieronder plaats ik een overzicht van enkele bijzondere soorten, mooie beelden en gebeurtenissen van 2021.

Januari '22

Het wordt een beetje eentonig, maar ook de voorbije december-maand was er weer een hele natte. Enkele koude nachten werden gevolgd door een zeldzame, zonnige dag met aanvriezende ochtendnevel en dat leverde dan steeds hele mooie beelden op. Op de vogels hadden de weersomstandigheden weinig effect: alle in de winter geopende fotohutten deden het erg goed met opmerkelijk veel bezoekjes van roofvogels en steeds grote aantallen vogels op de voederplaatsen. In december vestigde zich een Wolf in de bossen rond H3 en H8 en die is nog steeds aanwezig, al zijn de waarnemingen ervan voorlopig erg beperkt.


Hoe vordert SilvesterLodge?


Het doet me veel plezier vast te stellen dat jullie erg positief staan tegenover m'n nieuwe project; op korte tijd liep de agenda voor mei en juni volgend jaar al helemaal vol. Dat is een extra motivering om hier werkelijk alles uit de kast te halen om het bezoekende natuurfotografen of 'gewone' natuurliefhebbers helemaal naar de zin te maken. Ook in december werd hard gewerkt aan de aanplant van 100'en inheemse planten en struiken. Daar waar de zieke Sparren werden geruimd, werd gestart met de aanplant van Zomereik, Berk en Lijsterbes. De drinkpoel (10.000l!) is aangelegd en ook de filter is al volop in werking om deze steeds kristalhelder te kunnen houden. Binnenkort volgt er weer een nieuwe serie beelden van de vorderingen, maar hieronder krijg je alvast een idee van het wijdse zicht vanop het pas aangelegde terras achteraan het huisje! Alle info op: www.silvesterlodge.be

Hut 1


Ondanks de steeds hoge soortenrijkdom en de grote aantallen vogels, bleven de IJsvogels ook in december nagenoeg afwezig. In januari is heel recent een jonge IJsvogel waargenomen, maar bij gebrek aan concurrentie van soortgenoten heeft die nu een erg groot territorium ter beschikking. Het is dus zeker niet onmogelijk dat hij passeert, maar het is voorlopig zeker geen top-winter voor de soort. De poel zelf is in uitstekende doen: het water is erg helder, zuurstofplanten groeien er volop en het krioelt er van de kleine visjes (die ik deels heb uitgezet in de grote én kleine poel ipv de klassieke duiksetting). Winterse doelsoorten als Waterral en Grote Gele Kwikstaarten zijn er wel degelijk en laten zich nog steeds erg fraai fotograferen. Maar er is natuurlijk meer: de kansen op ganzen-soorten achteraan, maar ook mooie en fotogenieke soorten als Putter, Groenling, Keep, Koperwiek, Kramsvogel, Blauwe Reiger, Sijs, Rietgors, Groene Specht en vele andere werden de voorbije maand frequent waargenomen.


Doelsoorten winterperiode: IJsvogel, Waterral, Grote Gele Kwikstaart, Koperwiek, Kramsvogel, Groene Specht, Blauwe Reiger, Sijs, Putter, Rietgors, Boomklever, Boomkruiper, Tjiftjaf, Holenduif, Keep, Zanglijster, (Grote en/of Kleine) Barmsijs enz....


Beschikbaarheid: Controleer steeds de online agenda. Quasi volzet tot half mei, daarna iets meer mogelijkheden.

Hut 2


In december werd de evolutie die in november al was ingezet nog verder bevestigd: steeds meer vogels bezoeken de voederplaats en dat zorgt in toenemende mate voor Sperwer-aanvallen en hele mooie beelden daarvan! Ook Buizerd en Havik lieten zich frequent zien terwijl de hele maand Zwarte Specht in het omliggende bos aanwezig was. Die laatste liet zich wat minder vaak zien, maar de balts-roepjes op zonnige dagen maakten duidelijk dat ze hier ook in 2022 een territorium gaan houden. Dat ziet er dus goed uit! Wintergasten zoals Keep, Koperwiek, Sijs, Vuurgoudhaan en Middelste Bonte Specht lieten zich af en toe zien, maar nog niet in de aantallen die ik verwacht. Dagelijks werden uiteraard ook tal van 'gewone' bosvogelsoorten waargenomen met daarbij een opvallende aanwezigheid van Zwarte Mees en Kuifmees.


Doelsoorten winterperiode: Havik, Zwarte Specht, Sperwer, Buizerd, Goudhaan, Vuurgoudhaan, Zwarte Mees, Kuifmees, Keep, Zanglijster, Koperwiek, Kramsvogel, Sijs, Barmsijs, Gaai, Grote Gele Kwikstaart, Grote Bonte Specht, Boomklever, Boomkruiper, Eekhoorn, Rosse Woelmuis, Ree.


Beschikbaarheid: Controleer steeds de online agenda. Nog voldoende keuze vanaf  de tweede januari-helft. Vraag naar de beschikbare warmte-zooltjes voor je schoenen als je dat zou willen (2,5€/paar). 

Hut 3


Na de waarneming van een Wolf op 7 december stonden de verwachtingen van de bezoekers strak gespannen uiteraard! Hoewel de Wolf gewoon aanwezig bleef en stilaan een vast patroon ontwikkelde, keerde hij helaas steeds vroeger na z'n nachtelijke rooftochten terug naar het aangrenzende bos. Eén waarnemer kreeg hem/haar te zien toen die me stond op te wachten voor z'n sessie in H8 die hier ook niet zo veraf is gelegen. Hopelijk lukt het in januari wel een keer, als de Wolf aanwezig blijft - en dat lijkt er nu steeds meer op - komt dat ongetwijfeld een keer goed. Maar goed, H3 is uiteraard gebouwd voor vogelfotografie en die waren er wel volop met vaak hele mooie waarnemingen van leuke soorten als Grote Gele Kwikstaart, Sijs, Keep (dagelijks), Sperwer, Buizerd, Torenvalk, Graspieper, Middelste Bonte Specht, Koperwiek, Kramsvogel, Putter, Rietgors en vele andere...


Doelsoorten winterperiode: Buizerd, Sperwer, Torenvalk, Grote Gele Kwikstaart, Keep, Appelvink, Sijs, Gaai, Groenling, Putter, Ringmus, Staartmees, Tjiftjaf, Boomklever, Boomkruiper, Groene Specht, Kramsvogel, Koperwiek, Zwarte Specht, Middelste Bonte Specht, Graspieper, Geelgors, Rietgors, Blauwe Reiger, IJsvogel, Ree, Haas, Konijn e.v.a.


Beschikbaarheid: Controleer steeds de online agenda. Nog enige keuze op weekdagen in januari maar meer mogelijkheden vanaf februari. Vraag naar het gebruik van de kachel en/of warmte-zooltjes indien gewenst!

Hut 7


Hut 7 staat eigenlijk al het hele jaar garant voor veel vogels, een mooie diversiteit, kans op roofvogels en dat alles bij mooie achtergronden en - voor een in het bos gelegen fotohut - behoorlijk goede lichtomstandigheden. December vormde daarop ondanks alweer veel neerslag geen uitzondering en de recente beelden hieronder spreken dan ook voor zich! Zoals bij de meeste in het bos gelegen hutten bestaat de 'bulk' van de aanwezige soorten en aantallen uiteraard uit de meer klassieke bosvogelsoorten, maar doordat die bij H7 in dermate grote aantallen voorkomen, lokken ze ook heel wat andere soorten op het toneel. Sijs, Koperwiek en Zwarte Specht waren opnieuw tamelijk frequent waarneembaar en er werden ook weer fraaie beelden gemaakt van Sperwer, Havik, Buizerd, Zwarte Mees, Kuifmees, Zanglijster, Grote Gele Kwikstaart, e.v.a. Ook Eekhoorns waren weer min of meer vaste gasten. Een hoofdrol was ook in december weggelegd voor de Vuurgoudhaantjes!


Doelsoorten winterperiode: Havik, Zwarte Specht, Sperwer, Buizerd, Goudhaan, Vuurgoudhaan, Zwarte Mees, Kuifmees, Keep, Zanglijster, Koperwiek, Kramsvogel, Sijs, Barmsijs, Appelvink (vanaf februari opnieuw aanwezig), Gaai, Grote Gele Kwikstaart, Grote Bonte Specht, Boomklever, Boomkruiper, Eekhoorn, Rosse Woelmuis, Ree.


Beschikbaarheid: Controleer steeds de online agenda. Nog voldoende keuze vanaf de tweede helft van januari, maar vooral vanaf februari. Vraag naar de beschikbare warmte-zooltjes voor je schoenen als je dat zou willen (2,5€/paar).

Hut 8


December was - ik val in herhaling- alweer een topmaand voor H8....en eigenlijk is dat al het hele jaar zo! Na de heraanleg van deze fotohut en de toestemming om wat meer openheid te creëren, werden hier al schitterende waarnemingen gedaan. Denk aan de Bosuilen in mei/juni, de jonge Vosjes in juni/juli, vele Reeën het hele jaar door en natuurlijk -last but not least- de immer trouw aanwezige roofvogelsoorten. In december was Havik opvallend vaak aanwezig en passeerden ook weer geregeld o.a. Zwarte Specht, Reebok en Zwarte Mees en Kuifmees. Kortom, H8 presteerde op niveau zoals steeds. Voor alle duidelijkheid: ook H8 kent natuurlijk wel eens een mindere dag, maar ik hoop dat het ondertussen voor iedereen duidelijk is dat dat nu eenmaal onlosmakelijk verbonden is met hutfotografie...


Doelsoorten winterperiode: Havik, Zwarte Specht, Middelste Bonte Specht, Sperwer, Buizerd, Goudhaan, Vuurgoudhaan, Zwarte Mees, Kuifmees, Keep, Zanglijster, Koperwiek, Kramsvogel, Sijs, Barmsijs, Kruisbek, Appelvink, Gaai, Grote Gele Kwikstaart, Grote Bonte Specht, Boomklever, Boomkruiper, Eekhoorn, Rosse Woelmuis, Ree.


Beschikbaarheid: Controleer steeds de online agenda. Nog enkele data in januari, maar meer keuze vanaf februari. Vraag naar de beschikbare warmte-zooltjes voor je schoenen als je dat zou willen (2,5€/paar).

Hut 9


Privé-workshops blijven nog steeds gewoon mogelijk....en ook in december kon ik heel wat enthousiaste deelnemers blij maken met de soortenrijkdom en bewerkings- en instellingen-tips. De beelden hieronder spreken voor zich: de soorten, de setting en het licht waren zelfs in de voorbije regenachtige maand fraai. 


Doelsoorten winterperiode: Middelste Bonte Specht, Sperwer, Buizerd, Goudhaan, Vuurgoudhaan, Zwarte Mees, Kuifmees, Keep, Zanglijster, Koperwiek, Kramsvogel, Sijs, Barmsijs, Kruisbek, Appelvink, Gaai, Grote Gele Kwikstaart, Grote Bonte Specht, Boomklever, Boomkruiper, IJsvogel, Eekhoorn, Rosse Woelmuis, Ree.


Beschikbaarheid: Controleer steeds de online agenda. Volzet in januari, nog enkele mogelijkheden in februari en iets meer keuze vanaf maart '22.

Franse fotohutten


Hoewel ook in 2021 het corona-verhaal het reizen nog heeft bemoeilijkt, vinden toch steeds meer fotografen hun weg naar de mooie Aude-regio. De beelden die binnen komen, zijn schitterend! Net als in Kalmthout is de ene dag al beter dan de andere en ook in Frankrijk zijn de soorten soms onvoorspelbaar, maar iedereen keert huiswaarts met minstens de nodige schitterende beelden en/of soorten op de geheugenkaarten. 


Wie vooruit wil plannen voor 2022 of reeds de komende maanden winterse sfeerbeelden en topsoorten wil gaan fotograferen, kan nu reeds zijn/haar gewenste data + het aantal personen aan me doormailen.