Juli '20

De echte zomermaanden zijn nu begonnen en vele jonge vogels hebben al het nest verlaten hoewel voor enkele late soorten (bv. Huiszwaluw, Bosrietzanger, Spotvogel, Grauwe Klauwier, Wespendief enz...) het broedseizoen nog volop aan de gang is. Die vele jonge vogels zorgen voor een verder toenemende drukte bij de drinkpoelen in droge periodes. Juli ging hier weliswaar erg nat van start, maar de verschillende weermodellen tonen duidelijk een snelle terugkeer van het zomerse en vooral droge weer. Na 15/07 mogen jullie alweer extra soorten verwachten die vanuit noordelijke en oostelijke broedgebieden gaan doortrekken. In deze nieuwsbrief blik ik dan ook al eens vooruit naar september/oktober want dat zijn jaarlijks dé maanden met de potentieel langste soortenlijstjes per dag. Ik ben dus weer erg benieuwd welke verrassingen dat zal gaan opleveren!


Hieronder volgt een overzicht van wat de voorbije weken werd gefotografeerd bij de verschillende fotohutten. Tevens worden beelden toegevoegd van wat de voorbije jaren brachten in juli en augustus. Omwille van de vakantie-periode zullen de resultaten van de maand- én jaarwedstrijd wat langer op zich laten wachten, maar in de tweede helft van juli volgen dan de resultaten!

In juli komt er snel verandering in de soortensamenstelling op deze locatie. Eind juni werden al frequent jonge IJsvogels waargenomen en in de eerste juli-helft start ik naar jaarlijkse gewoonte met de voorbereidingen van de duik-setting. De voorbije jaren was juli ook een goede maand voor Grote Gele Kwikstaarten. Maar ook soorten als Koekoek, Bosrietzanger, Kleine Karekiet en Spotvogel zijn dan nog steeds op het terrein aanwezig. De Cetti's Zanger is ook nog steeds aanwezig, maar roept nu duidelijk minder frequent. Andere te verwachten soorten voor de periode juli/augustus zijn oa: Kleine Karekiet, Gekraagde Roodstaart, Blauwe Reiger, Rietgors, Grasmus, Tuinfluiter, Snor, Sperwer, Groene Specht, Boomkruiper, Blauwborst, Waterhoen, Waterral (vanaf tweede helft augustus), Wilde Eend, Krakeend, Wintertaling, Tjiftjaf, Fitis, Groenling, Putter, Vink, e.v.a.

De bijgaande reeks beelden toont o.a. hoe de situatie er nu is, na de natuurinrichting die plaatsvond net aan het begin van de lockdown, halverwege maart. De rust heeft het terrein en de vogelsoorten deugd gedaan en ik denk er dan ook aan om deze locatie vanaf nu jaarlijks af te sluiten in april en mei.


Beschikbaarheid: controleer steeds de online agenda. Juli en augustus zijn volzet en ook september bijna, maar vanaf de oktober is er wat meer keuze.

FT3Q9364bb kopie
jm Bird in the pond K92840
B20A6670
ARB_5366klein
ARB_5006klein
ARB_5745klein
ARB_5536klein
DSC_5384
ARB_5524klein
ARB_5491klein
ARB_5295klein
GS2LucVDE11500
IJsvogelVluchtLeon11500
DSC_5034 (2)
DSC_5369 (2)
DSC_5152 (2)

Deze fotohut zal mogelijk na de Corona-lockdown niet meer heropgestart worden! Voorlopig werd afgesproken om de fotografie uit te stellen tot ten minste half september. Indien ze niet meer kan heropenen, zal deze hut worden vervangen door een nog te ontwerpen en aan te leggen nieuwe fotohut op een recent verworven terrein. In dat geval wordt het een (her)opening in het voorjaar van 2021.

Ook in juni scoorde Hut 3 erg goed en werden niet alleen mooie soortenlijsten genoteerd, maar ook prachtige beelden gemaakt! Dé verrassing was ongetwijfeld de erg frequente aanwezigheid van Wespendief. Een koppel heeft een nest gemaakt op wandelafstand van de fotohut en dat verklaart meteen waarom! Iedereen die hier in juli en augustus komt fotograferen dient erg goed uit te kijken naar deze topsoort. Vaak foerageren ze langs de slootkanten op zoek naar wespennesten. Overige soorten die heel vaak gezien werden zijn oa Appelvink, Putter, Groenling, Zwarte Roodstaart, Witte Kwikstaart, Roodborsttapuit, Boompieper, Graspieper, Grauwe Vliegenvanger, Boomklever, Spreeuw, Groene Specht, Grote Bonte Specht, Middelste Bonte Specht (2x), Sperwer enz... Ook een topper was de Zomertortel die hier even kwam drinken: deze prachtige duivensoort is nagenoeg uitgestorven als broedvogel in de regio en haar aanwezigheid hier bevestigt nog eens de vele mogelijkheden van deze locatie.


Beschikbaarheid: controleer steeds de online agenda. Juli en augustus zijn volzet, vooral vanaf de tweede helft van september is er wat meer keuze.

1DX2-0-1769
H3_MB_Groene Specht
WespendiefH3Femke11500
IMG_1417-dc
DSC_0160
corine vanderhelstraeten hut 3 (9)
J10A7924
6K0A2573M2
IMG_1782-dc
H3_MB_Zwarte roodstaart
3F0FA3A9-9A27-4D96-B123-42855B83329F
corine vanderhelstraeten hut 3 (4)
H3_MB_Roodborsttapuit1_juveniel
H3_MB_Putter_1

Steenuil

Er diende wat geïmproviseerd te worden aangezien de Steenuilen zich niet wilden tonen op één van de voorziene locaties. Gelukkig was er nog een plan B én bleek de setting daar ook uitzonderlijk mooi uit te groeien met oa erg veel bloeiende Korenbloemen en Klaprozen. Omwille van de nog steeds geldende corona-maatregelen werd vooral gefotografeerd vanuit 1-persoons schuiltentjes. De resulterende foto's waren schitterend en ik durf dan ook te stellen dat dit uiteindelijk één van de beste Steenuil-seizoenen was sinds de start van de hutfotografie in Kalmthout in 2013. De 'bijvangsten' droegen zeker bij tot de kwaliteit van de beelden: Blauwborst, Putter, Witte Kwikstaart en Grote Bonte Specht waagden zich eveneens vaak op de setting. Voor één van de jonge Blauwborsten liep dat zelfs fataal af....bijzondere beelden!


Beschikbaarheid: Volzet voor 2020, maar je kan je nu reeds opgeven voor 2021! Stuur me gewoon een mailtje met je voorkeursdatum (tussen 01/06 en 10/07)

HommelMetSteenuil-2
SteenuilMetBlauwborstMarc11500
2.3
101545594_10213487050130179_2574722186874978304_o
SteenuilVliegbeeldenJuni20Hans11500
AnouchkaSaerens_Hut4_Mei20-5
DSC_2621
steenuil vliegend 3b
ERU202006015-7
IMGL8417
_DSC5585
steenuil en spechtje jpg
SteenuilMetBlauwborst11500
JVR_200621_8778

Juni stond bij Hut 6 vooral in het teken van de Steenuilen, maar toch ook van de nog talrijk aanwezige lokale broedvogels zoals Blauwborst, Kneu, Putter, Blauwe Reiger, Scholekster, Kievit, Waterhoen, Kleine Karekiet, Heggenmus, Zanglijster, Grasmus, Witte Kwikstaart, Gele Kwikstaart, Boerenzwaluw, Huiszwaluw enz... De eerste tekenen van doortrek waren oa de aanwezigheid van Witgat, Grote Gele Kwikstaart en Regenwulp. Zodra juli wat verder gevorderd zal zijn wordt dan een heel pak andere soorten verwacht waaronder, naast de lokale soorten ook Snor, Grote Karekiet, Sprinkhaanzanger, Bosrietzanger, Rietgors, Groenpootruiter, Watersnip, Sperwer, Toranvalk, Buizerd, Paapje, Tapuit, Regenwulp, enz....


Beschikbaarheid: controleer steeds de online agenda. Juli en augustus zijn volzet, vooral vanaf de tweede helft van september is er wat meer keuze.

BlauwborstH6MarinW11800
DSC_8864 bw
Chardonneret 2
FMF_8971witgatje
BlauwborstMFasolPoppies
DSC02157a
FMF_9616Kievitjuveniel
TorenvalkLuc11500
FMF_9641zanglijster
DSC_0117 bw
FMF_9371-2blauwereiger1 72 dpi
DSC_0685 bw
6K0A2481M2
FMF_8658 - Grasmus
DSC_0116 bw
FMF_9036nietzeker
IMG_5471M
DSC02195a
DSC02163a (1)
TjiftjafPatris11500

De soortenrijkdom ging hier verder op het goeie ritme van de maand mei. De regenval na de eerste juni-week temperde tijdelijk de soortenlijstjes een beetje, maar in de tweede helft van de maand kwamen die toch alweer behoorlijk hoog uit en werden opnieuw erg mooie soorten waargenomen. Hut 7 stelt eigenlijk zelden of nooit teleur en wanneer dat een zeldzame keer wel eens gebeurt, is de verklaring bijna steeds het al dan niet tijdelijke natte weer. Bijzonderheden waren oa Fluiter (wordt zelden waargenomen voor een fotohut) en opnieuw behoorlijk frequent Zwarte Specht, Havik en Buizerd. Andere gefotografeerde soorten waren oa: Appelvink, Goudvink, Grote Bonte Specht, Bonte Vliegenvanger, Grauwe Vliegenvanger, Kruisbek, Fitis, Boompieper, Kuifmees, Zwarte Mees, Goudhaan, Zwartkop, Boomkruiper, Holenduif, Houtduif, Boomklever, Eekhoorns, Rosse Woelmuis, Ree, Sijs, Grote Gele Kwikstaart en op het einde van de maand zelfs een jonge IJsvogel!


Beschikbaarheid: controleer steeds de online agenda. Juli en augustus zijn volzet, vooral vanaf de tweede helft van september is er wat meer keuze.

00130_WJR_7476-a
20200607-13-PATRICK VAN VUGT
8527B78B-73A2-4997-96C8-D6658DA90AD2
Schermafbeelding 2020-06-26 om 16.41.00
00130_WJR_7139-a
00130_WJR_7394-a
057A8148-12
057A8293-14
057A7826-1
00130_WJR_6529-a
057A8213-13
20200607-19-PATRICK VAN VUGT
057A8026-6
00130_WJR_6628-a

Net zoals bij Hut 7 zorgde de droogte ook hier weer voor soortenrijke dagen, uiteraard wel eens afgewisseld met een mindere dag zoals dat overal kan voorkomen. De soortendiversiteit is er gelijkend aan Hut 7, maar voorlopig lijkt Gekraagde Roodstaart zich toch vooral bij H8 te vertonen, terwijl Havik vooral bij H7 opduikt. Dat kan uiteraard allemaal snel veranderen want ook bij H8 bevindt zich erg dichtbij een Havik-nest. Erg frequent werden soorten als Appelvink, Goudvink, Buizerd, Bonte Vliegenvanger, Grauwe Vliegenvanger, Kuifmees, Goudhaan, Zwarte Mees, Boomkruiper, Boompieper, Fitis, Tjiftjaf, Zwartkop e.v.a. waargenomen. Ook Kruisbek is aanwezig in het bos en liet zich toch weer af en toe bewonderen tijdens korte drink-pauzes. Bijzonder was het tamelijk frequente bezoek van Vos, althans voor wie lang genoeg bleef zitten, want meestal kwam die pas na 18.00h. Een drinkende Ree en een bezoek van zowel Kleine Bonte Specht als Middelste Bonte Specht is ook zeker het vermelden waard. De Buizerds brachten vanaf eind juni hun jongen (2) mee naar de setting.


Beschikbaarheid: controleer steeds de online agenda. juli en augustus zijn volzet, vooral vanaf de tweede helft van september is er wat meer keuze.

Kleine bonte specht
HI3A0348
Glenn018JC11250
regard de la foret
Schermafbeelding 2020-06-20 om 15.59.02
HI3A0727
Eekhoorn 1
HI3A0610
Gekraagde roodstaart
MNS_5155_badende buizerd
HI3A0751a
Glenn009JC11250
HI3A0200a
HI3A0085
Kuifmees 2
HI3A0416
Glenn008JC11250
Glenn007JC11250

Voorlopig kunnen de workshops in H9 - gezien de nog steeds geldende Corona-veiligheidsmaatregelen - nog niet plaatsvinden. Dat is jammer want uiteraard zorgt de droogte ook op deze locatie voor erg mooie, diverse dagen.


Beschikbaarheid: controleer steeds de online agenda. Vanaf september zullen de workshops naar verwachting weer kunnen doorgaan en dan meteen in een erg soortenrijke periode!

In juni kwam de bloemenpracht bij Hut 10 meer en meer tot uiting. De regenval heeft daarbij zeker geholpen en door de forse regenval op 01/07 (40l/m2!) is het behoud van die kleurenpracht alvast de hele maand juli verzekerd. De aanwezige vogelsoorten bleven niet achter en de combinatie van mooie soorten in een kleurrijk decor leverde heel wat schitterende beelden op. Vermeldenswaardig was zeker het bezoek van Kleine Bonte Specht (nieuw voor H10!). Ook Groene Specht liet zich enkele malen prachtig zien en verder was het een komen en gaan van oa. Grasmus, Spotvogel, Kneu, Putter, Zwartkop, Koolmees, Pimpelmees, Zanglijster, Roodborsttapuit, Konijn, Ree (slechts sporadisch aanwezig in juni), Heggenmus, Roodborst, Tjiftjaf, Fitis, Gaai, Vink, Patrijs (slechts 2x), enz....


Beschikbaarheid: controleer steeds de online agenda. In de soortenrijke periode van de najaarstrek (september en oktober) zijn er nog heel wat mogelijkheden.

A0CF65A1-B5A7-42EB-AF67-A50343A8543D
GroeneSpechtMan11500
DSC_17
CD017206_spotvogel_crop2000pix
105972209_10213623452980165_98917341637846120_o
JuvenieleKneuMetMan11500
CD017154_kneujongen_2000pix
DSC_3981R
DC132735_koolmees_2000pix
1_H10__0668
DC132794_houtduif_2000pix
DC133399_zanglijster_2000pix
PutterLucVDEnde11500
DC134351_merel_2000pix
DSC_3448R
DC134060_kneutjes_crop169_2000pix
CD017329_roodborsttapuit_2000pix