November '21

Het drogere en zonnige intermezzo van september was helaas van korte duur. In oktober gingen de hemelsluizen weer helemaal open met op het einde van de maand zomaar even een totaalsom van 157l/m2! Nu reeds is 2021 bijna 200l 'natter' dan 2020 in zijn geheel.....Het goede nieuws is echter dat de regen -in tegenstelling tot lente- en zomermaanden- de vogels niet langer weghoudt van de drinkpoelen en voederplaatsen. Water is er nu overal voldoende en dat blijft ook zo, maar de voedselvoorraden lopen stilaan terug en ook de grote aantallen wintergasten die in oktober arriveerden hebben grote honger....Kortom, de komende periode zijn de weersomstandigheden van ondergeschikt belang. Ik moet er nu vooral voor zorgen dat het voer bij de fotohutten dagelijks goed gedoseerd wordt aangeboden en dan komen de grote aantallen (met steeds kans op bijzonderheden) vanzelf!


Beschikbaarheden najaar en winter/vragen


Controleer steeds de online hutagenda! Oktober was nog een topmaand voor doortrekkende soorten, maar vanaf november komt de nadruk nagenoeg volledig te liggen op de wintergasten en standvogels. Zoals eerder reeds verklaard, verwacht ik een hele goede winter voor o.a. de in het bos gelegen hutten. Naar verwachting zullen de aantallen vogels er een veelvoud zijn van de vorige winterperiode (toen er wél volop voedsel aanwezig was in het bos door het zogenaamde 'mastjaar').


Alle hutten die per dag worden vrijgegeven in de agenda zijn kansrijk. Heb je nog vragen mbt bepaalde doelsoorten, bekijk dan zeker even de Hutinfo op deze website, maar aarzel niet om contact op te nemen via e-mail als je het antwoord op je vragen niet zou vinden op de website zelf.


Ken je de SilvesterLodge al?


Bijzonder nieuws dat al aan bod kwam in een aparte mailing en via sociale media: vanaf mei '22 kan je in Kalmthout ook terecht in een eigen vakantiehuis, uiteraard mét foto-locatie. Je leest er alles over op de website van dit project. Misschien kunnen we ook jouw volgend jaar verwelkomen voor een mooie weekend of mid-week op dit private natuurterrein van bijna een halve hectare groot?

Alle info op: www.silvesterlodge.be

Hut 1


Ook in oktober bleven de IJsvogels grotendeels afwezig ondanks een lichte toename in de waarnemingen elders in onze omgeving. De grote verliezen van de vorstperiode in februari '21 zijn duidelijk nog niet goedgemaakt en het uitzonderlijk natte broedseizoen heeft de soort ook geen deugd gedaan. Toch gaan hier de komende tijd ongetwijfeld jonge IJsvogels langskomen en vroeg of laat neemt eentje of meerdere de plek dan in als vast winterterritorium. De poel zelf is in uitstekende doen: het water is erg helder, zuurtsofplanten groeien er volop en het krioelt er van de kleine visjes. Winterse doelsoorten als Waterral en Grote Gele Kwikstaarten arriveerden wél netjes op tijd en laten zich nog steeds erg fraai fotograferen.


Doelsoorten winterperiode: IJsvogel, Waterral, Grote Gele Kwikstaart, Koperwiek, Kramsvogel, Groene Specht, Blauwe Reiger, Sijs, Putter, Rietgors, Boomklever, Boomkruiper, Tjiftjaf, Holenduif, Keep, Zanglijster, (Grote en/of Kleine) Barmsijs enz....


Beschikbaarheid: Controleer steeds de online agenda. Quasi volzet tot eind maart, daarna meer mogelijkheden.

Hut 2


Oktober was opnieuw een bijzonder natte maand (>150l regen!) in een uitzonderlijk nat jaar, maar gelukkig heeft al deze nattigheid steeds minder impact op de soortenrijkdom bij de hut. Opnieuw werden schitterende beelden gemaakt van Zwarte Specht. Het aantal dagen mét deze prachtige soort blijft dus opmerkelijk hoog in vergelijking met andere fotohutten. Roofvogels als Havik, Buizerd en Sperwer waren eveneens af en toe van de partij, net als fijne wintergasten zoals Keep, Koperwiek, Sijs, Vuurgoudhaan en Middelste Bonte Specht. Naar het einde van de maand toe ben ik hier gestart met voeren voor roofvogels en dat resulteert nu in november reeds in volop kansen!


Doelsoorten winterperiode: Havik, Zwarte Specht, Sperwer, Buizerd, Goudhaan, Vuurgoudhaan, Zwarte Mees, Kuifmees, Keep, Zanglijster, Koperwiek, Kramsvogel, Sijs, Barmsijs, Appelvink, Gaai, Grote Gele Kwikstaart, Grote Bonte Specht, Boomklever, Boomkruiper, Eekhoorn, Rosse Woelmuis, Ree.


Beschikbaarheid: Controleer steeds de online agenda. Nog voldoende keuze vanaf de derde week van november, maar vooral vanaf december.

Hut 3


Oktober was een redelijk goede maand op deze locatie. De inspanningen om roofvogels voor de hut aan te trekken leverden steeds vaker Buizerd op, terwijl ook enkele malen Torenvalk, Sperwer en zelfs 1x een Blauwe Kiekendief werd waargenomen. Spechtensoorten waren frequent aanwezig (incl. (zeldzaam) Zwarte en Groene Specht), Graspieper, Zwarte Roodstaart, Roodborsttapuit, Tjiftjaf, Koperwiek en Kramsvogel enz.. zijn enkele van de minder frequente soorten die erg fraai werden gefotografeerd in die nochtans natte najaarsmaand.


Doelsoorten november en winterperiode: Buizerd, Sperwer, Torenvalk, Grote Gele Kwikstaart, Keep, Sijs, Gaai, Groenling, Putter, Ringmus, Staartmees, Tjiftjaf, Boomklever, Boomkruiper, Groene Specht, Kramsvogel, Koperwiek, Zwarte Specht, Middelste Bonte Specht, Graspieper, Geelgors, Rietgors, Blauwe Reiger, IJsvogel, Ree, Haas, Konijn e.a.


Beschikbaarheid: Controleer steeds de online agenda. Nog enige keuze in november, maar meer mogelijkheden vanaf december.

Hut 6


Deze locatie slaagt er nog steeds in om een totaal andere set aan soorten aan te trekken dan de meer klassieke fotohutten in het bos. Enkele mooie oktober-waarnemingen: Groene Specht, Blauwborst (nog 2x), Aalscholver, Grote Zilverreiger, Roodborsttapuit, IJsvogel (ook hier slechts 1x), Buizerd, Grote Gele Kwikstaart, Rietgors, Waterral, Witte Kwikstaart, Koperwiek, Torenvalk enz.... Voor het eerst blijft de hut ook in november geopend met o.a. Waterpieper en Goudplevier als bijkomende doelsoorten.


Beschikbaarheid: Controleer steeds de online agenda. Nog enkele laatste november-data. Vervolgens gaat ze in winterrust tot maart '22. Het voorjaar van '22 is quasi volzet, er is terug meer keuze vanaf de tweede helft van mei. In de periode 15/05-30/06 kan de hut eventueel gecombineerd worden met een Steenuil-sessie.

Hut 7


Het steeds verder toenemende aantal vogels dat reeds in de loop van september werd vastgesteld zette zich onverminderd door in oktober. En dat ondanks de alweer recordnatte maand.... In de eerste helft van de maand waren o.a. Sijs, Keep en Zwarte Specht tamelijk frequent waarneembaar. Later volgden nog fraaie waarnemingen (én beelden) van Sperwer, Havik, Buizerd, Zwarte Mees, Kuifmees, Zanglijster, Fitis, Zwartkop e.v.a. Naar het einde van oktober toe, passeerde enkele dagen na elkaar een mooie, nog vrije jonge Reebok. Ook Eekhoorns waren weer min of meer vaste gasten. Opvallend en zeer welkom waren de Vuurgoudhanen en Goudhanen die zelfs af en toe naar beneden kwamen voor een badje.


Doelsoorten winterperiode: Havik, Zwarte Specht, Sperwer, Buizerd, Goudhaan, Vuurgoudhaan, Zwarte Mees, Kuifmees, Keep, Zanglijster, Koperwiek, Kramsvogel, Sijs, Barmsijs, Appelvink, Gaai, Grote Gele Kwikstaart, Grote Bonte Specht, Boomklever, Boomkruiper, Eekhoorn, Rosse Woelmuis, Ree.


Beschikbaarheid: Controleer steeds de online agenda. Nog voldoende keuze vanaf november.

Hut 8


Ook oktober pakte erg goed uit voor roofvogels, vaak al vroeg in de voormiddag. Het geldt voor alle hutten, maar zeker ook voor H8: ga niet te snel naar huis, bijt door de eventuele rustige momenten en blijf zo lang mogelijk want op slechts enkele minuten tijd kan je dag er plots helemaal anders uitzien! Havik was de voorbije maand behoorlijk frequent aanwezig, maar Buizerd was wel weer net wat talrijker. Sperwers kwamen slechts monjesmaat langs, terwijl ook Zwarte Specht wekelijks wel een keer werd gezien. De aankomst van wintergasten als Sijs, Keep, Koperwiek + een duidelijke toename van de algehele drukte en het aantal vogels per dag werd ook bij H8 vastgesteld. Dit gaat zich ongetwijfeld doorzetten in november.


Doelsoorten winterperiode: Havik, Zwarte Specht, Middelste Bonte Specht, Sperwer, Buizerd, Goudhaan, Vuurgoudhaan, Zwarte Mees, Kuifmees, Keep, Zanglijster, Koperwiek, Kramsvogel, Sijs, Barmsijs, Kruisbek, Appelvink, Gaai, Grote Gele Kwikstaart, Grote Bonte Specht, Boomklever, Boomkruiper, Eekhoorn, Rosse Woelmuis, Ree.


Beschikbaarheid: Controleer steeds de online agenda. Meer keuze vanaf december.

Hut 9


Privé-workshops blijven gewoon mogelijk....en ook in oktober kon ik heel wat enthousiaste deelnemers blij maken met de soortenrijkdom en bewerkings- en instellingen-tips . De beelden hieronder spreken voor zich: de soorten, de setting en het licht waren ook de voorbije maand fraai. Deze locatie zal dan ook weer volop worden ingezet voor de 4-delige cursus vogelfotografie die weldr plaatsvindt, maar op maandagen, dinsdagen en vrijdagen kan je ook kiezen voor de privé workshop fotografie + nabewerking.


Doelsoorten winterperiode: Middelste Bonte Specht, Sperwer, Buizerd, Goudhaan, Vuurgoudhaan, Zwarte Mees, Kuifmees, Keep, Zanglijster, Koperwiek, Kramsvogel, Sijs, Barmsijs, Kruisbek, Appelvink, Gaai, Grote Gele Kwikstaart, Grote Bonte Specht, Boomklever, Boomkruiper, IJsvogel, Eekhoorn, Rosse Woelmuis, Ree.


Beschikbaarheid: Controleer steeds de online agenda. Volzet in 2021, maar iets meer keuze vanaf januari '22.

Hut 10


Oktober is naar jaarlijkse gewoonte de laatste maand voor de hut tijdelijk de deuren sluit. Hoewel de aantallen vogels duidelijk afnamen t.o.v. september, werden nog steeds toppers genoteerd en vooral: schitterende beelden gemaakt zoals je hieronder kan zien. Door de verhoogde landbouw-activiteit kwamen Reeën terug meer voor bij de fotohut en ook wintergasten als Koperwiek en Keep lieten zich optekenen. Buizerd, Groene Specht, Grote Gele Kwikstaarten en talrijke Gaaien kleurden eveneens de dagen, net zoals de occasionele Sperwer die kwam jagen op de vele kleine vogelsoorten.


Beschikbaarheid: Controleer steeds de online agenda. Vanaf november gaat deze fotohut in winterrust tot eind april '22. Het voorjaar van '22 raakt al behoorlijk volzet, maar er is terug meer keuze vanaf de tweede helft van juni. 

Franse fotohutten


Hoewel ook in 2021 het corona-verhaal het reizen nog heeft bemoeilijkt, vinden toch steeds meer fotografen hun weg naar de mooie Aude-regio. De beelden die binnen komen, zijn schitterend! Net als in Kalmthout is de ene dag al beter dan de andere en ook in Frankrijk zijn de soorten soms onvoorspelbaar, maar iedereen keert huiswaarts met minstens de nodige schitterende beelden en/of soorten op de geheugenkaarten. 


Wie vooruit wil plannen voor 2022 kan nu reeds zijn/haar gewenste data + het aantal personen aan me doormailen.