Update corona-virus

Beste fotografen, beste vrienden,


Langzaam maar zeker komt de hutfotografie weer op gang! Vanaf 18/05 zijn quasi alle fotohutten weer operationeel. Er is echter voorlopig nog een belangrijk verschil voor inwoners van België versus inwoners van Nederland! De grenzen tussen beide landen blijven mogelijk nog dicht tot 08/06. Ik probeer samen met jullie hutten om te ruilen zodat iedereen alsnog terecht kan voor een dagje fotografie! Houd deze pagina in de gaten voor updates. Indien geen versoepeling mogelijk is (het is nu wachten op een Ministerieel Besluit m.b.t. heropening van de grenzen), blijven enkel H7 en H8 bereikbaar voor fotografen uit Nederland. Omgekeerd zijn wel alle andere hutten bereikbaar voor inwoners uit België met uitzondering van H7. 


Ondertussen is het ergste van de epidemie gelukkig voorbij en blijkt het virus toch vooral via druppelinfectie te worden overgedragen. De regels mbt social distancing zullen dus nog vele maanden noodzakelijk blijven. Positief is wel dat de kansen op besmetting via een hard oppervlak toch minimaal blijken en al helemaal wanneer dat oppervlak ook nog eens grondig werd gereinigd (zoals nu dagelijks gebeurt).


Conclusie: we kunnen er stilaan terug tegenaan! Doordat ik de voorbije weken zelf veel tijd heb gestoken in beheer, kleine herstellingen en verbeteringen enz...liggen de hutten én de setting er fraai bij. De dagelijkse soortenrijkdom blijft uiteraard variabel en is vooral erg onderhevig aan schommelingen in de weersomstandigheden. 


Ten slotte wens ik iedereen vooral een behouden gezondheid! 


Tot weldra,


Glenn