Nieuwsbrief Augustus/September '19

Juli was een prachtige zomermaand en zal bij velen wellicht vooral herinnerd worden als de maand waarin alle hitterecords verpulverd werden. Het werd zomaar even 41,4°C in Kalmthout....ongekend! Juli was ook een erg diverse maand met duidelijk de eerste najaarstrekkers bij H1 en H6, terwijl de bloemenzee bij H10 erg veel aantrek had bij zaadeters als Putters, Kneu enz... De warmte en droogte pakten schitterend uit bij alle boshutten en een heel scala aan bijzonderheden werd prachtig gefotografeerd, maar daarover meer hieronder bij de besprekingen per hut.


Augustus, september en oktober zijn, mits goede weersomstandigheden, topmaanden bij alle fotohutten! De reden daarvoor? De najaarstrek is nu weer op gang en neemt wekelijks verder toe. Heel wat soorten uit het noorden en oosten passeren dan onze omgeving en houden daarbij geregeld even halt om op krachten te komen tijdens hun verdere trektocht naar het zuiden. Er breekt dus weer een tijd van wat meer dynamiek aan en ook de soortenrijkdom bij alle hutten kan verder toenemen. 

Vooraankondiging Cursus Vogelfotografie November '19


Net zoals vorig jaar zal in het najaar een cursus vogelfotografie worden georganiseerd. De meeste plaatsen daarvoor zijn ondertussen reeds besproken, maar er zijn nog 2 vrije plekken, je leest er hier alles over. De cursus bestaat uit 3 avond-lessen en een halve dag praktijk in één van mijn fotohutten. Inschrijven doe je door me gewoon even een mailtje te sturen. De nieuwe locatie voor de lessen is nu bijna afgewerkt zoals je hieronder kan zien. In november zal alles piekfijn afgewerkt zijn en kunnen de cursisten als eerste de projectieruimte gaan beoordelen. In de toekomst zullen hier vaker workshops rond nabewerking en dergelijke plaatsvinden.

Resultaten Hut 1


De al een tijdje aangekondigde jonge IJsvogels arriveerden juli eindelijk weer volop bij H1 en op de meeste dagen konden ze fraai worden gefotografeerd. Nog niet dagelijks en ook nog niet zo heel frequent, maar het verloopt precies zoals andere jaren: juli is een maand waarop nieuwe locaties verkend worden en vanaf augustus/september kan het al gebeuren dat ze quasi de hele dag voor de hut blijven pleisteren. Nog zo'n mooie soort is de Groene Specht die opvallend vaak werd gefotografeerd in juli. Vooral in de tweede helft van de maand werd het ook steeds drukker in de rietkraagjes met soorten als Kleine Karekiet, Rietzanger, (jonge) Blauwborst en Bosrietzanger. De struwelen op m'n terrein herbergden soorten als Zwartkop, Tuinfluiter, Spotvogel, Grasmus, Fitis, Tjiftjaf enz... Uiteraard zijn er ook volop algemenere soorten aanwezig en de voerplaats bij de kleine poel is dan ook vaak een drukte van belang. Blauwe Reigers vissen geregeld in de grote poel die werkelijk krioelt van de kleine visjes. Die grote voedselrijkdom speelt ook in de kaart van de IJsvogels, maar ik hoop vooral dat augustus/september eens een keer een Woudaapje gaat opleveren, de omstandigheden zijn in ieder geval erg goed nu. September wordt ook een hele goede maand voor doortrekkers als Gekraagde Roodstaart, Bonte Vliegenvanger, Fitis e.v.a. waaronder zelfs Draaihals (vooral tusen 25/08 en 15/09). Vanaf eind september volgen dan Waterral, Grote Gele Kwikstaart, Putter, enz... Porseleinhoen is vooral mogelijk in augustus en de eerste helft van september.


Beschikbaarheid: Volzet in augustus/september, maar wel nog enkele vrije data in oktober en meer keuze vanaf november. De najaarstrek draait dan ook opnieuw op volle toeren! Vanaf november volop wintergasten en uiteraard ook nog steeds volop IJsvogels.


Comfort:  hoogte 1,85m, 4 verlaagde stoelen met rugleuning, 2 hoge stoelen, electriciteit, verwarming, 3 foto-luiken, spiegelend glas.

K19_1053
0992049E-DB58-46C7-9DF6-078CB62B2400
K19_1292
IjsvogelHut1572019-02
K19_0855
ijsvogel vrouwtje loerend naar vis 2b
FA383EB0-414A-4C71-847E-03DC557765D7
_1360840-bewerkt
IJsvogelBrenda41500
K19_0740
vogel 3b
DSC_7666
grasmus 2b
K19_1138
_1370425-bewerkt
K19_0938
K19_0925
K19_0722
bloeiende watergentiaan met zweefvliegje 1b
692A7392
692A7428

Resultaten Hut 2


Ook bij H2 zorgde de hitte in juli voor een opmerkelijke toename van het aantal vogels. Toch is het niet zo dat de vogels op hete dagen frequenter komen baden, eerder integendeel. In de week van de hittegolf was de activiteit beperkt tot de vroege voormidaag en de avond. Tijdens de hete uren van de dag was er nauwelijks beweging. Wat dat betreft is een 'gewone' zomerse dag met gematigde temperaturen en droog weer beter dan een dag in een hittegolf. Verder blijft H2 een toplocatie met een reële kans op mooie soorten als Groene Specht, Middelste Bonte Specht, Sperwer, Gekraagde Roodstaart, Bonte Vliegenvanger, Eekhoorns, Ree, Vos, e.v.a. Ook hier is het weer uitkijken naar de aankomende periode want jaarlijks worden dan verrassingen genoteerd zoals bv. IJsvogel (zeldzaam op deze plek), Draaihals, Braamsluiper, Wespendief (september is dé maand om die hier met geluk te fotograferen), Waterral enz....


Beschikbaarheden: enkel op vrijdag, zaterdag en zondag. Volzet in augustus met nog enkele vrije dagen in september. Meer keuze vanaf oktober. September/Oktober is sowieso een hele mooie periode met grote kans op soortenrijke dagen met trekvogels.


Comfort:  hoogte 2m, 2 verlaagde stoelen met rugleuning, electriciteit, verwarming indien nodig. Mogelijk om zowel mét als zonder spiegelend glas te fotograferen.

BonteVliegenvangerHansCHut211500
IMG_3571a
IJsvogelElke11250
EekhoornHansCHut211500
AppelvinkHansCHut211500
IMG_2979-a
MiddelsteBonteSpechtRobH211250
PimpelmeesHansCHut211500
GroteBonteSpechtHansCHut221500
PimpelmeesHansCHut211500
PimpelmeesHansCHut221500
RoodborstBaltsHansCHut211500
ZwarteKraaiHansCHut211500
IMG_3713a
ZwartkopManHansCHut211500
ZwartkopVrouwHansCHut211500
DSC_1137

Resultaten Hut 4


Begin juli verlieten de (4) jonge uiltjes de foto-locatie en daarmee werd dit schitterende uilen-seizoen weer besloten. Het was een prachtig seizoen en ik hoop jullie volgend jaar weer even mooie mogelijkheden te kunnen aanbieden. Hieronder nog enkele van de laatste resultaten.


Beschikbaarheden: Het Steenuil-seizoen 2019 is voorbij. Wie zich reeds wil aanmelden voor 2020 (20/05-10/07) kan dat doen door me een mail te sturen.


6K0A5502M2
UIlen-797
6K0A5575M2
6K0A4848M
6K0A4922M
6K0A4948M
6K0A5621M2

Resultaten Hut 6


Zoals steeds kon juli onderverdeeld worden in twee: de eerste twee weken stonden vooral in het teken van lokale broedvogels en hun jongen en tijdens de laatste twee weken nam het aantal trekvogels, vooral in de rietkraag snel toe. Zelfs bijzonderheden als Snor en Grote Karekiet waren heel af en toe present! Grote Lijster was nog een nieuwe soort voor deze al erg rijk bedeelde locatie.

Enkele van de in juli waargenomen en gefotografeerde soorten: Lepelaar, Blauwe Reiger, Aalscholver, Mandarijneend, Gele Kwikstaart, Witte Kwikstaart, Roodborsttapuit, Grasmus, Kleine Karekiet, Rietzanger, Snor, Witgatje, Oeverloper, Kievit, Scholekster, Zwartkopmeeuw, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Oeverzwaluw, Holenduif, Koekoek, Vos, Haas, e.v.a. Ook op deze locatie verwacht ik binnenkort aankomst van IJsvogel!


Beschikbaarheid: Volzet in augustus, nog enkele dagen vrij in september en volop keuze vanaf oktober. Het is nu steeds drukker wat trekvogels betreft en vooral de rietkraag is een geliefkoosde plek voor vele soorten kleine zangvogels. Samen met H1 en H10 is deze locatie in de trekperiode mijn persoonlijke favoriet. 


Comfort:  hoogte 1,70m, ruime zitbank voor 2, spiegelend glas, grondstatieven ter beschikking op aanvraag.

DSC_8864 bw
6K0A2980M2
DSC02157a
WatersnipWouter11250
TjiftjafPatris11500
DSC02163a (1)
DSC_0116 bw
FMF_8971witgatje
DSC_0429 bw
DSC02181a
DSC02195a
FMF_9371-2blauwereiger1 72 dpi
DSC02565a
6K0A2481M2
DSC02720a
FMF_8658 - Grasmus
FMF_8809Holenduif
FMF_9036nietzeker
FMF_9616Kievitjuveniel
FMF_9641zanglijster
DSC_0685 bw
DSC_9835 bw
DSC_9999 bw

Resultaten Hut 7 (Nieuw)


Juli was een onwaarschijnlijk goeie maand bij H7. Ik val wellicht in herhaling, maar deze locatie blijft me verbazen. Het 'gemak' waarmee erg moeilijke soorten als Wespendief, Kleine Bonte Specht en Zwarte Specht hier gefotografeerd worden is ongekend. Bovendien werd ook een waarneming verricht van Boommarter (helaas geen goede beelden ervan) en het is dus wachten op een eerste foto-gelegenheid voor die topper....wie weet is het raak in augustus/september! Een greep uit de gefotografeerde en/of waargenomen soorten in juli: Appelvink, Goudvink, Sijs, Groenling, Putter, Grauwe Vliegenvanger, Bonte Vliegenvanger, Havik (erg frequent), Buizerd, Sperwer, Wespendief, Grote Gele Kwikstaart, Grote Lijster, Fitis, Tjiftjaf, Zwarte Specht, Kleine Bonte Specht, Boomklever, Boomkruiper, Staartmees, Kuifmees, Zwarte Mees, Eekhoorn e.v.a....

I

Beschikbaarheid: volzet in augustus, bijna volzet in september en iets meer keuze vanaf oktober. Wees er tijdig bij voor die laatste mogelijkheden, want in alle komende maanden (ook september-oktober) kan het namelijk erg droog zijn in het bos en maak je dus bij deze hut kans op lange en bijzondere soortenlijsten.


Comfort:  hoogte 1,80m, erg veel been- en opbergruimte, 3 plaatsen, spiegelend glas, grondstatieven ter beschikking op aanvraag.

wespendief 3b
LRM_EXPORT_609702802620878_20190728_074427424
LRM_EXPORT_609707365158490_20190728_074431986
IMG_9206
6K0A1730M2
wespendief 4b
Zwarte specht VI
DSC_7250
LRM_EXPORT_609700865661110_20190728_074425487
2.3
2.6
6K0A1039M2
6K0A1543M2
6K0A9587M2
6K0A9963M2
BonteVliegMarcFasol
DLGZ_Hut7_7
DLGZ_Hut7_11
DSC_3340
DSC_6150
DSC_6629
HI3A6172
HI3A6230
LRM_EXPORT_609691044906694_20190728_074415666
LRM_EXPORT_609694997635460_20190728_074419619
LRM_EXPORT_609699754561803_20190728_074424376
LRM_EXPORT_609710820285334_20190728_074435441
P7230426
ERU20190715-1

Resultaten Hut 8


Net zoals bij H7 was juli ook bij Hut 8 bijzonder goed. De nadruk bij H8 lag nog net wat meer op de roofvogels met vooral in de tweede helft van de maand erg veel bezoek van Havik. Op warme dagen komt het volledige gezin langs en kunnen er zomaar 4 Haviken in de poel staan! Ook Sperwer en Buizerd blijven er geregelde gasten net zoals mooie soorten als Grote Lijster, Bonte Vliegenvanger, Grauwe Vliegenvanger, Zwarte Specht, Goudvink, Appelvink, Groenling, enz... Sinds enkele dagen hangen er ook weer Kruisbekken rond in het bos, maar die hebben zich voorlopig nog niet laten zien, wellicht volgen die nog wel in augustus/september. Eekhoorns blijven eveneens nagenoeg dagelijks aanwezig.Beschikbaarheid: volzet in augustus, maar meer keuze vanaf september. De periode september-oktober is op deze locatie nog steeds een toptijd voor bijzondere soorten en soortenrijke dagen! Daarna volgen de wintergasten.


Comfort:  hoogte 1,70m, comfortabele zitbank met bergruimte achterin, grondstatieven ter beschikking op vraag, spiegelend glas, veel beenruimte.

 

Havik-090698
Grote Lijster-003-2019 Ned_01
66114533_2538675596177565_1468426258822987776_o
6K0A4078M2
Fotohut 8 (3 van 7)
_DSC0932-2
_DSC0856-2
IMG_4108
_DSC0500-2
DSC09398 (2)
Fotohut 8 (5 van 7)
Fotohut 8 (4 van 7)
DSCN0306 (2)
DSC09105 (2)
DSC01250 (2)
DSC00547 (2)
2019-07-18  2  575  P-1
66023056_2536483186396806_7773358131031048192_o
65763379_2537864742925317_4677596925854220288_o
6K0A2811M2
080A8196
080A8152
080A7909
6K0A4175M2
080A7244
080A5700
6K0A4163M2
044A3990M2

Resultaten Hut 9 (Enkel workshops fotografie + nabewerking en (tijdelijk) Bosuil


In juli en augustus worden geen workshops verzorgd. Toch kon ik zelf een aantal keren de tijd vinden om er te gaan fotograferen en de resultaten liggen er in de lijn van wat momenteel bij H7 en H8 wordt waargenomen. Bijzonder bij H9 is de dagelijkse aanwezigheid van Groene Spechten met jongen! September/oktober wordt een mooie tijd voor soorten als Vuurgoudhaan, Goudhaan, Sperwer, Koperwiek (oktober), Kramsvogel (oktober) en op droge dagen een groot aantal andere bosvogelsoorten. Gezien de grote aantallen IJsvogels die onderweg zijn, verwacht ik die mooie soort ook weer bij H9. 


Beschikbaarheid: Voor nieuwe Bosuil-data, is het nu wachten op 2020...Vanaf september (een hele soortenrijke tijd met veel trekvogels) opnieuw workshop-mogelijkheden voor bosvogels, Eekhoorns en mogelijk ook IJsvogels. Deze hut wordt eveneens intensief gebruikt tijdens de cursus vogelfotografie (nog enkele plekken vrij voor de november-cursus).


Comfort:  hoogte 2,40m, erg ruim, comfortabele stoelen, grondstatieven ter beschikking, spiegelend glas, electriciteit, verwarming, WIFI.

 

2Y9A7162
2Y9A7221
GroeneSpechtWorkshopH911250
2Y9A7297
BonteVliegenvangerEvelien11500
HoutduifEvelien11500
2Y9A7248
BosuilKoppelJanDSC_9349
TjiftjafEvelien11500
BosuilKoppel11500
naamloos-114
HolenduifEvelien11500
EekhoornEvelien11500
62376857_1611549202311756_2392611029449179136_o
GroteBonteSpechtEvelien11500
2Y9A7456
ManBosuilHans11500
2Y9A7463
2Y9A7495
2Y9A7260
2Y9A7354
2Y9A7359
2Y9A7377
2Y9A7449
2Y9A7520
2Y9A7571
2Y9A7595
2Y9A7630
2Y9A7150
2Y9A7520
2Y9A7377

Resultaten Hut 10


Ook in juli stond de akkerflora nog volop in bloei. Na de hittegolf begonnen de kleuren stilaan af te nemen, maar in de plaats kwamen erg veel zaden beschikbaar die op hun beurt steeds meer Putters en Kneus wisten aan te lokken. Ook de Patrijzen bleven erg frequent aanwezig. Een andere soort, uniek voor deze locatie is Spotvogel en ook die werd in juli opvallend vaak gefotografeerd. Groene Spechten lieten zich eveneens vaak zien net als Grasmus, Grote Bonte Specht, Sperwer, Konijn, Haas, Zwartkop, Fitis, Tjiftjaf, Heggenmus e.v.a. Vanaf september wordt dit een erg goede locatie voor tal van trekvogels typisch voor struwelen en kleinschalige akkertjes. Mogelijkheden zijn dan, naast de soorten die nu reeds aanwezig zijn, Draaihals (vooral de eerste helft van september), Gekraagde Roodstaart, Bonte Vliegenvanger, Braamsluiper, Cetti's Zanger, Tuinfluiter, Sprinkhaanzanger enz... Kortom, Hut 10 bereikt voorlopig alle doelstellingen en kan nog beter worden tijdens de trektijd!


Beschikbaarheid: Volzet in augustus maar wel nog behoorlijk wat keuze in de soortenrijke periode september/oktober. Vanf november gaat deze hut in winterslaap.


Comfort:  hoogte 1,70m, comfortabele zitbank, grondstatieven ter beschikking, spiegelend glas

 

put 6
kalmthout7.010719-15
DSC_8189 bw
kalmthout7.010719-56
braam 6 w
DSC_8289 bw
DSC_0159
DSC_0245
DSC_0281
DSC_0303
DSC_7050 bw
DSC_0324
DSC_1939
DSC_1974
DSC_3402
DSC_3645
DSC_4682b
DSC_6962 bw
DSC_7329 bw
DSC_8046 bw
DSC_8094 bw
DSC_8156 bw
DSC_8194 bw
DSC01938aJPG
DSCN7601
Hut 10 (10 van 15)
Hut 10 Glenn-7
Kalmthout Hut 10-3
Kalmthout Hut 10-6
Kalmthout Hut 10-8
a6961kopie
Kalmthout Hut 10-9
Kalmthout Hut 10-10
kalmthout7.010719-6
kalmthout7.010719-8
kalmthout7.010719-14
kalmthout7.010719-26
kalmthout7.010719-29
kalmthout7.010719-37
kalmthout7.010719-46
kalmthout7.010719-47
kalmthout7.010719-56
kalmthout7.010719
naamloos-007bis
naamloos-028bis
put 9 w

Lens huren?


In samenwerking met Foto Joosen bied ik de mogelijkheid om een erg goede telelens te huren voor gebruik in de fotohutten. Het gaat hier om een Tamron 150-600mm G2 in Canon- of Nikon-uitvoering. Wie deze mooie zoomlens wil huren neemt best rechtstreeks contact op met Foto Joosen en wij zorgen er dan samen voor dat ze ter beschikking is op de dag waarop je een hutbezoek hebt ingepland.Volgen op social media?


Op m'n Facebook-pagina kan je de soortenrijkdom voor de verschillende fotohutten op de voet volgen. Ik plaats er vooral beelden van bezoekers. Wie m'n eigen vogelfotografie wil volgen (inclusief reizen), kan daarvoor terecht op Instagram.