Februari '21

Ook januari was gemiddeld een erg sombere wintermaand met slechts enkele zonnige dagen. In tegenstelling tot december konden we hier in Kalmthout wel op enkele dagen sneeuw en/of een dun ijslaagje noteren en daar waren de fotografen steeds erg blij mee! Ondanks die sneeuw brak de winter ook in januari nooit echt door; koude voorspellingen werden steeds afgebouwd naarmate de winteraanval zou moeten gaan beginnen. De voorbije jaren hebben echter aangetoond dat februari en zelfs maart nog verrassend koud kunnen uitpakken....we gaan het zien! 


Januari was ook een echte werk-maand: de nieuwe H2 werd verder afgewerkt, H8 werd verplaatst én vernieuwd en ondertussen werd ook doorgewerkt aan nog een nieuwe, erg bijzondere foto-locatie die in de loop van 2021 beschikbaar zal zijn.

De toptijd voor de IJsvogels (als je voor actiebeelden wil gaan) is nog steeds volop bezig en houdt wellicht nog aan tot half maart. Vaak zijn ze al binnen het halfuur na aankomst aanwezig waarna er meteen volop wordt gevist! Ook de Waterrallen zijn nu eigenlijk niet te missen.


Belangrijk is echter dat je in deze grote hut niet enkel plaatsneemt aan de 'IJsvogel-zijde', maar dat je ook voldoende tijd spendeert aan de kleine poel. Je kan er verspreid over de dag soms veel soorten zien en tegelijk kan je in de gaten houden of de IJsvogels aan de grote poel langskomen. Andere mogelijk te verwachten soorten voor de winterperiode zijn oa: Grote Gele Kwikstaart (zeldzaam deze winter), Blauwe Reiger, Grote Zilverreiger, Kolgans, Grauwe Gans, Sperwer, Groene Specht, Boomkruiper, Koperwiek, Waterhoen, Waterral, Wilde Eend, Krakeend, Wintertaling, Tjiftjaf, Groenling, Putter, Vink, Keep, Sijs, Rietgors e.v.a. 


Beschikbaarheid: controleer steeds de online agenda. Tot en met de derde week van juli is alles volzet, vanaf dan zijn er iets meer mogelijkheden,maar wie in een weekend wenst langs te komen, doet er goed aan nu reeds zo snel mogelijk een datum in te plannen!

1A5A8827
kolganzen 1bJohn
MNS_0405_putter
_MG_2646 1
Schermafbeelding 2021-01-13 om 18.37.15
BEWijsvogel duikend 4bkopie
WaterralJoHH111500
_1030727
20210108_Hut_1_Rik_Verhille_0001
SpreeuwJoHH111500
20-12-2020- Hut 1 - Richard Seijger IJSVOGELkopie
DSC_2943
GroenlingFons11500
hut 1-7Groenling
IJsvogelUitWaterIggino11500
DLGZ-20210112-Hut1-Ijsvogel-10
DSC04515b
9DriesWollants
IJsvogelnaamloos-16

In de loop van vorig jaar verdween H2 uit het aanbod, mede als gevolg van het corona-verhaal. Gelukkig werd al snel een nieuwe, private locatie gevonden die ik in de loop van de herfst stap voor stap heb ingericht voor vogelfotografie.


Je mag de 'oude' H2 helemaal vergeten, want alles is anders in de nieuwe versie: een ander bostype (naaldhout ipv boomgaard) en een compleet andere hut (groter, je kan gewoon rechtstaan en je zit er op gewone, comfortabele stoelen). Op het terrein broedde in 2020 een koppel Zwarte Spechten en dat is dan ook meteen één van de mooiste doelsoorten daar. Verder kan je je daar verwachten aan soorten die deels voor H7 en deels voor H8 typisch zijn. Erg goeie kansen op roofvogels ook! Bekijk hier de info-pagina!


Beschikbaarheid: controleer steeds de online agenda. Beschikbaar vanaf begin mei '21, maar mei en de eerste helft van juni zijn reeds volzet. Daarna wat meer mogelijkheden.

Januari begon goed met voor het eerst sinds een hele tijd ook weer Appelvink, Putter en Torenvalk. Op het einde van de maand werd zelfs al een eerste Roodborsttapuit waargenomen! Graspiepers, Boomkruiper, Sijs enz... ook zij kwamen alweer iets vaker langs. Op het einde van de maand kon er echter tijdelijk niet gefotografeerd worden door de erg hoge waterstanden. Ik zorg er echter voor dat er dagelijks wordt doorgevoerd en indien februari de lijn doortrekt, wordt dat een hele interessante maand.


Eveneens of nog steeds te verwachten in de winterperiode zijn immers: Kramsvogel, Zanglijster, Koperwiek, Grote Lijster, Sijs, Kleine Barmsijs, mogelijk Sperwer, Buizerd, Torenvalk, Smelleken, Boomklever, Grote + Middelste Bonte Specht, Groene Specht, Ree, Groenling, Ringmus, Putter, Appelvink, Geelgors, Rietgors e.v.a.... De bovenstaande lijst is er eentje van soorten die nu met zekerheid in de omgeving aanwezig zijn. Dit betekent niet dat je die allemaal op één dag gaat zien want de variatie tussen afzonderlijke dagen kan bijzonder groot zijn.


Beschikbaarheid: controleer steeds de online agenda. Februari is volzet, maar in maart, april en mei zijn er telkens nog enkele dagen vrij.


Update mbt condens-vorming: na de hut-aanpassingen zijn er geen problemen meer gemeld en indien nodig kan een kachel worden aangestoken!

D50_0717-Appelvink
07_H3_2_MB_pimpelmees3
2.3
naamloos-237
13_H3_2_MB_grote bonte specht3
H3naamloos-409
H3naamloos-333
Graspieper86
naamloos-435
H3naamloos-381
FMS_3057
08_H3_2_MB_koolmees2
10_H3_2_MB_spreeuw1
FMS_3104
naamloos-61
H3naamloos-145

In november ging deze hut in winterrust. Vanaf de tweede helft van maart '21 is ze terug beschikbaar, hoewel er nu reeds erg veel data werden gereserveerd.


Beschikbaarheid: Maart-juli '21 is nagenoeg volzet. Nog enkele mogelijkheden in juli en iets meer keuze vanaf augustus, maar vooral september.

Januari was bij H7 vergelijkbaar met december: veelal werden dagen met erg veel vogels genoteerd met sporadisch ook rovers als Buizerd, Sperwer of Havik (ook juv). Zwarte Specht liet zich minder zien, maar daar zat het sombere weer zeker voor iets tussen, want op zonnige winterdagen kunnen zij erg actief zijn. Naar het einde van de maand toe weerklonk het gezang van Grote Lijster...een allereerste teken van het nakende voorjaar!


In geval van een echte winterinval (we blijven hopen....) met sneeuw en ijs kan H7 (en ook alle andere boshutten) ronduit spectaculaire dagen opleveren! Andere gefotografeerde soorten in januari waren o.a. : Grote Bonte Specht, Goudhaan,, Kuifmees, Zwarte Mees, Zwartkop (sommigen overwinteren), Boomkruiper, Houtduif, Vink, Boomkruiper, Boomklever, Eekhoorns, Rosse Woelmuis e.v.a.


Beschikbaarheid: controleer steeds de online agenda. Februari-april is quasi helemaal volzet, maar vanaf mei is er terug iets meer keuze. Alle beschikbare data voor 2021 werden reeds toegevoegd, wie vooruit kan plannen doet er dus goed aan nu reeds enkele data te prikken.

8U3A7877-bewerktkopie
5I6A0435
hut7-portret-kuifmees
Hans_Cornet_08-02-2020_10
20210105_Birds_PAT_4783-bewerkt
alex brackx nature -8299- GV2
EekhoornBartV11500H7Jan
alex brackx nature -8003- GV2
KuifmeesFons11500H7jan21
WinterkoningBartV11500H7Jan
0R7A1883
Grote Bonte Specht-07381
alex brackx nature -9613- GV2
Roodborst in sneeuw
alex brackx nature -8462- GV2
20210105_Birds_PAT_4854
alex brackx nature -7723- GV2
HI3A1409
Boomklever Putte-07616
20210105_Eekhoorn__PVR2066

In januari werd er volop gewerkt in het bos nabij H8. Ik besloot daarom de hut tijdelijk te sluiten en dan ook maar meteen werk te maken van een aantal grondige aanpassingen. Er werd vooral meer openheid gecreëerd en, met H7 als voorbeeld, werk gemaakt van een veel grotere setting met veel Struikheide, Brem, Gaspeldoorn enz... Ook de plukplaats voor de roofvogels werd helemaal herzien zodat nog fraaiere achtergronden nu mogelijk zijn. In de laatste week van januari kon de nieuwe hut en setting voor het eerst gebruikt worden en alle reacties tot op heden zijn positief!


Januari was, hoewel er dus niet zo veel gefotografeerd werd, een goede roofvogel-maand met frequent Buizerd en Sperwer en een hoofdrol voor HavikZwarte Specht was net zoals bij H7 ook hier veelal afwezig. De verwachting is dat écht winterweer -op voorwaarde dat het er nog komt- ook hier voor spektakel kan zorgen. H8 is veel meer dan een roofvogel-hut en uiteraard zijn nog tal van andere soorten te verwachten zoals Vink, Boomklever, Groenling, Boomkruiper, Grote en Middelste Bonte Specht, Merel, Zanglijster, Eekhoorn, Rosse Woelmuis, Staartmees, Kuifmees, Koolmees, Pimpelmees, Gaai, Winterkoning enz....


Beschikbaarheid: controleer steeds de online agenda. Februari-april is volzet, maar vanaf mei is er iets meer keuze. Alle beschikbare data voor 2021 werden reeds toegevoegd, wie vooruit kan plannen doet er dus goed aan nu reeds enkele data te prikken.

D50_2245-Havik
alex brackx nature -0135-GV2
alex brackx nature -8744-GV2
20200218_RVDA_9169
alex brackx nature -8954-GV2
6K0A2151M
H8GV-210
alex brackx nature -9734-GV2
6K0A2633M2
H8GV-812
H8GV-36
H8GV-489
H8GV-991
03XC0882

Na twee erg goede maanden in september/oktober ging in november helaas een partiële nieuwe corona-lockdown in waardoor workshops tijdelijk niet mogelijk bleken. Ook in januari kon het merendeel niet doorgaan door de aanhoudende maatregelen en het instellen van het reisverbod. De soortenrijkdom is top en dat blijft zeker de hele winter nog zo. Hopelijk kunnen we er hier dus snel weer tegenaan!


Beschikbaarheid: controleer steeds de online agenda. Volzet tot het zomerverlof, maar volop mogelijkheden vanaf september. Indien de corona-maatregelen versoepeld worden, komen er ook in het voorjaar nog enkele data bij. Wees er dus tijdig bij, de dagen waarop workshops kunnen georganiseerd worden zijn beperkt!

DSC_0279
YYJoMaes11500
DSC_0301
naamloos-45
DSC_0116
ZwartkopWijfjeJoMaes11500
_DSC9413
_DSC5522
DSC_0338
KoperwiekHansCornet11600
DSC_9640
500_0341
DSC_9684
DSC_0148
DSC_9980
DSC_0065
DSC_9776
DSC_0402
GoudhaanHansCornet11600
BoomkruiperHansCornet11600
_SAM9845
DSC_0267

In november ging deze hut, net als Hut 6, in winterrust. Vanaf de tweede helft van april '21 is ze terug beschikbaar, hoewel er nu reeds erg veel data werden gereserveerd.


Beschikbaarheid: Volzet van april tot half juli. Iets meer keuze vanaf augustus, maar snel teruglopend. De beste periode voor de bloemenpracht in de akker is juni, juli en (afhankelijk van droogte) augustus. De meeste soorten trekvogels zie je dan weer in april/mei en augustus/september/oktober.