Eindelijk nog eens een Lowland Foto-festival!


Het ziet er naar uit dat we eindelijke weer eens een live editie van het foto-festival kunnen gaan meemaken (10-11 december in Bornem, Alle info hier). Daar hoort ook weer een erg grote fotobeurs bij waarop o.a. ik aanwezig zal zijn met de info-stand. Wat niet is veranderd, zijn de acties die samengaan met Lowland, ik zet ze hieronder even op een rijtje.


De korting-acties (periode 12/11/'22 t/m 11/12/'22)


1) Op alle nieuwe reserveringen van een fotohut of workshop in Kalmthout en omgeving voor 2022 geldt een korting van 10€/dag.

Bovendien gaat je naam dan mee in de loting voor een gratis weekend in Silvesterlodge. Deze najaars-korting is niet cumuleerbaar met andere kortingen zoals bv. de eenmalige, jaarlijkse korting voor abonnees van NF-magazine.


2) Op alle nieuwe reserveringen van een fotohut of workshop in Kalmthout en omgeving voor 2023 geldt een korting van 15€/dag op voorwaarde dat de reservering gemaakt wordt voordat zondag 11/12 voorbij is (tot 0.00h dus). Bovendien gaat je naam dan mee in de loting voor een gratis weekend in Silvesterlodge. Lowland-kortingen zijn niet cumuleerbaar met andere kortingen zoals bv. de eenmalige, jaarlijkse korting voor abonnees van NF-magazine.


3) Aanvullend is het net als de voorbije jaren ook mogelijk om 'waardebons schuilhutfotografie' aan te kopen mét LL-korting. Niet iedereen kan immers nu reeds zo ver vooruit plannen. Hoe gaat dat in z'n werk? Stel dat je een waardebon wenst voor 3 hut-bezoeken in 2023. De normale kostprijs zou dan 3x75€ = 225€ bedragen. Het volstaat in dit geval echter om 3x60€ = 180€ over te maken (op rekeningnr BE71 1030 7295 3869 tav Glenn Vermeersch met vermelding van 'waardebon Lowland') om toch een bon ter waarde van 225€ toegestuurd te krijgen. Belangrijk: de bons zijn niet cumuleerbaar met andere kortingen, blijven exact 1 jaar geldig en zijn enkel bruikbaar voor fotohutten en workshops in Kalmthout (en onmiddellijke omgeving, maar NIET voor SilvesterLodge, zie verder). Betalingen die geplaatst zijn na zondag 12/12 komen NIET meer in aanmerking voor de korting. Tijdig geplaatste betalingen die alsnog iets later arriveren, kunnen wel genieten van de Lowland-korting.


Snel een of meerdere reserveringen doorgeven, kan je hier doen.

Een extra actie op beide beursdagen zelf....


De eerste 5 bezoekers (binnen de reguliere openingsuren van de beurs!) aan mijn info-stand op de Lowland-fotobeurs van 10/12 en 11/12 die minimaal 1 nieuw fotohut-bezoek reserveren, krijgen één gratis Steenuil- of Bosuil-sessie cadeau. Er zijn dus in totaal 10 1p-sessies te verdelen die zullen plaatsvinden tussen 15/05 en 30/06 2023. Ik kan vooraf nog niet voorspellen hoe het broedseizoen zal verlopen en of jullie dus bij Steenuil, dan wel bij Bosuil kunnen gaan fotograferen. Sta je al genoteerd voor de Steenuilen in 2023? Geen probleem, dan kan dat alsnog worden omgezet in een gratis sessie!


Nog op zoek naar een cadeautip?


De waardebon schuilhutfotografie is al langer gekend, maar met de komst van het vakantiehuis, is er nu ook de mogelijkheid een waardebon voor een verblijf op deze mooie plek aan te schaffen of cadeau te doen. Ook die waardebon blijft precies 1 jaar geldig zodat je ruim de tijd hebt om het verblijf in te plannen na de aankoop ervan. Weet je nog niet waarvoor SilvesterLodge precies staat en wat er op het private terrein rond het huis fotografisch allemaal mogelijk is? Neem dan even een kijkje op de website zelf: www.silvesterlodge.be


Fotografie in het late najaar + winter: 01/11-15/03


De vogeltrek is voorbij.......of toch nog niet helemaal? De grote meerderheid van de doortrekkende soorten is inderdaad gepasseerd en heel wat lente- en zomergasten hebben ondertussen hun Zuid-Europese of Afrikaanse bestemmingen bereikt. Daarom werden H6 en H10 zoals elk jaar ook nu weer tijdelijk gesloten. Ze heropenen respectievelijk vanaf maart en mei 2023. Het is er dan meteen ook weer goed raak met volop doortrek van soorten op weg naar hun broedgebied! Toch is er ook nu nog - begin november '22 - beweging bij een aantal opmerkelijke soorten. Het is altijd goed om even naar de waarnemingen in het noorden te kijken en in Scandinavië is er al wekenlang een flinke zuidwaartse trek van o.a. Pestvogels en (Grote) Barmsijzen! Het zou zomaar kunnen dat die verder zuidelijk doorkomen en dan komt ook de Benelux in het vizier.....iets om in de gaten te houden dus! Sowieso kan er ook in de winterperiode plots veel veranderen wanneer er een echte sneeuw- en/of vorstperiode zou aanbreken. Hou dus deze nieuws-pagina in de gaten of meld je aan voor opname in de nieuwsbrief.


Winterse doelsoorten en aantallen


Ondertussen dalen de temperaturen zeer geleidelijk aan en daarmee groeien de aantallen vogels die de fotohutten bezoeken stelselmatig. Het voedsel in de natuur wordt immers schaars en de voederplaatsen bij de verschillende fotohutten worden dus steeds frequenter en door steeds meer vogelsoorten bezocht. Tot en met 15/03 blijven H1, H2, H3, H7 en H8 geopend. Ook de workshops fotografie en nabewerking bij H9 gaan door in de najaars- en winterperiode. In H1 en H9 is electrische verwarming en in de overige hutten kan je op eenvoudige vraag bij mij warmte-zooltjes verkrijgen voor in je schoenen. Met die zooltjes is het erg aangenaam fotograferen, ook als het nog eens echt zou gaan winteren. In het algemeen is het echter ook zonder die zooltjes gewoon prima uit te houden, want alle fotohutten zijn ondertussen winddicht afgewerkt.


En welke soorten mag je zoal verwachten? Hierbij een lijstje van enkele mogelijkheden voor deze tijd van het jaar : IJsvogel (H1, H9) - (Kleine en/of Grote) Barmsijs (H1, H3, H7) - Keep (alle hutten) - Sijs (alle hutten) - Putter (H1, H3) - Sperwer (alle fotohutten, H7 mogelijk het best) - Havik (H2, H3, H7, H8) - Grote Gele Kwikstaart (overal, maar vooral H1 en H3) - Kramsvogel + Koperwiek (alle fotohutten mogelijk, maar vooral Kramsvogel is erg onregelmatig) - Geelgors (H3) - Waterral (H1) - Slechtvalk (H1 (achteraan), H3) - Goudhaan enVuurgoudhaan (H2, H7, H8, H9) - Kuifmees en Zwarte Mees (H2, H7, H8, H9) -Torenvalk enBlauwe Kiekendief (H3) - Buizerd (H2, H3, H7, H8) - Rietgors (H1, H3).....Eekhoorns zijn nu stilaan op hun mooist en kunnen verwacht worden bij H2, H7, H8 en H9. De beste kansen zijn er echter bij H7 en H9. Tijdens de workshops in H9 kunnen ze vaak ook mooi springend worden gefotografeerd. Heel wat mooie, voor de regio typische soorten zijn standvogels zoals bv. Zwarte Specht die het gehele najaar en winter mogelijk is bij H2, H7, H8 en H9. Bovenstaand lijstje is slechts een indicatie, want jaarlijks worden uiteraard ook in de winterperiode verrassingen genoteerd.


IJsvogels zijn quasi gegarandeerd bij Hut 1 en mogelijk tijdens de workshops bij H9.
Zwarte Specht is een standvogel die dus het hele najaar en winter in de omgeving blijft. De kansen zijn steeds het grootst bij H2, H7 en H8, maar ook tijdens de privé workshops in H9 worden ze soms gezien.
Jagende Slechtvalken zijn vooral mogelijk bij H1, H3 en SilvesterLodge.
Sijsjes zijn ondertussen aangekomen in de regio. In de loop van de winter komen ze steeds vaker bij de fotohutten voor. ©Jo Maes
Haviken blijven het gehele najaar en winter actief, het zijn immers standvogels in de bossen rond Kalmthout. Je kan ze te zien krijgen bij H2, H7 en H8 (beste kans).
Waterral is eveneens quasi zeker bij Hut 1, hopelijk ook af en toe weer eens in écht winterse condities! ©Thais Buytaert
Kuifmezen zijn jaarrond aanwezig bij H2, H7, H8 en H9, maar in najaar en winter worden ze opvallend meer waargenomen en gefotografeerd.
Hoe meer het afkoelt, hoe groter de kansen op Putter worden. Ze komen in de winterperiode vooral voor bij H1, H3 en H9. Vanaf het voorjaar kunnen ze weer overal opduiken.
Sperwers zijn vaak erg opvallend aanwezig in najaar en winter en dit bij alle op dat moment geopende fotohutten. ©Jos Jansen
Mogelijk volgt er in de loop van het najaar en winter '22/'23 weer een invasie van (Grote) Barmsijzen.
Kepen kunnen eigenlijk overal opduiken. De grootste aantallen wellicht bij H3.
Kramsvogels kunnen voorkomen bij H1 en (vooral) H3, maar wanneer het zou gaan sneeuwen, kan het overal en zelfs in grote aantallen!
Koperwieken blijven de hele winter aanwezig en kunnen - vooral op droge of koudere dagen- bij alle fotohutten opduiken.
Appelvink is een vaste verschijning bij H2, H3, H7, H8 en H9 in lente en zomer. Het zijn echter standvogels die vooral bij winterse omstandigheden ook vaak opduiken op de voederplaatsen. Ze zijn dan mogelijk bij alle fotohutten.
Grote Gele Kwikstaarten zijn prachtige vogels die het hele najaar en winter kunnen worden verwacht. De kansen zijn het grootst bij Hut 1 en Hut 3.

SilvesterLodge en omgeving in de winter....


Heel wat van de doelsoorten die hierboven worden vermeld zijn ook mogelijk vanuit de in het private terrein rond SilvesterLodge geïntegreerde fotohut! Bovendien is het landbouwgebied grenzend aan het vakantiehuis in de winter ook erg goed voor overwinterende ganzensoorten (Kolgans, Grauwe Gans, Toendrarietgans), Boomleeuwerik, Slechtvalk, Smelleken, Grote Zilverreiger enz... De Bosuilen rond het huis zijn vooral in heldere nachten erg actief! Bezoekers van het vakantiehuis kunnen nu ook volop genieten van mooie landschappen en fiets- of MTB-tochten in de onmiddellijke omgeving. In het huisje ligt heel wat documentatie ter inzage en wie reserveert, krijgt sowieso vooraf nog uitgebreide informatie toegestuurd. Alle informatie, de online agenda enz... vind je op www.silvesterlodge.be of via e-mail naar info@silvesterlodge.be


SilvesterLodge is prachtig gelegen....hopelijk krijgen we af en toe ook nog eens echt winterweer voorgeschoteld!
Met wat geluk zie je in de achterliggende velden groepen overwinterende ganzen!
Het vakantiehuis in de herfst
Najaar en winter levert vaak mooi mist-omstandigheden op in de omringende heidegebieden. Vanuit SilvesterLodge kan je aan beide zijden van de grens heel wat mooie wandel- en fietsgebieden ontdekken.
Een winters vennetje in de Kalmthoutse Heide
Boomleeuweriken overwinteren jaarlijks in de geoogste akkers achter het vakantiehuis. Ze zijn soms moeilijk te ontdekken, maar steeds aanwezig!
Winters landschap in de omgeving van het vakantiehuis