Er zijn voorlopig nog geen beelden vanuit deze nieuwe fotohut beschikbaar. Zwarte Specht wordt in ieder geval eentje om naar uit te kijken!

Een stukje geschiedenis....


In 2006 bouwde ik een eerste fotohut voor mezelf en die zou - 4 verbouwingen later - resulteren in H2. In 2020 kon de locatie in de oude boomgaard echter niet langer dienst doen en diende ik op zoek te gaan naar een nieuwe plek. Nu is die nieuwe plek ingericht en is ook H2 dus weer helemaal klaar voor verdere natuurontwikkeling en vogelfotografie! Het type bos is alvast een eerste groot verschil: ipv van in een oude boomgaard is de nieuwe H2 gelegen in een enorm uitgestrekt boscomplex met zowel loof- als naaldhout. Op de plek zelf overweegt naaldhout en is Zwarte Specht het hele jaar wellicht dé doelsoort aangezien ze op het perceel zelf een nestholte heeft bezet. Net als bij H7 en H8 is ook de kans op roofvogels hier aanzienlijk. Verder profiteer je uiteraard ook hier van de natuurlijke soortenrijkdom van de Antwerpse Kempen! De drinkpoel is op deze locatie 6,5m lang.


Doelsoorten: Naast tal van algemene bosvogels ook soorten als Boompieper - Gekraagde Roodstaart - Fitis en Kruisbek. Minder algemene bosvogels als Sperwer - Havik - Wespendief - Appelvink - Goudvink - Bonte Vliegenvanger - Grauwe Vliegenvanger - Kuifmees - Sijs - Goudhaan - Vuurgoudhaan zijn zeker mogelijk afhankelijk van het seizoen en het optreden van droogte. In trek- en winterperiodes ook lijsterachtigen als Koperwiek - Kramsvogel en sporadisch Beflijster. Wintergasten als Sijs, Keep enz...zijn eveneens te verwachten. 


Comfort: Geschikt voor maximaal 3 personen, spiegelend glas, comfortabele stoelen met kussens, hoogte 1,90m, veel opbergruimte voor foto-tassen, gratis grondstatieven ter beschikking. 


Beschikbaarheid: Testfase in april '21, volop beschikbaar vanaf mei 2021, kijk in de online hutagenda naar dagen waar 'H2' nog vermeld wordt.


Bereikbaarheid: Dit is een aandachtspunt voor fotografen die minder goed te been zijn: er is een wandeling vereist van 1,4 km om de hut te bereiken. Tracht dus je materiaal compact in te pakken.


Recente beelden: Voorlopig nog geen recente beelden, de locatie is helemaal nieuw, vanaf april zullen ze hier te bekijken zijn.