Hut 2 is een meer klassieke hut voor maximaal 2 fotografen en specifiek bedoeld voor fotografie van allerlei bosvogels, Eekhoorn, Rosse Woelmuis, Haas en af en toe ook Ree. Ook hier werden in de loop van de tijd al erg veel soorten gefotografeerd. De hut is gelegen in een oude, verwilderde appelboomgaard. Overal zijn jonge loofbomen en struiken spontaan gegroeid en die bieden heel wat nestgelegenheid aan een veelheid aan soorten. 

 


Een greep uit de mogelijk te fotograferen vogels:

 


Herfst en winter: Sperwer, Havik, Houtduif, Holenduif, Groene Specht (algemener in lente en zomer), Grote Bonte Specht, Kleine Bonte Specht (zeldzaam), Middelste Bonte Specht, Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, Kramsvogel (zeldzaam), Koperwiek, Goudhaan, Vuurgoudhaan (zeldzaam), Koolmees, Pimpelmees, Staartmees, Zwarte Mees, Kuifmees (algemeen bij koude), Matkop (zeldzaam), Boomklever, Boomkruiper, Ekster, Gaai, Vink, Keep, Kleine Barmsijs (zeldzaam), Groenling, Sijs, Goudvink, Appelvink (vrij zeldzaam)

 


Lente en Zomer: Sperwer, Buizerd, Wespendief (zeldzaam), Havik (zeldzaam), Houtduif, Holenduif, Zwarte Specht (zeldzaam), Groene Specht, Kleine Bonte Specht (zeldzaam), Middelste Bonte Specht (zeldzaam), Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, Gekraagde Roodstaart, Zanglijster, Grote Lijster (zeldzaam), Zwartkop, Spotvogel (zeldzaam), Tjiftjaf, Fitis, Goudhaan, Vuurgoudhaan (vooral september/oktober), Bonte Vliegenvanger, Matkop (nu zeldzaam), Boomklever, Boomkruiper, Ekster, Gaai, Kauw, Spreeuw, Vink, Groenling, Goudvink (zeldzaam), Appelvink (schaars)

 


Comfort: Geschikt voor maximaal 2 personen. Electrische verwarming in de winter, spiegelend glas, sleuven om ook zonder glas op ooghoogte te fotograferen, 2 verlaagde stoelen met kussens en rugleuning, tapijt, hoogte 2m.


Beschikbaarheid: kijk in de online hutagenda naar dagen waar 'H2' nog vermeld wordt.


Recente beelden: In de slideshow hierboven zie je wat je doorheen het jaar kan verwachten, maar onder de recente beelden zie je een selectie van wat er de voorbije weken/maanden werd gefotografeerd.