Vogels vormen een echte uitdaging om te fotograferen. Ze zijn snel, vaak erg schuw en je hebt de nodige kennis nodig om de vele soorten te herkennen én te weten waar ze zich liefst ophouden. In deze 4-delige cursus leer je een aantal basisprincipes aan die je vervolgens meteen in de praktijk kan brengen in één van mijn fotohutten. De cursus bestaat uit 3 lesavonden en een halve dag praktijk in de schuilhut. De lesavonden vinden telkens plaats op een vrijdagavond in NEC De Vroente, Putsesteenweg 129 te Kalmthout (B) en dit telkens van 20.00h-22.00h. De precieze datum van de halve dag in de schuilhut wordt in overleg met de verschillende deelnemers bepaald.  Deze cursus wordt georganiseerd voor minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers.


De eerstvolgende cursus gaat door in november '19. Deze cursus is volzet. Je kan je wel nu reeds aanmelden voor een volgende cursus die zal plaatsvinden in februari, stuur me daarvoor gewoon een mailtje.

 


Programma November-cursus:


 


Lesavond 1 (07/11/'19)

 


Basisprincipes mbt vogelfotografie: bespreking van de verschillende te doorlopen stappen om tot goede beelden te komen. We gaan dieper in op soortherkenning, materiaalkeuze, en praktische voorbereiding (zoals bouwen van schuilhutten) van de beelden die je in gedachten hebt.

 


Lesavond 2 (15/11/'19)

 


Uitgewerkte voorbeelden, ‘the making of’. De nadruk ligt dan op fotografie van bosvogels of moerasvogels waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de soms erg wisselende situaties die kunnen voorkomen naargelang lichtinval en/of weersomstandigheden.


 


Praktijk (in te plannen in overleg met de groep in de periode tussen les 2 en les 3)

 


In groepjes van 2-3 gaan we fotograferen vanuit een bestaande foto-schuilhut. Iedereen spendeert ongeveer 4 uur in de hut zodat je ruim de tijd krijgt om vele verschillende soorten vogels (maar ook Eekhoorns en héél misschien Ree of Vos) mooi te bekijken en natuurlijk te fotograferen!


 


Lesavond 3 (29/11/'19)

 


Deze avond zal in het teken staan van beeldbewerking. Iedere deelnemer kiest op voorhand 1-2 beelden gemaakt in de schuilhut die hij/zij wil bewerken. We doorlopen samen de verschillende mogelijkheden en besteden ook aandacht aan het publiceren van beelden op internet of in gedrukte vorm.


Hieronder kan je alvast enkele resultaten van de cursisten van de voorbije november-cursus bekijken: